4 грудня о 18:00Вебінар: Новий курс мистецтва в школі: теорія і практика

Самоаналіз уроку літературне читання

Про матеріал

Підвищення кваліфікації вчителя великою мірою залежить від рівня володіння вміннями аналізувати власну діяльність.Самоаналіз уроку направлений на зіставлення висунутих освітніх, виховних і розвиваючих цілей з досягнутим результатом.

Перегляд файлу

    Аналіз  уроку літературного читання у 3- д класі


      Урок літературного читання  проведено  за підручником В. Науменко Літературне читання». Виходячи з календарного планування, цей  урок  розділу «Літературні казки. Казки українських письменників».  Тема уроку:  І.Франко.  «Лисичка й Журавель». «Яке частування таке й дякування».   

Знаючи особливості учнів класу та їхній освітній рівень, характер пізнавальної діяльності та свою готовність до застосування інноваційних технологій навчання на уроці використала елементи критичного мислення .

Мета уроку:    розвивати навички виразного читання, читання в особах;   поглиблювати уявлення про етику людських стосунків; визначити повчальний характер казки; виробляти вміння вступати в дискусію з проблемних питань твору; розвивати навички учнів узагальнювати, систематизувати  та робити висновки; розвивати вміння оцінювати вчинки персонажів, визначати мотиви їхньої поведінки; висловлювати своє ставлення до героїв казки; виховувати чуйність, доброзичливість, гостинність; формувати ціннісне ставлення до людей.

Очікувані результати: учні вміють висловлювати свою думку на задану тему, роблять висновки; ввічливі з однокласниками; знають правила гостинності.

    У системі класного читання це урок ознайомлення з новим художнім твором. 

На уроці використовувала:    портрет І.Я.Франка, картки з словами, зображення лисички і журавля, ілюстрації до казки «Лисичка і Журавель»,  мікрофон,    картки із завданням для  роботи в групах. 

 Методи і прийоми : інтерактивні вправи, робота в групах, повідомлення ,  творча робота, гра,  розповідь – виступ, інсценування.

  При виборі змісту навчального матеріалу керувалася науковими фактами,   Державним стандартом початкової освіти, програмою початкової школи, використовувала інтерактивні технології, прийом критичного мислення.

  На уроці читання здійснювала розвиток загальнокультурних, навчально-пізнавальних, інформаційних, комунікативних, читацької компетентностей.

Інформаційно – ілюстративні, проблемно-пошукові методи роботи, принципи   зв’язку з життям, доступності, фронтальні  та групові форми роботи дали змогу розвивати в школярів ці компетентності. Саме завдання для розвитку творчих здібностей дали мені можливість організувати  пошукову, самостійну, групову роботу учнів.

Всі етапи уроку були направлені на досягнення мети і завдань уроку  з урахуванням особливостей учнів класу. На протязі всього уроку велась системна робота по формуванню читацької компетентності молодших школярів з позиції усвідомлення себе як грамотного читача, здатного  до творчої діяльності.

При проведенні організаційного моменту була візуально перевірена підготовка дітей до уроку та встановлено перший емоційний контакт з учнями класу, що дозволив створити сприятливу атмосферу для роботи; постановка проблемної ситуації на початку уроку, дозволила всім дітям активно включитися в творчу пошукову роботу.

 На протязі всього уроку велась робота над розвитком мовлення учні, діти були достатньо активні,  висловлювали своє відношення до  прочитаного, не боялися дати неправильну відповідь. Діти працювали в   групах, що дозволило включитися в роботу як учням з різним рівнем розвитку.

  Розвиток і виховання школярів відбувався на всіх етапах уроку. Учні отримували нові знання, аналізували навчальний матеріал, вчились узагальнювати, самостійно відкривали та отримували нову навчальну інформацію.    Комунікативність учнів проявлялась в умінні вести навчальний діалог, розмірковувати і відповідати на поставлені запитання, активно співпрацювати в групі.

 Учні вчились   оцінювати вчинки персонажів, визначати мотиви їхньої поведінки, що дало можливість формувати ціннісне ставлення до людей.

Працездатність на протязі всього уроку забезпечувалась за рахунок реалізації особистісно-зорієнтованого навчання, системно-діяльнісного підходу, різноманітних завдань і   зміни видів діяльності.

 Фізкультхвилинка, можливість пересуватися по класній кімнаті для роботи в групах, вихід до дошки для виступів дозволили уникнути психоемоційного перевантаження, що важливо з позиції здоров’я збереження дітей.

Атмосфера доброзичливості, задоволення від проробленої роботи на уроці дозволили учням піти з уроку з гарним настроєм.

Я вважаю, що поставлена мною мета досягнута, план реалізовано.

Поєднання різноманітних прийомів критичного мислення  сприяє не тільки набуттю учнями необхідної системи знань, умінь та навичок, але й досягненню високого рівня їх  розумового розвитку, формуванню в них здатності до самостійної творчої діяльності, розвиває інтерес до навчальної праці, забезпечує ґрунтовні результати навчання.

 

 

 

 

docx
Додано
25 листопада 2019
Переглядів
3211
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку