Використання ІКТ на різних етапах уроку з предметів ПДР , Будови та експлуатації автомобіля та при самопідготовці .

Про матеріал

На своїх уроках з предметів Правил дорожнього руху ,Будови та експлуатації автомобіля, я широко використовую ІКТ на різних етапах уроку. Мною були створений банк відеофільмів, відео уроків , анімацій ,3d графіки , ,схем ,таблиць та завдань з предметів «Правила дорожнього руху», «Будова та експлуатації автомобіля» на всі розділи та теми та створена тематична сторінка в соціальній мережі,що значно підвищує результативність уроків та наповнює їх наочністю.

Перегляд файлу

З досвіду роботи викладача предметів професійно-теоретичної підготовки Збукаря Олега Миколайовича , кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії»

Використання ІКТ на  різних етапах уроку  з  предметів «ПДР» ,  «Будови та експлуатації автомобіля» та при самопідготовці .

Для сучасної освіти залишається актуальною проблема формування в учнів уміння набувати знання ,самостійно навчатися,  розвивати творче та креативне мислення.

У сучасній педагогіці дедалі важливішого значення набуває інформатизація освіти, де інформація швидко змінюється й оновлюється. Викладачі повинні готувати кваліфікованих робітників для роботи в умовах прискореного розвитку сучасного суспільства, так як учням потрібно не тільки мати необхідні знання, а й володіти новим , сучасним підходом до справи, креативністю й ініціативністю. Вони повинні вміти орієнтуватися в потоці різної інформації , обирати для себе головне і вибирати правильні рішення. У зв’язку з багатовекторністю режимів роботи комп’ютера , існує чимало способів використання його можливостей для удосконалення різноманітних сторін навчального процесу.

 Використання  інформаційно-комунікаційних технологій, електронних освітніх ресурсів у професійній діяльності педагога  дозволяє оптимізувати процес навчання, підвищити навчально-пізнавальну активність учнів, модернізувати методи та форми організації навчально-виховного процесу , забезпечити високий науковий і методичний рівні викладання, підвищити ефективність та якість надання освітніх послуг.

Головним завданням навчання засобами інформаційних і комунікаційних технологій стає не передача учневі певної суми знань, а формування вмінь здобувати й опрацьовувати інформацію, формування навичок мислення високого рівня: аналізувати, синтезувати, оцінювати.

 

      На своїх уроках з предметів  «Правил дорожнього руху» , «Будови та експлуатації автомобіля» , я широко використовую ІКТ на різних етапах уроку. Мною були  створені: банк відеофільмів, відео уроків , анімацій ,3d графіки , ,схеми ,таблиці  та завдання , а також   тематична сторінка в соціальній мережі,що значно підвищує результативність уроків та наповнює їх наочністю.   У практичній діяльності використовую  різноманітні  нестандартні  форми  проведення уроків: уроки-змагання , уроки загального огляду знань (уроки-заліки,  уроки взаємного та самостійного навчання), уроки-диспути, уроки-презентації, уроки-конкурси, відео-уроки, комп’ютерне   та он-лайн тестування учнів.  Такі форми і методи  організації навчально – виховного процесу  забезпечують максимальну самостійність навчання учнів.

 ІКТ використовую на  різних етапах уроку :

На етапі актуалізації опорних знань уроку  я використовую фрагмент відео, 3D анімацію.Ннаприклад : фрагмент відео «проїзд перехресть»,призупиняю перегляд та  проводжу  коротке опитування учнів,згідно з темою заняття,а потім продовжуємо перегляд,де показані правильні дії водіїв в конкретній ситуації.

 

 

Часто під час мотивації створюється проблемна ситуація за допомогою якої  реалізовується інтерактивний прийом чи вправа з метою активізації пройденого матеріалу та подальшої пізнавальної діяльності учнів протягом уроку. Наприклад,пуд час вивчення тем «Перехрестя», «Зупинка та стоянка» і використовую,як фрагменти відео та 3D анімацію так і тестові різнорівневі завдання . 

Заповніть таблицю, позначивши знаком «+» максимально дозволену швидкість руху

 

Транспортний засіб

Місце руху і стаж водія

Обмеження швидкості

автомагістраль

 

 

 

 

 

 

населений пункт

 

 

 

 

 

 

стаж водія 1 рік

 

 

 

 

 

 

автомагістраль

 

 

 

 

 

 

населений пункт

 

 

 

 

 

 

стаж водія 1 рік

 

 

 

 

 

 

автомагістраль

 

 

 

 

 

 

населений пункт

 

 

 

 

 

 

стаж водія 1 рік

 

 

 

 

 

 

автомагістраль

 

 

 

 

 

 

населений пункт

 

 

 

 

 

 

поза населеним пунктом

 

 

 

 

 

 

автомагістраль

 

 

 

 

 

 

населений пункт

 

 

 

 

 

 

стаж водія 1 рік

 

 

 

 

 

 

автомагістраль

 

 

 

 

 

 

населений пункт

 

 

 

 

 

 

поза населеним пунктом

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Ситуації

Рух через залізничний переїзд

дозволено

заборонено

1

шлагбаум опущений або почав опускатися

 

 

2

за переїздом утворився затор, який змусить водія зупинитися на переїзді

 

 

3

черговий по переїзду повернутий боком до водія

 

 

4

до переїзду в межах видимості наближається поїзд (локомотив, дрезина)

 

 

5

ввімкнено сигнал світлофора біло-місячного кольору

 

 

6

світлофор вимкнений, а шлагбаум відкритий

 

 

7

увімкнено заборонний сигнал світлофора чи звуковий сигнал незалежно від наявності та положення шлагбаума

 

 

8

автомобіль буксирує інший автомобіль

 

 

9

черговий по переїзду подає сигнал заборони руху - стоїть до водія грудьми або спиною з піднятим над головою жезлом (червоним ліхтарем чи прапорцем) або з витягнутими в сторони руками

 

 

10

комбайн із жаткою в транспортному положенні

 

 

 

№ п/п

 

Ситуації

Наслідки порушення правил перевезення вантажів

пошкодження покриття проїзної частини

небезпека випадання вантажу

перекидання транспортного засобу

обмеження оглядовості

інші небезпеки

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

На етапі вивчення нового матеріалу використовую  , невеликі відеофрагменти, 3D анімацію

 

вправи, що містять навчальну інформацію, відеосюжети,  анімаційні зображення, таблиці , схемами,  З предмету «Будови та експлуатації автомобіля» добре зарекомендували себе 3D анімації , де «по гвинтику» показано всі вузли та агрегати автомобіля з різних сторін та їх роботу в реальному часі .  Мультимедійні технології дозволяють подати учням набагато більше інформації ніж на уроці без використання комп’ютера. 3D анімації дозволяють учням побачити проблему не на малюнку а в режимі реального часу ,з різних кутів та навіть з місця водія.

 

При викладання нового матеріалу  включаю і проведення невеликої навчальної дискусії, роботу в групах, творчий звіт із виконання індивідуального завдання. Наприклад,  подаю на  екран фрагмент 3D анімації та призупуняю перегляд  і задаю питання-проблему  «як ми повинні вчинити при проїзді даного перехрестя?» , а шляхів її вирішення декілька ,і учні дискутують у кого рішення буде більш раціональним ,та повним.Таких анімацій можна відтворити декілька,в залежності від насиченості уроку та активності учнів.

 

Активно впроваджую ІКТ на етапі закріплення матеріалу   уроку.

При цьому завдання до поданої інформації на слайдах можуть бути різного характеру:

 • відшукування назви деталі, яка відповідає  зображенню;
 • зіставлення ілюстрації з правильною відповіддю;
 • розв’язування завдань  з ілюстраціями ;
 • вправи для перевірки знань та розуміння матеріалу, понять, термінів та визначень з ПДР. Використовую відеоролик. Наприклад , відеоролик про вивчений на уроці матеріал «Проїзд перехресть»

 

 

Завдання для учнів: передати зміст відеоролика;   «Вказати черговість проїзду перехрестя»;

 

 

 • прокоментувати анімацію та знайти правильне вирішення проблеми  «Як би ви поступили в даній ситуації ?»
 •                   розв’язування тематичних тестів на сайті Сервісного центру МВС

 

Власне тип і ступінь складності завдань я визначаю сам і підпорядковую згідно вивченню відповідного матеріалу.

Домашнє завдання також включає ІКТ та використання мережі Інтернет http://pdr.hsc.gov.ua/test-pdd/uk/  учні розв’язують тестові завдання на сайті Сервісного центру МВС.

Переваги використання ІКТ для учнів:

- роблять урок цікавішим, надають  більше можливостей для участі в навчальному процесі, розвивають  мотивацію;

-  учні починають розуміти складні завдання завдяки більш ясної і динамічної подачі інформації;

- розвивають  особистісні і соціальні навички; учні працюють творчо, стають впевненішими у собі.

 - впливають на естетичну емоційність уроку.

Переваги для викладача:

- унаочнення матеріалу; дозволяє демонструвати готові фрагменти уроку,відеоматеріали ,тестові завдання , в повному обсязі використовувати інформацію ППЗ;

- зручно працювати з групою учнів. Дозволяє збільшити обсяг навчального матеріалу, швидка обробка інформації та результатів тестування;

-  інтерактивний контроль знань;

- надихає на пошук нових підходів до навчання, стимулює професійний ріст викладача.

Переваги використання ІКТ на уроках:

інтенсифікація самостійної роботи учнів;

зростання обсягу виконаних за урок завдань;

розширення інформаційних потоків при використанні Internet;

підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи .

Таким чином , використання комп’ютерної техніки та відповідного програмного забезпечення з правил дорожнього руху,  будови та експлуатації автомобіля , розумне та ефективне поєднання різноманітних навчальних методик дає змогу викладачу ефективно організовувати навчально-пізнавальний процес занять.

                                                                 Література:

 1. Нісімчук А.С. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник / А.С. Нісімчук, О.С. Падалка, О.Т. Шпак.- К.: Просвіта, 2000.-367 с
 2. Освітні технології: Навч.-метод. посіб./ О.М.Пехота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За ред. О.М. Пехоти.- К.: А.С.К., 2004.-225 с
 3.          Александрова Н.В. Применение педагогических программных средств для организации учебного процесса / Н.В. Александрова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.naukapro.ru/ konf2006/2_008.htm.
 4.          Сервісний центр МВС [Електронний ресурс]. http://pdr.hsc.gov.ua/bundles/nitramain/images/uk/logo.png
 5.          Відео уроки https://www.youtube.com/watch?v=7qHJrM0yq8o
 6.          Навчаємось вирішувати білети ПДР https://www.youtube.com/watch?v=LbpdkspCBug
 7.          ПДР 3д графіка https://www.youtube.com/watch?v=w6Qz8-2QnoA&list=PLn4X5J_dzvHYXPea3jxceTH53GkcYtd8O
docx
Додано
17 березня 2018
Переглядів
940
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку