"Аксонометричні проекції" (розробка заняття з факультативного курсу креслення)

Про матеріал

(Повну версію завантажуйте)

Тема уроку. Аксо­нометричні проекції кіл та плоских фігур. Аксоно­мет­рич­ні проекції об'ємних пред­метів. Побудова технічних ри­сунків предметів, зображених у системі прямокутних про­екцій.

Мета уроку: - сприяти формуванню в учнів знань про умови, що впливають на вибір виду аксонометричних проекцій для побудови наочних зображень предметів; навчити виконувати і читати креслення предметів в аксонометричних проекціях;

-розвивати уміння аналізувати аксонометричні проекції предметів, розвивати просторове мислення, увагу, пам'ять;

-виховувати самостійність, відповідальне ставлення до роботи.

Тип уроку: формування вмінь і навичок; розв'язування графічних задач.

Форми організації уроку: фронтальне та індивідуальне опитування, бесіда з елементами пояснення, спостереження, демонстрація, виконання графічних побудов, творче конструювання нових геометричних образів.

Обладнання: креслярські інструменти, моделі призми, об'ємні предмети, піраміди, підручник: Сидоренко В. К. Креслення, роздатковий матеріал – картки із різнорівневими завданнями, ПК, презентація «Аксо­нометричні проекції кіл та плоских фігур».

Хід уроку

І. Організаційна частина

- фізкультхвилинка, емоційне налаштування;

- призначення чергових, перевірка присутніх.

ІІ. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду.

а) Аналіз графічних робіт попереднього уроку. Виставлення оцінок.

б) Виконання індивідуального завдання учнями, що потребують відпрацювання креслярського шрифту (за картками).

б) Перевірка д/з – індивідуальне усне опитування за підручником стор___.

в) Фронтальне опитування учнів.

1. Що являє собою аксонометрична проекція?

Як вона утворюються?

2. Які існують види аксонометричних проекцій? Як вони утворюються?

3. Як розташовані осі у фронтальній диметричній та ізометричній проекції?

4. Чи змінюються положення паралельних ліній на аксонометричних проекціях? (Ні)

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Повідомлення теми, завдань уроку. Очікування учнів від уроку.

ІV. Формування вмінь і навичок; розв'язування графічних задач.

1)Перегляд презентації «Аксо­нометричні проекції кіл та плоских фігур».

2)Робота з підручником стор.108 – учні читають в голос «Ланцюжком» та аналізують рисунок 129 (бесіда).

3)Колективне виконання вправ (методом фронтального опитування).

А)

Трикутник у диметрії в ізометрії

Б) Дано: R=20, h=50. Побудувати в ізометричній площині циліндр та конус.

4)Робота в мікро групах – проблемно пошукове завдання - виконати ізометричне проеціювання кола.

5)Розвязування графічних задач – самостійно за різнорівневими завданнями на картках.

6)Індивідуальна робота біля дошки з учнями, у яких виникли труднощі.

VІ. Заключний етап уроку

1. Закріплення матеріалу

1. З чого слід починати побудову аксонометричної проекції плоскої фігури?

2. З чого слід починати побудову аксонометричної проекції
об'ємного предмета?

3. Чи змінюється положення паралельних ліній на аксонометрич­
них проекціях?

4. Які аксонометричні осі визначають горизонтальну і вертикаль­ну площини на аксонометричних проекціях?

5. У які фігури проеціюються кола на аксонометричних проекціях?

6.У якому випадку на аксонометричній проекції коло проеціюється
без спотворень?

7.Технічний рисунок?

 • 2. Підведення підсумків уроку. Мотивація оцінок, виставлення їх до журналу та щоденників.
 • 3. Домашнє завдання
 • Опрацювати матеріал з підручника:
 • Сидоренка В. «Креслення» ______, усно відповідати на питання стор.____

Дост. рівень – Дано: R1=30, R2=30, h=70. Побудувати в ізометричній площині конус.

 • Високий рівень – виконати проеціювання конусу на три площини.

Дод. Повідомлення на одну з тем «Історія циркуля», «Історія олівця».

Перегляд файлу

Тема уроку.  Аксо­нометричні проекції кіл та плоских фігур. Аксоно­мет­рич­ні проекції об’ємних пред­метів.

Побудова технічних ри­сунків предметів, зображених у системі прямокутних про­екцій.

Мета уроку: - сприяти формуванню в учнів знань про умови, що впливають на вибір виду аксонометричних проекцій для побудови наочних зображень предметів; навчити виконувати і читати креслення предметів в аксонометричних проекціях;

 • розвивати уміння аналізувати аксонометричні проекції предметів, розвивати просторове мислення, увагу, пам’ять;
 • виховувати самостійність, відповідальне ставлення до роботи.

 

Тип уроку: формування вмінь і навичок; розв’язування графічних задач.

 

Форми організації уроку: фронтальне та індивідуальне опитування, бесіда з елементами пояснення, спостереження, демонстрація, виконання графічних побудов, творче конструювання нових геометричних образів.

 

Обладнання: креслярські інструменти, моделі призми, об’ємні предмети, піраміди, підручник: Сидоренко В. К. Креслення, роздатковий матеріал – картки із різнорівневими завданнями, ПК, презентація «Аксо­нометричні проекції кіл та плоских фігур».

 

Хід уроку

І. Організаційна частина

- фізкультхвилинка, емоційне налаштування;

- призначення чергових, перевірка присутніх.

ІІ. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду.

а) Аналіз графічних робіт попереднього уроку. Виставлення оцінок.

 

б) Виконання індивідуального завдання учнями, що потребують відпрацювання креслярського шрифту (за картками).

 

б) Перевірка д/з – індивідуальне усне опитування за підручником стор___.

 

 

в) Фронтальне опитування учнів.

1. Що являє собою аксонометрична проекція?

    Як вона утворюються?

2. Які існують види аксонометричних проекцій? Як вони утворюються?

3.  Як розташовані осі у фронтальній диметричній  та ізометричній проекції?

4.  Чи змінюються положення паралельних ліній на аксонометричних проекціях? (Ні)

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Повідомлення теми, завдань уроку. Очікування учнів від уроку.

 

ІV. Формування вмінь і навичок; розв’язування графічних задач.

 1. Перегляд презентації «Аксо­нометричні проекції кіл та плоских фігур».
 2. Робота з підручником стор.108 – учні читають в голос «Ланцюжком» та аналізують рисунок 129 (бесіда).
 3. Колективне виконання вправ (методом фронтального опитування).

А)

 

 

 

 

 

 

                                                         Трикутник у диметрії                         в ізометрії

 

Б) Дано: R=20, h=50. Побудувати в ізометричній площині циліндр та конус.

    

 1. Робота в мікро групах – проблемно пошукове завдання - виконати ізометричне проеціювання кола.
 2. Розвязування графічних задач – самостійно за різнорівневими завданнями на картках.
 3. Індивідуальна робота біля дошки з учнями, у яких виникли труднощі.

VІ. Заключний етап уроку

1. Закріплення матеріалу

1. З чого слід починати побудову аксонометричної проекції плоскої фігури?

2. З чого слід починати побудову аксонометричної проекції
об'ємного предмета?

3. Чи змінюється положення паралельних ліній на аксонометрич­
них проекціях?

 1.               Які аксонометричні осі визначають горизонтальну і вертикаль­ну площини на аксонометричних проекціях?
 2.               У які фігури проеціюються кола на аксонометричних проекціях?
 3.               У якому випадку на аксонометричній проекції коло проеціюється
  без спотворень?
 4.               Технічний рисунок?

 

2. Підведення підсумків уроку. Мотивація оцінок, виставлення їх до журналу та щоденників.

 

3. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал з підручника:

Сидоренка В. «Креслення» ______, усно відповідати на питання стор.____

Дост. рівеньДано: R1=30, R2=30, h=70. Побудувати в ізометричній площині конус.

Високий рівень – виконати проеціювання конусу на три площини.

Дод. Повідомлення на одну з тем «Історія циркуля», «Історія олівця».

 

 

КАРТКА

Завдання на відпрацювання шрифту:

 

 

 

 

 

КАРТКА

Завдання на відпрацювання шрифту:

 

 

 

 

 

Вправи до графічних побудов

 

Початковий рівень (1-3б)

 1. Дано: Квадрат в у димитричній проекції

Завдання: Побудувати квадрат в ізометричній проекції.

 

 

Середній рівень (4-6б)

 1. Дано: А(2,1,5), В(6,3,2), С(4,2,3)

Завдання: Подудувати трикутник та виконати його косокутне фронтальне диметричне та ізометричне проеціювання.

 

 1. Дано: Шестикутник.

Завдання: Побудувати шестикутник в симетричній та ізометричній проекції.

 

 

 

Достатній рівень (7-9б)

 1. Дано: Геометричні фігури.

А)      Б)      В)

Завдання: Назвати фігуру, побудувати у тривимірній площині  XYZ її горизонтальну проекцію.

 

 1. Дано: геометричні фігури.

Завдання: виконати технічний рисунок.

 

 

Високий рівень (10-12б)

Дано: вчитель видає предмет для креслення.

Завдання: За наочним зображенням предмета виконати технічний рисунок, самостійно виконати нанесення розмірів.                           Приклад технічного рисунку.

 

 1. Дано: Об’ємна фігура.

Завдання: Побудувати горизонтальні проекцію фігури та точок А, В, С.

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
3.0
Оригінальність викладу
3.0
Відповідність темі
3.0
Загальна:
3.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Божко Інна Олександрiвна
  Дуже багато помилок. Виправте : середній рівень (4-66) подудувати - на побудувати; початковий рівень (1-36) димитричний - на диметричний.Користуйтесь не тілький скачуваним з інтернету матеріалом.
  Загальна:
  1.0
  Структурованість
  1.0
  Оригінальність викладу
  1.0
  Відповідність темі
  1.0
 2. Olga
  Чудова розробка, візьму на замітку! Дякую!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
До підручника
Креслення (профільний рівень) 11 клас (Сидоренко В.К.)
Додано
25 березня 2018
Переглядів
5811
Оцінка розробки
3.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку