• Розробка заняття інтегрованого курсу «Я досліджую світ», 1 клас. Тема тижня «Світ захоплень». Тема дня «Чи завжди захоплення приносять нам радість?».

Про матеріал

Інтегроване навчання - це навчання, яке ґрунтується на комплексному підході. Освіта розглядається через призму загальної картини, а не ділиться на окремі дисципліни.

Інтегроване навчання – це активне навчання, де учні – активні учасники, а учитель модератор і фасилітатор.

Суть інтегрованого навчання полягає в тому, що будова навчального курсу містить окремі розділи, які тісно поєднані.

Відповідно до цього метою такого навчання є:

 • формування в учнів цілісного уявлення про навколишній світ, системи знань і вмінь;
 • -досягнення якісної, конкурентоздатної освіти;
 • -створення оптимальних умов для розвитку мислення учнів в процесі вивчення загальноосвітніх предметів і предметів професійно–теоретичного циклу;
 • -активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках;
 • -ефективна реалізація розвивально-виховних функцій навчання.

Серед переваг інтегрованого навчання є те, що інтеграція пожвавлює навчальний процес; економить навчальний час; позбавляє від перевтоми.

На інтегрованому занятті педагог організовує навчальну діяльність учнів, концентруючи увагу на провідних ідеях, організовуючи творчий пошук і активізуючи пізнавальну діяльність, з урахуванням вікових особливостей молодших школярів, специфіки навчальних предметів, зміст яких інтегрується, дидактичних цілей вивчення навчального матеріалу кожного з них.

Відповідно до Державного стандарту Нової української школи кожен тиждень і день будуть тематичними. «Я досліджую світ» - інтегрований курс, через який буде реалізовано тематику тижня і дня.

Тематичні дні об'єднують блоки знань із різних навчальних предметів, тем навколо однієї проблеми з метою інформаційного та емоційного збагачення сприймання, мислення, почуттів учня. Таке навчання забезпечує формування в молодших школярів цілісної картини світу, здатності сприймати предмети і явища різнобічно, системно, емоційно, сприяє поглибленню та розширенню знань учнів, діапазону їх практичного застосування.

До вашої уваги пропонується тематичне інтегроване заняття для 1 класу

Перегляд файлу

                                                          Ягупа Ірина Дмитрівна,

                                                                           вчитель початкових класів,

                                                                       КУ Сумської ЗОШ І-ІІІ ст. №27,

                                                              м. Суми, Сумської області,

                                              категорія – вища,

                                                              звання – старший учитель

Інтегроване заняття

Я досліджую світ

1 клас

Тема тижня: Світ захоплень

Тема дня: Чи завжди захоплення приносять нам радість?

 

Мета:

 • розширити знання  учнів про  чарівний світ людських захоплень;
 • довести, що захоплення можуть бути небезпечними;
 • пояснити, чим небезпечні комп’ютерні ігри;
 • вивчити правила безпеки рухливих зимових ігор;
 • закріпити каліграфічні навички письма;
 • закріплювати вміння писати слова під диктовку;
 • вчити добирати близькі та протилежні слова за значенням;
 • розвивати читацькі навички;
 • вчити розуміти прочитане, відповідати за змістом прочитаного тексту;
 • закріпити вміння додавати та віднімати числа в межах 10;
 • закріпити знання про парні та непарні числа;
 • закріпити вміння орієнтуватися у просторі та на площині;
 • розвивати зв’язне мовлення дітей, пам'ять, увагу, фантазію, дрібну моторику руки;
 • виховувати повагу, ввічливість, доброзичливість, вдячність, тактовність, щирість у спілкуванні з іншими, естетичні смаки. 
 • виховувати  поважливе  ставлення  до  захоплень  інших;
 • виховувати  культуру  спілкування  один  з  одним.

 

Завдання:

 • заповнення «Галявини настрою»;
 • гра «Потисніть руки»;
 • заповнення щоденних новин;
 • розгадування ребусу;
 • мовні вправи;
 • розв’язання проблемного запитання;
 • вправа «Розподіли правильно»;
 • перегляд мультфільму «Настуня і комп’ютер»;
 • робота над змістом вірша Лесі Вознюк «Толик – сонний кролик»;
 • робота з сюжетними малюнками;
 • читання правил безпечної гри в сніжки;
 • запис слів під диктовку;
 • математична гра «Перегони на санчатах»;
 • вивчення правил безпеки катання на санчатах;
 • ознайомлення з правилами безпеки на ковзанах;
 • гра на уважність «Знайди відмінності»;
 • гра «Знайди пару».

Очікуванні результати учіння:

 • з увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно реагує на усну інформацію в діалозі;
 • сприймає монологічне висловлення;
 • ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання;
 • ділиться своїми почуттями та емоціями від прослуханого висловлення;
 • розповідає про те, що його вразило;
 • уживає форму кличного відмінка іменника для звертання по імені до іншої особи, уживає ввічливі слова;
 • спілкується з однокласниками та з вчителем;
 • об’єднується з іншими дітьми у групу для спільної діяльності;
 • називає учасників спілкування, їхні дії та ознаки дій, робить висновок про настрій, емоції учасників спілкування;
 • уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свої міркування, шануючи гідність інших;
 • надає допомогу тим, хто її потребує і висловлює вдячність за підтримку;
 • аналізує свою поведінку, уподобання, виділяючи риси, якими вирізняється серед інших і які надають йому/ їй неповторності;
 • розрізняє корисні та шкідливі звички, пояснює їхній вплив на безпеку, здоров’я і добробут людини;
 • прогнозує наслідки різних дій, їхній вплив на людину;
 • висловлює свої думки і почуття з приводу простих медіатекстів (мультфільм);
 • читає слова із вивченими буквами;
 • розуміє зміст прочитаного тексту;
 • читає вголос короткі тексти з метою отримання інформації; обмінюється елементарними письмовими повідомленнями;
 • записує слова під диктовку з вивченими буквами, вимова і написання яких збігається;
 • вправляється в правильній вимові й наголошуванні слів;
 • розгадує ребуси;
 • добирає близькі та протилежні слова за значенням;
 • оперує числами в межах 10, розв’язуючи різні життєві проблеми;
 • знає парні та непарні числа;
 • розуміє, що деякі захоплення можуть бути небезпечними;
 • пояснює, чим небезпечні комп’ютерні ігри;
 • знає правила безпеки під час зимових розваг.

 

Обладнання:  картки для індивідуальної, парної, групової роботи, мультфільм «Настуня і комп’ютер», сюжетні малюнки.

 

 

Перебіг заняття

1.Ранкова зустріч.

 1.        Привітання.

 Діти стають у коло і разом з учителем промовляють вітання, супроводжуючи слова рухами рук.

Промінчик зимовий заглянув у клас

І в коло велике зібрав, друзі, нас.

Нумо, з’єднаймо долоньки свої

І радо всміхнемось: я – вам, ви – мені.

 1.        Заповнення «Галявини настрою».

Учні обирають квітку відповідного кольору і заповнюють «Галявину настрою». Після заповнення аналізуємо, якого настрою сьогодні у класі більше.

 1.        Гра «Потисніть руки».

  Усі діти стоять у колі. Учитель пропонує вийти в центр кола тим дітям, хто має якесь захоплення.

Наприклад:

- грає на будь-якому музичному інструменті;

- вміє танцювати;

- грає у футбол;

- любить математику;

 - катається на роликах…

 1.        Оголошення теми тижня та дня.

Сьогодні ви дізнаєтеся, чи завжди захоплення приносить користь.

 1.        Заповнення щоденних новин.
 • Дата …
 • Місяць…
 • Сьогодні…(день тижня).
 • Який день тижня за порядком?
 • Яка сьогодні погода?
 • Опади…

Вчитель назначає помічників дня.

Особливе – користь.

 

 1. C:\Users\zauch mk\Desktop\kora_dereva.jpgРозгадування ребусу.

А   +  ИСТЬ

(КОРИСТЬ)

 

 1. Розвиток мовних знань.
 • Доберіть близькі за значенням  слова до слова КОРИСТЬ (прибуток, вигода, інтерес, виграш…)
 • Доберіть протилежне за значенням слово до слова КОРИСТЬ (школа).
 • Запишіть слова КОРИСТЬ, ШКОДА друкованими літерами.
 • Позначте цифрою кількість букв, з яких складається слово «користь» (7).
 •  Позначте цифрою кількість букв, з яких складається слово «шкода» (5).
 • На скільки більше букв у першому слові, ніж у другому?
 1. Розв’язання проблемного запитання.
 • Подумайте, чи завжди захоплення приносить користь?
 • Захоплення людини привчають її як до корисних звичок, так і до шкідливих.
 1. Робота в парах. Вправа «Розподіли правильно».
 • Прочитайте уважно. Укажіть стрілками, які звички корисні, а які шкідливі.

 

09.10.2014-1-11

 

 

 

 

 

 

 

 • Захоплення комп'ютерними іграми. Це корисно чи шкідливо для вашого здоров'я?
 1. Перегляд мультфільму для визначення користі та шкоди від захоплення комп’ютером.

 Мультфільм «Настуня і комп’ютер» (3 хв 25 с).

Посилання:

https://www.youtube.com/watch?v=OrNYFm3GYoQ

 • Яке захоплення було в Настуні?
 • Що могла робити дівчинка за допомогою комп’ютера?
 • Що трапилося з її другом?
 • Чому захворів комп’ютер?
 • Який діагноз встановив «лікар» комп’ютеру?
 • Чому Настя потрапила у двір?
 • Що вона там побачила?
 • Чому вона не бачила цього раніше?
 • Як змінилося надалі життя Настуні?
 • Чи можна весь час вільний проводити за комп’ютером?

Висновок: отже, не можна дуже захоплюватися комп’ютерними іграми, тому що техніка може зламатися і довгий час спілкування з комп’ютером може  нашкодити  власному здоров'ю.

 1. Хвилинка відпочинку.

Руки вгору, вдих глибокий,

 А тепер – навшпиньках кроки.

 Знову вгору потягнулись,

 Нахил – і носків торкнулись.

 Стали прямо, руки в боки –

Разом зробимо підскоки.

 Крок на місці. Присідання.

 Все! Вертаймось до навчання.

 1. Робота над змістом вірша Лесі Вознюк «Толик – сонний кролик».

Толик – сонний кролик

Сльозяться очі в Толика,

червоні, як у кролика.

Він крадькома від тата

не ліг у пору спати,

а грою захопився,

і час немов спинився.

Комп’ютерні герої

вели з малим двобої:

стріляли, наступали

і спати не пускали.

Сьогодні в класі Толик

розгублений, як кролик:

дрімає, позіхає

і очі потирає.

 • Леся Вознюк описала захоплення ще одного хлопчика.
 • - Чому у Толика червоні очі?

- Чи надмірне захоплення комп'ютерними іграми шкодить здоров'ю? Як саме?

- Деякі діти і навіть дорослі замість спілкування з реальними друзями спілкуються лише у соціальних мережах, комп'ютерні ігри замінюють їм рухливі ігри, прогулянки на свіжому повітрі. Через надмірне захоплення комп'ютером у багатьох виникає комп'ютерна залежність. І подолати її буває дуже важко. Тому запам'ятайте: безперервне заняття за комп’ютером для дітей вашого віку має становити 15 хв. Під час роботи за комп'ютером слід робити фізкультхвилинки.

9. Фізкультхвилинка.

Вправа 1. Частіше кліпайте очима, щоб не пересихала слизова ока.

Вправа 2. Переведіть погляд вдалечінь.

Вправа 3. Зробіть кругові оберти очима.

Вправа 4. Опустіть руки вниз, розслабте їх.

Вправа 5. Стисніть пальці в кулак і розтисніть.

Вправа 6. Підніміть та опустіть плечі.

Вправа 7. Зробіть нахили вправо, вліво.

 

 • Але найкращий відпочинок після роботи за комп'ютером - це рухливі ігри на свіжому повітрі.
 1. Розвиток зв’язного мовлення дітей. Робота з сюжетними малюнками.
 • Яке захоплення дітей зображено на малюнку? Чи можуть зимові розваги бути небезпечними для життя і здоров'я дитини?

Картинки по запросу зимові розваги дітей

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Скільки дітей обороняють фортецю? Скільки здійснюють напад?
 • Які емоції відчувають гравці обох команд?
 • Чи є хтось засмучений, розгублений? Що трапилося? (Один хлопчик без рукавички). Пошукайте її на картині. Хто знайшов рукавичку? Що він буде робити з нею?
 • Чи злякався хлопчик, який ухиляється від снігового снаряду? Чому ні?
 • Чим зайняті дівчатка? Чи візьмуть їх до гри, якщо вони захочуть долучитися до захисту або атаки фортеці?
 • Як гадаєте, чим закінчиться гра?
 • Що ще можна будувати зі снігу?

 

Грати в сніжки надзвичайно весело! Але якщо надто захоплюватися, можна постраждати самому або випадково завдати травми товаришеві. Тож усім треба бути уважними й знати правила безпеки.

 

 1. Читання правил безпечної гри в сніжки.

Правила безпеки під час гри в сніжки

 

 

 

 

 

 • Не кидайте сніг у голову та в обличчя.
 • Ліпіть сніжки тільки зі снігу, стежте, щоб не попадалися крижинки, палички, скло, камінці тощо.
 • Ліпіть сніжки в рукавичках, щоб не обморозити руки.
 • Грайте подалі від автомобільних шляхів та вікон будинків.
 • Заздалегідь домовтеся про правила гри й обов'язково дотримуйтеся їх.
 1. Розвиток каліграфічних навичок письма. Запис слів під диктовку.

Слова: зима, діти, сніг, лід, ковзани, санки, гірка, сніговик.

Завдання: записати слова, поставити наголос.

 1. Математична гра «Перегони на санчатах».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Неподалік від снігової фортеці гірка, де катаються на санчатах. Мерщій туди!
 • Розгляньте гірку, зображену на картині.
 • Скільки всього діток зображено на малюнку?
 • Скільки песиків?
 • Кого більше, на скільки?
 • Скільки діток з'їжджає по схилу?
 • Хто з’їжджає першим?
 • Яким по порядку з’їжджає песик?
 • Скільки чекає своєї черги? Що трапиться, якщо цього не робити?
 • Покажіть, по якій частині гірки варто підніматися.
 • Які емоції відчувають діти, які з'їжджають? Чи всі вони радісні? Чому?
 • Що відчуваєте ви, коли мчите на санчатах по схилу? А коли чекаєте у черзі?
 1. Вивчення правил безпеки катання на санчатах.

Правила безпеки під час катання на санчатах

 

 

 

 

 

 

 

Коли обираєте гірку, дивіться, щоб вона не закінчувалася автомобільним шляхом, парканом або водоймою.

 • Обирайте плавний, не крутий схил, який виходить на майданчик без дерев, каміння тощо.
 • Перевірте, щоб на трасі не було скла, корчів, каміння та інших предметів, які перешкоджають руху, і в разі падіння можуть поранити.
 • Не можна довго перебувати на проїжджій частині схилу, а також підніматися по ній.
 • Після з'їзду треба зійти з санок, озирнутися і відійти вбік. Здогадалися, чому?
 1. Ознайомлення з правилами безпеки на ковзанці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Подивіться на ковзанку на картині.
 • Хто на ній катається? Чи дотримуються ці люди правил безпеки?
 • Чи ви вмієте кататися на ковзанах? Чи хотіли би навчитися? Що для цього потрібно зробити? Хто вам може допомогти?

 

Правила безпеки на льоду

 • Кататися на ковзанах на замерзлому озері чи річці можна лише з дорослими, пильнуючи, щоб поруч не було ополонок.
 • Безпечний для катання прозорий лід (завтовшки 25 см), а також той, що має синюватий або зеленкуватий відтінок (15-25 см). Тонший лід — матово-білий або жовтуватий, на нього ступати небезпечно! Небезпечним також є лід, вкритий снігом.
 • Категорично забороняється виходити на лід під час відлиги!
 • Дуже небезпечний лід біля кущів, дерев та очерету.
 • Ніколи не перевіряйте товщину льоду ударами ніг!
 1. Робота в групах. Гра на уважність «Знайди відмінності».

Уважно розгляньте малюнки. Знайдіть на них відмінності.

C:\Users\zauch mk\Desktop\igra-najdi-otlichija-dlja-detej-ili-trenirovka_1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Робота в прах. Гра «Знайди пару».

Завдання: знайти пару рукавичок, розфарбувати їх.

C:\Users\zauch mk\Desktop\-17-638.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Скільки пар рукавичок знайшли?
 • Які знаєте парні (непарні) числа?

 

 1. Підсумок заняття. Рефлексія.
 • З яким настроєм завершуєте заняття?
 • Про що дізналися?
 • Як корисно можна провести час узимку?
 • Чи завжди захоплення приносить користь?

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Паламарчук Світлана Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Польова Людмила Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Яцура Тетяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Круковська Наташа
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
docx
Додано
9 серпня 2018
Переглядів
4146
Оцінка розробки
5.0 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку