25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

Сходинки розвитку та пізнавальної активності дітей із ЗПР. Корекційно-розвивальна програма.

Про матеріал

Діти із затримкою психічного розвитку - це особлива категорія дітей з органічними й функціональними порушеннями нервово-психічних процесів, що зумовлюють уповільненість темпу розвитку психіки дитини, що проявляється в недостатності загального запасу знань, нестійкості уваги, поверховості сприймання, ослабленій пам'яті, незрілості мислення, швидкій втомлюваності під час пізнавальної діяльності. Особливе загострення цих проблем відбувається у старшому дошкільному віці, що пояснюється нестійкістю нервової системи в період оволодіння новими знаннями.

Тому, діти із затримкою психічного розвитку потребують спеціально організованих умов навчання і виховання, а також корекції пізнавальної сфери.

Перегляд файлу

 

 

 

 

СХОДИНКИ РОЗВИТКУ

 

РОЗУМОВОЇ

 

ТА

 

ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ІЗ ЗПР

 

 

(КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА ПРОГРАМА)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробники:

Практичний психолог

Немішаївської ЗОШ I-III ступенів №1

Мариніч Л.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Діти із затримкою психічного розвитку - це особлива категорія дітей з органічними й функціональними порушеннями нервово-психічних процесів, що зумовлюють уповільненість темпу розвитку психіки дитини, що проявляється в недостатності загального запасу знань, нестійкості уваги, поверховості сприймання, ослабленій пам'яті, незрілості мислення, швидкій втомлюваності під час пізнавальної діяльності.  Особливе загострення цих проблем відбувається у старшому дошкільному віці, що пояснюється нестійкістю нервової системи в період оволодіння новими знаннями.

Тому, діти із затримкою психічного розвитку потребують спеціально організованих умов навчання і виховання, а також корекції пізнавальної сфери.

Мета програми: сприяти розвитку та вдосконаленню розумової діяльності та пізнавальної активності.

Завдання програми:

 •    розвиток концентрації та обсягу уваги із супутнім удосконаленням здатності до переключення та розподілу уваги;
 •    розвиток  довільної уваги;
 •    розвиток пам’яті ;
 •    розвиток слухового зосередження та фонематичного слуху;
 •    розвиток мислення, швидкості мислення, розумових операцій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація);
 •    розвиток тонкої моторики пальців рук;
 •    розвиток дисциплінованості, організованості, вольової регуляції, уміння діяти за зразком;
 •    удосконалення навичок спілкування, уміння працювати у групі.

Цільова група: корекційно-розвивальна програма розрахована на дітей старшого  дошкільного віку (5 - 7 років).

Перелік методів та форм роботи, які будуть використовуватись під час занять:  ігрові методи, індивідуальні, групові форми роботи. Кожне заняття містить ігрові  та дидактичні вправи, рухові ігри-розминки, рефлексію.

Етапи корекції:

 1. Діагностичний  – 2 заняття.
 2. Корекційно-розвивальний – 30 занять.
 3. Етап оцінки ефективності корекційного впливу – 1 заняття.

Організація занять: програмний курс розрахований на 30 занять. Заняття проводити 2 рази на тиждень індивідуально або з міні-групою, в якій не більше 4  дітей. Тривалість одного заняття – 30 хвилин.

Прогнозований результат: корекційно-розвивальна програма  допоможе досягти позитивних змін у розвитку пізнавальних процесів дітей: допоможе підвищити рівень практичних умінь  аналізувати та  сприймати предмети за формою, кольорами та величинами, орієнтуватися у просторі, порівнювати їх,  групувати, узагальнювати та класифікувати.

 

 

Структура занять

Мета заняття

К-сть

занять

Час

Діагностичний етап

1.

Психодіагностичне обстеження розвитку пізнавальних процесів дітей старшого дошкільного віку

2

1год.

Корекційно-розвивальний етап

1.

Розвивати мислення, увагу, мовлення, дрібну моторику рук; вчити зосереджуватися на сприйнятті цілого, вичленять в зображенні окремі контури об’єктів, розподіляти й переключати увагу, аналізуючи зовнішній вигляд, колір об’єкта; сприяти розвитку рухової пам’яті, вольової регуляції, довільності психічних процесів; формувати позитивну навчальну мотивацію

1

30 хв.

2.

Розвивати мислення, увагу, мовлення, спостережливість; сприяти розвитку рухової пам’яті, дрібної моторики рук; вчити зосереджуватись на сприйнятті цілого, розподіляти та переключати увагу, аналізуючи зовнішній вигляд, розмір об’єкт; вчити розрізняти та називати частини доби як на малюнках, так і в повсякденному житті; формувати пізнавальну активність

1

30хв.

3.

Розвивати мислення, мовлення, довільну увагу, дрібну моторику рук; вчити зосереджуватись на сприйнятті цілого, розподіляти та переключати увагу, аналізуючи зовнішній вигляд, форму об’єкта, групувати предмети; розширювати словниковий запас; сприяти розвитку спостережливості, вольової регуляції; формувати вміння дотримуватись встановлених правил, позитивну навчальну мотивацію

1

30хв.

4.

Розвивати мислення, пам'ять, увагу, розумові операції (узагальнення,  класифікація), мовлення,  дрібну моторику рук; вчити зосереджуватись на сприйнятті цілого, розподіляти та переключати увагу, аналізуючи зовнішній вигляд, розмір об’єкта; сприяти розвитку спостережливості, вольової регуляції, уміння зосереджуватись; формувати вміння дотримуватись встановлених правил, позитивну навчальну мотивацію

1

30хв.

5.

Розвивати мислення, зорову пам'ять, розумові операції мислення (узагальнення, класифікація), мовлення, дрібну моторику рук; формувати вміння аналізувати предмети сприйняття, вчити розрізняти об’єкти живої та неживої природи; сприяти розвитку вольової регуляції,  уміння зосереджуватись; формувати позитивну навчальну мотивацію

1

30хв.

6.

Розвивати мислення, зорову пам'ять, здатність мислення до узагальнення та класифікації,  дрібну моторику рук; вчити зосереджуватися на сприйнятті цілого, вичленять в зображенні окремі контури об’єктів, розподіляти й переключати увагу, встановлювати подібність об’єктів;  сприяти розвитку рухової пам’яті, умінню зосереджуватись, формувати пізнавальну активність

1

30хв.

7.

Розвивати мислення, зорову пам'ять, мовлення, основні операції мислення (аналіз, синтез, порівняння); сприяти розвитку рухової пам’яті, навичок орієнтування у просторі та засвоєння просторових понять; вчити встановлювати подібність за суттєвими та несуттєвими ознаками; формувати позитивну навчальну мотивацію

1

30хв.

8.

Розвивати мислення, мовлення, пам'ять, увагу, розумові операції, дрібну моторику рук; вчити виділяти об’єкти на підставі співставлення його з іншим, встановлювати подібність за суттєвими та несуттєвими ознаками; сприяти розвитку вольової регуляції,  уміння зосереджуватись; формувати позитивну навчальну мотивацію

1

30хв.

9.

Розвивати мислення, мовлення, механічну пам'ять,  розумові операції; удосконалювати вміння виділяти об’єкти на підставі співставлення його з іншим, розвиток навичок орієнтування у просторі та засвоєння просторових понять; сприяти розвитку рухової пам’яті,  вольової регуляції,  уміння зосереджуватись; формувати позитивну навчальну мотивацію

1

30хв.

10.

Розвивати мислення,  пам'ять, основні операції мислення (узагальнення, класифікація), мовлення, дрібну моторику рук; вчити знаходити суттєвий зв'язок між двома заданими предметами і складати пари подібних предметів; удосконалювати швидкість, побіжність, рухомість процесів сприймання, здатність змінювати ракурс зображення, вичленять в ньому окремі контури, аналізувати складне переплетіння ліній; сприяти розвитку рухової пам’яті, умінню зосереджуватись; формувати пізнавальну активність             

1

30хв.

11.

Розвивати мислення, зорову пам'ять, спостережливість, мовлення; формувати вміння визначати відмінні ознаки порівнюваних об’єктів; удосконалювати  навички орієнтування у просторі та засвоєння просторових понять вчити знаходити суттєвий зв'язок між  предметами; формувати позитивну навчальну мотивацію

1

30хв.

12.

Розвивати мислення, зорову пам'ять, дрібну моторику рук, увагу, розумові операції мислення (узагальнення та класифікація); удосконалювати вміння знаходити  суттєвий зв'язок між предметами; сприяти розвитку рухової пам’яті, уміння зосереджуватись; формувати позитивну навчальну мотивацію

1

30хв.

13.

Розвивати мислення, увагу, мовлення,  розумові операції мислення (узагальнення та класифікація); удосконалювати навички орієнтування у просторі, вміння виділяти об’єкти на підставі співставлення його з іншими, вміння визначати відмінні ознаки порівнюваних предметів; сприяти розвитку рухової пам’яті, формувати позитивну навчальну мотивацію

1

30хв.

14.

Розвиток мислення, образної пам’яті, дрібної моторики рук, уваги; удосконалювати вміння встановлювати подібність за суттєвими та несуттєвими ознаками, вміння знаходити суттєвий зв'язок між предметами; сприяти розвитку рухової пам’яті, формувати позитивну навчальну мотивацію

1

30хв.

15.

Розвивати увагу, мовлення, розумові операції мислення (узагальнення та класифікація); удосконалювати навички орієнтування у просторі, вміння визначати відмінні ознаки порівнюваних предметів, рухомість процесів сприймання, здатність змінювати ракурс зображення, вичленять в ньому окремі контури, аналізувати складне переплетіння ліній; формувати   позитивну навчальну мотивацію

1

30хв.

16.

Розвивати мислення, пам'ять, увагу, дрібну моторику рук; удосконалювати вміння аналізувати об’єкти сприйняття, встановлювати подібність за суттєвими та несуттєвими ознаками, знаходити суттєвий зв'язок між предметами; формувати позитивну навчальну мотивацію

1

30хв.

17.

Розвивати образну пам'ять, увагу, мовлення, розумові операції мислення (узагальнення та класифікація); удосконалювати вміння знаходити суттєвий зв'язок між предметами,  орієнтуватися в просторі; сприяти розвитку довільності психічних процесів; формувати пізнавальну активніст

1

30хв.

18.

Розвивати розумові операції мислення (узагальнення, класифікація), увагу, пам'ять, дрібну моторику рук; удосконалювати вміння встановлювати подібність за суттєвими та несуттєвими ознаками, знаходити суттєвий зв'язок між предметами; сприяти розвитку довільності психічних процесів; формувати пізнавальну активність

1

30хв.

19.

Розвивати мислення, увагу, зорове сприйняття, розумові операції мислення, вміння орієнтуватися у часі, фразове мовлення; удосконалювати вміння визначати відмінні ознаки порівнюваних предметів, знаходити суттєвий зв'язок між предметами; формувати пізнавальну активність.

1

30хв.

20.

Розвивати мислення, зорову пам'ять, увагу, дрібну моторику рук, мовлення; вчити групувати предмети за функціональною ознакою; удосконалювати вміння аналізувати об’єкти сприйняття, формувати пізнавальну активність

1

30хв.

21.

Розвивати наочно – образне мислення, пам'ять, увагу, зорове сприйняття; вчити відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих; удосконалювати вміння визначати відмінні ознаки порівнюваних об’єктів, знаходити суттєвий зв'язок між предметами; формувати позитивну навчальну мотивацію

1

30хв.

22

Розвивати мислення, механічну пам'ять, дрібну моторику рук, мовлення, увагу; вчити групувати предмети функціональною ознакою, знаходити закономірність розміщення об’єктів; удосконалювати вміння аналізувати об’єкти сприйняття; формувати пізнавальну активність

1

30хв.

23.

Розвивати наочно – образне мислення, зорове сприйняття, увагу; сприяти розвитку образної пам'яті; удосконалювати вміння орієнтуватися у просторі, знаходити суттєвий зв'язок між предметами, узагальнювати предмети, уміння відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих; формувати пізнавальну активність

1

30хв.

24.

Розвивати мислення, просторове уявлення та просторову орієнтацію, пам'ять, увагу, дрібну моторику рук, мовлення; вчити знаходити закономірність розміщення об’єктів; удосконалювати вміння групувати предмети за функціональною ознакою, формувати пізнавальну активність

1

30хв.

25.

Розвивати наочно – образне мислення, зорове сприйняття, увагу; сприяти розвитку вмінь аналізувати об’єкти сприйняття; удосконалювати вміння орієнтуватися у просторі, знаходити суттєвий зв'язок між предметами, узагальнювати предмети, уміння відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих; формувати пізнавальну активність

1

30хв.

26.

Розвивати мислення, просторове уявлення та просторову орієнтацію, пам'ять, увагу, дрібну моторику рук, мовлення; вчити знаходити закономірність розміщення об’єктів; удосконалювати вміння групувати предмети за функціональною ознакою, формувати пізнавальну активність

1

30хв.

27.

Розвивати наочно – образне мислення, зорове сприйняття, увагу; сприяти розвитку вмінь аналізувати об’єкти сприйняття; удосконалювати вміння орієнтуватися у просторі, знаходити суттєвий зв'язок між предметами, узагальнювати предмети, уміння відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих; формувати пізнавальну активність

1

30хв.

28.

Розвивати мислення, образну пам'ять, увагу, дрібну моторику рук, мовлення; удосконалювати вміння знаходити суттєвий зв'язок між предметами, вміння знаходити закономірність розміщення об’єктів; формувати пізнавальну активність

1

30хв.

29.

Розвивати наочно – образне мислення, зорове сприйняття, увагу; сприяти розвитку вмінь аналізувати об’єкти сприйняття; удосконалювати вміння орієнтуватися у просторі, знаходити суттєвий зв'язок між предметами, узагальнювати предмети за спільною суттєвою ознакою, уміння відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих; формувати пізнавальну активність

1

30хв.

30.

Розвивати наочно – образне мислення, зорове сприйняття, увагу; сприяти розвитку вмінь аналізувати об’єкти сприйняття; удосконалювати вміння орієнтуватися у просторі, знаходити суттєвий зв'язок між предметами, закономірність розміщення об’єктів, узагальнювати предмети, уміння відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих; формувати пізнавальну активність

1

30хв.

Етап оцінки ефективності корекційного впливу

1

Контроль ефективності корекційно-розвивальної роботи

1

30хв.

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТЬ

Діагностичний етап

Заняття 1

Мета: психодіагностичне обстеження розвитку пізнавальних процесів дітей старшого дошкільного віку.

Дидактичний матеріал: комплекс стимульного матеріалу до методик «Склади картинку», «Будиночок», «Четвертий зайвий».

Хід заняття

Проведення психодіагностичних методик на визначення рівня загальної обізнаності та запас побутових знань, оцінювання вміння діяти за зразком, конструктивності мислення та просторової орієнтації, рівня узагальнень, логічної обґрунтованості, елементів логічного мислення.

 1. Анкета на визначення загальної обізнаності та  запасу побутових знань.
 2. Методика «Склади картинку».
 3. Тест «Будиночок».
 4. Методика «Четвертий зайвий».

 

Заняття 2

Мета: психодіагностичне обстеження розвитку пізнавальних процесів дітей старшого дошкільного віку.

Дидактичний матеріал: комплекс стимульного матеріалу до методик «Доріжки», «Знайди і викресли», «Чого не вистачає?», «Вільна класифікація».

Хід заняття

Проведення психодіагностичних методик на визначення цілісного сприйняття, підготовленості руки до опанування письма, продуктивності та стійкості уваги, логічного мислення.

 1. Тест «Доріжки».
 2. Методика «Знайди і викресли».
 3. Тест «Чого не вистачає?».
 4. Методика «Вільна класифікація».

 

Корекційно-розвивальний етап

Заняття 3

Мета: розвивати мислення, увагу, мовлення, дрібну моторику рук; вчити зосереджуватися на сприйнятті цілого, вичленять в зображенні окремі контури об’єктів, розподіляти й переключати увагу, аналізуючи зовнішній вигляд, колір об’єкта; сприяти розвитку рухової пам’яті, спостережливості, вольової регуляції, довільності психічних процесів; формувати позитивну навчальну мотивацію.

Дидактичний матеріал: бланки до вправ «Допомога», «Метелики», «Розфарбуй предмети», картка до вправи «Загадкові малюнки», 3 силуети долонь: червоний, жовтий, синій, кольорові олівці, простий олівець, м’яч.

Хід заняття

 1. Знайомство 

Одна дитина кидає  м'яч іншій,  називаючи своє ім'я. Друга ловить м'яча і називає своє ім'я. І так далі.

Одна дитина підходить до іншої і торкається своїми до­лоньками до її долоньок і називає своє ім'я, а та називає у відповідь своє ім'я і т.д.

 1. Вправа «Допомога» (розвиток дрібної моторики пальців рук)

Дітям пропонується допомогти білочці втекти від лисички. Для цього покажіть, як вона бігтиме доріжкою - проведи олівцем або ручкою пряму лінію посередині дор­іжки. Намагайтеся провести якомога швидше, щоб білочка врятувалася. Проведіть ще одну не торкаючись уже проведеної. Намагайтеся вести лінію не відри­ваючи  руки, від паперу. Пересувайте  руку, спираючись на мізинний палець.

 1. Дидактична вправа «Метелики» (розвиток розподілу уваги)

Дітям  пропонується знайти усіх метеликів та обвести їх.

 1. Фізкультхвилинка «Кричалки – шепотілки - мовчалки» (розвиток рухової пам’яті, спостережливості, вольової регуляції, уміння діяти за зразком)

Із різнокольорового картону зробити 3 силуети долоні: червоний, жов­тий, синій. Це — сигнали. Коли ведучий піднімає червону долоню — «кричалку» — можна бігати, кричати, шуміти; жовту долоню — «шепотілку» — можна тихо пересуватись та шепотітися; на синю долоню — «мовчалку» — діти повинні завмерти на місці та не ворушитися. (Гра закінчується сигна­лом «мовчалка».)

 1. Дидактична вправа «Розфарбуй предмети» (розвиток вмінь зосереджуватись на сприйнятті об’єкта за кольором)

Дітям пропонується розфарбувати предмети у відповідні кольори.

 1. Вправа  «Загадкові малюнки» (розвиток сприйняття)

Дітям пропонується знайти всі предмети, які заховані на малюнку.

 1. Рефлексія  заняття:
 • Що сподобалось сьогодні на занятті?
 • Що було важким?

 

Заняття 4

Мета: розвивати мислення,  увагу, здатність до переключення та розподілу уваги, мовлення, спостережливість; сприяти розвитку рухової пам’яті, дрібної моторики рук; вчити зосереджуватись на сприйнятті цілого, розподіляти та переключати увагу, аналізуючи зовнішній вигляд, розмір об’єкт ; вчити розрізняти та називати частини доби як на малюнках, так і в повсякденному житті; формувати вміння дотримуватись встановлених правил, позитивну навчальну мотивацію.

Дидактичний матеріал: бланки до вправ: «Допомога», «Їжачки», «Від великого до малого», картки до вправи «Що таке доба?», 3 силуети долонь: червоний, жовтий, синій, кольорові олівці, простий олівець, м’яч.

Хід заняття

 1. Привітання. Закріплення знайомства

Ведучий кидає м'яч кому-небудь з дітей (довільно) і питає у всіх дітей, що стоять у колі: «Як звуть цього хлоп­чика (дівчинку)?» Діти хором називають його (її) ім'я. І так кілька разів.

 1. Вправа «Допомога» (розвиток дрібної моторики пальців рук)

Дітям пропонується допомогти білочці втекти від лисички. Для цього покажіть, як вона бігтиме доріжкою - проведіть олівцем або ручкою пряму лінію посередині дор­іжки. Намагайтеся провести якомога швидше, щоб білочка врятувалася. Проведіть ще одну не торкаючись уже проведеної. Намагайтеся вести лінію не відри­ваючи  руки, від паперу.  Пересувай руку, спираючись на мізинний палець.

 

 1. Дидактична вправа «Їжачки» (розвиток розподілу уваги)

Дітям пропонується знайти та обвести всіх їжачків та грибочки.

 1. Фізкультхвилинка «Кричалки – шепотілки - мовчалки» (розвиток спостережливості, вольової регуляції, уміння діяти за зразком)

Із різнокольорового картону зробити 3 силуети долоні: червоний, жов­тий, синій. Це — сигнали. Коли ведучий піднімає червону долоню — «кричалку» — можна бігати, кричати, шуміти; жовту долоню — «шепотілку» — можна тихо пересуватись та шепотітися; на синю долоню — «мовчалку» — діти повинні завмерти на місці та не ворушитися. (Гра закінчується сигна­лом «мовчалка».)

 1. Ігрова вправа «Від великого до малого» (розвиток вміння зосереджуватись на сприйнятті об’єкта за розміром)

Дітям пропонується розташувати малюнки  у відповідному порядку. Починати з самої великої груші і закінчити маленькою та з самого маленького будинку до самого великого.

                         

 1. Вправа  «Що таке доба?» (вчити розрізняти та називати частини доби як на малюнках, так і в повсякденному житті)

Ранок, день, вечір та ніч разом називаються добою. Розгляньте малюнки і скажіть, на якому з них зображено ранок? А на якому день? Вечір, ніч? Чому ти так гадаєш?

 1. Рефлексія  заняття:
 • Що сподобалось сьогодні на занятті?
 • Що було важким?

 

Заняття 5

Мета: розвивати мислення, мовлення, довільну увагу, дрібну моторику рук; вчити зосереджуватись на сприйнятті цілого, розподіляти та переключати увагу, аналізуючи зовнішній вигляд, форму об’єкта, групувати предмети; розширювати словниковий запас; сприяти розвитку спостережливості, вольової регуляції; формувати вміння дотримуватись встановлених правил, позитивну навчальну мотивацію.

Дидактичний матеріал: бланки до вправ «Пори року», «Розфарбуй фігури»,, картки до вправи «Назви одним словом», «Пори року», 3 силуети долонь: червоний, жовтий, синій, кольорові олівці, простий олівець.

Хід заняття

 1. Привітання. Ігрова вправа «Перекличка - плутанка» (розвиток довільної уваги)

Ведучий називає імена та прізвища присутніх дітей, плутаючи при цьому то ім'я, то прізвище (ім'я називається правильно, прізвище — ні; прізвище правильно, ім'я — ні). Діти уважно слухають і відгукуються лише тоді, коли правильно названо і ім'я, і прізвище. Хто помиляється, той вибуває з гри.

 1. Ігрова вправа «Розфарбуй фігури» (розвиток сприйняття предметів за формою та дрібної моторики пальців рук)

Дітям пропонується зафарбувати геометричні фігури: маленький трикутник у червоний колір, великий квадрат – в синій колір, маленький овал – в зелений, велике коло -  в голубий, маленьку трапецію – в коричневий, великий прямокутник – в жовтий.

 1. Фізкультхвилинка «Кричалки – шепотілки - мовчалки» (розвиток спостережливості, вольової регуляції, уміння діяти за зразком)

Із різнокольорового картону зробити 3 силуети долоні: червоний, жов­тий, синій. Це — сигнали. Коли ведучий піднімає червону долоню — «кричалку» — можна бігати, кричати, шуміти; жовту долоню — «шепотілку» — можна тихо пересуватись та шепотітися; на синю долоню — «мовчалку» — діти повинні завмерти на місці та не ворушитися. (Гра закінчується сигналом «мовчалка».)

 1. Вправа «Пори року» (розвиток мовлення, розширення словникового запасу)

Які пори року зображено на малюнках? Розкажіть про прикмети кожної з них. Що роблять діти? Чим ще можна займатися взимку, навесні, влітку і восени?

 1. Дидактична вправа «Пори року» (розвиток вміння групувати предмети)

Дітям пропонується з'єднати лініями сніжинку, підсніжник, метелика і жовтий листок із відповідною порою року. У яку пору року ти народився?

 1. Дидактична вправа «Пори року» (розвиток вмінь групувати об’єкти на підставі знайдених ознак)

Дітям пропонується розглянути малюнки і з’єднати речі з відповідною порою року.

 1. Рефлексія  заняття:
 • Що сподобалось сьогодні на занятті?
 • Що було важким?

 

Заняття 6

Мета: розвивати мислення, пам'ять, увагу, розумові операції (узагальнення,  класифікація), мовлення,  дрібну моторику рук; вчити зосереджуватись на сприйнятті цілого, розподіляти та переключати увагу, аналізуючи зовнішній вигляд, розмір об’єкта; сприяти розвитку спостережливості, вольової регуляції, уміння зосереджуватись; формувати вміння дотримуватись встановлених правил, позитивну навчальну мотивацію.

Дидактичний матеріал: малюнок для гри «Відгадайте гостя», аркуш паперу з отвором посередині, бланки для вправ «Доріжки», «Від великого до малого», картки до вправи «Назви одним словом», 3 силуети долонь: червоний, жовтий, синій, кольорові олівці, простий олівець.

Хід заняття

 1. Привітання. Ігрова вправа «Відгадайте гостя» (розвиток зорової пам'яті, основних операцій мислення, уміння зосереджуватись)

Ведучий пропонує дітям за допомогою аркуша паперу з отвором круглої форми (або іншої форми) поглянути на гостя та дізнатися, хто ж до них завітав. Ведучий прикриває малюнок цим аркушем і вислуховує різні припущення.

Наприкінці гри малюнок відкривається, і діти впізнають гостя (наприклад Колобка).

Ведучий відзначає дитину, яка розповіла найдокладніше.

 1. Вправа «Доріжки» (розвиток дрібної моторики)

Дітям пропонується за дві хвилини провести якомога більше ліній, з’єднавши сторони доріжки.

 1. Ігрова вправа «Від великого до малого» (розвиток вміння зосереджуватись на сприйнятті об’єкта за розміром)

Дітям пропонується розташувати малюнки у відповідному порядку. Починати з самого високого будиночка до самого низького, з самого низького дерева до самого високого.

                     

 1. Фізкультхвилинка «Кричалки – шепотілки - мовчалки» (розвиток спостережливості, вольової регуляції, уміння діяти за зразком)

Із різнокольорового картону зробити 3 силуети долоні: червоний, жов­тий, синій. Це — сигнали. Коли ведучий піднімає червону долоню — «кричалку» — можна бігати, кричати, шуміти; жовту долоню — «шепотілку» — можна тихо пересуватись та шепотітися; на синю долоню — «мовчалку» — діти повинні завмерти на місці та не ворушитися. (Гра закінчується сигна­лом «мовчалка».)

 1. Ігрова  вправа «Назви одним словом» (розвиток узагальнення)

Дітям показуються картки із зображенням відомих предметів та пропонується назвати їх одним словом за родовим поняттям.

 1. Дидактична вправа «Класифікація предметів» (розвиток здатності мислення до узагальнення )

Ведучий пропонує дітям назвати все, що належить до:

 •   меблів;
 •   рослин;
 •   птахів;
 •   комах;
 •   диких тварин;
 •   свійських тварин;
 •   домашньої птиці.
 1. Рефлексія  заняття:
 • Що сподобалось сьогодні на занятті?
 • Що було важким?

 

Заняття 7

Мета: розвивати мислення, зорову пам'ять, розумові операції мислення (узагальнення, класифікація), мовлення, дрібну моторику рук; формувати вміння аналізувати предмети сприйняття, вчити розрізняти об’єкти живої та неживої природи; сприяти розвитку вольової регуляції,  уміння зосереджуватись; формувати позитивну навчальну мотивацію.

Дидактичний матеріал: малюнок для гри «Відгадайте гостя», аркуш паперу з отвором посередині, бланки для вправ «З’єднай предмети», предметні картинки для класифікації, картка із зображенням предметів для вправи «Запам’ятай та повтори», картка до вправи «Жива – нежива природа», 3 силуети долонь: червоний, жовтий, синій, кольорові олівці, простий олівець.

Хід заняття

 1. Привітання. Ігрова вправа «Відгадайте гостя» (розвиток зорової пам'яті, основних операцій мислення, уміння зосереджуватись)

Ведучий пропонує дітям за допомогою аркуша паперу з отвором круглої форми (або іншої форми) поглянути на гостя та дізнатися, хто ж до них завітав. Ведучий прикриває малюнок цим аркушем і вислуховує різні припущення. Наприкінці гри малюнок відкривається, і діти впізнають гостя (наприклад Курочка Ряба).  Ведучий відзначає дитину, яка розповіла найдокладніше.

 1. Вправа «З’єднай предмети» (розвиток сприйняття предметів за кольором)

Дітям пропонується з’єднати предмети, які однакові за кольором та розфарбувати їх.

 1. Ігрова вправа «Запам’ятай та повтори» (розвиток зорової пам’яті)

Ведучий показує картку із зображенням відомих предметів (протягом 10 секунд), діти запам’ятовують предмети, потім картка прибирається і діти називають предмети, які вони запам’ятали.

 1. Фізкультхвилинка «Кричалки – шепотілки - мовчалки» (розвиток спостережливості, вольової регуляції, уміння діяти за зразком)

Із різнокольорового картону зробити 3 силуети долоні: червоний, жов­тий, синій. Це — сигнали. Коли ведучий піднімає червону долоню — «кричалку» — можна бігати, кричати, шуміти; жовту долоню — «шепотілку» — можна тихо пересуватись та шепотітися; на синю долоню — «мовчалку» — діти повинні завмерти на місці та не ворушитися. (Гра закінчується сигна­лом «мовчалка».)

 1. Вправа «Жива – нежива природа» (вчити розрізняти об’єкти живої та неживої природи)

Дітям пропонується розглянути малюнок і визначити, що на малюнку належить до живої природи, а що – до неживої.

 1. Дидактична вправа «Класифікація предметів» (розвиток узагальнення, класифікації)

Дітям пропонується знайти та відібрати малюнки по черзі за певними загальними ознаками:

 •   іграшки;
 •   овочі;
 •   фрукти;
 •   посуд;
 •   меблі;
 •   транспорт.
 1. Рефлексія  заняття:
 • Що сподобалось сьогодні на занятті?
 • Що було важким?

 

Заняття 8

Мета: розвивати мислення, зорову пам'ять, здатність мислення до узагальнення та класифікації, мовлення, дрібну моторику рук; вчити зосереджуватися на сприйнятті цілого, вичленять в зображенні окремі контури об’єктів, розподіляти й переключати увагу, встановлювати подібність об’єктів;  сприяти розвитку рухової пам’яті, умінню зосереджуватись, формувати пізнавальну активність.             

Дидактичний матеріал: малюнок для гри «Відгадайте гостя», аркуш паперу з «віконечком», картки з  геометричними фігурами для рухливої гри, бланки до вправ «Доріжки», «Загадкові малюнки», картка до вправи «Кошенята», предметні картинки для класифікації, кольорові олівці.

Хід заняття

 1. Привітання. Ігрова вправа «Відгадайте гостя» (розвиток зорової пам'яті, основних операцій мислення, уміння зосереджуватись)

Ведучий пропонує дітям за допомогою аркуша паперу з отвором круглої форми (або іншої форми) поглянути на гостя та дізнатися, хто ж до них завітав. Ведучий прикриває малюнок цим аркушем і вислуховує різні припущення.

Наприкінці гри малюнок відкривається, і діти впізнають гостя (наприклад Троє поросят).

Ведучий відзначає дитину, яка розповіла найдокладніше.

 1. Вправа «Доріжки» (розвиток дрібної моторики)

Дітям пропонується за дві хвилини провести якомога більше ліній, з’єднавши сторони доріжки.

 1. Дидактична вправа «Загадкові малюнки» (розвиток сприйняття)

Дітям пропонується знайти фігури, які заховалися на  малюнку.

 1. Рухлива гра (розвиток рухової пам'яті, уваги)

Ведучий знайомить дітей із новою грою. Картки з намальованими геометричними фігурами означають виконання певного руху, а саме:

       -  руки в сторони;

      -  руки вгору;

     -   руки вниз.

Ведучий показує дітям картки, а діти виконують відповідні рухи (мож­ливо, під спокійну музику).

 1. Дидактична вправ «Кошенята» (розвиток вміння встановлювати подібність об’єктів)

Дітям пропонується розглянути малюнок і відгадати, де чиї тіні. З'єднати кошенят з їхніми тінями.

 1. Дидактична вправа «Класифікація предметів» (розвиток здатності мислення до  узагальнення, класифікації)

Дітям пропонується знайти та відібрати малюнки по черзі за певними загальними ознаками:

 •   птахи;
 •   свійські тварини;
 •   дикі тварини;
 •   комахи;
 •   квіти.
 1. Рефлексія  заняття:
 • Що сподобалось сьогодні на занятті?
 • Що було важким?

 

Заняття 9

Мета: розвивати мислення, зорову пам'ять, мовлення, основні операції мислення (аналіз, синтез, порівняння); сприяти розвитку рухової пам’яті, навичок орієнтування у просторі та засвоєння просторових понять; вчити встановлювати подібність за суттєвими та несуттєвими ознаками; формувати позитивну навчальну мотивацію.

Дидактичний матеріал: малюнок для гри «Відгадайте гостя», аркуш паперу з «віконечком», картки з  геометричними фігурами для рухливої гри, бланки до вправ «На що схоже?», картки із цифрами, картка до вправи «Машини», «Орієнтуємося у просторі», простий олівець, кольорові олівці.

Хід заняття

 1. Привітання. Ігрова вправа «Відгадайте гостя» (розвиток зорової пам'яті, основних операцій мислення, уміння зосереджуватись)

Ведучий пропонує дітям за допомогою аркуша паперу з отвором круглої форми (або іншої форми) поглянути на гостя та дізнатися, хто ж до них завітав. Ведучий прикриває малюнок цим аркушем і вислуховує різні припущення.

Наприкінці гри малюнок відкривається, і діти впізнають гостя (наприклад Мавпочку). Ведучий відзначає дитину, яка розповіла найдокладніше.

 1. Ігрова вправа «Орієнтуємося у просторі» (розвиток навичок орієнтування у просторі та засвоєння просторових понять)

Дітям пропонується розглянути малюнки і дати відповіді на питання:

Покажи, на якому малюнку м’ячик перед кубиком. А на якому за кубиком?

На якому малюнку чашка перед блюдцем? А на якому за блюдцем?

На якому малюнку яблуко за бананом? А на якому перед бананом?

 1. Дидактична вправа «На що схоже?» (розвиток вміння виділяти об’єкти на підставі співставлення його з іншим)

Дітям пропонується розглянути малюнок, назвати всі геометричні фігури, з’єднати лініями кожен предмет з фігурою, на яку він схожий.

 1. Рухлива гра (розвиток рухової пам'яті, уваги)

Ведучий знайомить дітей із новою грою. Картки з намальованими геометричними фігурами означають виконання певного руху, а саме:

       -  руки в сторони;

      -  руки вгору;

     -   руки вниз.

Ведучий показує дітям картки, а діти виконують відповідні рухи (мож­ливо, під спокійну музику).

 1. Гра «Запам'ятайте та повторіть» (розвиток зорової пам'яті)

Ведучий  показує картку із цифрами (протягом 10 секунд), діти запам'ятовують цифри, потім картку потрібно прибрати. Діти називають цифри.

Варіанти:

 1. 7, 4;         4)  2, 7, 5, 6;
 2. 5, 1, 3;      5)  10, 1, 8, 9
 3. 6, 4, 1;        6) 8, 6, 3, 7.
 4. 3, 9, 2;
 1. Дидактична вправа «Машини» (розвиток вміння встановлювати подібність об’єктів)

Дітям пропонується розглянути малюнок і знайти силует  цієї машини.

 1. Рефлексія  заняття:
 • Що сподобалось сьогодні на занятті?
 • Що було важким?

 

Заняття 10

Мета: розвивати мислення, мовлення, пам'ять, увагу, розумові операції, дрібну моторику рук; вчити виділяти об’єкти на підставі співставлення його з іншим, встановлювати подібність за суттєвими та несуттєвими ознаками; сприяти розвитку вольової регуляції,  уміння зосереджуватись; формувати позитивну навчальну мотивацію.

Дидактичний матеріал:  картки з  геометричними фігурами для рухливої гри, бланк до вправи «Впізнай, хто я?», «На що схоже?»,  картки до вправ «Їжачки», картина із зображенням різних предметів до вправи «Класифікація предметів», простий олівець, кольорові олівці.

Хід заняття

 1. Привітання. Гра «Ми складаємо сумку» (розвиток механічної пам’яті)

Ведучий пропонує дітям уявити, що зараз літо: пригріває сонечко, радісно щебечуть пташки; настрій у нас веселий, тому що ми всі разом збираємось відпочивати біля річки та складаємо речі до великої сумки.

Ведучий  починає розповідь: «Я поклала в нашу велику сумку гребі­нець», а гравці по черзі мають повторити вже сказане, додавши свій пред­мет, наприклад: «А я покладу в сумку гребінець та рушник».

Гра триває доти, доки ряд стає таким довгим, що його не можна від­творити.

 1. Вправа«Впізнай, хто я?» (розвиток дрібної моторики рук)

Дітям пропонується навести зображення  по крапочках і розфарбувати. Під час розфарбування потрібно намагатися рухати пальчиками і кистю руки, а не всією рукою разом з плечем.

 1. Дидактична вправа «На що схоже?» (розвиток вміння виділяти об’єкти на підставі співставлення його з іншим)

Дітям пропонується розглянути малюнок, назвати всі геометричні фігури, з’єднати лініями кожен предмет з фігурою, на яку він схожий.

 1. Рухлива гра (розвиток рухової пам'яті, уваги)

Ведучий знайомить дітей із новою грою. Картки з намальованими геометричними фігурами означають виконання певного руху, а саме:

       -  руки в сторони;

      -  руки вгору;

     -   руки вниз.

Ведучий показує дітям картки, а діти виконують відповідні рухи (мож­ливо, під спокійну музику).

 1. Дидактична вправа «Класифікація предметів» (розвиток узагальнення та класифікації)

Дітям пропонується розглянути картки і розкласти картинки відповідно до питання:  Який транспорт літає по повітрю? Який їздить по землі? А який плаває по воді?

 1. Дидактична вправа «Їжачки» (розвиток вміння встановлювати подібність за суттєвими та несуттєвими ознаками)

Дітям пропонується розглянути малюнок і знайти двох однакових їжачків. Вивчити  загадку про їжачка.

 1. Рефлексія  заняття:
 • Що сподобалось сьогодні на занятті?
 • Що було важким?

 

 

Заняття 11

Мета: розвивати мислення, мовлення, механічну пам'ять,  розумові операції; удосконалювати вміння виділяти об’єкти на підставі співставлення його з іншим,  навички орієнтування у просторі та засвоєння просторових понять; сприяти розвитку рухової пам’яті,  вольової регуляції,  уміння зосереджуватись; формувати позитивну навчальну мотивацію.

Дидактичний матеріал: малюнок для гри «Відгадайте гостя», аркуш паперу з «віконечком», картки з  геометричними фігурами для рухливої гри, бланки до вправ «Орієнтуємося у просторі», «Добери зображення», «Чарівники», картки із цифрами , простий олівець, кольорові олівці.

Хід заняття

 1. Привітання. Ігрова вправа «Відгадайте гостя» (розвиток зорової пам'яті, основних операцій мислення, уміння зосереджуватись)

Ведучий пропонує дітям за допомогою аркуша паперу з отвором круглої форми (або іншої форми) поглянути на гостя та дізнатися, хто ж до них завітав. Ведучий прикриває малюнок цим аркушем і вислуховує різні припущення.

Наприкінці гри малюнок відкривається, і діти впізнають гостя (наприклад Кошеня).

Ведучий відзначає дитину, яка розповіла найдокладніше.

 1. Ігрова вправа «Орієнтуємося у просторі» (розвиток навичок орієнтування у просторі та засвоєння просторових понять)

Дітям пропонується розглянути малюнки і дати відповіді на питання:

Яка пташечка сидить найвище? Яка — найнижче? Які пташечки сидять на гілках справа? А які — зліва?

 1. Гра «Запам'ятайте та повторіть» (розвиток механічної слухової пам'яті)

Ведучий називає цифри, діти їх запам'ятовують, а потім повторюють:

        1)   2,3,5;           4 )    3,6,1;

        2)   6,8,9;           5 )   3,1,5,4;

        3)    10,5,2;        6) 5, 10, 7, 3.

 1. Рухлива гра (розвиток рухової пам'яті, уваги)

Ведучий знайомить дітей із новою грою. Картки з намальованими гео­метричними фігурами означають виконання певного руху, а саме:

       -  руки в сторони;

      -  руки вгору;

     -   руки вниз.

Ведучий показує дітям картки, а діти виконують відповідні рухи (мож­ливо, під спокійну музику).

 1. Дидактична вправа «Добери зображення» (розвиток вміння виділяти об’єкти на підставі співставлення його з іншими)

Дітям пропонується  показати, який малюнок у другому стовпчику є зображенням предмета з першого стовпчика та з’єднати  їх стрілками.

 1. Дидактична вправа «Чарівники» (розвиток вміння встановлювати подібність за суттєвими та несуттєвими ознаками)

Дітям пропонується розглянути малюнок і знайти двох однакових чарівників. Як ти вважаєш, лихі вони чи добрі? Чому?

 1. Рефлексія  заняття:
 • Що сподобалось сьогодні на занятті?
 • Що було важким?

 

Заняття 12

Мета: розвивати мислення,  пам'ять, основні операції мислення (узагальнення, класифікація), мовлення, дрібну моторику рук; вчити знаходити суттєвий зв'язок між двома заданими предметами і складати пари подібних предметів; удосконалювати швидкість, побіжність, рухомість процесів сприймання, здатність змінювати ракурс зображення, вичленять в ньому окремі контури, аналізувати складне переплетіння ліній; сприяти розвитку рухової пам’яті, умінню зосереджуватись; формувати пізнавальну активність.             

Дидактичний матеріал: заєць – іграшка, картки з  геометричними фігурами для рухливої гри, бланк до вправи «Впізнай, хто я?», картки до вправ «Загадкові малюнки», «Пара – до пари», предметні картинки для класифікації, кольорові олівці, простий олівець.

Хід заняття

 1. Привітання. Гра «Асоціації» (розвиток  мислення, уміння зосереджуватись)

Ведучий пропонує дітям відгадати слово-секрет, яке вона задумала. Щоб дітям було легше його відгадати, ведучий пропонує підказку про заданий об'єкт чи явище. Вже з першої підказки діти намага­ються відгадати слово-секрет, висловлюючи різні припущення.

Наприклад:

 1. жива істота;
 2. дика тварина;
 3. має гострі зубки;
 4. має маленький хвостик;
 5. узимку білий, улітку сірий. (Заєць)
 1. Дидактична вправа «Загадкові малюнки» (розвиток уваги, сприйняття)

Дітям пропонується знайти всі предмети, які заховані на малюнку.

                         

 

 1. Вправа «Впізнай, хто я» (розвиток дрібної моторики рук)

Дітям показують точки і пропонують визначити, що саме намальовано: «У цих точках хтось чи щось схова­не, обведіть контур кожного малюнка по точках і ви дізнаєтеся  про це». (Руку не відводити від аркуша паперу).

 1. Рухлива гра (розвиток рухової пам'яті, уваги)

Ведучий знайомить дітей із новою грою. Картки з намальованими гео­метричними фігурами означають виконання певного руху, а саме:

       -  руки в сторони;

      -  руки вгору;

     -   руки вниз.

Ведучий показує дітям картки, а діти виконують відповідні рухи (мож­ливо, під спокійну музику).

 1. Дидактична вправа «Класифікація предметів» (розвиток здатності мислення до узагальнення і класифікації)

Дітям пропонується розкласти овочі і фрукти по тарілочкам.

 1. Дидактична вправа «Пара – до пари» (розвиток вміння знаходити суттєвий зв'язок між предметами)

Дітям пропонується розглянути серію малюнків і сказати, що забув намалювати художник? Потрібні предмети необхідно вибрати з останнього  квадратика.

 1. Рефлексія  заняття:
 • Що сподобалось сьогодні на занятті?
 • Що було важким?

 

Заняття 13

Мета: розвивати мислення, зорову пам'ять, спостережливість, мовлення; формувати вміння визначати відмінні ознаки порівнюваних об’єктів; удосконалювати  навички орієнтування у просторі та засвоєння просторових понять вчити знаходити суттєвий зв'язок між  предметами; сприяти розвитку вольової регуляції,  уміння зосереджуватись; формувати позитивну навчальну мотивацію.

Дидактичний матеріал: малюнок для гри «Відгадайте гостя», аркуш паперу з «віконечком», картки для фізкультхвилинки, до вправи «Орієнтуємося у просторі», «Знайди відмінності», «Пам'ять», «Пара – до пари».

Хід заняття

 1. Привітання. Ігрова вправа «Відгадайте гостя» (розвиток зорової пам'яті, основних операцій мислення, уміння зосереджуватись)

Ведучий пропонує дітям за допомогою аркуша паперу з отвором круглої форми (або іншої форми) поглянути на гостя та дізнатися, хто ж до них  завітав.   Ведучий прикриває малюнок цим аркушем і вислуховує різні припущення.

Наприкінці гри малюнок відкривається, і діти впізнають гостя (наприклад Пташеня). Ведучий відзначає дитину, яка розповіла найдокладніше.

 1. Ігрова вправа «Орієнтуємося у просторі» (розвиток навичок орієнтування у просторі та засвоєння просторових понять)

Дітям пропонується розглянути малюнки і дати відповіді на питання:

Що на малюнку за будинком? Що перед будинком? Що зліва від будинку? Що справа від будинку?

 1. Вправа «Знайди відмінності» (розвиток вміння визначати відмінні ознаки порівнюваних об’єктів)

Дітям пропонується уважно розглянути два малюнка і знайти п’ять  відмінностей.

   

 1. Фізкультхвилинка  «Дерева,  кущі, трава» (за допомогою карток із малюнками розвиток рухової пам’яті, уваги)

Ведучий показує картку з: намальованими деревами — діти піднімають руки вгору та виконують коливальні рухи; намальованими кущами — діти напівприсідають; намальованою травою — діти присідають, голівку нахиляють.

 1. Дидактична вправа  «Пам'ять» (розвиток зорової пам’яті )

Дітям   пропонується    уважно    розглянути  малюнки,   розказати,   що на  них зображено. Потім закрити картинки і згадати, що побачили.

 1. Дидактична вправа «Пара – до пари» (розвиток вміння знаходити суттєвий зв'язок між предметами)

Дітям пропонується розглянути серію малюнків і сказати, що забув намалювати художник? Потрібні предмети необхідно вибрати з останнього  квадратика.

 1. Рефлексія  заняття:
 • Що сподобалось сьогодні на занятті?
 • Що було важким?

 

Заняття 14

Мета: розвивати   мислення,  зорову   пам'ять,   дрібну   моторику  рук,   увагу, розумові операції мислення (узагальнення та класифікація); удосконалювати вміння знаходити ти суттєвий зв'язок між предметами; сприяти розвитку рухової пам’яті,    умінню зосереджуватись; формувати позитивну навчальну мотивацію.

Дидактичний матеріал: малюнок для гри «Відгадайте гостя», аркуш паперу з «віконечком», картки до фізкультхвилинки, до вправ «Запам’ятай», «Пара – до пари», предметні картинки для класифікації, бланк до методики «Обведи та розфарбуй»,  кольорові олівці.

Хід заняття

 1. Привітання. Ігрова вправа «Відгадайте гостя» (розвиток зорової пам'яті, основних операцій мислення, уміння зосереджуватись)

Ведучий пропонує дітям за допомогою аркуша паперу з отвором круглої форми (або іншої форми) поглянути на гостя та дізнатися, хто ж до них завітав. Ведучий прикриває малюнок цим аркушем і вислуховує різні припущення.

Наприкінці гри малюнок відкривається, і діти впізнають гостя (наприклад, Карлсон). Ведучий відзначає дитину, яка розповіла найдокладніше.

 1. Вправа «Обведи та розфарбуй» (розвиток дрібної моторики рук)

Дітям пропонується навести зображення  по крапочках і розфарбувати. Під час розфарбування потрібно намагатися рухати пальчиками і кистю руки, а не всією рукою разом з плечем.

 1. Вправа  «Запам’ятай » (розвиток зорової пам’яті)

Звірята зібрались піти до цирку, але для цього їм треба придбати квитки. Дітям пропонується запам'ятати, хто за ким стоїть у черзі за квитками. Закрити малюнок. Згадати, хто стояв перший? Хто стояв останній? Хто стояв між білкою та жабкою? Хто стояв за мишкою? Хто стояв перед білкою?

 

 1. Фізкультхвилинка  «Дерева,  кущі, трава» (за допомогою карток із малюнками розвиток рухової пам’яті, уваги)

Ведучий показує картку з: намальованими деревами — діти піднімають руки вгору та виконують коливальні рухи; намальованими кущами — діти напівприсідають; намальованою травою — діти присідають, голівку нахиляють.

 1. Дидактична вправа «Пара – до пари» (розвиток вміння знаходити суттєвий зв'язок між предметами)

Дітям пропонується розглянути серію малюнків і сказати, що забув намалювати художник? Потрібні предмети необхідно вибрати з нижнього прямокутника.

          

 

 1. Дидактична вправа «Класифікація предметів» (розвиток здатності мислення до узагальнення і класифікації)

Дітям пропонується підібрати одяг для дівчинки та для хлопчика. Назвати його.

 1. Рефлексія  заняття:
 • Що сподобалось сьогодні на занятті?
 • Що було важким?

 

 

Заняття  15

Мета: розвивати мислення, увагу, мовлення, розумові операції мислення (узагальнення та класифікація); удосконалювати навички орієнтування у просторі, вміння виділяти об’єкти на підставі співставлення його з іншими, вміння визначати відмінні ознаки порівнюваних предметів; сприяти розвитку рухової пам’яті, формувати позитивну навчальну мотивацію .

Дидактичний матеріал: лялька Мальвіна,  бланк до вправи «Добери зображення», картки для фізкультхвилинки, до вправ «Орієнтуємося у просторі», «Знайди відмінності», предметні картинки для класифікації.

Хід заняття

 1. Привітання.  Гра  «Асоціації» (розвиток  мислення, уміння зосереджуватись)

Ведучий пропонує дітям відгадати слово-секрет, яке вона задумала. Щоб дітям було легше його відгадати, ведучий пропонує підказку про заданий об'єкт чи явище. Вже з першої підказки діти намага­ються відгадати слово-секрет, висловлюючи різні припущення.

Наприклад:

 1. Казкова героїня.
 2. Дівчинка.
 3. Казкова героїня.
 4. З голубим волоссям.
 5. Подружка Буратіно  (Мальвіна).
 1. Ігрова вправа «Орієнтуємося у просторі» (розвиток навичок орієнтування у просторі та засвоєння просторових понять)

Дітям пропонується розглянути малюнки і дати відповіді на питання:

Хто стоїть першим по порядку? Хто — останнім? Хто стоїть між слоном і ведмедиком? Хто стоїть біля їжачка?

 1. Дидактична вправа «Добери зображення» (розвиток вміння виділяти об’єкти на підставі співставлення його з іншими)

Звірята придбали собі повітряні кульки. Дітям пропонується відгадати, де чиї? З'єднати  тварин із їхніми кульками.

 1. Фізкультхвилинка «Дерева,  кущі, трава» (за допомогою карток із малюнками розвиток рухової пам’яті, уваги)

Ведучий показує картку з: намальованими деревами — діти піднімають руки вгору та виконують коливальні рухи; намальованими кущами — діти напівприсідають; намальованою травою — діти присідають, голівку нахиляють.

 1. Дидактична вправа «Знайди відмінності» (розвиток вміння визначати відмінні ознаки порівнюваних предметів)

Дітям пропонується уважно розглянути два малюнки і знайти п’ять відмінностей.

       

 1. Дидактична вправа «Класифікація предметів» (розвиток здатності мислення до узагальнення і класифікації)

Ведучий пропонує дітям вибрати предмети для заняття спортом, музикою, малюванням.

 1. Рефлексія  заняття:
 • Що сподобалось сьогодні на занятті?
 • Що було важким?

 

Заняття 16

Мета: розвиток мислення, образної пам’яті, дрібної моторики рук, уваги; удосконалювати вміння встановлювати подібність за суттєвими та несуттєвими ознаками, вміння знаходити суттєвий зв'язок між предметами; сприяти розвитку рухової пам’яті, формувати позитивну навчальну мотивацію .

Дидактичний матеріал: малюнок для гри «Відгадайте гостя», аркуш паперу з «віконечком», картки для фізкультхвилинки, до вправ «Чобітки», «Пара – до пари», бланки до вправ «Обведи та розфарбуй», «Запам’ятай та намалюй», кольорові олівці, простий олівець.

Хід заняття

 1. Привітання. Ігрова вправа «Відгадайте гостя» (розвиток зорової пам'яті, основних операцій мислення, уміння зосереджуватись)

Ведучий пропонує дітям за допомогою аркуша паперу з отвором круглої форми (або іншої форми) поглянути на гостя та дізнатися, хто ж до них завітав. Ведучий прикриває малюнок цим аркушем і вислуховує різні припущення.

Наприкінці гри малюнок відкривається, і діти впізнають гостя (наприклад, Мишенята і Півник).

Ведучий відзначає дитину, яка розповіла найдокладніше.

 1. Вправа «Обведи та розфарбуй» (розвиток дрібної моторики рук)

Дітям пропонується навести зображення  по крапочках і розфарбувати. Під час розфарбування потрібно намагатися рухати пальчиками і кистю руки, а не всією рукою разом з плечем.

 1. Дидактична вправа «Запам’ятай та намалюй» (розвиток образної пам’яті)

Дітям пропонується уважно розглянути малюнок і запам'ятати пари (літак та хмарки; кораблик та хвилі). Закрити малюнок і згадати пару для кожного предмета.  Разом із дорослими домалювати пари.

 1. Фізкультхвилинка  «Дерева,  кущі, трава» (за допомогою карток із малюнками розвиток рухової пам’яті, уваги)

Ведучий показує картку з: намальованими деревами — діти піднімають руки вгору та виконують коливальні рухи; намальованими кущами — діти напівприсідають; намальованою травою — діти присідають, голівку нахиляють.

 1. Дидактична вправа «Чобітки» (розвиток вміння встановлювати подібність за суттєвими та несуттєвими ознаками)

Дітям пропонується розглянути малюнок і  допомогти Коту в чоботях підібрати собі другий чобіт.

 1. Дидактична вправа «Пара – до пари» (розвиток вміння знаходити суттєвий зв'язок між предметами)

Дітям пропонується розглянути серію малюнків і сказати, що забув намалювати художник? Потрібні предмети необхідно вибрати з нижнього прямокутника.

                                      

 1. Рефлексія  заняття:
 • Що сподобалось сьогодні на занятті?
 • Що було важким?

 

Заняття 17

Мета: розвивати увагу, мовлення, розумові операції мислення (узагальнення та класифікація); удосконалювати навички орієнтування у просторі, вміння визначати відмінні ознаки порівнюваних предметів, рухомість процесів сприймання, здатність змінювати ракурс зображення, вичленять в ньому окремі контури, аналізувати складне переплетіння ліній;  сприяти розвитку рухової пам’яті, формувати позитивну навчальну мотивацію.

Дидактичний матеріал: малюнок для гри «Відгадайте гостя», аркуш паперу з «віконечком», картки для фізкультхвилинки, до вправ «Орієнтуємося у просторі», «Загадкові малюнки», «Знайди відмінності», предметні картинки для класифікації.

Хід заняття

 1. Привітання. Ігрова вправа «Відгадайте гостя» (розвиток зорової пам'яті, основних операцій мислення, уміння зосереджуватись)

Ведучий пропонує дітям за допомогою аркуша паперу з отвором круглої форми (або іншої форми) поглянути на гостя та дізнатися, хто ж до них завітав. Ведучий прикриває малюнок цим аркушем і вислуховує різні припущення.

Наприкінці гри малюнок відкривається, і діти впізнають гостя (наприклад, Червона Шапочка).

Ведучий відзначає дитину, яка розповіла найдокладніше.

 1. Ігрова вправа «Орієнтуємося у просторі» (розвиток навичок орієнтування у просторі та засвоєння просторових понять)

Дітям пропонується розглянути малюнки і дати відповіді на питання:

Кого намальовано у правому верхньому куточку? в правому нижньому? в лівому верхньому? в лівому нижньому? посередині?

 1. Дидактична вправа «Загадкові малюнки» (розвиток сприйняття, уваги)

Дітям пропонується знайти всі предмети, які заховані на малюнку.

 1. Фізкультхвилинка  «Дерева,  кущі, трава» (за допомогою карток із малюнками розвиток рухової пам’яті, уваги)

Ведучий показує картку з: намальованими деревами — діти піднімають руки вгору та виконують коливальні рухи; намальованими кущами — діти напівприсідають; намальованою травою — діти присідають, голівку нахиляють.

 1. Дидактична вправа «Знайди відмінності» (розвиток вміння визначати відмінні ознаки порівнюваних предметів)

Дітям пропонується уважно розглянути два малюнки і знайти п’ять відмінностей.

         

 1. Дидактична вправа «Класифікація предметів» (розвиток узагальнення та класифікації)

Ведучий пропонує дітям знайти та згрупувати малюнки по  групах за певними загальними ознаками:

 •   посуд;
 •   дикі тварини;
 •   взуття;
 •   рослини.

(Вибір обґрунтувати)

 1. Рефлексія  заняття:
 • Що сподобалось сьогодні на занятті?
 • Що було важким?

 

Заняття 18

Мета: розвивати мислення, пам'ять, увагу, дрібну моторику рук; удосконалювати вміння аналізувати об’єкти сприйняття, встановлювати подібність за суттєвими та несуттєвими ознаками, знаходити суттєвий зв'язок між предметами; формувати позитивну навчальну мотивацію.

Дидактичний матеріал: іграшка «Чомучка», бланки до вправ «Обведи та розфарбуй», «Добери зображення», картки «Курчата», «Пара – до пари», кольорові олівці, магнітофон.

Хід заняття

 1. Привітання. Ігрова вправа «Відгадайте гостя». (Чомучка)

Ведучий повідомляє, що цього хлопчика тому і назвали так, що він ста­вить багато запитань. Спробуємо і ми відповісти на запитання Чомучки.

Хто? Що? Чия? Кого? Як часто? Як довго? Де? Звідки? Куди? Чому? Чого? Котрий? Скільки? Що робить? Для чого? Який? Навіщо? Чим? За допомогою чого? Як? (На кожне запитання діти повинні дати якомога більше відповідей.)

 1. Вправа «Обведи та розфарбуй» (розвиток дрібної моторики рук)

Дітям пропонується навести зображення  по крапочках і розфарбувати. Під час розфарбування потрібно намагатися рухати пальчиками і кистю руки, а не всією рукою разом з плечем.

 1. Дидактична вправа «Добери зображення» (розвиток вміння аналізувати об’єкти сприйняття)

Дітям пропонується з'єднати вази з геометричними фігурами, на які вони схожі.   Назвати  ці фігури.

 1. Фізкультхвилинка «Завмри» (розвиток уваги та пам'яті)

Діти стрибають у такт музики (ноги в сторони — разом, супроводжуючи стрибки оплесками над головою та по стегнах). Раптово музика обриваєть­ся, гравці повинні завмерти в позі, на яку припала зупинка музики. Якщо комусь із учасників це не вдалося, він залишає гру. Знову звучить музика. Ті діти, які залишилися, продовжують виконувати рухи. Гра продовжується доти, доки в колі залишиться один гравець.

 1. Дидактична вправа «Курчата» (розвиток вміння встановлювати подібність за суттєвими та несуттєвими ознаками)

Дітям пропонується розглянути малюнок і знайти двох однакових курчаток. Вивчити  загадку про курчат.

 1. Дидактична вправа «Пара – до пари» (розвиток вміння знаходити суттєвий зв'язок між предметами)

Дітям пропонується розглянути серію малюнків і сказати, що забув намалювати художник? Потрібні предмети необхідно вибрати з нижнього прямокутника.

             

 1. Рефлексія  заняття:
 • Що сподобалось сьогодні на занятті?
 • Що було важким?

 

Заняття 19

Мета: розвивати мислення, образну пам'ять, увагу розумові операції мислення (узагальнення та класифікація); удосконалювати вміння знаходити суттєвий зв'язок між предметами,  орієнтуватися в просторі; сприяти розвитку довільності психічних процесів; формувати пізнавальну активність.

Дидактичний матеріал: малюнок для гри «Відгадайте гостя», аркуш паперу з «віконечком», картки до вправ «Зорельоти», «Пара до - пари», бланк до вправи «Запам’ятай та намалюй», предметні картинки для класифікації, магнітофон

Хід заняття

 1. Привітання. Ігрова вправа «Відгадайте гостя» (розвиток зорової пам'яті, основних операцій мислення, уміння зосереджуватись)

Ведучий пропонує дітям за допомогою аркуша паперу з отвором круглої форми (або іншої форми) поглянути на гостя та дізнатися, хто ж до них завітав. Ведучий прикриває малюнок цим аркушем і вислуховує різні припущення.

Наприкінці гри малюнок відкривається, і діти впізнають гостя (наприклад, Гномик – лісовичок). Ведучий відзначає дитину, яка розповіла найдокладніше.

 1. Ігрова вправа «Зорельоти» (розвиток вмінь орієнтуватися в просторі, засвоїти просторові поняття «направо», «наліво», «справа», «зліва»)

Дітям пропонується розглянути малюнок і полічити, скільки зорельотів летить направо? Скільки наліво? вгору? вниз?

 1. Дидактична вправа «Запам’ятай та намалюй» (розвиток образної пам’яті)

Дітям пропонується уважно розглянути малюнок і запам'ятати пари. Закрити малюнок і згадати пару для кожного предмета.  Разом із дорослими домалювати пари.

 1. Фізкультхвилинка «Завмри» (розвиток уваги та пам'яті)

Діти стрибають у такт музики (ноги в сторони — разом, супроводжуючи стрибки оплесками над головою та по стегнах). Раптово музика обриваєть­ся, гравці повинні завмерти в позі, на яку припала зупинка музики. Якщо комусь із учасників це не вдалося, він залишає гру. Знову звучить музика. Ті діти, які залишилися, продовжують виконувати рухи. Гра продовжується доти, доки в колі залишиться один гравець.

 1. Дидактична вправа «Пара – до пари» (розвиток вміння знаходити суттєвий зв'язок між предметами)

Дітям пропонується розглянути серію малюнків і сказати, що забув намалювати художник? Потрібні предмети необхідно вибрати з нижнього прямокутника.

              

 1. Дидактична вправа «Класифікація предметів» (розвиток узагальнення та класифікації)

Ведучий пропонує дітям знайти та згрупувати малюнки по  групах за певними загальними ознаками:

 •   іграшки;
 •   домашні тварини;
 •   дикі тварини;
 •   меблі.

(Вибір обґрунтувати)

 1. Рефлексія  заняття:
 • Що сподобалось сьогодні на занятті?
 • Що було важким?

 

Заняття 20

Мета: розвивати розумові операції мислення (узагальнення, класифікація), увагу, пам'ять, дрібну моторику рук; удосконалювати вміння встановлювати подібність за суттєвими та несуттєвими ознаками, знаходити суттєвий зв'язок між предметами; сприяти розвитку довільності психічних процесів; формувати пізнавальну активність.

Дидактичний матеріал: лялька Маринка, бланк до вправи «Обведи та розфарбуй», картки для фізкультхвилинки, до вправ «Матрьошка», «Пара – до пари», картина із зображеннями предметних картинок, кольорові олівці, магнітофон.

Хід заняття

 1. Привітання.

У гості завітала сумна лялька Маринка. Психолог пропонує дітям розповісти для Маринки віршик.

 1. Вправа «Обведи та розфарбуй (розвиток дрібної моторики рук)

Дітям пропонується навести зображення  по крапочках і розфарбувати.

Під час розфарбування потрібно намагатися рухати пальчиками і кистю руки, а не всією рукою разом з плечем.

 1. Дидактична вправа «Матрьошка» (розвиток вміння встановлювати подібність за суттєвими та несуттєвими ознаками)

Дітям пропонується розглянути малюнок  і знайти двох однакових матрьошок. Вивчити  загадку про матрьошку.

Дерев'яна, розписна, Зверху нібито одна. Та лукавинка на личку — В ній заховані сестрички. Нумо, поміркуйте трошки!   Це ж бо іграшка ...   (Матрьошка)

 1. Фізкультхвилинка «Завмри» (розвиток уваги та пам'яті)

Діти стрибають у такт музики (ноги в сторони — разом, супроводжуючи стрибки оплесками над головою та по стегнах). Раптово музика обриваєть­ся, гравці повинні завмерти в позі, на яку припала зупинка музики. Якщо комусь із учасників це не вдалося, він залишає гру. Знову звучить музика. Ті діти, які залишилися, продовжують виконувати рухи. Гра продовжується доти, доки в колі залишиться один гравець.

 1. Дидактична вправа «Пара – до пари» (розвиток вміння знаходити суттєвий зв'язок між предметами)

Дітям пропонується розглянути серію малюнків і сказати, що забув намалювати художник? Потрібні предмети необхідно вибрати з нижнього прямокутника.

     

 

 1. Дидактична вправа «Класифікація предметів» (розвиток узагальнення та класифікації)

Ведучий показує картину із зображенням різних предметів (тарілка, шапка, чашка, яблуко, груша, хліб, ключ, неваляшка, ніж, ложка, виделка, машина, цвях, молоток, стіл, морква).

Дітям пропонується знайти схожі предмети, об'єднавши їх за ви­значеною ознакою (наприклад, назвати тільки їстівні предмети). Потім пропонується знайти предмети за іншими властивостями: м'які, круглі, дерев'яні.

 1. Рефлексія  заняття:
 • Що сподобалось сьогодні на занятті?
 • Що було важким?

 

Заняття 21

Мета: розвивати мислення, увагу, зорове сприйняття, розумові операції мислення, вміння орієнтуватися у часі, фразове мовлення; удосконалювати вміння визначати відмінні ознаки порівнюваних предметів, знаходити суттєвий зв'язок між предметами; формувати пізнавальну активність.

Дидактичний матеріал: королева гри – лялька, картки для фізкультхвилинки, до вправ «Знайди відмінності», «Знайди мене», «Пара – до пари», картки з предметними картинками для класифікації, м’яч, магнітофон.

Хід заняття

 1. Привітання. Гра «Вчора, сьогодні, завтра» (розвиток вміння орієнтуватися у часі, уваги, уявлення, фразове мовлення)

Психолог повідомляє дітям, що Королева Знань знову запрошує їх у гості. А потрапити туди допоможуть м’яч і гра «Вчора, сьогодні, завтра».

Психолог  кидає м'яч по черзі гравцям та запитує:

 •   Що ти робив (-ла) учора?
 •   Що ти встиг (-ла) зробити сьогодні?
 •   Що ти будеш робити завтра?

Діти повертають м'яч психологу та відповідають на запитання. Зміст відповідей може бути як реальним, так і вигаданим.

 1. Ігрова вправа «Знайди мене» (розвиток зорового сприйняття та уваги)

Дитині пропонується уважно розглянути малюнок,  знайти і показати на великому малюнку предмети, зображені внизу сторінки в рамках. Показуючи предмет, дитина повинна сказати де він знаходиться, вживаючи слова «під», «над», «за», «перед», «у», «на», «між», «біля». Стежте за тим, щоб малюк говорив повними реченнями.

 1. Вправа «Знайди відмінності» (розвиток вміння визначати відмінні ознаки порівнюваних об’єктів)

Дітям пропонується уважно розглянути два малюнка і знайти п’ять відмінностей.

 

    

 1. Фізкультхвилинка «Завмри» (розвиток уваги та пам'яті)

Діти стрибають у такт музики (ноги в сторони — разом, супроводжуючи стрибки оплесками над головою та по стегнах). Раптово музика обриваєть­ся, гравці повинні завмерти в позі, на яку припала зупинка музики. Якщо комусь із учасників це не вдалося, він залишає гру. Знову звучить музика. Ті діти, які залишилися, продовжують виконувати рухи. Гра продовжується доти, доки в колі залишиться один гравець.

 1. Дидактична вправа «Класифікація предметів» (розвиток узагальнення та класифікації)

Знайди серед предметів однорідні, об’єднай їх у такі групи:

 1. Металеві
 2. Їстівні
 3. М’які
 4. Тверді
 5. Дерев’яні
 6. Довгі
 7. Круглі

FE49D01C.

 1. Дидактична вправа «Пара – до пари» (розвиток вміння знаходити суттєвий зв'язок між предметами)

Дітям пропонується розглянути серію малюнків і сказати, що забув намалювати художник? Потрібні предмети необхідно вибрати з нижнього прямокутника.

         

 1. Рефлексія  заняття:
 • Що сподобалось сьогодні на занятті?
 • Що було важким?

 

Заняття 22

Мета: розвивати мислення, зорову пам'ять, увагу, дрібну моторику рук, мовлення; вчити групувати предмети за функціональними ознаками; удосконалювати вміння аналізувати об’єкти сприйняття, формувати пізнавальну активність.

Дидактичний матеріал: королева гри – лялька, картки до вправ «Вчора, сьогодні, завтра»,  «Запам’ятай»,  бланки до вправ «Обведи та розфарбуй», «Добери зображення»,  «Згрупуй предмети».

Хід заняття

 1. Привітання. Гра «Вчора, сьогодні, завтра»

Ведучий повідомляє дітям, що подорож до Країни Знань триває. Коро­лева Країни Знань підготувала багато нових та цікавих ігор.

Дітям пропонується розглянути малюнки і розказати, що хлопчик робив учора, робить сьогодні і що робитиме завтра.

 1. Вправа «Обведи та розфарбуй» (розвиток дрібної моторики рук)

Дітям пропонується навести зображення  по крапочках і розфарбувати. Під час розфарбування потрібно намагатися рухати пальчиками і кистю руки, а не всією рукою разом з плечем.

 1. Дидактична вправа «Добери зображення» (розвиток вміння аналізувати об’єкти сприйняття)

Дітям пропонується з'єднати чайники з геометричними фігурами, на які вони схожі.   Назвати  ці фігури.

 1. Фізкультхвилинка «Завмри» (розвиток уваги та пам'яті)

Діти стрибають у такт музики (ноги в сторони — разом, супроводжуючи стрибки оплесками над головою та по стегнах). Раптово музика обриваєть­ся, гравці повинні завмерти в позі, на яку припала зупинка музики. Якщо комусь із учасників це не вдалося, він залишає гру. Знову звучить музика. Ті діти, які залишилися, продовжують виконувати рухи. Гра продовжується доти, доки в колі залишиться один гравець.

 1. Вправа «Запам’ятай » (розвиток зорової пам’яті)

Дітям пропонується розглянути уважно малюнок. Розказати, що на ньому зображено. Закрити малюнок  і дати відповіді на запитання: Хто сидів за столом? Хто стояв біля столу? Якого кольору сорочка у П'ятачка? Що їв Вінні-Пух? Що тримав у руках Кролик?

 1. Дидактична вправа «Згрупуй предмети» (розвиток групувати предмети  за функціональною  ознакою.)

Дітям пропонується  розглянути малюнки, подумати і з'єднати лініями пов'язані між собою предмети.

 

 1. Рефлексія  заняття:
 • Що сподобалось сьогодні на занятті?
 • Що було важким?

 

Заняття 23

Мета: розвивати наочно – образне мислення, пам'ять, увагу, зорове сприйняття; вчити відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих; удосконалювати вміння визначати відмінні ознаки порівнюваних об’єктів, знаходити суттєвий зв'язок між предметами; формувати позитивну навчальну мотивацію.

Дидактичний матеріал: лялька Чомучка, картки до вправ «Зайвий предмет», «Знайди  мене», «Знайди відмінності», «Пара – до пари», магнітофон.

Хід заняття

 1. Привітання. Ігрова вправа «Відгадайте гостя». (Чомучка)

Ведучий повідомляє, що цього хлопчика тому і назвали так, що він ста­вить багато запитань. Спробуємо і ми відповісти на запитання Чомучки.

Хто? Що? Чия? Кого? Як часто? Як довго? Де? Звідки? Куди? Чому? Чого? Котрий? Скільки? Що робить? Для чого? Який? Навіщо? Чим? За допомогою чого? Як? (На кожне запитання діти повинні дати якомога більше відповідей.

 1. Ігрова вправа «Знайди мене» (розвиток зорового сприйняття та уваги)

Дитині пропонується уважно розглянути малюнок,  знайти і показати на великому малюнку предмети, зображені внизу сторінки в рамках. Показуючи предмет, дитина повинна сказати де він знаходиться, вживаючи слова «під», «над», «за», «перед», «у», «на», «між», «біля». Стежте за тим, щоб малюк говорив повними реченнями.

 1. Вправа «Знайди відмінності» (розвиток вміння визначати відмінні ознаки порівнюваних об’єктів)

Дітям пропонується уважно розглянути малюнки і знайти три відмінності.

 

 

 1. Фізкультхвилинка «Завмри» (розвиток уваги та пам'яті)

Діти стрибають у такт музики (ноги в сторони — разом, супроводжуючи стрибки оплесками над головою та по стегнах). Раптово музика обриваєть­ся, гравці повинні завмерти в позі, на яку припала зупинка музики. Якщо комусь із учасників це не вдалося, він залишає гру. Знову звучить музика. Ті діти, які залишилися, продовжують виконувати рухи. Гра продовжується доти, доки в колі залишиться один гравець.

 1. Дидактична вправа «Зайвий предмет» (розвиток наочно – образного мислення, процесів узагальнення, уміння відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих)

Дітям пропонується розглянути картки, які побудовані за принципом: 3 предмети об’єднані загальним поняттям, а 4-й стосується іншого поняття, знайти зайвий предмет та обґрунтувати свій вибір. Вправа проводиться у вигляді навчання.

 1. Дидактична вправа «Пара – до пари» (розвиток вміння знаходити суттєвий зв'язок між предметами)

Дітям пропонується розглянути серію малюнків і сказати, що забув намалювати художник? Потрібні предмети необхідно вибрати з нижнього прямокутника.

         

 1. Рефлексія  заняття:
 • Що сподобалось сьогодні на занятті?
 • Що було важким?

 

Заняття 24

Мета: розвивати мислення, механічну пам'ять, дрібну моторику рук, мовлення, увагу; вчити групувати предмети за функціональною ознакою, знаходити закономірність розміщення об’єктів; удосконалювати вміння аналізувати об’єкти сприйняття; формувати пізнавальну активність.

Дидактичний матеріал: бланки до вправ «Обведи та розфарбуй», «Згрупуй предмети»,  «Якого предмета не вистачає», картка до вправи «Залатай ковдру», кольорові олівці, магнітофон.

Хід заняття

 1. Привітання. Гра «Ми складаємо сумку» (розвиток механічної пам’яті)

Ведучий пропонує дітям уявити, що зараз літо: пригріває сонечко, радісно щебечуть пташки; настрій у нас веселий, тому що ми всі разом збираємось відпочивати біля річки та складаємо речі до великої сумки.

Ведучий  починає розповідь: «Я поклала в нашу велику сумку гребі­нець», а гравці по черзі мають повторити вже сказане, додавши свій пред­мет, наприклад: «А я покладу в сумку гребінець та рушник».

Гра триває доти, доки ряд стає таким довгим, що його не можна від­творити.

 1. Вправа «Обведи та розфарбуй» (розвиток дрібної моторики рук)

Дітям пропонується навести зображення  по крапочках і розфарбувати. Під час розфарбування потрібно намагатися рухати пальчиками і кистю руки, а не всією рукою разом з плечем.

 

 1. Ігрова вправа «Залатай ковдру» (розвиток вмінь аналізувати об’єкти сприйняття)

Дітям пропонується уважно розглянути малюнок,  та підібрати латочку до кожного килимка, не порушуючи візерунок.

 1. Фізкультхвилинка «Завмри» (розвиток уваги та пам'яті)

Діти стрибають у такт музики (ноги в сторони — разом, супроводжуючи стрибки оплесками над головою та по стегнах). Раптово музика обриваєть­ся, гравці повинні завмерти в позі, на яку припала зупинка музики. Якщо комусь із учасників це не вдалося, він залишає гру. Знову звучить музика. Ті діти, які залишилися, продовжують виконувати рухи. Гра продовжується доти, доки в колі залишиться один гравець.

 1. Дидактична вправа «Згрупуй предмети» (розвиток групувати предмети за функціональною ознакою.)

Дітям пропонується  розглянути малюнки, подумати і з'єднати лініями пов'язані між собою предмети.

 1. Дидактична вправа «Якого предмета не вистачає?» (розвиток вміння знаходити закономірність розміщення об’єктів)

Дітям пропонується уважно  розглянути  таблицю, сказати, чого не вистачає у рядках? Домалювати.

 1. Рефлексія  заняття:
 • Що сподобалось сьогодні на занятті?
 • Що було важким?

 

Заняття 25

Мета: розвивати наочно – образне мислення, зорове сприйняття, увагу; сприяти розвитку образної пам'яті; удосконалювати вміння орієнтуватися у просторі, знаходити суттєвий зв'язок між предметами, узагальнювати предмети, уміння відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих; формувати пізнавальну активність.

Дидактичний матеріал: лялька Маринка, картки  для фізкультхвилинки, до вправ«Знайди мене», «Пара – до пари», «Зайвий предмет», бланк до вправи «Запам’ятай та намалюй».

Хід заняття

 1. Привітання.

У гості завітала сумна лялька Маринка. Психолог пропонує дітям розповісти для Маринки віршик.

 1. Ігрова вправа «Знайди мене» (розвиток зорового сприйняття та уваги)

Дитині пропонується уважно розглянути малюнок,  знайти і показати на великому малюнку предмети, зображені внизу сторінки в рамках. Показуючи предмет, дитина повинна сказати де він знаходиться, вживаючи слова «під», «над», «за», «перед», «у», «на», «між», «біля». Стежте за тим, щоб малюк говорив повними реченнями.

 1. Дидактична вправа «Запам’ятай та намалюй»

(Розвиток образної пам’яті)

Дітям пропонується уважно розглянути малюнок і запам'ятати пари. Закрити малюнок і згадати пару для кожного предмета.  Разом із дорослими домалювати ..                          

 1. Фізкультхвилинка  «Дерева,  кущі, трава» (за допомогою карток із малюнками розвиток рухової пам’яті, уваги)

Ведучий показує картку з: намальованими деревами — діти піднімають руки вгору та виконують коливальні рухи; намальованими кущами — діти напівприсідають; намальованою травою — діти присідають, голівку нахиляють

 1. Дидактична вправа «Пара – до пари» (розвиток вміння знаходити суттєвий зв'язок між предметами)

Дітям пропонується розглянути серію малюнків і сказати, що забув намалювати художник? Потрібні предмети необхідно вибрати з нижнього прямокутника.

 1. Дидактична вправа «Зайвий предмет» (розвиток наочно – образного мислення, процесів узагальнення, уміння відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих)

Дітям пропонується розглянути картки, які побудовані за принципом: 3 предмети об’єднані загальним поняттям, а 4-й стосується іншого поняття, знайти зайвий предмет та обґрунтувати свій вибір.

 1. Рефлексія  заняття:
 • Що сподобалось сьогодні на занятті?
 • Що було важким?

 

Заняття 26

Мета: розвивати мислення, просторове уявлення та просторову орієнтацію, пам'ять, увагу, дрібну моторику рук, мовлення; вчити знаходити закономірність розміщення об’єктів; удосконалювати вміння групувати предмети за функціональною ознакою, формувати пізнавальну активність.

Дидактичний матеріал: королева гри – лялька, картки для фізкультхвилинки, вправи «Цікаві фігурки», бланки до вправ «Обведи та розфарбуй», «Згрупуй предмети», «Якого предмета не вистачає», кольорові олівці, м’яч.

Хід заняття

 1. Привітання. Ігрова вправа «Не пропусти рослину» (розвиток здатності до переключення уваги)

Психолог повідомляє дітям, що Королева Знань знову запрошує їх у гості. А потрапити туди допоможуть м’яч і гра «Не пропусти рослину».

Гравці  уважно слухають слова, які вимовляє ведучий. Щойно серед слів зустрінеться назва рослини, діти повинні вставати і відразу ж сідати. Слова, наприклад, такі:

ДОРОГА, ТИГР, БЕРЕЗА, ЛІТАК, ПШЕНИЦЯ, ТРОЯНДА, ЗМІЯ, ДУБ, ЛЯЛЬКА, ГРИБ, ШКОЛА, ШИПШИНА, РОМАШКА, РАМА, ДІМ, МАШИНА, МАЛИНА, ТОПОЛЯ, ТЕПЛОВОЗ, МУРАШКА, ГЛЕЧИК, ГВОЗДИКА, ГВІЗДОК, МУЗЕЙ, ТЕАТР, ГРА, ГОЛКА, ВЕРБА, ІВОЛГА, ГОРОБЕЦЬ, БАОБАБ, КАШТАН, ПАЛЬМА, НАМЕТ, КІНО, КЕНГУРУ, КІВІ, ХОКЕЙ, МІСТО, СОБАКА, БАНАН, ВОЛОШКА, КОШИК, МОЛОКО, ТЮЛЬПАН, ГАРБУЗ, ТЕРЕМОК, ЛІС, ЯЛИНА, СОСНА, ДОРОГА, КНИЖКА, МИСТЕЦТВО, МУЗИКА, ОСИКА, БАЛЕТ, ЧЕРЕВИЧКИ, ПАРКЕТ, ПЛЮЩ, КУЛЬБАБКА, МІМОЗА...

Гра повторюється двічі. Діти, які помилилися вдруге, вибувають з гри, аж поки не залишиться хтось один (чемпіон).

 1. Вправа «Обведи та розфарбуй» (розвиток дрібної моторики рук)

Дітям пропонується навести зображення  по крапочках і розфарбувати. Під час розфарбування потрібно намагатися рухати пальчиками і кистю руки, а не всією рукою разом з плечем.

 1. Дидактична вправа «Цікаві фігурки» (розвиток просторових уявлень та просторового орієнтування)

Дитині пропонується уважно розглянути малюнок із зображенням отворів та фігурок різного кольору та форми і спробувати закрити отвори цими фігурками так, щоб вони підходили за формою та кольором.

 1. Фізкультхвилинка «Дерева,  кущі, трава» (за допомогою карток із малюнками розвиток рухової пам’яті, уваги)

Ведучий показує картку з: намальованими деревами — діти піднімають руки вгору та виконують коливальні рухи; намальованими кущами — діти напівприсідають; намальованою травою — діти присідають, голівку нахиляють

 1. Дидактична вправа «Згрупуй предмети» (розвиток групувати  предмети за функціональною ознакою.)

Дітям пропонується  розглянути малюнки, подумати і з'єднати лініями пов'язані між собою предмети.

 1. Дидактична вправа «Якого предмета не вистачає?» (розвиток вміння знаходити закономірність розміщення об’єктів)

Дітям пропонується уважно  розглянути  таблицю, сказати, чого не вистачає у рядках? Домалювати .

 1. Рефлексія  заняття:
 • Що сподобалось сьогодні на занятті?
 • Що було важким?

 

 

 

Заняття 27

Мета: розвивати наочно – образне мислення, зорове сприйняття, увагу; сприяти розвитку вмінь аналізувати об’єкти сприйняття; удосконалювати вміння орієнтуватися у просторі, знаходити суттєвий зв'язок між предметами, узагальнювати предмети, уміння відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих; формувати пізнавальну активність.

Дидактичний матеріал: малюнок для гри «Відгадайте гостя», аркуш паперу з «віконечком», картки для фізкультхвилинки, до вправ «Пара до пари», «Залатай ковдру», «Зайвий предмет», «Знайди мене».

Хід заняття

 1. Привітання. Ігрова вправа «Відгадайте гостя» (розвиток зорової пам'яті, основних операцій мислення, уміння зосереджуватись)

Ведучий пропонує дітям за допомогою аркуша паперу з отвором круглої форми (або іншої форми) поглянути на гостя та дізнатися, хто ж до них завітав. Ведучий прикриває малюнок цим аркушем і вислуховує різні припущення.

Наприкінці гри малюнок відкривається, і діти впізнають гостя (наприклад, Дюймовочка). Ведучий відзначає дитину, яка розповіла найдокладніше.

 1. Ігрова вправа «Знайди мене» (розвиток зорового сприйняття та уваги)

Дитині пропонується уважно розглянути малюнок,  знайти і показати на великому малюнку предмети, зображені внизу сторінки в рамках. Показуючи предмет, дитина повинна сказати де він знаходиться, вживаючи слова «під», «над», «за», «перед», «у», «на», «між», «біля». Стежте за тим, щоб малюк говорив повними реченнями.

 1. Ігрова вправа «Залатай ковдру» (розвиток вмінь аналізувати об’єкти сприйняття)

Дитині пропонується уважно розглянути малюнок,  та підібрати латочку до кожного килимка, не порушуючи візерунок.

 1. Фізкультхвилинка  «Дерева,  кущі, трава» (за допомогою карток із малюнками розвиток рухової пам’яті, уваги)

Ведучий показує картку з: намальованими деревами — діти піднімають руки вгору та виконують коливальні рухи; намальованими кущами — діти напівприсідають; намальованою травою — діти присідають, голівку нахиляють

 1. Дидактична вправа «Пара – до пари» (розвиток вміння знаходити суттєвий зв'язок між предметами)

Дітям пропонується розглянути серію малюнків і сказати, що забув намалювати художник? Потрібні предмети необхідно вибрати з нижнього прямокутника.

 1. Дидактична вправа «Зайвий предмет» (розвиток наочно – образного мислення, процесів узагальнення, уміння відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих)

Дітям пропонується розглянути картки, які побудовані за принципом: 3 предмети об’єднані загальним поняттям, а 4-й стосується іншого поняття, знайти зайвий предмет та обґрунтувати свій вибір.

 1. Рефлексія  заняття:
 • Що сподобалось сьогодні на занятті?
 • Що було важким?

 

Заняття 28

Мета: розвивати мислення, просторове уявлення та просторову орієнтацію, пам'ять, увагу, дрібну моторику рук, мовлення; вчити знаходити закономірність розміщення об’єктів; удосконалювати вміння групувати предмети за функціональною ознакою, формувати пізнавальну активність.

Дидактичний матеріал: лялька Чомучка, бланки до вправ «Обведи та розфарбуй», «Згрупуй предмети», «Якого предмета не вистачає», картки з  геометричними фігурами для рухливої гри, картка до вправи «Цікаві фігурки».

Хід заняття

 1. Привітання. Ігрова вправа «Дайте відповідь». (Чомучка)

У гості до дітей завітав Чомучка.

Ведучий пропонує дітям давати відповіді на поставленні запитання.

Хто? Що? Чия? Кого? Як часто? Як довго? Де? Звідки? Куди? Чому? Чого? Котрий? Скільки? Що робить? Для чого? Який? Навіщо? Чим? За допомогою чого? Як? (На кожне запитання діти повинні дати якомога більше відповідей.)

 1. Вправа «Обведи та розфарбуй» (розвиток дрібної моторики рук)

Дітям пропонується навести зображення  по крапочках і розфарбувати. Під час розфарбування потрібно намагатися рухати пальчиками і кистю руки, а не всією рукою разом з плечем.

 1. Дидактична вправа «Цікаві фігурки»  (розвиток просторових уявлень та просторового орієнтування)

Дітям пропонується уважно розглянути малюнок із зображенням отворів та фігурок різного кольору та форми і спробувати закрити отвори цими фігурками так, щоб вони підходили за формою та кольором.

 1. Рухлива гра (розвиток рухової пам'яті, уваги)

Ведучий знайомить дітей із новою грою. Картки з намальованими гео­метричними фігурами означають виконання певного руху, а саме:

       -  руки в сторони;

      -  руки вгору;

     -   руки вниз.

Ведучий показує дітям картки, а діти виконують відповідні рухи (мож­ливо, під спокійну музику).

 1. Дидактична вправа «Згрупуй предмети» (розвиток групувати  предмети за функціональною ознакою.)

Дітям пропонується  розглянути малюнки, подумати і з'єднати лініями пов'язані між собою предмети.

 1. Дидактична вправа «Якого предмета не вистачає?» (розвиток вміння знаходити закономірність розміщення об’єктів)

Дітям пропонується уважно  розглянути  таблицю, сказати, чого не вистачає у рядках? Домалювати.  Як одним словом назвати зображені предмети? (Фрукти.)

 1. Рефлексія  заняття:
 • Що сподобалось сьогодні на занятті?
 • Що було важким?

 

Заняття 29

Мета: розвивати наочно – образне мислення, зорове сприйняття, увагу; сприяти розвитку вмінь аналізувати об’єкти сприйняття; удосконалювати вміння орієнтуватися у просторі, знаходити суттєвий зв'язок між предметами, узагальнювати предмети, уміння відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих; формувати пізнавальну активність.

Дидактичний матеріал: м’яка іграшка – Заєць, картки з  геометричними фігурами для рухливої гри, картки до вправ «Знайди мене», «Залатай ковдру»,  «Знайди відмінності», «Зайвий предмет».

Хід заняття

 1. Привітання. Гра «Асоціації».

Ведучий пропонує дітям відгадати слово-секрет, яке вона задумала. Щоб дітям було легше його відгадати, ведучий пропонує підказку про заданий об'єкт чи явище. Вже з першої підказки діти намага­ються відгадати слово-секрет, висловлюючи різні припущення.

Наприклад:

1)   жива істота;

2)   дика тварина;

3)   має гострі зубки;

4)   має маленький хвостик;

5)   узимку білий, улітку сірий. (Заєць)

 1. Ігрова вправа «Знайди мене» (розвиток зорового сприйняття та уваги)

Дітям пропонується уважно розглянути малюнок,  знайти і показати на великому малюнку предмети, зображені внизу сторінки в рамках. Показуючи предмет, дитина повинна сказати де він знаходиться, вживаючи слова «під», «над», «за», «перед», «у», «на», «між», «біля». Стежте за тим, щоб малюк говорив повними реченнями.

 1. Ігрова вправа «Залатай ковдру» (розвиток вмінь аналізувати об’єкти сприйняття)

Дітям пропонується уважно розглянути малюнок,  та підібрати латочку до кожного килимка, не порушуючи візерунок.

 1. Рухлива гра (розвиток рухової пам'яті, уваги)

Ведучий знайомить дітей із новою грою. Картки з намальованими гео­метричними фігурами означають виконання певного руху, а саме:

       -  руки в сторони;

      -  руки вгору;

     -   руки вниз.

Ведучий показує дітям картки, а діти виконують відповідні рухи (мож­ливо, під спокійну музику).

 1. Дидактична вправа «Знайди відмінності» (розвиток вміння визначати відмінні ознаки порівнюваних предметів)

Дітям пропонується уважно розглянути два малюнки і знайти п’ять відмінностей.

       

 1. Дидактична вправа «Зайвий предмет» (розвиток наочно – образного мислення, процесів узагальнення, уміння відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих)

Дітям пропонується розглянути картки, які побудовані за принципом: 3 предмети об’єднані загальним поняттям, а 4-й стосується іншого поняття, знайти зайвий предмет та обґрунтувати свій вибір.

 1. Рефлексія  заняття:
 • Що сподобалось сьогодні на занятті?
 • Що було важким?

 

Заняття 30

Мета: розвивати мислення, образну пам'ять, увагу, дрібну моторику рук, мовлення; удосконалювати вміння знаходити суттєвий зв'язок між предметами, вміння знаходити закономірність розміщення об’єктів; формувати пізнавальну активність.

Дидактичний матеріал: картки з  геометричними фігурами для рухливої гри, бланки до вправ «Обведи та розфарбуй», «Запам’ятай та намалюй», «Якого предмета не вистачає», картка до вправи «Пара – до пари», кольорові олівці.

Хід заняття

 1. Привітання. Гра «Ми складаємо сумку» (розвиток механічної пам’яті)

Ведучий пропонує дітям уявити, що зараз літо: пригріває сонечко, радісно щебечуть пташки; настрій у нас веселий, тому що ми всі разом збираємось відпочивати біля річки та складаємо речі до великої сумки.

Ведучий  починає розповідь: «Я поклала в нашу велику сумку гребі­нець», а гравці по черзі мають повторити вже сказане, додавши свій пред­мет, наприклад: «А я покладу в сумку гребінець та рушник».

Гра триває доти, доки ряд стає таким довгим, що його не можна від­творити.

 1. Вправа «Обведи та розфарбуй (розвиток дрібної моторики рук)

Дітям пропонується навести зображення  по крапочках і розфарбувати. Під час розфарбування потрібно намагатися рухати пальчиками і кистю руки, а не всією рукою разом з плечем.

 1. Дидактична вправа «Запам’ятай та намалюй» (розвиток образної пам’яті)

Дітям пропонується уважно розглянути малюнок і запам'ятати пари. Закрити малюнок і згадати пару для кожного предмета.  Разом із дорослими домалювати пари.

          

 1. Рухлива гра (розвиток рухової пам'яті, уваги)

Ведучий знайомить дітей із новою грою. Картки з намальованими гео­метричними фігурами означають виконання певного руху, а саме:

       -  руки в сторони;

      -  руки вгору;

     -   руки вниз.

Ведучий показує дітям картки, а діти виконують відповідні рухи (мож­ливо, під спокійну музику). 

 1. Дидактична вправа «Пара – до пари» (розвиток вміння знаходити суттєвий зв'язок між предметами)

Дітям пропонується розглянути серію малюнків і сказати, що забув намалювати художник? Потрібні предмети необхідно вибрати з нижнього прямокутника.

 

 1. Дидактична вправа «Якого предмета не вистачає?»  (розвиток вміння знаходити закономірність розміщення об’єктів)

Дітям пропонується уважно  розглянути  таблицю, сказати, чого не вистачає у рядках? Домалювати.  Як одним словом назвати зображені предмети? (Овочі.)

 1. Рефлексія  заняття:
 • Що сподобалось сьогодні на занятті?
 • Що було важким?

 

Заняття 31

Мета: розвивати наочно – образне мислення, зорове сприйняття, увагу; сприяти розвитку вмінь аналізувати об’єкти сприйняття; удосконалювати вміння орієнтуватися у просторі, знаходити суттєвий зв'язок між предметами, узагальнювати предмети за спільною суттєвою ознакою, уміння відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих; формувати пізнавальну активність.

Дидактичний матеріал: іграшка Неваляшка, картки з  геометричними фігурами для рухливої гри, картки до вправ «Знайди мене», «Залатай ковдру», «Знайди спільне», «Зайвий предмет».

Хід заняття

 1. Привітання Гра «Асоціації».

Ведучий показує «Чарівну скриньку», в якій знаходяться предмети, і пропонує дітям їх відгадати.

Для того щоб дітям було легше це зробити, ведучий пропонує послуха­ти першу підказку про заданий об'єкт. Вже з першої підказки діти намага­ються відгадати предмет-секрет, висловлюючи різні припущення:

1)   це іграшка;

2)   складається з двох круглих частин;

3)   ніколи не лежить, а завжди стоїть. (Неваляшка)

 (Ведучий дістає відгадку.)

 1. Ігрова вправа «Знайди мене» (розвиток зорового сприйняття та уваги)

Дитині пропонується уважно розглянути малюнок,  знайти і показати на великому малюнку предмети, зображені внизу сторінки в рамках. Показуючи предмет, дитина повинна сказати де він знаходиться, вживаючи слова «під», «над», «за», «перед», «у», «на», «між», «біля». Стежте за тим, щоб малюк говорив повними реченнями.

 1. Ігрова вправа «Залатай ковдру» (розвиток вмінь аналізувати об’єкти сприйняття)

Дитині пропонується уважно розглянути малюнок,  та підібрати латочку до кожного килимка, не порушуючи візерунок.

           

 1. Рухлива гра (розвиток рухової пам'яті, уваги)

Ведучий знайомить дітей із новою грою. Картки з намальованими гео­метричними фігурами означають виконання певного руху, а саме:

       -  руки в сторони;

      -  руки вгору;

     -   руки вниз.

Ведучий показує дітям картки, а діти виконують відповідні рухи (мож­ливо, під спокійну музику).

 1. Дидактична вправа «Знайди спільне» (розвивати вміння узагальнювати предмети за спільною суттєвою ознакою)

Дітям пропонується уважно розглянути малюнки, подумати і сказати, що спільного у предметів кожної групи.

        

 1. Дидактична вправа «Зайвий предмет» (розвиток наочно – образного мислення, процесів узагальнення, уміння відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих)

Дітям пропонується розглянути картки, які побудовані за принципом: 3 предмети об’єднані загальним поняттям, а 4-й стосується іншого поняття, знайти зайвий предмет та обґрунтувати свій вибір.

 1. Рефлексія  заняття:
 • Що сподобалось сьогодні на занятті?
 • Що було важким?

 

Заняття 32

Мета: розвивати наочно – образне мислення, зорове сприйняття, увагу; сприяти розвитку вмінь аналізувати об’єкти сприйняття; удосконалювати вміння орієнтуватися у просторі, знаходити суттєвий зв'язок між предметами, закономірність розміщення об’єктів, узагальнювати предмети, уміння відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих; формувати пізнавальну активність.

Дидактичний матеріал: бланки до вправ «Обведи та розфарбуй», «Якого предмета не вистачає», картки з  геометричними фігурами для рухливої гри, картки до вправ «Зайвий предмет», «Пара – до пари», кольорові олівці.

Хід заняття

 1. Привітання. Ігрова вправа «Що мені потрібно у школі»

Проводиться бесіда про те, що через деякий час діти стануть першокласниками і будуть навчатися у школі. Потім ведучий пропонує гру. Називає різні предмети. Якщо діти вважають, що названа річ необхідна у школі, вони плескають у долоні. Вибір слід обґрунтувати.

 1. Вправа «Обведи та розфарбуй» (розвиток дрібної моторики рук)

Дітям пропонується навести зображення  по крапочках і розфарбувати. Під час розфарбування потрібно намагатися рухати пальчиками і кистю руки, а не всією рукою разом з плечем.

 1. Дидактична вправа «Пара – до пари» (розвиток вміння знаходити суттєвий зв'язок між предметами)

Дітям пропонується розглянути серію малюнків і сказати, що забув намалювати художник? Потрібні предмети необхідно вибрати з нижнього прямокутника.

 1. Рухлива гра (розвиток рухової пам'яті, уваги)

Ведучий знайомить дітей із новою грою. Картки з намальованими гео­метричними фігурами означають виконання певного руху, а саме:

       -  руки в сторони;

      -  руки вгору;

     -   руки вниз.

Ведучий показує дітям картки, а діти виконують відповідні рухи (мож­ливо, під спокійну музику).

 1. Дидактична вправа «Якого предмета не вистачає?» (розвиток вміння знаходити закономірність розміщення об’єктів)

Дітям пропонується уважно  розглянути  таблицю, сказати, чого не вистачає у рядках? Домалювати.  Як одним словом назвати зображені предмети? (Комахи.)

 1. Дидактична вправа «Зайвий предмет» (розвиток наочно – образного мислення, процесів узагальнення, уміння відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих)

Дітям пропонується розглянути картки, які побудовані за принципом: 3 предмети об’єднані загальним поняттям, а 4-й стосується іншого поняття, знайти зайвий предмет та обґрунтувати свій вибір.

 1. Рефлексія  заняття:
 • Що сподобалось сьогодні на занятті?
 • Що було важким?

 

 

Етап оцінки ефективності корекційного впливу

Заняття 33

Мета: контроль ефективності корекційного впливу.

Дидактичний матеріал: комплекс стимульного матеріалу до методик «Склади картинку», «Знайди і викресли», «Чого не вистачає?», «Вільна класифікація» «Четвертий зайвий», олівець.

Хід заняття

Проведення психодіагностичних методик на визначення рівня розвитку цілісного сприйняття, конструктивності мислення та просторової орієнтації,  узагальнень, логічної обґрунтованості, елементів логічного мислення, продуктивності та стійкості уваги, логічного мислення.

 1. Методика «Склади картинку».
 2. Методика «Четвертий зайвий».
 3. Методика «Знайди і викресли».
 4. Тест «Чого не вистачає?».
 5. Методика «Вільна класифікація».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Гаврина С.Е. и др. Внимание и память. — М. : ЗАО «РОСМЗН-ПРЕСС», 2006. — 79 с. — (Тесты для дошколят).
 2. Гавріна С. Є. та ін. Велика книга тестів. Для дітей 3-4 років. — К. : ТОВ «Перо», 2007. -111 с. — (Розвиток дитини).
 3. Гільбух Ю.З. Розвивайте розум дітей: Альбом. – К. : Освіта, 1993.
 4. Земцова О. М. Запам’ятай картинки. Розвиток пам’яті. Для дітей 5-6 років: Навч. посібник. — К. : Махаон-Україна, 2006. — 16 с: іл. — (Розумні книжки).
 5. Земцова О. М. Знайди відмінності. Розвиток уваги. Для дітей 4-5 років: Навч. посібник. — К. : Махаон-Україна, 2006. — 16 с: іл. — (Розумні книжки).
 6. Земцова О. М. Слухняний олівець. Розвиток дрібної моторики. Для дітей 4-5 років: Навч. посібник. — К. : Махаон-Україна, 2006. — 16 с: іл. — (Розумні книжки).
 7. Земцова О. М. Вправо – вліво, вгору – вниз. Орієнтуємося у просторі. Для дітей 4-5 років: Навч. посібник. — К. : Махаон-Україна, 2006. — 16 с: іл. — (Розумні книжки).
 8. Земцова О. М. Тести для дітей 5-6 років: Навч. посібник. — К. : Махаон-Україна, 2006. — 112 с: іл. — (Розумні книжки).
 9. Земцова О. М. Тести для дітей 3-4 років: Навч. посібник. — К. : Махаон-Україна, 2006. — 112 с: іл. — (Розумні книжки).
 10.          Земцова О. М.  Тести для дітей 4-5 років: Навч. посібник. — К. : Махаон-Україна, 2006. — 112 с: іл. — (Розумні книжки).
 11.          Земцова О. М. Цікаві задачки. Розвиваємо мислення. Для дітей 5-6 років : Навч. посібник. — К. : Махаон-Україна, 2006. — 16 с: іл. — (Розумні книжки).
 12.          Земцова О. М. Цікаві задачки. Розвиваємо мислення. Для дітей 4-5 років : Навч. посібник. — К. : Махаон-Україна, 2006. — 16 с: іл. — (Розумні книжки).
 13.                             Земцова О. М. Що нас оточує. Пізнаємо світ. Для дітей 3-4 років : Навч. посібник. — К. : Махаон-Україна, 2006. — 16 с: іл. — (Розумні книжки).
 14.          Земцова О. М.  Розвиваємо мислення. Для дітей 4-5 років: Навч. посібник. — К.: Махаон-Україна, 2006. — 16 с: іл. — (Розумні книжки).
 15.          Кондратенко Л. О., Прищепа О. Ю. Попередження дисграфії/ Л.Кондратенко, К.: Главник, 2005.— 96 с.
 16.          Розвиваємо увагу й логічне мислення / С. В. Пєхарєва, М. П. Андрусенко. — X.: Вид. група «Основа», 2007.— 112 с. — (Дошкільний навчальний заклад. Розвивайка).

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 6
Оцінки та відгуки
 1. play Nemkko
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Пилипенко Мария
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Шестірка Наталья
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Канюка Ольга Валеріївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Складенко Тетяна Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Солод Юрий
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 3 відгука
doc
Пов’язані теми
Психологія, Розробки уроків
Інкл
Додано
26 квітня 2018
Переглядів
14239
Оцінка розробки
5.0 (6 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку