Розширення можливостей позакласної освіти для розвитку обдарованих дітей

Про матеріал
Розширення можливостей позакласної освіти для розвитку обдарованих дітей. Методичні рекомендації для роботи з обдарованими дітьми.
Перегляд файлу

Розширення можливостей позакласної освіти для  розвитку обдарованих дітей.

На сучасному етапі процесу оновлення змісту освіти постає проблема розробки та впровадженням у педагогічну практику ефективних технологій розвитку інтелектуальних і творчих здібностей особистості, формування її пізнавальної та творчої активності. Це зумовлено швидкими темпами розвитку суспільства, які спостерігаються в останні роки, необхідністю пошуку шляхів виходу нашої економіки з занепаду, впровадження нових технологій

Наша країна потребує докорінних змін у системі управління виробництвом, раціонального використання виробничих ресурсів із врахуванням творчих можливостей особистості. Лише творча особистість, спроможна створювати, управляти, пропонувати нові ідеї, нові технології, нові напрямки розвитку, знаходити шляхи виходу зі складних нестандартних ситуацій. Тому забезпечення кожній людині можливості використання свого творчого потенціалу є одним із найголовніших завдань позашкільних закладів.

 Концепція розвитку творчої особистості ґрунтується на науково-правовій базі освітньої галузі: Національна доктрина розвитку освіти країни, Закон України ,,Про освіту” і полягає втому, що творча діяльність школярів і педагогів розглядається не як одна із складових педагогічної системи, а як її головна ідея.

 Аналіз практичної діяльності гуртків, творчих позашкільних навчальних закладів різних напрямів позашкільної освіти дає підстави стверджувати, що навчальний процес у них характеризується елементами пошукової та дослідницької роботи, які стимулюють педагогів-позашкільників до розвитку творчих здібностей школярів з метою поглибленого вивчення матеріалу та урізноманітнення пізнавальної, дослідницької діяльності вихованців, а саме:

• активізацією навчання за допомогою проблемних, дослідницьких методів з поступовою передачею обдарованим і талановитим вихованцям ініціативи в організації групової або самостійної творчої діяльності;

• творчою взаємодією педагога і вихованців, що сприяє вільному вибору ними форм і засобів творчої діяльності, творчій винахідливості, розкутості, домінуванню власної пошукової або дослідницької практики над репродуктивним засвоєнням знань, умінь та навичок;

• реалізація принципу індивідуального підходу в організації навчально-виховного процесу, що сприяє створенню умов для розвитку специфічних особистісних якостей вихованців як суб’єктів творчого освітнього процесу відповідно до власних уподобань та пізнавальних запитів.

Позашкільна діяльність сьогодні розглядається як одна з головних ланок безперервної освіти в системі виховання всебічно розвиненої особистості, найповнішого розкриття її здібностей і нахилів, створення умов для розвитку й підтримання талантів та обдарувань у галузі науки, техніки, мистецтва тощо. Забезпечення при цьому можливостей щодо вибору діяльності, до якої дитина виявляє зацікавленість, створює необхідні передумови для прояву її природних здібностей.

Педагогічний колектив позашкільного закладу повинен цілеспрямовано здійснювати роботу над розвитком інтелектуальної, емоційної, моральної та духовної сфери особистості, сприяти її професійному самовизначенню, забезпечувати потребу у творчій самореалізації. Тому наш позашкільний заклад  вже не перший рік працює  над проблемою формування творчо обдарованої особистості і найважливіше завдання – формування освіченого, гідного громадянина України. У першу чергу йдеться про формування особистості дитини, розвиток її здібностей, підготовка до подальшої освіти, до фахової трудової діяльності, виховання на традиціях свого народу.

Методисти, керівники гуртків активно працюють з педагогами інших позашкільних закладів освіти, з дітьми і з батьками над проблемою, яка б максимально розвивала особистість учня і педагога.

Педагогічний колектив позашкільного закладу  постійно працює над новими формами роботи по сприянню розвитку особистості, впроваджує сучасні навчально-виховні технології, працює над підвищенням професійної майстерності, зокрема через ефективні форми та методи навчання,  переходом на нові освітні моделі, інноваційні технології навчального процесу, виховання та розвитку особистості.

В процесі систематичного залучення вихованців гуртків до пошукової, дослідницької та експериментальної діяльності відбувається розвиток їхніх творчих здібностей та творчої активності, а саме:

• домінує позитивна мотивація творчої діяльності, усвідомлення значення творчих потреб, мотивів, цілей як провідних у розвитку та життєдіяльності;

• відбувається розвиток творчих рис характеру (цілеспрямованості, ініціативності, допитливості, самостійності, вимогливості, наполегливості, винахідливості, оригінальності, організованості, працелюбності);

• відбувається розвиток творчих якостей інтелекту; логічного, цілісного сприйняття дійсності, творчої уяви, фантазії, інтуїції, уваги, пам’яті, вміння розв’язувати життєві задачі, розробляти творчі проекти;

• формується творча самосвідомість, що виявляється у самопізнанні, самооцінці, самоорганізації, прагненні до самореалізації та самовдосконалення;

• триває постійне зростання потенціалу творчої діяльності; бажання систематично здобувати нові знання, фрмувати вміння, навички, творчо їх використовувати, досліджувати, експериментувати;

• продовжується формування психічних якостей творчої особистості, її темпераменту, властивостей нервової системи (чутливості, пластичності, працездатності) та відповідно до них відповідного індивідуального стилю діяльності й поведінки, у процесі якого використовуються найкращі такоригуються слабкі (з точки зору вимог до творчої діяльності) якості нервової системи конкретного вихованця.

Рекомендуємо в роботі з обдарованими учнями:

 • застосовувати проблемний метод у навчанні;
 • проводити самостійні роботи творчого характеру;
 • застосовувати індивідуальний підхід у навчанні;
 • впроваджувати розвивальні творчі ігри;
 • розв’язувати творчі завдання.;

   застосовувати  принцип оптимізації навчальної діяльності

 

  Отже, педагог, спираючися на власну обгрунтовану методику роботи, витрачає мало часу на вирішення навчально-пізнавальних завдань, але отримує високий позитивний результат.


     Організація роботи з обдарованими дітьми спрямована на виявлення, розвиток, підтримку потенціалу кожного вихованця і включає:
   • орієнтацію на особистісні інтереси, потреби і здібності дитини;
   • вільний вибір вихованцями видів і сфер діяльності;
   • допомогу вихованцям у процесі самопізнання й самореалізації;
   • оцінювання досягнень дитини за шкалою її потенційних можливостей, а не порівняно з іншими;
   • можливість вільного самовизначення й самореалізації.

Ознаки обдарованої дитини:

 •       часто перескакують через послідовні етапи свого розвитку,
 •       мають чудову пам"ять, яка базується на ранньому мовленні та абсолютному мисленні,
 •       рано починають класифікувати й категорувати інформацію,
 •       мають великий словниковий запас, вони із задоволенням читають словники, енциклопедії,
 •       можуть займатися кількома справами відразу,
 •       дуже допитливі, активно досліджують навколишній світ,
 •       у ранньому віці здатні простежувати причинно-наслідкові зв"язки, робити правильні висновки,
 •       легко справляються з пізнавальною невизначеністю, із задоволенням сприймають складні довгострокові завдання,
 •       не можуть терпіти, коли їм навязують готову відповідь,
 •       можуть тривалий час концентрувати свою увагу на одній справі,
 •       властиве надто розвинуте почуття справедливості,
 •       добре розвинуте почуття гумору,
 •       постійно намагаються вирішувати проблеми, які їм поки що "не під силу", й у вирішенні деяких із них допомагають успіху,
 •       для них характерні перебільшені страхи, оскільки вони здатні уявити собі безліч небезпечних наслідків подій,
 •       надзвичайно схильні до немовних проявів почуттів, емоцій інших людей,
 •       часто володіють екстрасенсорними здібностями,
 •       негативно оцінюють себе,
 •       більшість із них спить менше від своїх однолітків, вони раніше відмовляються від денного сну, інколи мають труднощі з тонкою руховою координацією.
docx
Додано
25 квітня 2020
Переглядів
208
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку