Семінар-практикум "Психологічна компетентність педагога як передумова організації ефективного навчання"

Про матеріал

Під час семінару-практикуму педагоги ознайомлюються з компонетами "професійної компетентності", а сособливо із "психологічною компетентністю". Також під час семінару педагоги мають можливість згадати вікову періодизацію та виконати професійний квест. До семінару є ще мультимедійна презентація

Перегляд файлу

Вільнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3

Вільнянської районної ради

Запорізької області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ

«ПСИХОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА ЯК ПЕРЕДУМОВА ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОГО НАВЧАННЯ»

 

 

Практичний психолог

Соколова А.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018/2019 н.р.

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ПЕДАГОГА
ЩОДО ЕФЕКТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З ДІТЬМИ

 

 •              Не давайте дитині зневіритися у власних силах. Діти мають різні можливості. Не в кожної дитини вистачає терпіння та наполегливості без труднощів переходити від простого до складного.
 •              Виховуйте у дитини впевненість у собі й довіру до педагога. Діти не повинні боятися помилятися. На помилках вчаться. А без роботи над помилками неможливо уявити навчальний процес.
 •              Навчайте дітей думати і працювати самостійно. Дітям слід давати можливість виявляти власну ініціативу.
 •              Зважайте на те, що кожна дитина сприймає навчальний матеріал індивідуально.
 •              Виховуйте дітей так, щоб вони відгукувалися не лише на ваші слова, а й на думки — це найліпший діалог між педагогом та дітьми.
 •              Враховуйте, що пильна увага дитини розвиває її пам’ять.
 •              Зважайте на те, що думки дитини набагато продуктивніші за думки педагога.
 •              Забезпечуйте практичне застосування знань дітьми. Адже навчитися будь-чого можна лише вправляючись.
 •              Повторюйте час від часу вивчений матеріал: це більш ефективно та ергономічно.
 •              Розвивайте творче ставлення дітей до навчання та роботи. Нові ідеї — це продукт творчої уяви дитини.
 •              Створюйте проблемні ситуації під час проведення уроків, адже за відсутності вибору складно розвивати мислення.
 •              Намагайтеся здивувати дитину: якщо дитину щось дивує, вона починає над цим замислюватися.
 •              Докладайте зусиль для того, щоб зацікавити дитину, тому що зацікавленість — це найсильніше мотивування до навчання.
 •              Навчіть дітей занотовувати навчальний матеріал.
 •              Звертайте увагу на ваш стиль викладу навчального матеріалу. Його запам’ятовування у дітей часто залежить саме від стилю викладу. Вміння педагога висловлюватися є показовим щодо його професійного рівня.
 •              Використовуйте під час проведення уроків визначальні для людської поведінки мотиви: отримати винагороду та уникнути покарання.
 •              Намагайтеся стояти під час викладання, адже педагог, який стоїть перед класом, більше привертає до себе увагу аудиторії.
 •              Проводьте частіше на уроках дискусії та диспути, оскільки це посилює увагу дітей.
 •              Старайтеся не говорити безупинно, тому що діти не встигатимуть слідкувати за перебігом ваших думок.
 •              Оцінюйте зміст уроку — те, наскільки він був цікавим, — не з власної точки зору, а з позиції дітей.
 •              Приділяйте особливу увагу початку уроку, оскільки часто саме від нього залежить успішність проведення уроку загалом.

 

 

 

 

 

Семінар – практикум

«Психологічна компетентність педагога як передумова організації ефективного навчання»

Завдання семінару:

 •                 Розвиток психологічної культури педагогів та підвищення рівня їхньої психологічної компетентності;
 •                 сприяти розвиткові у педагогів емпатії та рефлексій як професійних якостей;
 •                 сприяти збереженню та зміцненню психологічного здоров’я педагогічних працівників.

Компетенція (від лат. compete — домагаюся; відповідаю, підходжу) - знання і досвід у тій чи іншій галузі. Слово «компетентність» походить від латинського «competens», що в перекладі означає належний, здібний.

Під професійною компетентністю педагога слід розуміти таку пошукову діяльність учителя, коли на основі бази знань, умінь, навичок та усвідомленого розуміння своєї ролі в суспільстві, безперервного самовдосконалення й саморозвитку особистості він забезпечує оптимальний варіант організації навчаль­но-виховного процесу з метою формування творчої особистості.

На думку А. Макаренка, оволодіти педагогічною майстерністю може кожний педагог за умови ціле­спрямованої роботи над собою. Вона формується на основі практичного досвіду.

Сам термін «ключові компетентності» вказує на те, що вони є «ключем», підставою для інших, більш конкретних і предметно зорієнтованих.

Що таке «ключові компетентності»? «Компетенція» в перекладі з латини означає коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід.

Педагогічна компетентність учителя  - це єдність його теоретичної та практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності.

За аналізом праць науковців можна визначити такі ключові компоненти професійної компетентності.

1.Інформаційна компетентність, яка передбачає володіння інформаційними технологіями, уміння опрацьовувати різні види інформації. Серед них уміння й навички роботи з друкованими джерелами, уміння здобувати інформацію з інших джерел, пере­робляти її відповідно до цілей і завдань педагогічного процесу.

2.Комунікативна компетентність це вміння вступати в комунікацію (спілкування), бути зрозумілим, спілкування без обмежень. Ці вміння допомага­ють зрозуміти інших (учнів, учителів, батьків).

3.Продуктивна компетентність — це вміння працювати, отримувати результат, приймати рішення та відповідати за них. Більшість науковців серед клю­чових компетенцій учителя на перше місце ставлять саме продуктивну компетентність.

4.Автономізація на компетентність — це здатність до саморозвитку, творчості, самовизначення, самоосвіти, конкурентоспроможність. Адже вчитель, перш за все, вчиться сам, це вічний учень.

5.Моральна компетентність це готовність, спроможність і потреба жиги за традиційними моральними нормами.

6.Психологічна компетентність це здатність використовувати психологічні засоби навчання в організації взаємодії в освітній діяльності.

7.Предметна компетентність, до змісту якої входить володіння певними засобами навчання у сфері навчального процесу (спеціальність). Це сукупність умінь і навичок, необхідних для стимулювання активності як окремих учнів, так і колективу в цілому. До неї належить уміння вибирати правильний стиль і тон у спілкуванні, управляти увагою дітей, темпом діяльності.

8.Соціальна компетентність — це вміння жиги та працювати з оточенням.

9.Математична компетентність — це вміння працювати з числами, числовою інформацією.

10.Особисті якості вчителя (одна з найголовніших складових професійної компетентності) — доброзичливість, чуйність, урівноваженість, толерантність, рефлексія, людяність.

Вправа «Витинанка» (5 хв.)

Мета: сприяти формуванню позитивної самооцінки й усвідомленню унікальності кожної людини.

Інструкція: У вас у руках серветка. Складіть її навпіл. Відірвіть правий куток. Знову складіть навпіл. Відірвіть лівий куток (і т.д.). А тепер розгорніть свої витинанки. Бачите, у кожного з вас витинанки різні. А чому? Адже інструкції були однакові для всіх. Тому що всі різні. І учні (діти) з якими ми працюємо також різні. Вони  по-різному сприймають інформацію, по-різному мислять.

Крім того навчання в школі охоплює три вікових періоди. Для кожного віку є певні особливості, провідний вид діяльності.

Вправа «Вікові особливості» (15 хв.)

Педагоги в групах повинні заповнити таблицю (Додаток 1)

Назвіть віковий період, провідну діяльність та особливості психіки дітей відповідного віку:

 

Роки

Провідна діяльність

Особливості психіки

Молодший шкільний вік

 

 

 

Підлітковий вік

 

 

 

Старший шкільний вік

 

 

 

Відповіді

 •                 молодший шкільний вік (6–10 років; навчання; початкове формування характеру, позиції школяра, невідповідність між знанням моральних норм і поведінкою, невміння враховувати свої можливості);
 •                 підлітковий вік (11–15 років; навчання та особистісне спілкування у процесі суспільно корисної діяльності; особистісне спілкування в процесі суспільно корисної діяльності та навчання, почуття дорослості, прагнення самостійності, критичність мислення, прагнення спілкування, статеве дозрівання, інтерес до протилежної статі, неврівноваженість, підвищена збудливість);
 •                 старший шкільний вік (15–17 років; навчально-професійна діяльність; усвідомлення громадських прав та обов’язків, формування самосвідомості, самовизначення, прагнення самовиховання, самопізнання, самовдосконалення, критичне ставлення до дорослих, психосексуальні орієнтації).

Професійний квест (10 хв.)

Учитель часто потрапляє в ситуації, коли йому негайно слід знайти правильне рішення. Піл час аналізу таких ситуацій ми схвалюємо свої дії чи, навпаки, висловлюємо своє незадоволення. Давайте зараз спробуємо оцінити поведінку у запропонованих ситуаціях (Додаток 2). 

 

Вправа «Закінчіть вислови» (10-15 хв.)

Вправу можна проводити фронтально, відповіді виводяться на екран, або по групам. По закінченню групи зачитують речення та звіряються із відповідями

 •                 Усі перемоги починаються … (із перемоги над собою).
 •                 Не йти вперед — значить … (іти назад).
 •                 Істина народжується у суперечках, та коли пристрасті вирують, істина … (зникає).
 •                 Коли дитина живе в атмосфері сприяння та підтримки, вона … (вчиться бути впевненою в собі).
 •                 Коли дитина живе в атмосфері захисту та піклування, вона … (вчиться довіряти людям).
 •                 Коли дитина живе в атмосфері толерантності, вона … (вчиться терпимості й толерантного ставлення до інших людей).

Заключна частина. Підведення підсумків

Шановні колеги, ми плідно попрацювали. Дякуємо вам за співпрацю, терпіння й активну участь.

Бажаємо вам енергійних і обдарованих учнів, бо кожен із них це неповторна особистість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 3

 

 •                 Усі перемоги починаються … _______________________________
 •                 Не йти вперед — значить … _________________________________
 •                 Істина народжується у суперечках, та коли пристрасті вирують, істина … _________________________________________________________
 •                 Коли дитина живе в атмосфері сприяння та підтримки, вона … ______________________________________________________________________________________________________________________________________
 •                 Коли дитина живе в атмосфері захисту та піклування, вона … _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 •                 Коли дитина живе в атмосфері толерантності, вона … ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОЛОДШИЙ ШКІЛЬНИЙ ВІК

6–10 РОКІВ

НАВЧАННЯ

ПОЧАТКОВЕ ФОРМУВАННЯ ХАРАКТЕРУ ТА ПОЗИЦІЇ ШКОЛЯРА

НЕВІДПОВІДНІСТЬ МІЖ ЗНАННЯМ МОРАЛЬНИХ НОРМ І ПОВЕДІНКОЮ

НЕВМІННЯ ВРАХОВУВАТИ СВОЇ МОЖЛИВОСТІ

ПІДЛІТКОВИЙ ВІК

11–15 РОКІВ

ПОЧУТТЯ ДОРОСЛОСТІ

 

НАВЧАННЯ ТА ОСОБИСТІСНЕ СПІЛКУВАННЯ У ПРОЦЕСІ СУСПІЛЬНО КОРИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ОСОБИСТІСНЕ СПІЛКУВАННЯ В ПРОЦЕСІ СУСПІЛЬНО КОРИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАВЧАННЯ

ПРАГНЕННЯ САМОСТІЙНОСТІ

КРИТИЧНІСТЬ МИСЛЕННЯ

ПРАГНЕННЯ СПІЛКУВАННЯ

СТАТЕВЕ ДОЗРІВАННЯ, ІНТЕРЕС ДО ПРОТИЛЕЖНОЇ СТАТІ

НЕВРІВНОВАЖЕНІСТЬ

ПІДВИЩЕНА ЗБУДЛИВІСТЬ

СТАРШИЙ ШКІЛЬНИЙ ВІК

15–17 РОКІВ

НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

УСВІДОМЛЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ

ФОРМУВАННЯ САМОСВІДОМОСТІ

САМОВИЗНАЧЕННЯ

ПРАГНЕННЯ САМОВИХОВАННЯ

САМОПІЗНАННЯ

САМОВДОСКОНАЛЕННЯ

КРИТИЧНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ДОРОСЛИХ

ПСИХОСЕКСУАЛЬНІ ОРІЄНТАЦІЇ

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Психологія, Інші матеріали
Додано
9 грудня 2018
Переглядів
635
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку