10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Самостійні роботи з математики 6 клас

Про матеріал

Архів містить самостійні роботи з математики у 2 варіантах по дві самостійні роботи з кожної теми. Роздруковуються на обох сторонах аркуша, розрізаються та роздаються по одному на парту.

Перегляд файлу

 

Тема 1 с.р. №1

І варіант

ІІ варіант

 1. Записати всі дільники чисел

19; 51; 66

23; 33; 30

2.Які з чисел наведених нижче діляться на а) 10; б) 5; в) 2; г) 3; д) 9

7506; 1145; 7423; 4530; 87902

8375; 81027; 91258; 67210; 64524

      3. З чисел 15897; 39156; 62173; 71835; 95868. Випишіть ті які: а)діляться на 9; б)діляться на 2; в) діляться на 2 і 3; г)не діляться ні на 5 ні на 9.

   3. З чисел 14893; 46382; 53280; 61545; 75243; 81738. Випишіть ті які: а) діляться на 2; б)діляться на 3; в)діляться і на 3 і на 5; г)не діляться ні на 2 ні на 9.

 

 

Тема 1 с.р. №1

І варіант

ІІ варіант

 1. Записати всі дільники чисел

19; 51; 66

23; 33; 30

2.Які з чисел наведених нижче діляться на а) 10; б) 5; в) 2; г) 3; д) 9

7506; 1145; 7423; 4530; 87902

8375; 81027; 91258; 67210; 64524

      3. З чисел 15897; 39156; 62173; 71835; 95868. Випишіть ті які: діляться на 9; б)діляться на 2; в) діляться на 2 і 3; г)не діляться ні на 5 ні на 9.

   3. З чисел 14893; 46382; 53280; 61545; 75243; 81738. Випишіть ті які: а) діляться на 2; б)діляться на 3; в)діляться і на 3 і на 5; г)не діляться ні на 2 ні на 9.

 

 

Тема 1 с.р. №1

І варіант

ІІ варіант

 1. Записати всі дільники чисел

19; 51; 66

23; 33; 30

2.Які з чисел наведених нижче діляться на а) 10; б) 5; в) 2; г) 3; д) 9

7506; 1145; 7423; 4530; 87902

8375; 81027; 91258; 67210; 64524

      3. З чисел 15897; 39156; 62173; 71835; 95868. Випишіть ті які: діляться на 9; б)діляться на 2; в) діляться на 2 і 3; г)не діляться ні на 5 ні на 9.

   3. З чисел 14893; 46382; 53280; 61545; 75243; 81738. Випишіть ті які: а) діляться на 2; б)діляться на 3; в)діляться і на 3 і на 5; г)не діляться ні на 2 ні на 9.

 

 

 

 

 

Тема 1 с.р. №2

1 варіант

№1

2 варіант

№1

№2

 

 

 

№2

 

 

Тема 1 с.р. №2

1 варіант

№1

2 варіант

№1

№2

 

 

 

№2

 

 

Тема 1 с.р. №2

1 варіант

№1

2 варіант

№1

№2

 

 

 

№2

 

Перегляд файлу

Сам. Роб. № 1    варіант 1

1. Побудуйте пряму а і точку А, що не лежить на цій прямій. Проведіть через точку А пряму, паралельну прямій а та пряму, перпендикулярну прямій а.
2. На рисунку зображено куб АВСDМNFК. Заповнити пропуски символами або ||:

a) AB__AD;    б) CD__DK;      в) NF__KM; г) MK__AM;  д) BC__FN;  е) FC__KD.

 

 

Сам. Роб. № 1    варіант 1

1. Побудуйте пряму а і точку А, що не лежить на цій прямій. Проведіть через точку А пряму, паралельну прямій а та пряму, перпендикулярну прямій а.
2. На рисунку зображено куб АВСDМNFК. Заповнити пропуски символами або ||:

a) AB__AD;    б) CD__DK;      в) NF__KM; г) MK__AM;  д) BC__FN;  е) FC__KD.

 

 

 

Сам. Роб. № 1    варіант 1

1. Побудуйте пряму а і точку А, що не лежить на цій прямій. Проведіть через точку А пряму, паралельну прямій а та пряму, перпендикулярну прямій а.
2. На рисунку зображено куб АВСDМNFК. Заповнити пропуски символами або ||:

a) AB__AD;    б) CD__DK;      в) NF__KM; г) MK__AM;  д) BC__FN;  е) FC__KD.

 

Сам. Роб. № 1    варіант 2

1. Побудуйте пряму в і точку С, що не лежить на цій прямій. Проведіть через точку С пряму, перпендикулярну прямій в, та пряму,  паралельну прямій в.

2. На рисунку зображено прямокутний паралелепіпед MNFKM1N1F1K1. Заповнити пропуски символами або ||:

a) MN__KF;    б) KF__FF1;          в)M1K1__MM1;г)KF__K1F1;   д)MM1__NN1; е)M1N1__K1F1.

 

 

Сам. Роб. № 1    варіант 2

1. Побудуйте пряму в і точку С, що не лежить на цій прямій. Проведіть через точку С пряму, перпендикулярну прямій в, та пряму,  паралельну прямій в.

2. На рисунку зображено прямокутний паралелепіпед MNFKM1N1F1K1. Заповнити пропуски символами або ||:

a) MN__KF;    б) KF__FF1;          в)M1K1__MM1;г)KF__K1F1;   д)MM1__NN1; е)M1N1__K1F1.

 

 

 

Сам. Роб. № 1    варіант 2

1. Побудуйте пряму в і точку С, що не лежить на цій прямій. Проведіть через точку С пряму, перпендикулярну прямій в, та пряму,  паралельну прямій в.

2. На рисунку зображено прямокутний паралелепіпед MNFKM1N1F1K1. Заповнити пропуски символами або ||:

a) MN__KF;    б) KF__FF1;          в)M1K1__MM1;г)KF__K1F1;   д)MM1__NN1; е)M1N1__K1F1.

 

Сам. Роб. № 2    варіант 1

1. Знайдіть координати точок, зобра­жених на рисунку.

2. Позначте на координатній пло­щині точки

A(3; -2); B(-4; 3); С(0; -7).

3. Накреслити   на  координатній  площині з одиничним відрізком 1 см прямокутник АВМК, якщо А(–2; –3), В(–2; 2), М(1; 2). Знайти координати четвертої точки та площу і периметр прямокутника.

 

 

Сам. Роб. № 2    варіант 1

1. Знайдіть координати точок, зобра­жених на рисунку.

2. Позначте на координатній пло­щині точки

A(3; -2); B(-4; 3); С(0; -7).

3. Накреслити   на  координатній  площині з одиничним відрізком 1 см прямокутник АВМК, якщо А(–2; –3), В(–2; 2), М(1; 2). Знайти координати четвертої точки та площу і периметр прямокутника.

 

 

Сам. Роб. № 2    варіант 1

1. Знайдіть координати точок, зобра­жених на рисунку.

2. Позначте на координатній пло­щині точки

A(3; -2); B(-4; 3); С(0; -7).

3. Накреслити   на  координатній  площині з одиничним відрізком 1 см прямокутник АВМК, якщо А(–2; –3), В(–2; 2), М(1; 2). Знайти координати четвертої точки та площу і периметр прямокутника.

 

Сам. Роб. № 2    варіант 2

1. Знайдіть координати точок, зобра­жених на рисунку.

2. Позначте на координатній площині точки

C(3; 5);  D(-3; 4); E(2; 0).

3. Накреслити   на  координатній  площині з одиничним відрізком 1 см прямокутник MNFS, якщо M(–1; –2), N(–1; 3), F(3; 3). Знайти координати четвертої точки та площу і периметр прямокутника.

 

 

Сам. Роб. № 2    варіант 2

1. Знайдіть координати точок, зобра­жених на рисунку.

2. Позначте на координатній площині точки

C(3; 5);  D(-3; 4); E(2; 0).

3. Накреслити   на  координатній  площині з одиничним відрізком 1 см прямокутник MNFS, якщо M(–1; –2), N(–1; 3), F(3; 3). Знайти координати четвертої точки та площу і периметр прямокутника.

 

 

Сам. Роб. № 2    варіант 2

1. Знайдіть координати точок, зобра­жених на рисунку.

2. Позначте на координатній площині точки

C(3; 5);  D(-3; 4); E(2; 0).

3. Накреслити   на  координатній  площині з одиничним відрізком 1 см прямокутник MNFS, якщо M(–1; –2), N(–1; 3), F(3; 3). Знайти координати четвертої точки та площу і периметр прямокутника.

 

Перегляд файлу

6 клас Сам. робота № 1 тема 2

Варіант 1

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

6 клас Сам. робота № 1 тема 2

Варіант 1

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

6 клас Сам. робота № 1 тема 2

Варіант 1

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

6 клас Сам. робота № 1 тема 2

Варіант 1

1.

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

Варіант 2

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

    Варіант 2

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

  Варіант 2

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

Варіант 2

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 6 клас Сам. робота № 2 тема 2

 

Варіант 1

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

6 клас Сам. робота № 2 тема 2

Варіант 1

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

6 клас Сам. робота № 2 тема 2

Варіант 1

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

6 клас Сам. робота № 2 тема 2

Варіант 1

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

6 клас Сам. робота № 2 тема 2

 

Варіант 2

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Перегляд файлу

Сам. Роб. №1 Тема 3

Варіант 1

 1.  Виконайте множення.
 1. ;  2) ; 3)
 1. Обчисліть.
 1. ; 2)
 1. Михайлик прочитав книжки, в якій 300 сторінок. Скільки сторінок прочитав Михайлик?

 

 

 

 

Сам. Роб. №1 Тема 3

Варіант 1

 1.  Виконайте множення.
 1. ;  2) ; 3)
 1. Обчисліть.
 1. ; 2)
 1. Михайлик прочитав книжки, в якій 300 сторінок. Скільки сторінок прочитав Михайлик?

 

 

 

 

Сам. Роб. №1 Тема 3

Варіант 1

 1.  Виконайте множення.
 1. ;  2) ; 3)
 1. Обчисліть.
 1. ; 2)
 1. Михайлик прочитав книжки, в якій 300 сторінок. Скільки сторінок прочитав Михайлик?

 

 

 

 

Сам. Роб. №1 Тема 3

Варіант 2

 1.  Виконайте множення.
 1. ;  2) ; 3)
 1. Обчисліть.
 1. ; 2)
 1. Василь прочитав книжки, в якій 350  сторінок. Скільки сторінок прочитав Василь?

 

 

 

 

 

Сам. Роб. №1 Тема 3

Варіант 2

 1.  Виконайте множення.
 1. ;  2) ; 3)
 1. Обчисліть.
 1. ; 2)
 1. Василь прочитав книжки, в якій 350  сторінок. Скільки сторінок прочитав Василь?

 

 

 

 

 

Сам. Роб. №1 Тема 3

Варіант 2

 1.  Виконайте множення.
 1. ;  2) ; 3)
 1. Обчисліть.
 1. ; 2)
 1. Василь прочитав книжки, в якій 350  сторінок. Скільки сторінок прочитав Василь?

 

 

 

 

 

Сам. Роб. №2 Тема 3

Варіант 1

 1. Виконайте ділення
 1. :;  2) ;   3)
 1. Розв’яжіть рівняння
 1. ;  2)
 1. Обчисліть

 

 

 

 

Сам. Роб. №2 Тема 3

Варіант 1

 1. Виконайте ділення
 1. :;  2) ;   3)
 1. Розв’яжіть рівняння
 1. ;  2)
 1. Обчисліть

 

 

 

 

Сам. Роб. №2 Тема 3

Варіант 1

 1. Виконайте ділення
 1. :;  2) ;   3)
 1. Розв’яжіть рівняння
 1. ;  2)
 1. Обчисліть

 

 

 

 

 

Сам. Роб. №2 Тема 3

Варіант 2

 1. Виконайте ділення
 1. :;  2) ;   3)
 1. Розв’яжіть рівняння
 1. ;  2)
 1. Обчисліть

 

 

 

 

Сам. Роб. №2 Тема 3

Варіант 2

 1. Виконайте ділення
 1. :;  2) ;   3)
 1. Розв’яжіть рівняння
 1. ;  2)
 1. Обчисліть

 

 

 

 

Сам. Роб. №2 Тема 3

Варіант 2

 1. Виконайте ділення
 1. :;  2) ;   3)
 1. Розв’яжіть рівняння
 1. ;  2)
 1. Обчисліть

 

Перегляд файлу

Сам. Роб. 6 клас № 1 тема 4

Варіант 1

1. Перетворіть звичайний дріб у нескінченний періодичний:

а)   ;  б) .

2. Обчисліть:

а) 0,14 +;  б) 0,7 + ;

в) .

 

Сам. Роб. 6 клас № 1 тема 4

Варіант 1

1. Перетворіть звичайний дріб у нескінченний періодичний:

а)   ;  б) .

2. Обчисліть:

а) 0,14 +;  б) 0,7 + ;

в) .

 

Сам. Роб. 6 клас № 1 тема 4

Варіант 1

1. Перетворіть звичайний дріб у нескінченний періодичний:

а)   ;  б) .

2. Обчисліть:

а) 0,14 +;  б) 0,7 + ;

в) .

Сам. Роб. 6 клас № 1 тема 4

Варіант 2

1. Перетворіть звичайний дріб у нескінченний періодичний:

а)   ;  б) .

2. Обчисліть:

а) 0,67 - ;  б) 0,7 - ;

в) .

 

Сам. Роб. 6 клас № 1 тема 4

Варіант 2

1. Перетворіть звичайний дріб у нескінченний періодичний:

а)   ;  б) .

2. Обчисліть:

а) 0,67 - ;  б) 0,7 - ;

в) .

 

Сам. Роб. 6 клас № 1 тема 4

Варіант 2

1. Перетворіть звичайний дріб у нескінченний періодичний:

а)   ;  б) .

2. Обчисліть:

а) 0,67 - ;  б) 0,7 - ;

в) .

 

Сам. Роб. 6 клас № 2 тема 4

Варіант 1

1. У 6 класі 32 учня, з них – дівчата. Скільки хлопців у класі ?

2. За перший день тракторист зорав поля, що становить 36 га. Яку площу залишилося виорати ?

3. У магазин привезли овочі. Картопля становила усіх овочів, морква - , а буряки – решту 69 кг. Скільки всього овочів завезли в магазин ?

 

 

Сам. Роб. 6 клас № 2 тема 4

Варіант 1

1. У 6 класі 32 учня, з них – дівчата. Скільки хлопців у класі ?

2. За перший день тракторист зорав поля, що становить 36 га. Яку площу залишилося виорати ?

3. У магазин привезли овочі. Картопля становила усіх овочів, морква - , а буряки – решту 69 кг. Скільки всього овочів завезли в магазин ?

 

Сам. Роб. 6 клас № 2 тема 4

Варіант 1

1. У 6 класі 32 учня, з них – дівчата. Скільки хлопців у класі ?

2. За перший день тракторист зорав поля, що становить 36 га. Яку площу залишилося виорати ?

3. У магазин привезли овочі. Картопля становила усіх овочів, морква - , а буряки – решту 69 кг. Скільки всього овочів завезли в магазин ?

 

Сам. Роб. 6 клас № 2 тема 4

Варіант 2

1.  Ширина прямокутника 24 см, що становить від його довжини. Знайдіть довжину прямокутника.

2. За перший день учень прочитав книжки, в якій 140 сторінок. Скільки сторінок залишилося прочитати учню?

3.Довжина одного відрізка м, а довжина другого відрізка – у 3 рази більша. На скільки метрів другий відрізок довший ?

 

Сам. Роб. 6 клас № 2 тема 4

Варіант 2

1.  Ширина прямокутника 24 см, що становить від його довжини. Знайдіть довжину прямокутника.

2. За перший день учень прочитав книжки, в якій 140 сторінок. Скільки сторінок залишилося прочитати учню?

3.Довжина одного відрізка м, а довжина другого відрізка – у 3 рази більша. На скільки метрів другий відрізок довший ?

 

Сам. Роб. 6 клас № 2 тема 4

Варіант 2

1.  Ширина прямокутника 24 см, що становить від його довжини. Знайдіть довжину прямокутника.

2. За перший день учень прочитав книжки, в якій 140 сторінок. Скільки сторінок залишилося прочитати учню?

3.Довжина одного відрізка м, а довжина другого відрізка – у 3 рази більша. На скільки метрів другий відрізок довший ?

Перегляд файлу

Сам роб 6 клас №1 тема 5

1 варіант

1. Чи вірна пропорція?

   4: = 21 : 3. 

2. Розв’яжіть рівняння:

 а) = ;                  б) = ; 

 в) : 1 = 0,6 : х;      г) = .

 

Сам роб 6 клас №1 тема 5

1 варіант

1. Чи вірна пропорція?

   4: = 21 : 3. 

2. Розв’яжіть рівняння:

 а) = ;                  б) = ; 

 в) : 1 = 0,6 : х;      г) = .

 

Сам роб 6 клас №1 тема 5

1 варіант

1. Чи вірна пропорція?

   4: = 21 : 3. 

2. Розв’яжіть рівняння:

 а) = ;                  б) = ; 

 в) : 1 = 0,6 : х;      г) = .

 

Сам роб 6 клас №1 тема 5

1 варіант

1. Чи вірна пропорція?

   4: = 21 : 3. 

2. Розв’яжіть рівняння:

 а) = ;                  б) = ; 

 в) : 1 = 0,6 : х;      г) = .

 

Сам роб 6 клас №1 тема 5

2 варіант

1. Чи вірна пропорція?

  3 : = 30 : 5. 

2. Розв’яжіть рівняння:

 а) = ;                  б) = ;

  в) : 1 = 0,4 : х;    г) = .

 

Сам роб 6 клас №1 тема 5

2 варіант

1. Чи вірна пропорція?

  3 : = 30 : 5. 

2. Розв’яжіть рівняння:

 а) = ;                  б) = ;

  в) : 1 = 0,4 : х;    г) = .

 

Сам роб 6 клас №1 тема 5

2 варіант

1. Чи вірна пропорція?

  3 : = 30 : 5. 

2. Розв’яжіть рівняння:

 а) = ;                  б) = ;

  в) : 1 = 0,4 : х;    г) = .

 

Сам роб 6 клас №1 тема 5

2 варіант

1. Чи вірна пропорція?

  3 : = 30 : 5. 

2. Розв’яжіть рівняння:

 а) = ;                  б) = ;

  в) : 1 = 0,4 : х;    г) = .

 

Сам роб 6 клас №2 тема 5

1 варіант

 1. Для виготовлення 9 виделок необхідно 300 г срібла. Скільки срібла необхідно для виготовлення 18 таких самих виделок?

2. 6 робітників покрасили кімнату за 15 годин. Скільки годин необхідно 9 робітникам, щоб покрасити ту саму кімнату?

3. З 30 кг свіжих слив одержують 10,5 кг сушених. Скільки треба взяти свіжих слив, щоб одержати 14,7 кг сушених слив?

Сам роб 6 клас №2 тема 5

1 варіант

 1. Для виготовлення 9 виделок необхідно 300 г срібла. Скільки срібла необхідно для виготовлення 18 таких самих виделок?

2. 6 робітників покрасили кімнату за 15 годин. Скільки годин необхідно 9 робітникам, щоб покрасити ту саму кімнату?

3. З 30 кг свіжих слив одержують 10,5 кг сушених. Скільки треба взяти свіжих слив, щоб одержати 14,7 кг сушених слив?

Сам роб 6 клас №2 тема 5

1 варіант

 1. Для виготовлення 9 виделок необхідно 300 г срібла. Скільки срібла необхідно для виготовлення 18 таких самих виделок?

2. 6 робітників покрасили кімнату за 15 годин. Скільки годин необхідно 9 робітникам, щоб покрасити ту саму кімнату?

3. З 30 кг свіжих слив одержують 10,5 кг сушених. Скільки треба взяти свіжих слив, щоб одержати 14,7 кг сушених слив?

Сам роб 6 клас №2 тема 5

1 варіант

 1. Для виготовлення 9 виделок необхідно 300 г срібла. Скільки срібла необхідно для виготовлення 18 таких самих виделок?

2. 6 робітників покрасили кімнату за 15 годин. Скільки годин необхідно 9 робітникам, щоб покрасити ту саму кімнату?

3. З 30 кг свіжих слив одержують 10,5 кг сушених. Скільки треба взяти свіжих слив, щоб одержати 14,7 кг сушених слив?

Сам роб 6 клас №2 тема 5

2 варіант

1. З 12 кг заліза отримують 32 труби. Скільки труб одержимо з 6 кг заліза?

2. Вантаж перевозили 15 машин навантажністю 4 т кожна. Скільки необхідно машин навантажністю 6 т кожна для перевезення того ж самого вантажу?

3. З 2,5 кг соняшникового насіння виготовляють 1,8 кг чистого насіння. Скільки потрібно соняшника, щоб дістати 4,2 кг чистого насіння? 

 

Сам роб 6 клас №2 тема 5

2 варіант

1. З 12 кг заліза отримують 32 труби. Скільки труб одержимо з 6 кг заліза?

2. Вантаж перевозили 15 машин навантажністю 4 т кожна. Скільки необхідно машин навантажністю 6 т кожна для перевезення того ж самого вантажу?

3. З 2,5 кг соняшникового насіння виготовляють 1,8 кг чистого насіння. Скільки потрібно соняшника, щоб дістати 4,2 кг чистого насіння? 

Сам роб 6 клас №2 тема 5

2 варіант

1. З 12 кг заліза отримують 32 труби. Скільки труб одержимо з 6 кг заліза?

2. Вантаж перевозили 15 машин навантажністю 4 т кожна. Скільки необхідно машин навантажністю 6 т кожна для перевезення того ж самого вантажу?

3. З 2,5 кг соняшникового насіння виготовляють 1,8 кг чистого насіння. Скільки потрібно соняшника, щоб дістати 4,2 кг чистого насіння? 

Сам роб 6 клас №2 тема 5

2 варіант

1. З 12 кг заліза отримують 32 труби. Скільки труб одержимо з 6 кг заліза?

2. Вантаж перевозили 15 машин навантажністю 4 т кожна. Скільки необхідно машин навантажністю 6 т кожна для перевезення того ж самого вантажу?

3. З 2,5 кг соняшникового насіння виготовляють 1,8 кг чистого насіння. Скільки потрібно соняшника, щоб дістати 4,2 кг чистого насіння? 

Перегляд файлу

Сам. Роб. № 1             варіант 1

1. Знати довжину кола, радіус якого дорівнює 2см.

2.  Знайдіть площу круга радіус якого дорівнює 3см.

3.  Знайти діаметр круга, площа якого дорівнює   100π см2.

4. Учні 6-го класу відвідують гуртки: математичний – 10 учнів, літературний – 12 учнів, туристичний – 8 учнів, музичний – 6 учнів. Побудуйте за цими даними стовпчасту діаграму.

 

 

Сам. Роб. № 1             варіант 1

1. Знати довжину кола, радіус якого дорівнює 2см.

2.  Знайдіть площу круга радіус якого дорівнює 3см.

3.  Знайти діаметр круга, площа якого дорівнює   100π см2.

4. Учні 6-го класу відвідують гуртки: математичний – 10 учнів, літературний – 12 учнів, туристичний – 8 учнів, музичний – 6 учнів. Побудуйте за цими даними стовпчасту діаграму.

 

Сам. Роб. № 1             варіант 1

1. Знати довжину кола, радіус якого дорівнює 2см.

2.  Знайдіть площу круга радіус якого дорівнює 3см.

3.  Знайти діаметр круга, площа якого дорівнює   100π см2.

4. Учні 6-го класу відвідують гуртки: математичний – 10 учнів, літературний – 12 учнів, туристичний – 8 учнів, музичний – 6 учнів. Побудуйте за цими даними стовпчасту діаграму.

 

 

Сам. Роб. № 1             варіант 1

1. Знати довжину кола, радіус якого дорівнює 2см.

2.  Знайдіть площу круга радіус якого дорівнює 3см.

3.  Знайти діаметр круга, площа якого дорівнює   100π см2.

4. Учні 6-го класу відвідують гуртки: математичний – 10 учнів, літературний – 12 учнів, туристичний – 8 учнів, музичний – 6 учнів. Побудуйте за цими даними стовпчасту діаграму.

 

Сам. Роб. № 1             варіант 2

1.Знайти довжину кола, радіус якого дорівнює 3см.

2. Знайдіть площу круга, радіус якого дорівнює 2 см.

3.  Знати діаметр круга, площа якого дорівнює       64π см2.

4. Швейна майстерня за місяць виконала замовлення з шиття піджаків різного кольору: чорні – 15, білі – 17, бордові – 8, сірі – 20. Побудуйте за цими даними стовпчасту діаграму.

 

Сам. Роб. № 1             варіант 2

1.Знайти довжину кола, радіус якого дорівнює 3см.

2. Знайдіть площу круга, радіус якого дорівнює 2 см.

3.  Знати діаметр круга, площа якого дорівнює       64π см2.

4. Швейна майстерня за місяць виконала замовлення з шиття піджаків різного кольору: чорні – 15, білі – 17, бордові – 8, сірі – 20. Побудуйте за цими даними стовпчасту діаграму.

 

Сам. Роб. № 1             варіант 2

1.Знайти довжину кола, радіус якого дорівнює 3см.

2. Знайдіть площу круга, радіус якого дорівнює 2 см.

3.  Знати діаметр круга, площа якого дорівнює       64π см2.

4. Швейна майстерня за місяць виконала замовлення з шиття піджаків різного кольору: чорні – 15, білі – 17, бордові – 8, сірі – 20. Побудуйте за цими даними стовпчасту діаграму.

 

 

Сам. Роб. № 1             варіант 2

1.Знайти довжину кола, радіус якого дорівнює 3см.

2. Знайдіть площу круга, радіус якого дорівнює 2 см.

3.  Знати діаметр круга, площа якого дорівнює          64π см2.

4. Швейна майстерня за місяць виконала замовлення з шиття піджаків різного кольору: чорні – 15, білі – 17, бордові – 8, сірі – 20. Побудуйте за цими даними стовпчасту діаграму.

Сам. Роб. № 2             варіант 1

1. Знайдіть числа, протилежні числам:

а) -147;      б) +25;      в) –(+341);            г) –( - 512).

2. Розв'яжіть рівняння:

а) х = 10; б) у = - 15;  в) | х |=8;     г) | х |= - 7.

3. Знайдіть значення виразу:

 а) 4· |1,5| + 5;    б) 64 : |-16| + 3,5.

4. Знайдіть модулі кожного з чисел:  71;  -1,3;  5,2.

Сам. Роб. № 2             варіант 1

1. Знайдіть числа, протилежні числам:

а) -147;      б) +25;      в) –(+341);            г) –( - 512).

2. Розв'яжіть рівняння:

а) х = 10; б) у = - 15;  в) | х |=8;     г) | х |= - 7.

3. Знайдіть значення виразу:

 а) 4· |1,5| + 5;    б) 64 : |-16| + 3,5.

4. Знайдіть модулі кожного з чисел:  71;  -1,3;  5,2.

 

Сам. Роб. № 2             варіант 1

1. Знайдіть числа, протилежні числам:

а) -147;      б) +25;      в) –(+341);            г) –( - 512).

2. Розв'яжіть рівняння:

а) х = 10; б) у = - 15;  в) | х |=8;     г) | х |= - 7.

3. Знайдіть значення виразу:

 а) 4· |1,5| + 5;    б) 64 : |-16| + 3,5.

4. Знайдіть модулі кожного з чисел:  71;  -1,3;  5,2.

Сам. Роб. № 2             варіант 1

1. Знайдіть числа, протилежні числам:

а) -147;      б) +25;      в) –(+341);            г) –( - 512).

2. Розв'яжіть рівняння:

а) х = 10; б) у = - 15;  в) | х |=8;     г) | х |= - 7.

3. Знайдіть значення виразу:

 а) 4· |1,5| + 5;    б) 64 : |-16| + 3,5.

4. Знайдіть модулі кожного з чисел:  71;  -1,3;  5,2.

Сам. Роб. № 2             варіант 2

1. Знайдіть числа, протилежні числам:

а) -160;      б) +41;      в) –( - 314);            г) –( + 62).

2. Розв'яжіть рівняння:

а) х = 13; б) у = - 25;  в) | х |= - 9; б) | х |=7.

3. Знайдіть значення виразу:

а) 6·|-1,5| - 4;     б) 72:|36| + 4,5.

4. Знайдіть модулі кожного з чисел:  18;  -2,3;  -42.

Сам. Роб. № 2             варіант 2

1. Знайдіть числа, протилежні числам:

а) -160;      б) +41;      в) –( - 314);            г) –( + 62).

2. Розв'яжіть рівняння:

а) х = 13; б) у = - 25;  в) | х |= - 9; б) | х |=7.

3. Знайдіть значення виразу:

а) 6·|-1,5| - 4;     б) 72:|36| + 4,5.

4. Знайдіть модулі кожного з чисел:  18;  -2,3;  -42.

 

Сам. Роб. № 2             варіант 2

1. Знайдіть числа, протилежні числам:

а) -160;      б) +41;      в) –( - 314);            г) –( + 62).

2. Розв'яжіть рівняння:

а) х = 13; б) у = - 25;  в) | х |= - 9; б) | х |=7.

3. Знайдіть значення виразу:

а) 6·|-1,5| - 4;     б) 72:|36| + 4,5.

4. Знайдіть модулі кожного з чисел:  18;  -2,3;  -42.

Сам. Роб. № 2             варіант 2

1. Знайдіть числа, протилежні числам:

а) -160;      б) +41;      в) –( - 314);            г) –( + 62).

2. Розв'яжіть рівняння:

а) х = 13; б) у = - 25;  в) | х |= - 9; б) | х |=7.

3. Знайдіть значення виразу:

а) 6·|-1,5| - 4;     б) 72:|36| + 4,5.

4. Знайдіть модулі кожного з чисел:  18;  -2,3;  -42.

Перегляд файлу

Сам. Роб. № 1 Тема 7       Варіант 1

1. Виконайте дії: а) 3,7 + (-8,5);     б) -9,4 + 13,3; 

 в) ;   г) -4,8 + 4,8.

2. Знайдіть значення виразу:

 -68 + 83 + (-17) + (-51) + 23.

3. До суми чисел -25 і 47 додати число -95.

4. Спростити вираз: а) -27 + с + (-39); б) х + (-2,5) + 2,5.

 

Сам. Роб. № 1 Тема 7      Варіант 1

1. Виконайте дії: а) 3,7 + (-8,5);     б) -9,4 + 13,3; 

 в) ;   г) -4,8 + 4,8.

2. Знайдіть значення виразу:

 -68 + 83 + (-17) + (-51) + 23.

3. До суми чисел -25 і 47 додати число -95.

4. Спростити вираз: а) -27 + с + (-39);   б) х + (-2,5) + 2,5.

 

Сам. Роб. № 1 Тема 7          Варіант 1

1. Виконайте дії: а) 3,7 + (-8,5);     б) -9,4 + 13,3; 

 в) ;   г) -4,8 + 4,8.

2. Знайдіть значення виразу:

 -68 + 83 + (-17) + (-51) + 23.

3. До суми чисел -25 і 47 додати число -95.

4. Спростити вираз: а) -27 + с + (-39);   б) х + (-2,5) + 2,5.

 

Сам. Роб. № 1 Тема 7         Варіант 1

1. Виконайте дії: а) 3,7 + (-8,5);     б) -9,4 + 13,3; 

 в) ;   г) -4,8 + 4,8.

2. Знайдіть значення виразу:

 -68 + 83 + (-17) + (-51) + 23.

3. До суми чисел -25 і 47 додати число -95.

4. Спростити вираз: а) -27 + с + (-39);   б) х + (-2,5) + 2,5.

Сам. Роб. № 1 Тема 7      Варіант 2

1. Виконайте дії: а) 4,2 + (-7,8);     б) -8,6 + 11,3;  

в) ;   г) -8,3 + 8,3.

2. Знайдіть значення виразу:

 -54 + 82 + (-17) + (-38) + 21.

3. До суми чисел -17 і -19 додати число -12,7.

4. Спростити вираз: а) х + (-19) + 64;   б) с + (-4,5) + 4,5.

 

Сам. Роб. № 1 Тема 7      Варіант 2

1. Виконайте дії: а) 4,2 + (-7,8);     б) -8,6 + 11,3;  

в) ;   г) -8,3 + 8,3.

2. Знайдіть значення виразу:

 -54 + 82 + (-17) + (-38) + 21.

3. До суми чисел -17 і -19 додати число -12,7.

4. Спростити вираз: а) х + (-19) + 64;   б) с + (-4,5) + 4,5.

 

Сам. Роб. № 1 Тема 7      Варіант 2

1. Виконайте дії: а) 4,2 + (-7,8);     б) -8,6 + 11,3;  

в) ;   г) -8,3 + 8,3.

2. Знайдіть значення виразу:

 -54 + 82 + (-17) + (-38) + 21.

3. До суми чисел -17 і -19 додати число -12,7.

4. Спростити вираз: а) х + (-19) + 64;   б) с + (-4,5) + 4,5.

 

Сам. Роб. № 1 Тема 7      Варіант 2

1. Виконайте дії: а) 4,2 + (-7,8);     б) -8,6 + 11,3;  

в) ;   г) -8,3 + 8,3.

2. Знайдіть значення виразу:

 -54 + 82 + (-17) + (-38) + 21.

3. До суми чисел -17 і -19 додати число -12,7.

4. Спростити вираз: а) х + (-19) + 64;   б) с + (-4,5) + 4,5.

 

Сам. Роб. № 2 Тема 7         Варіант 1

1. Виконати віднімання.

       а) 4,3-9,7; б) -2,3-6,4;  в) 6,9-(-4,7);   г) -3,5-{-4,9);               д ) 0-19,4;   е) 0-(-0,09).

2. Знайти значення виразу: 16,3-18,2+9,1-14,2.

3. Розв'язати рівняння: а) 7,1 + у = -1,8;   б)-1,2 – а = 3.

4. Спростити вираз: -27+х+29-х-а.

 

 

Сам. Роб. № 2 Тема 7         Варіант 1

1. Виконати віднімання.

       а) 4,3-9,7; б) -2,3-6,4;  в) 6,9-(-4,7);   г) -3,5-{-4,9);               д ) 0-19,4;   е) 0-(-0,09).

2. Знайти значення виразу: 16,3-18,2+9,1-14,2.

3. Розв'язати рівняння: а) 7,1 + у = -1,8;   б)-1,2 – а = 3.

4. Спростити вираз: -27+х+29-х-а.

 

 

Сам. Роб. № 2 Тема 7         Варіант 1

1. Виконати віднімання.

       а) 4,3-9,7; б) -2,3-6,4;  в) 6,9-(-4,7);   г) -3,5-{-4,9);               д ) 0-19,4;   е) 0-(-0,09).

2. Знайти значення виразу: 16,3-18,2+9,1-14,2.

3. Розв'язати рівняння: а) 7,1 + у = -1,8;   б)-1,2 – а = 3.

4. Спростити вираз: -27+х+29-х-а.

 

 

Сам. Роб. № 2 Тема 7         Варіант 1

1. Виконати віднімання.

       а) 4,3-9,7; б) -2,3-6,4;  в) 6,9-(-4,7);   г) -3,5-{-4,9);               д ) 0-19,4;   е) 0-(-0,09).

2. Знайти значення виразу: 16,3-18,2+9,1-14,2.

3. Розв'язати рівняння: а) 7,1 + у = -1,8;   б)-1,2 – а = 3.

4. Спростити вираз: -27+х+29-х-а.

 

 

Сам. Роб. № 2 Тема 7         Варіант 2

1. Виконати віднімання:

 а)14,2-16,3;    б)-5,6-9,5;   в) 4,5-(-3,8);   г) -6,2-(-5,7);   д) 0-4,5;  е) 0-(-5,01).

2. Знайти значення виразу: -0,8 - 7,1 + 1,4 + 2,1.

3. Розв'язати рівняння: а) х – 4,3= -2,1;  б) -3,2 + х = 5,2.

4. Спростити вираз: -54+ m k + 51 m.

 

 

Сам. Роб. № 2 Тема 7         Варіант 2

1. Виконати віднімання:

 а)14,2-16,3;    б)-5,6-9,5;   в) 4,5-(-3,8);   г) -6,2-(-5,7);   д) 0-4,5;  е) 0-(-5,01).

2. Знайти значення виразу: -0,8 - 7,1 + 1,4 + 2,1.

3. Розв'язати рівняння: а) х – 4,3= -2,1;  б) -3,2 + х = 5,2.

4. Спростити вираз: -54+ m k + 51 m.

 

 

Сам. Роб. № 2 Тема 7         Варіант 2

1. Виконати віднімання:

 а)14,2-16,3;    б)-5,6-9,5;   в) 4,5-(-3,8);   г) -6,2-(-5,7);   д) 0-4,5;  е) 0-(-5,01).

2. Знайти значення виразу: -0,8 - 7,1 + 1,4 + 2,1.

3. Розв'язати рівняння: а) х – 4,3= -2,1;  б) -3,2 + х = 5,2.

4. Спростити вираз: -54+ m k + 51 m.

 

 

Сам. Роб. № 2 Тема 7         Варіант 2

1. Виконати віднімання:

 а)14,2-16,3;    б)-5,6-9,5;   в) 4,5-(-3,8);   г) -6,2-(-5,7);   д) 0-4,5;  е) 0-(-5,01).

2. Знайти значення виразу: -0,8 - 7,1 + 1,4 + 2,1.

3. Розв'язати рівняння: а) х – 4,3= -2,1;  б) -3,2 + х = 5,2.

4. Спростити вираз: -54+ m k + 51 m.

 

Перегляд файлу

Сам. Роб. № 1           Варіант 1

1. Виконати множення:

   а) ;        в) ;      д) ;

   б) ;       г) ;         е) .

2. Розкрити дужки: а) ; б) ;          в) .

3. Спростіть вираз: .

4. Знайти значення виразу: ,  якщо .

 

 

Сам. Роб. № 1           Варіант 1

1. Виконати множення:

   а) ;        в) ;      д) ;

   б) ;       г) ;         е) .

2. Розкрити дужки: а) ; б) ;          в) .

3. Спростіть вираз: .

4. Знайти значення виразу: ,  якщо .

 

 

Сам. Роб. № 1           Варіант 1

1. Виконати множення:

   а) ;        в) ;      д) ;

   б) ;       г) ;         е) .

2. Розкрити дужки: а) ; б) ;          в) .

3. Спростіть вираз: .

4. Знайти значення виразу: ,  якщо .

 

Сам. Роб. № 1           Варіант 1

1. Виконати множення:

   а) ;        в) ;      д) ;

   б) ;       г) ;         е) .

2. Розкрити дужки: а) ; б) ;          в) .

3. Спростіть вираз: .

4. Знайти значення виразу: ,  якщо .

 

Сам. Роб. № 1           Варіант 2

1. Виконати множення:

   а) ;       в) ;       д) ;

   б) ;      г)  ;         е) .

2. Розкрити дужки: а) ;                               б);      в) .

3. Спростіть вираз: .

4. Знайти значення виразу: ,  якщо . 

 

 

Сам. Роб. № 1           Варіант 2

1. Виконати множення:

   а) ;       в) ;       д) ;

   б) ;      г)  ;         е) .

2. Розкрити дужки: а) ;                               б);      в) .

3. Спростіть вираз: .

4. Знайти значення виразу: ,  якщо .

 

 

Сам. Роб. № 1           Варіант 2

1. Виконати множення:

   а) ;       в) ;       д) ;

   б) ;      г)  ;         е) .

2. Розкрити дужки: а) ;                               б);      в) .

3. Спростіть вираз: .

4. Знайти значення виразу: ,  якщо . 

 

Сам. Роб. № 1           Варіант 2

1. Виконати множення:

   а) ;       в) ;       д) ;

   б) ;      г)  ;         е) .

2. Розкрити дужки: а) ;                               б);      в) .

3. Спростіть вираз: .

4. Знайти значення виразу: ,  якщо .

 

Сам. Роб. № 2           Варіант 1

1.Виконати ділення:                                                          а) ;     б) ;     в) ;   г)  ;   д) ;  е) .

2. Обчислити: .

3.Виконайте дії:

 

Сам. Роб. № 2           Варіант 1

1.Виконати ділення: 

а) ;     б) ;     в) ;   г)  ;   д) ;  е) .

2. Обчислити: .

3.Виконайте дії:

 

Сам. Роб. № 2           Варіант 1

1.Виконати ділення:

 а) ;     б) ;     в) ;   г)  ;   д) ;  е) .

2. Обчислити: .

3.Виконайте дії:

 

Сам. Роб. № 2           Варіант 1

1.Виконати ділення:

 а) ;     б) ;     в) ;   г)  ;   д) ;  е) .

2. Обчислити: .

3.Виконайте дії:

 

Сам. Роб. № 2           Варіант 2

1.Виконати ділення:

 а) ;    б) ;     в)   ;           г) ;    д) ;   е)

2.Обчислити: .

3.Виконайте дії: .

 

Сам. Роб. № 2           Варіант 2

1.Виконати ділення:

 а) ;    б) ;     в)   ;           г) ;    д) ;   е)

2.Обчислити: .

3.Виконайте дії: .

 

Сам. Роб. № 2           Варіант 2

1.Виконати ділення:

 а) ;    б) ;     в)   ;           г) ;    д) ;   е)

2.Обчислити: .

3.Виконайте дії: .

 

Сам. Роб. № 2           Варіант 2

1.Виконати ділення:

 а) ;    б) ;     в)   ;           г) ;    д) ;   е)

2.Обчислити: .

3.Виконайте дії: .

Перегляд файлу

Сам. Роб. № 1    варіант 1

Розв’яжіть рівняння:

1)  3х = 15;                          2)  4х – 2 = 2х + 6;                       3)   11 + 5х = 55 + 3х;        4)  − 8х – 17 = 3х – 105;

 5)  2(2 + у) = 19 – 3у;       6) −3(3b + 1) – 12 = 12;      

7)  −2(2 – 5х) = 2(х – 3) – 5;

8) – 4,92у – (0,08у + 5,12) = − 0,88 – у.

 

 

 

Сам. Роб. № 1    варіант 1

Розв’яжіть рівняння:

1)  3х = 15;                          2)  4х – 2 = 2х + 6;                       3)   11 + 5х = 55 + 3х;        4)  − 8х – 17 = 3х – 105;

 5)  2(2 + у) = 19 – 3у;       6) −3(3b + 1) – 12 = 12;      

7)  −2(2 – 5х) = 2(х – 3) – 5;

8) – 4,92у – (0,08у + 5,12) = − 0,88 – у.

 

 

 

Сам. Роб. № 1    варіант 1

Розв’яжіть рівняння:

1)  3х = 15;                          2)  4х – 2 = 2х + 6;                       3)   11 + 5х = 55 + 3х;        4)  − 8х – 17 = 3х – 105;

 5)  2(2 + у) = 19 – 3у;       6) −3(3b + 1) – 12 = 12;      

7)  −2(2 – 5х) = 2(х – 3) – 5;

8) – 4,92у – (0,08у + 5,12) = − 0,88 – у.

 

 

Сам. Роб. № 1    варіант 1

Розв’яжіть рівняння:

1)  3х = 15;                          2)  4х – 2 = 2х + 6;                       3)   11 + 5х = 55 + 3х;        4)  − 8х – 17 = 3х – 105;

 5)  2(2 + у) = 19 – 3у;       6) −3(3b + 1) – 12 = 12;      

7)  −2(2 – 5х) = 2(х – 3) – 5;

8) – 4,92у – (0,08у + 5,12) = − 0,88 – у.

 

 

Сам. Роб. № 1    варіант 2

Розв’яжіть рівняння:

1) 4х = 16;                              2)  − 15 – 3х = −7х + 45;   3)  11 + 3х = 55 + х;              4)  − 3х – 17 = 8х – 105;                                                                                                                               5)  2(у + 3) = 21 – 3у;           6)   − 3(1 – 3d) − 12 = 12;

7)  − 5(2 – 2х) = 2(х – 3) + 4;

 8) 0,88 – (5,12 + 0,08у) = 4,92у – у.

 

 

 

Сам. Роб. № 1    варіант 2

Розв’яжіть рівняння:

1) 4х = 16;                              2)  − 15 – 3х = −7х + 45;   3)  11 + 3х = 55 + х;              4)  − 3х – 17 = 8х – 105;                                                                                                                               5)  2(у + 3) = 21 – 3у;           6)   − 3(1 – 3d) − 12 = 12;

7)  − 5(2 – 2х) = 2(х – 3) + 4;

 8) 0,88 – (5,12 + 0,08у) = 4,92у – у.

 

 

 

Сам. Роб. № 1    варіант 2

Розв’яжіть рівняння:

1) 4х = 16;                              2)  − 15 – 3х = −7х + 45;   3)  11 + 3х = 55 + х;              4)  − 3х – 17 = 8х – 105;                                                                                                                               5)  2(у + 3) = 21 – 3у;           6)   − 3(1 – 3d) − 12 = 12;

7)  − 5(2 – 2х) = 2(х – 3) + 4;

 8) 0,88 – (5,12 + 0,08у) = 4,92у – у.

 

 

Сам. Роб. № 1    варіант 2

Розв’яжіть рівняння:

1) 4х = 16;                              2)  − 15 – 3х = −7х + 45;   3)  11 + 3х = 55 + х;              4)  − 3х – 17 = 8х – 105;                                                                                                                               5)  2(у + 3) = 21 – 3у;           6)   − 3(1 – 3d) − 12 = 12;

7)  − 5(2 – 2х) = 2(х – 3) + 4;

 8) 0,88 – (5,12 + 0,08у) = 4,92у – у.

 

 

Сам. Роб. № 2    варіант 1

1. Бригада робітників за два тижні виготовила 356 деталей, причому за другий тиждень було виготовлено у 3 рази більше деталей, ніж за перший. Скільки деталей було виготовлено за перший тиждень?

2. В одній шафі було в 4 рази менше книжок, ніж у другій. Коли в першу шафу поклали 17 книжок, а з другої взяли 25, то в обох шафах книжок стало порівну. Скільки книжок було в кожній шафі спочатку?

 

Сам. Роб. № 2    варіант 1

1. Бригада робітників за два тижні виготовила 356 деталей, причому за другий тиждень було виготовлено у 3 рази більше деталей, ніж за перший. Скільки деталей було виготовлено за перший тиждень?

2. В одній шафі було в 4 рази менше книжок, ніж у другій. Коли в першу шафу поклали 17 книжок, а з другої взяли 25, то в обох шафах книжок стало порівну. Скільки книжок було в кожній шафі спочатку?

 

Сам. Роб. № 2    варіант 1

1. Бригада робітників за два тижні виготовила 356 деталей, причому за другий тиждень було виготовлено у 3 рази більше деталей, ніж за перший. Скільки деталей було виготовлено за перший тиждень?

2. В одній шафі було в 4 рази менше книжок, ніж у другій. Коли в першу шафу поклали 17 книжок, а з другої взяли 25, то в обох шафах книжок стало порівну. Скільки книжок було в кожній шафі спочатку?

 

Сам. Роб. № 2    варіант 1

1. Бригада робітників за два тижні виготовила 356 деталей, причому за другий тиждень було виготовлено у 3 рази більше деталей, ніж за перший. Скільки деталей було виготовлено за перший тиждень?

2. В одній шафі було в 4 рази менше книжок, ніж у другій. Коли в першу шафу поклали 17 книжок, а з другої взяли 25, то в обох шафах книжок стало порівну. Скільки книжок було в кожній шафі спочатку?

 

Сам. Роб. № 2    варіант 2

1. У магазин завезли 156 кг кавунів і динь, причому динь було в 5 разів менше, ніж кавунів. Скільки було кілограмів динь?

2. У Сашка було в 5 разів більше солдатиків, ніж у Андрійка. Після того, як Сашко подарував друзям 36 солдатиків, а Андрійко купив 32 солдатика, то в обох хлопчиків сол­датиків стало порівну. Скільки солдатиків було в кожного хлопчика спочатку?

 

Сам. Роб. № 2    варіант 2

1. У магазин завезли 156 кг кавунів і динь, причому динь було в 5 разів менше, ніж кавунів. Скільки було кілограмів динь?

2. У Сашка було в 5 разів більше солдатиків, ніж у Андрійка. Після того, як Сашко подарував друзям 36 солдатиків, а Андрійко купив 32 солдатика, то в обох хлопчиків сол­датиків стало порівну. Скільки солдатиків було в кожного хлопчика спочатку?

 

Сам. Роб. № 2    варіант 2

1. У магазин завезли 156 кг кавунів і динь, причому динь було в 5 разів менше, ніж кавунів. Скільки було кілограмів динь?

2. У Сашка було в 5 разів більше солдатиків, ніж у Андрійка. Після того, як Сашко подарував друзям 36 солдатиків, а Андрійко купив 32 солдатика, то в обох хлопчиків сол­датиків стало порівну. Скільки солдатиків було в кожного хлопчика спочатку?

 

 

Сам. Роб. № 2    варіант 2

1. У магазин завезли 156 кг кавунів і динь, причому динь було в 5 разів менше, ніж кавунів. Скільки було кілограмів динь?

2. У Сашка було в 5 разів більше солдатиків, ніж у Андрійка. Після того, як Сашко подарував друзям 36 солдатиків, а Андрійко купив 32 солдатика, то в обох хлопчиків сол­датиків стало порівну. Скільки солдатиків було в кожного хлопчика спочатку?

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.7
Оригінальність викладу
4.7
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.8
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Рижикова Людмила
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Свінціцький Антоній
  Щиро дякую автору. Економлю багато часу.
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Мальцева Ірина Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
zip
Додано
2 липня 2018
Переглядів
27777
Оцінка розробки
4.8 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку