Щоденник з виробничої практики

Про матеріал

Розробка щоденника з предмета "Виробнича практика" , для учнів з професії "Секретар-друкарка" можливе використання як зразку для майстрів виробничого навчання, які викладають в ПТНЗ.

Перегляд файлу

Правила ведення й оформлення щоденника виробничої практики

 1.   Щоденник - основний документ учня під час проходження практики.
 2.   Коли учень проходить виробничу практику за межами Олевського МНВК, щоденник для нього є також посвідченням, що підтверджує тривалість перебування учня на практиці.
 3.   Під час виробничої практики учень щодня повинен записувати в щоденник усе, що він зробив за день для виконання календарного графіка проходження виробничої практики.
 4.   Раз на тиждень, учень зобов'язаний подавати щоденник на перегляд керівникам виробничої практики.
 5.   Після закінчення виробничої практики щоденник має бути переглянутий керівниками виробничої практики, майстром виробничого навчання Олевського МНВК та завірений ними.
 6.   Оформлений щоденник учень повинен здати майстру виробничого навчання Олевського МНВК.
 7.   Без заповненого щоденника виробнича практика не зараховується.

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробила вчитель:    Л.Ф.Сібірьова

Олевський міжшкільний навчально-виробничий

комбінат трудового навчання і професійної

орієнтації учнів

 

 

 

 

ЩОДЕННИК

виробничої практики

 

учня (учениці) групи №_____

11 класу

 

_____________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Професія: 4115 «Секретар-друкарка»

 

 

 

 

 

 

 

Олевськ

2016

Направлення

на виробничу практику

Учень  (учениця)______________________________________________

Прізвище,  ім’я,  по батькові

направляється на виробничу практику до_________________________

                                                              Назва підприємства

_________________________________________________________________________

Термін практики з _______________  по __________________________

Підстава: договір №____ від «____»_______________20_____р.

Керівник практики від Олевського МНВК_________________________

 

Прізвище. ім’я. по батькові,  посада

М. П.                                                                   Директор_________________ В.Г.Гаврилюк

 

ВІДМІТКА 

ПРО  ПРИБУТТЯ  УЧНЯ (УЧЕНИЦІ) 

НА  МІСЦЕ  ПРАКТИКИ, ВИБУТТЯ

  Прибув(ла) на  місце практики ___________________________20___  р                                                Керівником практики від підприємства  (установи) призначено_______

_____________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові, посада

   М.П                                                        

Керівник підприємства

(установи)___________________________________________________   

                                                          Підпис, розшифрування підпису

Керівник практики від підприємства (установи)_________________________________________________________________________________________________________________

 

Вибув(ла) до навчального закладу _______________________20___   р 

 

М.П

Керівник підприємства

(установи) ___________________________________________________

Підпис, розшифрування підпису

Висновок

керівника виробничої практики від Олевського МНВК

про роботу учня (учениці) групи №_____ 11 класу

_____________________________________

ПІБ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Рекомендована оцінка   _______  балів.

 

М.П.

Керівник практики

від  Олевського МНВК   _________           ___________________

         (підпис)             (ПІБ)

 

Директор МНВК               ________  В.Г.Гаврилюк

                    (підпис)  

 

 

З В І Т

про проходження виробничої практики

учня (учениці) групи_____ 11 класу

____________________________________________

(ПІБ)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Основні положення виробничої практики

 1. До самостійного виконання робіт (проходження виробничої практики) учень допускається лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.
 2. Учень до відбуття на виробничу практику повинен отримати оформлений щоденник від майстра виробничого навчання Олевського МНВК.
 3. Учень, який прибув на підприємство, повинен подати керівникові виробничої практики від підприємства щоденник, пройти інструктаж з техніки безпеки й пожежної безпеки, ознайомитися з робочим місцем, правилами експлуатації офісної техніки та уточнити план проходження виробничої практики.
 4. Відповідальність за організацією  виробничої практики покладається на керівника підприємства, а загальне керівництво – на одного із провідних спеціалістів, які забезпечують практику учнів.
 5. Підчас проходження виробничої практики учні повністю виконують правила  внутрішнього  трудового розпорядку, що діють на підприємстві.
 6. Учні ведуть щоденники. В яких кожен день записують перелік основних робіт, що виконуються.
 7. Після закінчення виробничої практики учень повинен представити звіт – щоденник з додатками і характеристикою з місця проходження практики в навчальний заклад. Характеристика затверджується  гербовою печаткою

Підприємства  якому учень проходив практику.

 1. Учні, які не пройшли виробничу практику або одержали від підприємства негативний відгук, не одержали оцінки за практику, оцінюються незадовільно.

 

 

 

 

 

Календарний графік проходження виробничої практики

11 клас

п/п

 

К-сть

год.

 

Дата

 

Найменування робіт

Відмітка про виконання

 

Оцінка

 

Підпис

1

 

 

7

 

Знайомство з
організацією. Правила
безпеки, порядок дня.
Знайомство з офісною
технікою підприємства.
Новітні технології
обробки інформації,
ділове спілкування зі
співробітниками,
відвідувачами.

 

 

 

2

 

 

 

 

7

 

Складання та друкування службових документів (документи колегіальних органів, розпорядчі документи) та документів по особовому складу (документи з кадрово-контрактових питань, особові офіційні документи) за вказівкою керівника.

Робота з електронною поштою.

Прийоми ведення ділової бесіди. Організація проведення телефонних переговорів.

 

 

 

3

 

 

 

7

 

Формування та оформлення справ. Приймання, попередній розгляд і реєстрація службових документів. Організація бізнес- поїздок керівника.

Приймання та передача

телефонограм. Реєстрація телефонограм. Приймання

та відправлення факсів.

 

 

 

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

____________________________________________________________

(ПІБ)

«___»__________р.н., учня (учениці) групи №____ 11 класу

по підготовці секретар-друкарок Олевського МНВК

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Рекомендована оцінка   _______  балів.

 

М.П.

Керівник практики

від підприємства  _________           ____________________

      (підпис)             (ПІБ)

Керівник практики

від Олевського МНВК   ________        ____________________

                (підпис)             (ПІБ)

 

П Р О Т О К О Л

«___»_____________20____р.

 

прийому пробних кваліфікаційних

робіт з виробничої практики

учня (учениці) Олевського МНВК

за професією 4115 «Секретар-друкарка»

Місце виконання________________________________________________

Підприємтсво___________________________________________________

Учень (учениця)________________________________________________

За професією 4114 «Секретар-друкарка»

 

Виконана кваліфікаційна (пробна) робота:

 1. Друкування текстів із рукописних оригіналів з виправленням допущених помилок.
 2.   Друкування текстів, таблиць.
 3.   Складання та оформлення службових документів.
 4.   Реєстрація документів.
 5.   Формування та оформлення справ.

Завдання   для   виконання   пробної   кваліфікаційної роботи

додаються.

 

 Підсумкова оцінка _______ балів.

 

Кваліфікаційна комісія:

М.П.

Голова  _________   __________________

      (підпис)      ПІБ

Члени                     _________   __________________

      (підпис)      ПІБ

_________   __________________

      (підпис)      ПІБ

_________   __________________

      (підпис)      ПІБ

 

4

 

 

 

 

 

7

 

Друкування текстів із
рукописних оригіналів з
виправленням
допущених помилок.
Реєстрація документів.
Номенклатура справ.
Організація прийому
відвідувачів. Підготовка
засідань і нарад.
Робота з оргтехнікою:
копіювання, друкування
та сканування
документів. 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

8

 

Складання та друкування службових документів за вказівкою керівника (службові листи, службові телеграми тощо). Виготовлення документів за допомогою персонального комп'ютера. Формування та оформлення справ. Прийоми ведення ділової бесіди. Приймання та передача телефонограм. Реєстрація телефонограм. Приймання та відправлення факсів.

 

 

 

6

 

 

 

 

 

8

 

 

 

Складання та друкування службових документів за вказівкою керівника (протоколи, витяги з протоколів, звіти, акти тощо). Розпізнавання істинних і підроблених документів. Проведення експертизи цінності документа. Організація проведення телефонних переговорів. Робота з оргтехнікою:

копіювання, друкування
та сканування
документів.

 

 

 

7

 

 

8

 

Складання та друкування службових документів за вказівкою керівника (накази, витяги з наказів, вказівки, розпорядження тощо).

Групування документів
за справами для
подальшого їх
зберігання.

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Складання та друкування службових документів (накази, витяги з наказів, договори, угоди тощо) та документів по особовому складу (накази по особовому складу, особові справи тощо) за вказівкою керівника.    Підготовка та

оформлення документів до передачі у відомчий архів.

Робота з оргтехнікою:
копіювання, друкування
та сканування
документів. Організація
прийому відвідувачів.
Підготовка засідань і
нарад. 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

8

 

Складання та друкування документів по особовому складу за вказівкою керівника (накази по особовому складу, виготовлення копій з особистих документів, оформлених на трафаретних бланках тощо). Оформлення актів на знищення документів. Організація
прийому відвідувачів.
Підготовка засідань і
нарад.

 

 

 

10

8

 

Складання та
друкування документів
по особовому складу за
вказівкою керівника
(трудові книжки, витяг з
трудової книжки,
особові картки тощо).
Організація проведення
телефонних переговорів.
Робота з оргтехнікою:
копіювання, друкування
та сканування
документів.

 

 

 

11

 

 

 

 

 

8

 

Складання та друкування документів по особовому складу за вказівкою керівника (розписки, доручення, анкети, резюме, автобіографії, характеристики, заяви тощо).

Відпрацювання навичок проведення ділової бесіди та прийому відвідувачів. Робота з електронною поштою. Приймання та передача телефонограм. Реєстрація телефонограм. Приймання та відправлення факсів.

 

 

 

12

8

 

Пробна кваліфікаційна
робота.

 

 

 

 

М.П.

 

Керівник практики

від підприємства  _________           ____________________

      (підпис)             (ПІБ)

Керівник практики

від Олевського МНВК   ________        ____________________

                   (підпис)             (ПІБ)

 

 

docx
Додано
12 березня 2018
Переглядів
12597
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку