10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках географії

Про матеріал

конкретизувати й узагальнити знання із проблеми формування творчої індивідуальності учнів, виявити рівень знань педагогів про поняття «творчість», «креативність», «творча особистість»

Перегляд файлу

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках географії

         Деякі дослідники доводять, що не можна розмежовувати поняття мислення й мислення творче. Бо сам процес мислення однієї людини настільки своєрідний, загадковий, відмінніий від мислення іншої людини, що завжди є актом творчим, не зважаючи на його результати та наслідки. Інші спеціалісти в цій галузі вважають, що обов′язковими ознаками творчого мислення є оригінальні висновки, нестандартні відповіді, швидкість та доцільність дій, здатність висунути нові ідеї та гіпотези, здатність спілкування, усвідомлення свого мислення, ефективність використання колишнього досвіду, критичне ставлення, самостійність мислення, стійкість та глибина знань, вміння абстрагуватися та встановлювати нові звязки та співвідношення між об′єктами.

      Здатність до творчого мислення формується та розвивається протягом усього життя людини, але найефективніше та найбурхливіше проходить цей розвиток у дитячому віці. При цьому визначну роль може відігравати школа (як ще 200 років тому писав Дантон «Після хліба для людей найголовніше – школа»).

         Зрозуміло, що розкриття здібностей учня, визначення ступеня його обдарованості можливі за умов працелюбності і високої пізнавальної активності. Отже, творчості необхідно навчати, а для цього необхідний час: спочатку йде найпростіше поповнення знань, далі відбувається формування умінь, тільки після цього процес спрямовується на розвиток творчих здібностей школяра. Для того щоб кожний учень міг розвивати свої творчі здібності, необхідне керівництво з боку вчителя, метою якого є:

• Використання різних форм, методів організації навчальної діяльності орієнтованої на конкретного учня;

• Створення атмосфери зацікавленості кожного учня в роботі класу;
• Підтримка учня в його бажанні знаходити власний спосіб роботи, аналізувати свою роботу та роботу інших учнів на уроці ;

• Створення на уроці педадогічних ситуацій, що дають змогу учневі виявити ініциативу, самостійність у роботі, та умов для природженого самовираження учня.
         Безперечно, що вчитель на кожному уроці повинен розвивати гнучкість мислення дитини – основу творчого мислення. Для цього треба використовувати творчі завдання, дискусії, нестандартні уроки, тощо.

          Творчі завдання, які я використовую, включають теми для самостійних виступів учнів за їх вибором. Вони розраховані тільки для бажаючих. Творча діяльність дитини можлива в разі великої зацікавленості географією. Наявність  у кабінеті спеціальної географічної літератури, хрестоматій, посібників, сприятливий психологічний клімат на уроках підштовхує моїх учнів до самовираження, бажання засвоїти та розповісти на уроках додатковий матеріал з вивченої теми так, аби він не був схожий на мою розповідь, а доповнював її. Більшість творчих завдань складаю з урахуванням використання додаткових літературних джерел на основі міжпредметних зв'язків з історією, біологією, літературою, іноземними мовами.

Наприклад:
- Які літературні герої користувались географічними картами і з якою метою?
(тема"План і карта") - зв'язки з художніми творами відомих письменників: Жюля Верна, Артура Конан Дойла та ін.

- Значення річок та озер в житті людини (тема "Гідросфера") - можна використовувати додаткові матеріали з біології, історії.
      Часто на уроках застосовую «мозковий штурм».  Наприклад:
- Які чинники формування пустелі Сахара ?

- Чим і чому відрізняються типові чорноземи від південних ?

Також використовую дискусійні запитання. Ті, хто дає на нього ствердну відповідь, стають з одного боку, хто заперечує – з другого.  Підходжу по черзі до кожного, пропоную відстояти свою точку зору.

- Чи вплине підвищення температури води Бенгальської течії на клімат пустелі Наміб?
- Українська діаспора – це радість чи горе українців ?

        Проводжу нестандартні уроки: уроки - семінари, конференції, ігри, змагання, бінарні уроки, КВК, екскурсії.

        Завдання, які я використовую для розвитку творчих здібностей учнів можна об'єднати в декілька груп:

- завдання на визначення протиріччя

Чи можна знайти крапку на карті з такими координатами: 110º пн..ш., 220ºсх.д.. Відповідь поясніть.

- завдання на коректну постановку умови

Підписати значення паралелей та меридіанів на уривку карти так, щоб крапки мали  північну широту та східну довготу.

- завдання на винахід

Записати масштаб іншими словами.

- завдання з явно вираженим протиріччям
Чи можна знайти крапку на карті знаючи тільки географічну широту? Відповідь обґрунтуйте.

- завдання на рецензування

Яка відповідь найбільш правильна?

Літосфера – це:

А) поверхня Землі;

Б) тверда оболонка Землі;

В) верхня тверда оболонка Землі разом з астеносферою

- завдання на прогнозування

Що було б, якби літосфера Землі мала ідеально округлу, як куля поверхню.

    Отже, використовуючи різні форми та методи організації навчальної діяльності, створюючи атмосферу зацікавленості, підтримуючи учнів в  бажанні знаходити власний спосіб роботи, створюючи на уроці  ситуації, що дають змогу учням виявляти ініціативу, самостійність розвиваю творчі здібності своїх учнів на уроках географії.

 

docx
Додано
8 лютого 2018
Переглядів
1293
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку