17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Щоденник психолого-педагогічних спостережень

Про матеріал
Щоденник психолого-педагогічних спостережень за учнями середньої шкільної ланки
Перегляд файлу

 

Керівник практики від В Н З: Цінько С. В.

Директор школи: Гурець Е. А.

Завуч школи з навчальної роботи: Рек Л. М.

Завуч школи з виховної роботи: Хіман Н. М.

Класний керівник: Чмиркова Т. В.

                          Розклад дзвоників для 5-9 класів


  1. 8.30. – 9.15.                 Обід
  2. 9.25. – 10.10.       12.10 – 12.30
  3. 10.30. – 11.15.
  4. 11.35. – 12.20.    
  5. 12.30. – 13.15.
  6. 13.25. – 14.10.
  7. 14.20. – 15.05.

                               Розклад уроків

 


Понеділок

1. Історія України

2. Математика

3. Фіз. вих-ня

4. Музика

5. Географія

6. Укр. літ.

 

Вівторок

1. Англ. м.

2. Укр. м.

3. Математика

4. Світова літ.

5. Природознавство

6. Фіз. вих-ня

 

Середа

1. Історія України

2. Укр. літ.

3. Фіз. вих-ня

4. Математика

5. Трудове вих-ня

6. Трудове вих-ня

7. Клас. год.

 

Четвер

1. Анг. м.

2. Математика

3. Образотворче мистецтво

4. Укр. м.

5. Основи здоров'я

 


П’ятниця

      1. Географія

2. Укр. м.

3. Світова літ.

4. Англ. м.

5. Етика

 

 

 

 

 

                                Список учнів класу

Боровик Валерій

Борова Вікторія

Єрмоленко Надія

Ніколаєнко Богдан

Ніколаєнко Іван

Ніколаєнко Христина

Іванова Діана

Ільєнко Арсен

Пуда Андрій

Савіженко Олексій

Селедець Віталій

Тіщенко Олександр

Чмирков Андрій

            

 

                       Список учнів із зазначенням виконуваних доручень

Президент класу: Ніколаєнко Христина

Віце-президент: Савріженко Олексій

Комісія з питань преси: Іванова Д., Селедець В.

Комісія з питань навчання та дисципліни: Ніколаєнко Х., Савріженко О.

Комісія з питань куль-ри та дозвілля: Борова В., Єрмоленко Н.

Комісія із соц.питань: Пуда А., Чмиренко А.

Комісія з питань фіз.вих. та спорту: Тіщенко О., Ніколаєнко І.

 

                             Список вчителів-предметників класу

Світова літ.: Суглобова М. А.

Англ. мова: Шаманова А. В.

Укр.мова та літ.: Коваленко О. М.

Математика: Чмиркова Т. В. 

Історія України: Жуков В. О.

Географія: Жуков В. О.

Фіз. вих.: Кіриченко С. М.

Трудове вих.: Рек Л. М.

Музика: Дзекелєв Є. Л.

Природознавство: Хіман Н. М.

Образотворче мис-во: Гурець Е. А.

Основи здоров'я: Хіман Н. М.

Етика: Суглобова М. А. 

                   

 

 

 

 

Схематичне розміщення учнів у класі

               Чмиренко

Андрій

Селедець

Віталій

                

                         Пуда Тіщенко             Андрій 

Олександр

                 Савіженко

     Олексій

Ніколаєнко

Богдан

 

 

  Борова

  Єрмоленко     Вікторія                       

  Надія

                Боровик

   Валерій

Ніколаєнко

Іван

         Ніколаєнко         

Іванова      Христина

Діана


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


І тиждень

Дата

                Характеристика-опис проведеної роботи

Понеділок

11.02.13

 

   Перший день проходження мною педагогічної практики у ЗОШ І-ІІ ст. № 4 м. Глухова пройшов у досить активному руслі. У першу чергу, Біліченко Павло Геннадійович, груповий керівник студентів-практикантів: Мінтус А., Бондаренко О., Олійник Н., познайомив нас із директором школи, Гурець Еллою Анатоліївною, яка, у свою чергу, представила нас педагогічному колективові школи. Розподіл студентів-практикантів по класам відбувся за власним вибором самих студентів та безпосередніми порадами директора школи. На основі позитивної характеристики Елли Анатоліївни я обрала 6 клас. За словами директора, діти у даному класі старанні, відповідальні та здібні, що дає змогу легко налагодити з ними контакт.

Потім відбулося безпосереднє знайомство із членами педагогічного колективу, завучем із навчальної роботи – Рек Наталією Михайлівною та завучем із виховної роботи – Хіман Н. М., класним керівником 6 класу – Чмирковою Тетяною Володимирівною (викладає математику у 6 класі), учителем англійської мови – Шамановою Анною Василівною та вчителем світової літератури – Суглобовою Мариною Анатоліївною.

У закріпленому за мною 6 класі я буду виконувати роль помічника класного керівника, вчителя англійської мови та вчителя світової літератури.

Класний керівник 6 класу, Чмиркова Тетяна Володимирівна, дала коротку характеристику учнів. У класі  навчається 12 учнів: 8 хлопчиків, 4 дівчаток. Не дивлячись на невелику кількість дітей, клас є жвавим та енергійним, учні зацікавлено сприймають новий матеріал  і більша частина з них навчається на достатньому та середньому рівні. Учителі-предметники також позитивно відгукуються про клас, звертаючи увагу на те, що більшість з них є старанними і здібними учнями.

Директор школи, Елла Анатоліївна, також надала змогу студентам-практикантам ознайомитися з матеріальною базою школи. У разі потреби нам було дозволено користуватися усіма необхідними навчальними виданнями, які потрібні для проведення уроків, предметного та виховного заходів.

Сьогодні я також познайомилася і з дітьми. Класний керівник,  Тетяна Володимирівна, представила мене учням. Вони виявили велику зацікавленість, задавали багато запитань, висловлювали свої побажання щодо проведення уроків.

Загалом день видався плідним, але у той же час, пройшов у позитивній атмосфері. Мої враження від школи та учнів – гарні. Знайомство із дітьми 6 класу надихнуло мене на подальшу співпрацю з ними.

Вівторок

12.02.13

     Сьогодні я була присутньою на уроці англійської мови у 6 класі на тему "Погода. Клімат", який проводила вчитель-предметник – Шаманова Анна Василівна. Учителем були чітко дотримані впродовж уроку такі дидактичні принципи, як: п. науковості, п. проблемності, активності і свідомості, п. доступності, п. систематичності і послідовності, п. міцності. Загалом упродовж уроку були чітко дотримані усі його етапи. Найголовнішою позитивною рисою є та, що протягом усього уроку учні були активними, вони із цікавістю сприймали новий навчальний матеріал, із задоволенням виконували поставлені вчителем завдання.

Також сьогодні я ознайомилася із календарно-тематичними планами вчителів-предметників. На їх основі я склала орієнтовний план роботи з англійської мови та світової літератури.

Ознайомлення із індивідуальним планом виховної роботи класного керівника дало мені змогу вибрати орієнтовну тему проведення виховного заходу з учнями.

 

Середа

13.02.13

Будучи сьогодні присутньою на уроці світової літератури, я спостерігала за діяльністю учителя та учнів.

     Логіка уроку була витриманою, зміст навчального матеріалу не містив фактичних помилок. Учитель, Суглобова М. А., використовувала проблемний виклад матеріалу, на уроці був присутній пошук рішення навчальної задачі спільно з учителем та самими учнями. Разом вони дали характеристику Геркулесові, другорядному героєві роману Ж. Верна ''П'ятнадцятилітній капітан''. Загальне враження від уроку – позитивне. Учитель провела стандартний урок, з елементами нестандартності.

Сьогодні я ближче познайомилась із учнями, більше дізналася про їхні інтереси та уподобання. Це допоможе мені знайти з ними спільну мову, налагодити з ними контакт і надасть змогу підібрати до уроків такий матеріал, який їх більш за все цікавить.

Придивившись краще до дітей, я усвідомила, що вони поводять себе по-різному і ставляться до навчального процесу з різною мірою старанності. Проте більшість із учнів намагаються активно працювати, вони є зацікавленими у здобутті нових знань.

Четвер

14.02.13

    

Сьогоднішнє відвідування уроку англ. мови в 6 класі стало для мене прикладом взаємовідносин між педагогом та учнями. Атмосфера у класі була дружелюбною, вчитель розумно підходив до вивчення теми з учнями, опираючись на власний життєвий досвід дітей та їхні інтереси. Поведінка на уроці була відмінною. Більшість учнів намагалися активно працювати впродовж усього уроку, це дає мені змогу стверджувати, – якщо вчитель вміє поєднувати тему уроку із живою комунікативною ситуацію та створювати природні умови для навчального процесу – учні будуть зацікавленими і працюватимуть старанно. Із даного уроку я зробила для себе висновок, що, у першу чергу, учня потрібно зацікавити у навчанні, а потім – дати йому необхідні знання з теми. За цієї умови навчальний процес буде дійсно плідним.

Сьогодні я також попрацювала у кабінеті англійської мови, ознайомилася з документацією та його матеріально-методичною базою.

День виявився плідним. Я опрацювала багато методичної літератури задля подальшого вдалого проведення мною уроків.

Також я займалася підбором дидактичного та методичного матеріалу, наочності  для  уроків, які я буду проводити під час проходження мною педагогічної практики.

П'ятниця

15.02.13

Досліджуючи поведінку учнів під час перерв та на уроках, я вирішила відвідати сьогодні урок історії України та географії у 6 класі. Виявилося, що учні є зацікавленими даними предметами, але на уроках англійської мови вони поводять себе значно активніше.

Сьогодні також я спробувала себе в ролі класного керівника. Я допомогла Тетяні Володимирівні із перевіркою щоденників 6 класу. Виявилося, що учні старанно заповнюють їх, записують домашні завдання, щоденники мають належний вигляд і є охайними у більшості учнів.

Також сьогодні я допомогла класному керівникові 6 класу провести виховну бесіду про дружні стосунки у класі. Дана тема є актуальною для класу, тому що, на мою думку, учням трішки не вистачає згуртованості та дружелюбності. Вони поділені по мікрогрупам, а якщо розглядати увесь класний колектив у цілому, то діти у ньому іноді поводять себе відчужено один до одного.

Сьогодні я також відвідала урок світової літератури у 6 класі. Діти активно працювали впродовж уроку, були уважними, гарно сприймали  нову інформацію.

Після уроку я визначилася із вчителем-предметником, Суглобовою Мариною Анатоліївною, про тему мого пробного уроку, який я буду проводити вже завтра.

Також я сьогодні відвідала читальний зал університетської бібліотеки, з метою підготовки до пробного уроку зі світової літератури.

Субота

16.02.13

Сьогодні я провела свій перший пробний урок зі світової літератури на тему:  "Засудження рабства у фантастичному пригодницькому романі Жуля Верна "П'ятнадцятилітній капітан".

Учитель була присутньою на уроці, вона допомагала мені утримувати дисципліну в класі, а також аналізувала мою роботу на уроці та роботу учнів.

Загалом урок пройшов непогано. Я вважаю, що мені вдалося зацікавити дітей даною темою, про що свідчить їхня активна позиція на уроці.

Сьогодні я також визначилася із темами 2-х залікових уроків із світової літератури: "Джек Лондон.  "Любов до життя (1876-1916)" та "Сильний людський характер в екстремальній ситуації".

Після занять в школі я відвідала бібліотеку, де ознайомилася з річним планом роботи англійської мови та з планом роботи метод-об’єднання вчителів англійської мови. Також я підібрала необхідний мені методичний матеріал, необхідний для підготовки до проведення залікових уроків зі світової літератури.

 

 

ІІ тиждень

Понеділок

18.02.13

      Сьогоднішній день виявився для мене плідним і непростим. Я активно готувалася до проведення мого першого залікового уроку зі світової літератури. Відвідавши школу, я ще раз проконсультувалася з вчителем – Мариною Анатоліївною про завтрашнє проведення уроку.

Я дала учням  6 класу випереджальне завдання – підготувати невеликі доповіді на тему "Цикл "Північних оповідань" Джека Лондона".

Сьогодні я також проконсультувалася з вчителем англійської мови – Шамановою Анною Василівною. Ми з нею за календарно-тематичним плануванням визначили тему проведення мого майбутнього першого залікового уроку з англійської мови – "Що таке свята? Свята у різних країнах".

Після  уроків у 6 класі я провела з ними виховну бесіду "Природа - наше здоров’я" та провела з ними спортивно-розважальні ігри.

Також сьогодні я взяла консультацію щодо проведення залікового уроку зі світової літератури у Кочубей Людмили Володимирівни. Методист затвердила його проведення.

 

Вівторок

19.02.13

  Сьогодні я провела свій перший заліковий урок у 6 класі зі світової літератури на тему  "Джек Лондон.  "Любов до життя (1876-1916)".

Я намагалася мобілізувати увагу учнів продовж уроку різними способами: підбором цікавого матеріалу, використанням елементів нестандартності, підбором аудіовізуального матеріалу. Протягом уроку я намагалася дотримуватися різноманітних дидактичних принципів: науковості (логіка уроку була витриманою), проблемності (на уроці був присутній пошук єдиного рішення: Джек Лондон – борець за власне життя), наочності (використання різноманітних таблиць, узагальнюючих схем, ілюстративного матеріалу, роздаткового матеріалу, відео-матеріалу), активності і свідомості (вчення спиралося на логіку мислення), міцності (повторення попередньо пройденого матеріалу з теми "Людина у життєвих випробовуваннях"), виховання (формування в учнів активної життєвої позиції).

За проведений урок я отримала відмітку "відмінно". Вчитель була мною задоволена, хоча вказала мені і на недоліки, допущені на уроці, зокрема на темп проведення, який потрібно трішки прискорити. Зауваження я прийняла до уваги, на наступному уроці буду намагатися не допускатися такої помилки.

Також сьогодні я взяла консультацію в учителя англійської мови – Шаманової Анни Василівни щодо залікового уроку.

Проконсультувалася і з методистом з англійської мови – Кочубей Наталією Павлівною. Вона виправила помилки мого залікового уроку з англійської мови, дала рекомендації щодо його проведення.

Середа

20.02.13

  Сьогодні я допомогла учням з оформленням настінної газети "Ми за здоровий спосіб життя". Ще вчора ми разом підібрали для неї необхідний нам матеріал, а сьогодні ми її завершили до повної готовності. Працюючи над стінгазетою, я поспілкувалася з учнями про їхні інтереси та вподобання. Виявилося, що більшість із класу люблять займатися спортом. Тому газета виявилася для них цікавою, а питання, які ми у ній порушили – актуальними.

Також сьогодні я відвідала урок музики. Учні 6 класу являються учасниками хору, люблять співати, музика і співи входять у коло їхніх інтересів.

Кочубей Людмила Володимирівна надала мені консультацію щодо проведення другого залікового уроку зі світової літератури, вказала на недоліки конспекту, дала поради, які стосуються методики викладання навчального предмета.

Також я звернулася до Кочубей Наталії Павлівни за наданням консультації щодо проведення залікового уроку з англійської мови. Наталія Павлівна виправила помилки конспекту.

Четвер

21.02.13

  Сьогодні я провела свій перший заліковий урок з англійської мови на тему "Що таке свята? Свята у різних країнах". Тема виявилася цікавою для учнів. На уроці я використовувала репродуктивні та продуктивні типи вправ, намагаючись утримувати увагу учнів протягом усього уроку. Деяким учням я давала індивідуальні завдання, які вони можуть виконати у силу своїх здібностей. Намагалася створити живу комунікативну ситуацію на уроці, пов’язану зі святкуванням Дня захисника Вітчизни у Росії та Дня закоханих. Використання аудіовізуальних засобів навчання зробило урок більш емоційно насиченим, підкреслило атмосферу, пов’язану зі святкуванням різноманітних свят у різних країнах. Таким чином, мною був дотриманий принцип зв’язку навчального процесу із навколишньою дійсністю. Матеріал я намагалася підібрати такий, що відповідає даному віку дітей та їх розвитку (принцип доступності).

За проведений урок я отримала відмінну оцінку. Учитель вказала  мені і на мої недоліки, пов’язані з подачею нової лексики для дітей, але загалом урок видався вдалим.

Сьогодні я також провела з учнями 6 класу бесіду з приводу чергування в класі та на перервах, так як я помітила, що учні іноді можуть не виконувати поставлених перед ними завдань, якщо вони являються черговими.

Другу половину дня я провела у читальному залі, готуючись до другого уроку зі світової літератури.

П’ятниця

22.02.13

  Сьогодні я провела у 6 класі другий заліковий урок зі світової літератури на тему "Сильний людський характер в екстремальній ситуації" за оповіданням Дж. Лондона "Любов до життя". Урок видався дуже вдалим, на мою думку. Разом з учнями ми встигли пройти увесь матеріал, який я запланувала у своєму конспекті. Учні гарно підготувалися до даного уроку, вони виконали домашнє завдання – прочитали статтю про автора,, дочитали оповідання "Любов до життя" та розробили  цитатну характеристику героїв. Разом з ними ми опрацювали логічні схеми та узагальнюючі таблиці, підготовлені мною до уроку, склали сенкани, розгадали кросворд, переглянули відео презентацію за оповіданням, визначили сюжетний зміст твору та узагальнили прочитане, зробивши власні висновки до твору.

За проведений урок я отримала відмінну оцінку.

Також сьогодні я відвідала пробний урок Бондаренко Оксани у 7 класі. Учні працювали активно, вони гарно сприймали новий матеріал і намагалися показати себе з кращого боку.

Залишок робочого дня я провела у бібліотеці, вивчаючи  періодику та методичні посібники з виховної роботи.

 

 

ІІІ тиждень

Понеділок

25.02.13

Прийшовши сьогодні до школи, я провела з учнями 6 класу виховну бесіду з приводу їхньої поведінки на перервах. На мою думку, мені вдалося позитивно на них вплинути, тому що після наступного уроку їхнє поводження на перерві стало кращим.

Також сьогодні я займалася перевіркою зошитів з англійської мови, що дало мені змогу звернути увагу на типові помилки учнів і на подальших уроках, проведених мною, намагатися їх виправляти та допомогти учням їх уникати.

Сьогодні  я отримала ще одну консультацію з приводу проведення залікового уроку з англійської мови у  Шаманової Анни Василівни. Вона висловила свої побажання щодо того, який матеріал мені краще подати учням 6 класу.

Також я отримала консультацію і від методиста, Кочубей Наталії Павлівни, яка внесла деякі поправки до мого конспекту.

Разом з учнями 6 класу ми обговорили теми можливих виховних заходів (загально-виховного та предметно-виховного заходів).

Решту дня я готувалася до проведення свого наступного залікового уроку з англійської мови.

 

Вівторок

26.02.13

Сьогодні я провела другий заліковий урок з англійської мови у 6 класі на тему: "Подорожі. Види транспорту".

Тема виявилася посильною для більшості учнів класу, презентація "Travelling. Kinds of Transport" допомогла учням краще сприйняти нову лексику, яку вони запам’ятали у ході виконання практичних завдань. На уроці переважало використання мною пояснювально-ілюстративного методу навчання, проте мною були використані і репродуктивний та пошуково-дослідницький методи.

Учитель була задоволеною роботою дітей на уроці, вона поставила мені відмінну оцінку.

Проводячи свій заліковий урок, я намагалася виконати іще одне своє завдання – спостерігати за уявою учнів класу (психологічна характеристика учнів). За допомогою використання ілюстративного матеріалу, мені вдалося визначити для себе, що в учнів переважає мимовільний вид уяви (створення нових образів не скеровується спеціальною метою уявити ті чи інші предмети, явища події), деякі учні володіють репродуктивною уявою (процес створення людиною образів нових для неї об’єктів на основі їх словесного опису).

Сьогодні я повела бесіду з учнями 6 класу про традиції, які панують у їхньому колективі, також я подала їм декілька нових ідей (святкування Дня іменинника, проведення Дня чистоти на у школі та її подвір'ї раз на 2 тижні).

Займалася підготовкою до проведення предметно - виховного заходу з англійської мови на тему: "Екскурсія до Великобританії", а саме – склала розгорнутий план заходу.

 

Середа

27.02.13

 Сьогодні я отримала консультацію вчителя англійської мови – Шаманової Анни Василівни з приводу проведення залікового уроку у 6 класі на тему: "Подорожі. Види транспорту". Учитель порадила мені звернути більше уваги на подачу граматичного матеріалу. Учням необхідно подати матеріал про вживання прислівника в англійській мові.

Я отримала консультацію і у методиста з англійської мови – Кочубей Наталії Павлівни. Вона дала мені рекомендації щодо подачі граматичного матеріалу і внесла деякі поправки в конспект.

Сьогодні я побувала у методичному кабінеті, де займалася вивченням періодики та методичних посібників з виховної роботи.

Готувалася до проведення предметно - виховного заходу з англійської мови на тему: "Екскурсія до Великобританії", а саме займалася підбором матеріалу.

Решту дня я провела у бібліотеці, готуючись до залікового уроку з англійської мови.

Четвер

28.02.13

 Проведення залікового уроку з англійської мови у 6 класі на тему  "Подорожі. Види транспорту" пройшло на високому рівні, я отримала відмінну оцінку. Ми повторили із учнями попередньо пройдений матеріал, опрацювали нові лексичні одиниці, учні виконували репродуктивні типи вправ, також виконали декілька вправ продуктивного типу. Учні відповідали активно, тема їх справді зацікавила.

Я провела бесіду з учнями з приводу того, які б вони хотіли заходи провести з моєю допомогою. Я запропонувала учням провести захід, пов'язаний із тією темою, яку ми проходимо на даному етапі на уроках англійської мови – "Подорожі. Види транспорту".

Було визначено провести захід на тему: "Екскурсія Великобританією". Ми домовилися з учнями про плідну співпрацю, вони дали згоду на пошуки цікавого матеріалу для проведення майбутнього заходу.

Протягом бесіди х учнями, я досліджувала роль активу в житті класу. Причому роль дівчат та роль хлопців у класі сприймаються однаково сильно, але на різних рівнях.

П'ятниця

01.03.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Класний керівник, Тетяна Володимирівна, дала мені доручення – перевірити щоденники учнів 6 класу. Я пильнувала, чи охайно учні ведуть щоденники, звірила, чи виставлені всі відмітки (в опорі на класний журнал). Ведучи спостереження за поведінкою учнів на уроках та під час перерв, я виставила їм відмітки про поведінку.

Відвідала шкільне засідання старостату з метою вивчення проблем учнів школи та методів їх розв’язання. Виявилося, що у школі в учнів зникають власні речі, тому було вирішено провести виховні бесіди з учнями класів.

Решту дня я присвятила самопідготовці до проведення залікових уроків та предметного заходу у читальному залі бібліотеки університету.

 

Субота

2.03.13

Сьогодні я працювала у методичному кабінеті англійської мови, займаючись вивченням періодики та методичних посібників з предмету.

Обговорила разом з учнями проведення загально-виховного  заходу на тему: "Людина починається з добра".

Будучи присутньою на уроках у 6 класі, я намагалася дослідити стосунки між лідерами мікрогруп. Виявляється, що учні можуть впливати один на одного, як з позитивної, так і з негативної сторін – це пояснюється їхньою поведінкою протягом уроків. Я досліджувала і негативні соціально-психологічні явища в колективі. Учні із соціально незабезпечених сімей (таких у класі 3) почувають себе трохи ізольовано, але все одно не уникають спілкування з рештою класу.

Відвідала засідання ради самоврядування школи, де на порядку денному стояло питання про святкування свята 8-го березня.

 

ІV тиждень

Понеділок

4.03.13

  День був присвячений активній підготовці до проведення залікового уроку з англійської мови на тему "Подорожі. Види транспорту".

Я взяла другу консультацію у вчителя-предметника – Шаманової Анни Василівни, після чого вдруге проконсультувалася з методистом з англійської мови – Кочубей Наталією Павлівною. Прийнявши до уваги усі поради та виправлення, я продовжила доопрацьовувати свій план-конспект.

Також мені вдалося сьогодні провести бесіду виховного характеру з учнями 6 класу на тему "Місце дружби в житті людини". Підлітки сьогодення більшість свого вільного часу проводять біля екранів своїх комп'ютерів. Вони вже звикли до спілкування у соціальних мережах і їм зручніше мати віртуальних друзів, ніж людей, друзів із реального життя. Учні щодня відвідують школу і їхнє живе спілкування завершується саме у стінах класної кімнати. Тому було доречно обговорити з ними проблему дружніх взаємостосунків і наголосити їм на тому, що живе спілкування з друзями не зможе замінити будь-яка віртуальна мережа.

Після виховної бесіди ми обговорили із хлопцями 6 класу подарунки, які вони даруватимуть дівчатам на честь свята 8 Березня. Разом ми вирішили, що гарним подарунком для дівчаток 6 класу буде записник та квіти.

Готувалася до проведення предметно - виховного заходу з англійської мови на тему: "Екскурсія до Великобританії": підбір матеріалу, заздалегідь підготовлені учні презентували віднайдений матеріал.

 

Вівторок

5.03.13

    Сьогодні я провела свій наступний урок із англійської мови на тему "Подорожі. Види транспорту". Виявляється, що дана тема зацікавила, як і мене, так і учнів. Дуже приємно працювати із активним учнівським колективом, тим паче по цікавій темі, з якої можна винести для себе багато користі.

З учнями ми працювали над різними видами завдань. Була створена жива комунікативна ситуація, адже скоро у школярів будуть весняні канікули і, можливо, хтось із них відправиться у подорож. Комунікативна ситуація була тісно взаємопов'язана з темою, над якою ми продовжуємо з ними працювати. Учні із захопленням поділилися своїми власними намірами та планами.

На сьогоднішньому уроці ми більше попрацювали з репродуктивними типами вправ. Учні розповіли про свій улюблений вид транспорту. Разом ми обговорили види транспорту у рідному місті учнів. Найбільше за все учні порадували мене власне складеними на уроці діалогами. Вони оволоділи новим лексичним матеріалом, а також вміло використовували граматичні схеми на практиці. Результат нашої спільної з учнями роботи задовольнив вчителя-предметника. Сьогодні я отримала похвалу за проведений урок та відмінну оцінку. Самі учні дають мені натхнення працювати з ними, дуже приємно бачити, що вони сприймають мене як справжнього педагога.

Проте мене занепокоїла поведінка учнів під час перерви. Між двома хлопцями зав'язалася конфліктна ситуація. Тому моїм завданням стало проведення виховної бесіди на тему "Умій сказати, умій і змовчати". Мені вдалося примирити конфліктуючись і позитивно вплинути на пануючу в класі атмосферу.

Займалася підготовкою до проведення загально-виховного  заходу на тему: "Людина починається з добра": підбір матеріалу.

Середа

6.03.13

 Підготовка до проведення залікового уроку у 6 класі з англійської мови на тему "Урок розвитку граматичних навичок" зайняла більшу частину мого робочого дня.   По-перше, я взяла консультацію у вчителя-предметника – Шаманової Анни Василівни, по-друге, проконсультувалася з методистом – Кочубей Наталією Павлівною з приводу плану-конспекту уроку. Додавши деякі поправки до конспекту, я його доопрацювала.

Після уроків разом з учнями 6 класу та класним керівником – Тетяною Володимирівною, ми провели бліц-турнір "Щастя у кожному з нас!" Перемогла дружба. На мою думку, проведення даного заходу дало змогу учням стати більш згуртованими.

Сьогодні провела з учнями 6 класу методику на дослідження типу уяви (шляхом анкетування).    

Четвер

7.03.13

    Провела заліковий урок у 6 класі з англійської мови на тему "Урок розвитку граматичних навичок". Під час проведення уроку я спостерігала за рівнем активності учнів. Виявилося, що більшість учнів класу активно працюють під час вивчення граматичного матеріалу, що засвідчує їхні знання з застосування граматичних схем.

Допомогла класному керівникові у проведенні конкурсу "Краща пара школи". Учні поводилися згуртовано під час підготовки до конкурсу. Класний керівник дала заздалегідь їм завдання підготуватися до даного заходу, що виконали учні самотужки. Я допомогла учням підготувати презентацію класу для конкурсу.  Сьогодні ми всі разом провели генеральну репетицію. Після уроків був проведений конкурс між класами. Нажаль, перемога нам не дісталася, але головне – це участь. 6 клас презентував себе на високому рівні.

Опрацювала результати проведеної мною вчора методики "Тип уяви".

 

 

V тиждень

Понеділок

11.03.13

     Консультація у групового керівника що до проведення предметного заходу "Екскурсія Великобританією" дала мені змогу виправити помилки у плані-конспекті. Також я проконсультувалася з вчителем-предметником, яка дала мені деякі поради, що стосуються проведення предметно-виховного заходу "Екскурсія Великобританією".

Відвідала виховний захід, проведений класним керівником на тему: "Підлітки мають знати свої права та обов’язки".

Разом з учнями займалася підготовкою до проведення предметно-виховного заходу з англійської мови на тему: "Екскурсія до Великобританії". Перевірила рівень підготовки учнів до проведення заходу.

 

Вівторок

12.03.13

   Сьогодні я провела свій предметно-виховний захід з англійської мови у 6 класі  на тему: "Екскурсія до Великобританії".

Захід виявився цікавим і для учнів, і для вчителя. Я відчула себе у ролі гіду, провела уявну екскурсію до Великобританії. Розповіла про історичне минуле країни, ознайомила присутніх на заході з традиціями та звичаями Англії, звернулася і до причин, чому прогресивна молодь у наш час намагається емігрувати до даної країни. Допомогли мені у проведенні заходу заздалегідь підготовлені учні, які також виступили з доповідями перед присутніми. Разом з учнями ми склали план проектів, які їм буде необхідно підготувати на основі проведеного мною заходу.

Після уроків ми обговорили разом з учнями загальні враження що до проведеного заходу. Учні активно обговорювали зроблену нами роботу. Дуже приємно, що учні 6 класу винесли для себе щось нове після проведеного мною предметно-виховного заходу, інформація якого можливо стане їм у нагоді при подальшому вивченні англійської мови.

 

Середа

13.03.12

   Проконсультувалася з класним керівником що до проведення загально-виховного заходу на тему: "Людина починається з добра".

Взяла консультацію у групового керівника що до проведення загально-виховного заходу. Груповий керівник вніс поправки до конспекту і дав дозвіл на його проведення у 6 класі.

Після уроків займалася з учнями 6 класу підготовкою до проведення загально-виховного  заходу на тему: "Людина починається з добра". Перевірила рівень готовності учнів до проведення заходу.

Провела анкетування учнів 6 класу на тему "Вид твоєї уяви", яка мені необхідна для написання психолого-педагогічної характеристики учнів.

Провела з учнями 6 класу виховну бесіду про їхні взаємовідносини у колективі.

 

Четвер

14.03.12

    Сьогодні я провела у 6 класі загально-виховний захід на тему: "Людина починається з добра"

     Після цього я обговорила результати проведення заходу зі своїм груповим керівником – Біліченко Павлом Генадієвичем, який вказав мені на переваги та недоліки заходу.

  Після уроків провела з учнями 6 класу бесіду з елементами аналізу: що нового дізналися?, що нового усвідомили?, яка стосується виховного заходу.

Решту дня я провела у бібліотеці, виконуючи своє завдання із психології, яке стосується спостереження за уявою 6 класу, а саме – писала протоколи своїх спостережень.

П'ятниця

15.03.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Впродовж дня  я працювала у методичному кабінеті з англійської мови, допомагала у його оформленні (намалювала плакат "7 Reasons to study English", переглянула методичний матеріал, поповнила методичну скарбничку кабінету власними розробками планів-конспектів уроків з англійської мови).

Класний керівник також доручила мені перевірити щоденники учнів та виписати на окремі аркуші оцінки із журналу, які учні передадуть батькам. Спостерігаючи за учнями протягом тижня на уроках та перервах, я виставила їм відмітки про поведінку до їхніх щоденників.

Субота

16.03.13

   Сьогодні я працювала я працювала у методичному кабінеті зі світової літератури, допомагала у його оформленні (намалювала плакат "Міфічна карта світу", переглянула методичний матеріал, поповнила методичну скарбничку кабінету власними розробками планів-конспектів уроків зі світової літератури).

Сьогодні я також написала протоколи спостереження  за особливостями уяви учнів 6 класу, займалася обробкою результатів спостереження.

 

 

 

VІ тиждень

Понеділок

18.03.13

   

Сьогодні я відвідала урок з англійської мови, проведений у 6 класі вчителем-предметником – Шамановою Анною Василівною, з метою проаналізувати даний урок.

Під час уроку я спостерігала за діяльністю вчителя та учнів, робила собі необхідні відмітки для подальшого аналізу даного уроку.

Разом із класним керівником 6 класу – Чмирковою Тетяною Володимирівною, ми провели виховний захід на тему: "Мови світу", метою якого є спонукання учнів до вивчення іноземних мов.

За результатами спостережень сьогодні я вирішила виявити типові особливості окремих учнів як членів колективу, про що вказала у психологічній характеристиці учнів 6 класу.

 

Вівторок

19.03.13

     Будучи присутньою на уроці зі світової літератури у 6 класі, який проводила вчитель-предметник – Суглобова Марина Анатоліївна, я спостерігала  за діяльністю учнів та вчителів під час уроку, інформацію якого яка використала під час написання психолого-педагічної характеристики учнів. Даний урок я взяла за основу аналізу уроку зі світової літератури.

Також я допомогла класному керівникові із розробкою планів-конспектів виховних заходів у 6 класі.

Середа

20.03.13

       Провівши всі залікові уроки, загально-виховний та предметно-виховний захід, я вирішила допомогти вчителю-словеснику – Суглобовій Марині Анатоліївні в оформленні методичного кабінету зі світової літератури.

Поповнила методичну скарбничку кабінету власними розробками планів-конспектів зі світової літератури.

Разом з учнями 6 класу ми вирішили зробити плакат із фотографіями, зробленими під час проходження мною у їхньому класі педагогічної практики. На ньому учні написали свої враження від нашої з ними спільної співпраці.

Решту частину свого дня я присвятила написанню ППХ.

Четвер

21.03.13

    Сьогодні протягом дня я займала оформленням необхідної документації. Оформлювала педагогічний щоденник, заповнювала журнал обліку роботи студентів на педагогічній практиці, робила аналіз уроку з  англійської мови та світової літератури.

 

П'ятниця

22.03.13

   Продовжила оформляти документацію.  Попрощалася з учнями 6 класу та педагогічним колективом школи. 

 

 

 

 

1

 

docx
Додав(-ла)
Мельник Анна
Пов’язані теми
Психологія, Інші матеріали
Додано
8 травня
Переглядів
141
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку