12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Розвиток креативного мислення молодших школярів

Про матеріал

Нове сьогодення нашої країни, поступове перетворення її на демократичну, орієнтовну на кожну особистість державу, зумовили масштабні зміни у системі освіти, формулюванні її мети, завдань та методів діяльності.

Сьогодні народжується нова школа, у якій учень зможе повноцінно жити, проектувати своє майбутнє, свій життєвий шлях, проявляючи власні здібності та можливості, маючи бажання до самовдосконалення, самоосвіти та самовиховання.

Зміни у філософії освіти здійснюються на основі чинного Державного стандарту 4-х річної початкової школи, яким передбачено сформувати особистість, яка бажає і вміє вчитися самостійно; яка сприймає інформацію і вміє з нею працювати, осмислювати, сортувати, творити.

Актуальність роботи. Питання розвитку креативності молодших школярів є надзвичайно актуальним у наш час. Адже саме зараз наша країна потребує людей, які можуть приймати сміливі та нешаблонні рішення, які вміють мислити творчо . Прикро, але сучасна школа зберігає ще застарілий підхід до отримання знань. Досить часто процес навчання зводиться лише до зазубрювання і наслідування прийомів діяльності, розв'язування однотипних завдань. Шаблонне та монотонне повторення одноманітних дій не сприяє розвиткові бажання вчитися. Діти втрачають радість відкриття і поступово позбавляються здатності до творчості.

Мета цифрового ресурсу – за допомогою творчих завдань в ігровій формі розвивати креативність учнів, їх потенціал; залучати дітей до пошукових дій, проявів фантазії та оригінальності; успішного засвоєння під час гри програмового матеріалу. У даному ресурсі запропоновані творчі вправи та завдання, дидактичні ігри, спрямовані на створення сприятливих умов для самореалізації, розвитку творчої активності учнів молодшого шкільного віку.

Основними завданнями вбачаю розвивати креативне мислення учнів молодших класів, використовуючи ігрові технології навчання; сприяти збагаченню життєвого досвіду дітей в процесі спілкування, залучення батьків до тісної співпраці з метою виховання в школярів здатності ефективно вирішувати поставлені завдання у власній життєдіяльності..

Творчий потенціал та здатність до креативності у дітей молодшого шкільного віку є надзвичайно високими. Учень з необмеженою творчою спрямованістю прагне з головою поринути у те, що його цікавить, він дуже вигадливий в іграх, образотворчій діяльності, формулює багато різних думок.

Цілком зрозуміло, що високий інтелектуальний рівень дитини в поєднанні зі здатністю до творчості, це виняток та рідкісне явище у звичайному класі. Проте потенційна творчість властива кожній дитині. Перед учителем стоїть завдання - створити атмосферу, у якій бажання дітей самостійно вирішувати поставлені завдання, знаходити нові, нестандартні способи дій сприятимуть розвитку креативності.

Ресурс доцільно використовувати на всіх етапах уроків.

Матеріал буде цікавим для методистів, вчителів, батьків та учнів.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Вправи для розвитку креативного мислення. Підготувала:вчителька початкових класівІванівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Соклакова Ольга Батьківвна

Номер слайду 2

Що таке креативність?Це - творчі здібності людини, які характеризуються готовністю до створення принципово нових ідей, що відхиляються від традиційних схем мислення і входять у структуру обдарованості. Абрахам Маслоу - це творча спрямованість, спадкоємно властива всім, але втрачена більшістю під впливом середовища. На побутовому рівні – Це - прояв кмітливості - здатність досягати мети, знаходити вихід з безвихідної ситуації. П. Торренс - “ це означає копати глибше, дивитися краще, виправляти помилки, розмовляти з кішкою, пірнати на глибину, проходити крізь стіни, запалювати сонце, вітати майбутнє".

Номер слайду 3

Критерії креативностіОпір - це здатність не слідувати стереотипам. Швидкість - здатність бачити велику кількість ідей. Сприйнятливість - чутливість до незвичайних деталей, протиріч. Оригінальність - здатність бачити незвичайні, нестандартні ідеїГнучкість - здатність застосовувати різноманітні стратегіїАбстрактність - розуміння суті проблеми

Номер слайду 4

Сніданок для велетня Мета: розвивати вміння працювати з іменованими числами; формувати математичну компетентність шляхом застосування одиниць вимірювання. Очікувані результати: дитина усвідомлює різницю між різними одиницями вимірювання та вміє правильно їх застосовувати. Якби ти захотів приготувати сніданок для велетня, то чим би ти виміряв продукти. Скільки би ти взяв кожного продукту?. Математика

Номер слайду 5

“Намалюй символи до слів” Мета: розвивати абстрактне мислення, формувати навички художньо-естетичного сприйняття та відтворення матеріалу. Очікувані результати: дитина у художній формі вміє передавати усне та письмове мовлення.навчаннясім'я миршколажиттялюбовгрошідружбалюдствопраця. Образотворче мистецтво

Номер слайду 6

Казка на новий лад Мета: розвивати уяву, творчість, фантазію; формувати комунікативну компетентність шляхом складання літературного твору. Очікувані результати: дитина самостійно продумує сюжет та складає за ним казку. Завдання: придумати казку, як Червона Шапочка потоваришувала з Вовком. Літературне читання

Номер слайду 7

Дякую за комплімент Мета: розвивати комунікативну компетентність, формувати навички зв'язного висловлювання. Очікувані результати: дитина вміє висловлювати свої думки, підбирати потрібні мовні матеріали та звороти.  Завдання:  висловити комплімент (сказати щось приємне) запропонованим казковим героям. Українська мова

Номер слайду 8

Добери ознаки Мета: формувати вміння ставити запитання і добирати слова — назви ознак; виховувати логічне мислення, допитливість. Очікувані результати: дитина вміє підібрати правильні ознаки до предмета. Берізка (яка?) ... білокора, ніжна, струнка. Українська мова

Номер слайду 9

Стертий малюнок Мета: формувати математичну компетентність шляхом роботи з геометричним матеріалом; розвивати уяву, творчий підхід. Очікувані результати: дитина знає назви геометричних фігур, може творчо підходити до вирішення поставлених завдань. Математика

Номер слайду 10

Помилка художника Мета: розвивати природничу компетентність; формувати уважність, вміння аналізувати та порівнювати зі своїм життєвим досвідом. Очікувані результати: дитина розрізняє овочі та фрукти, знає їхні основні ознаки та відміності. Природознавство

Номер слайду 11

Хто загубив? Мета: формувати природничу компетентність шляхом ознайомлення з тваринами та їхніми ознаками та відмінностями; розвивати увагу, вміння порівнювати та використовувати свій життєвий досвід. Очікувані результати: дитина розрізняє тварин, може вирізнити особливості та ознаки певної тварини. Природознавство

Номер слайду 12

Голоси тварин Мета: продовжувати з'ясовувати роль дієслів у мовленні; розвивати спостережливість, кмітливість; виховувати працелюбність. Очікувані результати: дитина розрізняє тварин та вміє відтворювати їхні голоси. Курка... (кудкудакає) Собака... (гавкає) Півень... (кукурікає) Українська мова. Природа

Номер слайду 13

Цифровий потяг Мета: формувати математичну компетентність шляхом виконання вправ на додавання; розвивати уважність, точність та вміння обраховувати усно. Очікувані результати: дитина рахує у межах 10, знає склад числа.32+168 Математика

Номер слайду 14

Казкотерапія Мета: формувати математичну компетентність шляхом роботи над умовою задачі та коротким записом до задачі; розвивати вміння аналізувати, ставити питання та записувати короткий запис. Очікувані результати: дитина вміє розв'язувати задачі на 2-4 дії, може самостійно складати умову задачі та розв'язувати її різними способами. Завдання: Дід Мороз дуже поспішав до діток і загубив свій черевик. Знайди черевик Діда Мороза. Склади задачу про черевики Діда Мороза за малюнком. Математика

Номер слайду 15

Скільки посадили овочів? Мета: формувати математичну компетентність шляхом розвитку вміння визначати площу різними способами; розвивати увагу, точність у вимірюванні та обчисленні. Очікувані результати: дитина вміє визначати площу різними способами. Математика

Номер слайду 16

Що намалювали художники? Мета: формувати культурно-естетичну компетентність; розвивати уяву та абстрактне мислення. Очікувані результати: дитина розрізняє образи різних предметів, може вирізнити один предмет від іншого. Образотворче мистецтво

Номер слайду 17

Дивна закарлючка Мета: формувати художньо-естетичну компетентність шляхом абстрактного мислення, розвивати нові підходи до малювання з-за допомогою різних предметів. Очікувані результати: дитина вміє домальовувати запропоновані елементи, створювати нові образи. Образотворче мистецтво

Номер слайду 18

Друга половинка Мета: формувати художньо-естетичну компетентність шляхом абстрактного мислення, розвивати уяву та навички художнього задуму. Очікувані результати: дитина домальовує поданий малюнок враховуючи пропорції та реалістичність. Образотворче мистецтво

Номер слайду 19

64530583667 Зберіть яйця для писанок Мета: формування математичної компетентності шляхом виконання вправ на засвоєння дії множення та ділення. Очікувані результати: дитина вміє виконувати приклади на множення та ділення. Математика. Завдання: після того як дитина правильно розв'язала приклад вона отримує чистий шаблон у вигляді яйця, який має перетворити на писанку. Образотворче мистецтво

Номер слайду 20

Висновок Будь – яка людина незалежно від віку, може розвивати в собі креативне мислення, сформувати уміння дивитися на ситуацію під новим кутом, легко і швидко змінити ідею, якщо сама того бажає. Розширюйте свій кругозір – ходіть на виставки, придумайте собі нові хобі, фантазуйте з рецептами на кухні, читайте нові книги.

Номер слайду 21

Список використаних джерел https://dorobok.edu.vn.ua/article/view/2003http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/rozvitok-kreativnogo-mislennya-uchniv-pochatkovikh.htmlhttps://www.libr.dp.ua/region/Period/Kultura/060911/pochatkov/pn_2011_16_18_1.pdf

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Волинець Оксана
  Дякую, пані Ольго, за корисну роботу! Буду використовувати в роботі Ваші ідеї!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Жидких Інна
  Чудово, дякую!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Воскобойнікова Тетяна Валентинівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
21 лютого 2018
Переглядів
10774
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку