18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Складнопідрядні речення з підрядними означальними та підрядними з’ясувальними.

Про матеріал
В данной методической разработке представлен модульный урок по украинскому языку и литературе. Главное внимание уделено ознакомлению со сложноподчиненными предложениями определительными и изъяснительными, их особенностями, составлению схем, средствам связи, развитию умения находить такие виды предложений в тексте. В уроке используются различные интерактивные методы и приёмы, что способствует более качественному усвоению знаний. Работа на уроке сопровождается электронной презентацией. Данная методическая разработка открытого урока составлена для преподавателей украинского языка и литературы общеобразовательных организаций с целью обмена опытом. Разработка апробирована и может быть использована на уроках украинского языка и литературы в 9 классе.
Перегляд файлу

Конспект уроку з української мови і літератури
Клас  9
Тема:  Складнопідрядні речення з підрядними означальними та

підрядними з’ясувальними. 

  Мета: навчити  розпізнавати складнопідрядні речення з підрядними означальними та підрядними з’ясувальними; називати особливості речень;

знати засоби зв’язку; ставити відповідні питання від головної частини до залежної; знаходити дані види речень у тексті; удосконалювати вміння складати схеми речень; знати особливості побудови художнього опису:

розвивати навички аналізу, спостережливість, увагу учнів, логічне мислення, пам'ять, формувати комунікативні вміння;

виховувати внутрішню культуру людини.

Метапредметні зв’язки: опис у художньому творі.

Обладнання: підручник, опорні схеми, дидактичний матеріал, комп’ютер, проектор, картки самооцінки.
Тип уроку: комбінований.

Форма уроку: урок-дослідження.
                                            Хід  уроку

1-30

І.Організаційний момент

Чи готові ви до уроку? Якщо так, тоді розпочнемо нашу роботу. Нехай вона стане для вас корисною й цікавою, а кожне слово, почуте вами, западе вам у серце й проросте там чудо-зернятком. Як колосочок зростає з маленького пшеничного зернятка, так і шлях до знань починається з роботи на уроці. Тому я бажаю вам успіху і натхнення. Отже, почнемо.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

1.Орфоепічна розминка

Розвиваємо, формуємо культуру мовлення.

Я запам’ятав правильну вимову:

Слайд

Дочка, завдання, загадка, запитання, згарячу, злегка, вигадка, випадок, віч-на-віч,одинадцять, олень,металургія,мабуть,медикамент,низький, міліметр,

подруга,по-новому, розв’язання.

 Слайд (відповіді)

Дочка, завдання, загадка, запитання, згарячу, злегка, вигадка, випадок, віч-на-віч,одинадцять, олень,металургія,мабуть,медикамент,низький, міліметр,

подруга,по-новому, розв’язання.

2.Орфографічна хвилинка.

Слайд

Запишіть складні слова у два стовпчики: 1)ті, що пишуться разом, 2) ті, що пишуться через дефіс.

Сільсько/господарський, рано/вранці, корабле/будівельний, екс/чемпіон, лісо/степ, червоно/чорний,авіа/квиток, далеко/східний, електронно/ядерний,  ново/будова,  неждано/негадано,  отруто/хімікати, прямо/лінійний, івано/франківці, довго/вусий, ніжно/білий радіо/грама, ясно/окий, дрібно/зернистий, яскраво/зелений, народно/пісенний, електро/двигун.

Підкресліть першу літеру кожного слова.

Слайд (відповіді)

Разом

Через дефіс

Сільськогосподарський           

кораблебудівельний

лісостеп

авіаквиток

далекосхідний

новобудова

отрутохімікати

прямолінійний

іванофранківці

довговусий

радіограма

ясноокий

дрібнозернистий

народнопісенний

електродвигун

рано-вранці

екс-чемпіон

червоно-чорний

електронно-ядерний

неждано-негадано

ніжно-білий

яскраво-зелений

Складнопідрядне речення

ІІ. Оголошення теми уроку та мети уроку.

Учні  визначають колективно мету уроку.

Слайди

1.Метод «Незакінчене речення».

Вчитель читає початок речення, а учні його продовжують.

1.Складним називається речення , що (складається з двох або кількох простих, об’єднаних за змістом та інтонацією).

2.Складні речення поділяються на (сполучникові і безсполучникові).

3.Сполучникові складні речення поділяються (складносурядні, складнопідрядні).

4.Складносурядним називають складне речення, (частини якого рівноправні за змістом  і повязані  сурядним зв’язком за допомогою сурядних сполучників).

5.Сполучники сурядності поділяються на (єднальні, розділові, протиставні).

6.Єднальні сполучники (і, й, та(=і), ні…ні, ані…ані,  не тільки…а й, і…і).

7.Протиставні сполучники (а, але, проте, зате, однак, та=але).

8.Розділові сполучники (або, чи, то…то, або…або, чи…чи, не то…не то).

9.Складнопідрядним називають складне речення, (частини якого не рівноправні за змістом та граматично і поєднані підрядним сполучником чи сполучним словом).

10.Частина складнопідрядного речення, від якої ставимо питання називається (головною).

11.Частина , яка відповідає на питання, називається (підрядною).

12..Відмінність між сполучниками і сполучними словами полягає в тому, що (сполучні слова є членами речення)

13.Є такі види складнопідрядних речень (означальні, з’ясувальні, обставинні)

14.Засобом зв’язку в безсполучниковому реченні в усному мовленні є (інтонація).

15.Засобом зв’язку в складносурядному реченні в усному мовленні є

( інтонація, сполучник сурядності), а в складнопідрядному ( інтонація, сполучник підрядності  чи сполучне слово).

2. Перевірка домашнього завдання.

Вправа 75

Спишіть складні речення, вставляючи замість крапок сполучники або сполучні слова відповідно до виду підрядної частини, зазначеного у квадратних дужках. Підкресліть граматичні основи речень.

 1.Улянка бачила,…[зясувальна] на тихій галявині навзаводи пнулися рослини до сонця (О. Донченко). 2 …[часу] опустилися сутінки, звір побіг до канави і заходився рити нову нору(В. Раєвський). 3. У барвінку купали немовлят, …[мети] росли здоровими та щасливими ( Із журналу).4.В пахучій хмарі дощової глиці стоїть туман, …[порівняльна] небо на землі (Ліна Костенко).5.Останні промені сонця осявають великий кам’яний хрест, …[означальна] височить на оксамитовому килимі різнотрав’я (Павлина Утевська).6.На жаль, я теж не все знаю про Василя Симоненка,…[допустова] пройшов стежками його дитинства і юності (Микола Сом).

Відповіді

1.Улянка бачила, що на тихій галявині навзаводи пнулися рослини до сонця (О. Донченко). 2. Коли опустилися сутінки, звір побіг до канави і заходився рити нову нору(В. Раєвський). 3. У барвінку купали немовлят, щоб росли здоровими та щасливими ( Із журналу).4.В пахучій хмарі дощової глиці стоїть туман, мов небо на землі (Ліна Костенко).5.Останні промені сонця осявають великий кам’яний хрест, який височить на оксамитовому килимі різнотрав’я (Павлина Утевська).6.На жаль, я теж не все знаю про Василя Симоненка,неважаючи на те що пройшов стежками його дитинства і юності (Микола Сом).

3.Цифровий диктант

Слайд

ПР -1 

ССР-2

СПР-3

БСР - 4

1.Я іду у парку золотому, і прощально листя шелестить. 

2. Сонце впало на жовту хмарку, обрій полум’ям запалав. 

3.Коли зійшов місяць, море простелило йому під ноги золотий килим.

4.А осені дихання вже віє од листків зелених. 

Зробіть синтаксичний розбір  четвертого речення.

Слайд (відповіді)

1-2,   2-4,   3-3,  4-1

 2-30

 ІІІ. Сприйняття й засвоєння учнями нового матеріалу

1.Кластер

1 група захищає кластер «СПР з підрядними означальними»

Слайд

Спостереження над мовним матеріалом.

Слайд

Доведіть, що це СПР з підрядним означальним.

Перед очима замигтіли великі зорі, що займалися в небі.

2 група захищає кластер «СПР з підрядними з’ясувальними»

Слайд

Спостереження над мовним матеріалом.

 Слайд

Доведіть, що це СПР з підрядним з’ясувальним .

Я люблю, коли  у вікно розкрите шумлять безжурно дерева.

2.Робота біля дошки

Запишіть речення. Зясуйте вид речення. Накресліть схеми.

1. Не можна допустити, щоб людиною керував страх. 

2. Стали спускатися в темний яр, що давно обріс цікавими легендами.

3.У гущині заростей, де повітря стояло непорушно, було жарко.

4. Людині треба, щоб її робота залишалася після неї самої жити.

5. І про стеблину споришу, яка мені так часто сниться, я світлу оду напишу 

6.Послухай, як дихає земля. 

3 група захищає кластер «Сполучники підрядності і сполучні слова».

Слайд

3.Лінгвістичне дослідження

Слайд

Прочитати речення, дотримуючись відповідної інтонації. Визначити, де підрядні частини з’єднуються з головною за допомогою сполучників, а де — за допомогою сполучних слів.

1. Люди, яких люблять і шанують, не обов’язково вродливі й не завжди винятково розумні.  

2. Я виростав серед пісень, що їх співала тихо мати.  
3. Важко переоцінити вплив, що його справив на перебіг історії  князь Святослав.

 4. Із давніх-давен вулиця була громадським місцем, де обговорювались та вирішувались важливі для людей справи.

5. І тільки природа знаходить такі розмаїті барви, що їх не відтворити жодною фарбою, жодним пензлем.
6. Раптом доріжка стала така вузька, що зелене гілля вгорі сходилося докупи й закривало небо.

 7. Для сучасного письменника, що звертається до сивої давнини, чимало важать історичні джерела.  

 Слайд (відповіді)

Ключ.З перших букв слів складнопідрядних речень, де підрядні з’єднуються з головним за допомогою сполучників, складається слово ЯВІР. З перших букв слів складнопідрядних речень, де підрядні з’єднуються з головним за допомогою сполучних слів, складається слово ЛІД.

Сполучні слова – 1. Л  4.І  7.Д

Сполучники – 2. Я 3. В 5 І 6 Р

4.Мовний експеримент

Слайд

І група: Т. Шевченко радив: «І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь».

ІІ група: «Людина – коваль свого щастя», - наголошував відомий мандрівний філософ Г. Сковорода.

ІІІ група:   «Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, той ніколи не перестає вчитися, хоча б зовні він і здавався бездіяльним», - наголошував відомий мандрівний філософ Г. Сковорода.

Слайд (відповіді)

І група: Т. Шевченко радив, щоб і чужому навчались, і свого не цурались.

ІІ група: Відомий мандрівний філософ  Г. Сковорода наголошував, що людина – коваль свого щастя.

ІІІ група:   Відомий мандрівний філософ Г. Сковорода наголошував, хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, той ніколи не перестає вчитися, хоча б зовні він і здавався бездіяльним.

 Робота з  підручником

Вправа 80

5.Творче моделювання ( по групам)

Слад

 До поданих головних частин додати підрядні означальні, зясувальні Записати змодельовані складнопідрядні речення. Накреслити схеми.

Завдання І групі

  Означальні
1. Навколо було багато квітів, які … .
2. Я чекаю на той день, коли …  .

  З’ясувальні

1.Мало хто знає, що… .

2. Прекрасно, що… .
Завдання ІІ групі

   Означальні
1. Є слова, котрі … .
2. Я хочу жити в такому світі, де … .

   Зясувальні

1. Людині треба, щоб…

2.Не віриться,що… .

  Завдання ІІІ групі

Означальні
1. В’яне серце моє од щасливих очей, що … .

 2. Піснями і танцями вітали наші предки природу, що … .

Зясувальні

1.І мені стало ясно, що… .

2.Я вважаю,що…  .

3-30

6.Комплексний аналіз тексту

Зелена долина

                Ось ви виїхали на невисоку гору. Синім змієм плазує шлях з гори в долину поміж зеленою травою безкрайнього степу. Ясне сонце геть підбилося вгору, розсіває своє золоте марево по зеленій долині. Ні пером не списати, ні словом не сказати тієї несподіваної краси, якою до вас усміхнулася долина!

               Зелена трава горить-палає вогнем, на її листочках грає й сяє, мов самоцвітне каміння, чиста роса: то стрельне у вічі тоненькою голочкою жовтого цвіту,то зачервоніє круглою горошиною, то засиніє самоцвітом, то посипле зеленими іскорками. І то ж по праву руч. І по ліву руч. Куди ви не повернетесь – усе горить-палає, уся долина пишається, мов зверху веселками вкрита!

              Ви дивитеся й дивуєтесь. Вам здається, що ви йдете невідомим краєм краси й чару вільного пахучого повітря. Вам легко дихається, легко живеться. Усе, що вас колись гнітило та смуток будило, зникло. Із самої глибини серця виринають думки непримітні, гадки легкокрилі самі мчаться й вас мчать за собою. Куди? Не питайте. Не шукайте.

Завдання:

1.Яка тема цього тексту?

2.Доведіть, що це текст.

3.Як можна сформулювати його основну думку?

4. Який стиль мовлення використано в тексті?

5.До якого типу мовлення належить текст?

6.Які граматичні засоби зв’язку використано в тексті?

7 Зробіть морфологічний розбір виділених слів.

8.Зробіть морфемний  і словотвірний розбори  слів: легкокрилі, зверху, зелень, каміння,сказати. 

 9.Визначте тип підрядного зв’язку в словосполученнях: засиніє самоцвітом, невідомим краєм, підбилося вгору.

10. Знайдіть в тексті СПР з’ясувальне, СПР означальне? Доведіть, що речення з’ясувальне чи означальне.

Відповіді

1.В тексті розповідається про красу зеленої долини.

2.Речення пов’язані за змістом; наявність теми та основної думки і їхній розвиток; певна послідовність речень; наявність певної структури; використані граматичні засоби зв’язку в тексті.

3.Людина повинна бачити красу природи, милуватися нею і тоді життя зміниться  на краще.

4.Художній стиль.

5.Опис.

Опис – це висловлювання, у якому йдеться про ознаки предмета. До опису можна поставити одне з таких питань: який? яка? яке? які?

Структурна схема опису:

1)загальне враження від предмета мовлення;

2)ознаки предмета мовлення;

3)оцінка предмета мовлення.

Мета художнього опису: створити образ предмета, викликати до нього певне ставлення.

6.Граматичні засоби зв’язку в тексті: лексичний повтор; займенники і прислівники; сполучники.

7. Краси – іменник, П. ф. – краса, загальна, неістота, жіночий рід, однина,

І відміна, Р. в., додаток.
Круглою – прикметник, П. ф. – круглий, жіночий рід, однина, тверда група, повний, О. в., означення.

8. Морфемний розбір слів.

Легкокрилі – корінь легк, корінь крил, і – закінчення.

Зверху – корінь верх, префікс – з, суфікс – у.

 Зелень – корінь зелень, закінчення нульове.

 Каміння – корінь камін, суфікс – н.

 Сказати -  корінь каз, префікс – с, суфікси а, ти.

Словотвірний розбір слів.

 Легкокрилі – легкі, крила – складання основ.

Зверху – верх,  префікс – з, суфікс – у – префіксально-суфіксальний.

 Зелень – зелений – безафіксний.

 Каміння – камінь, суфікс – н - суфіксальний

 Сказати – казати, префікс – с – префіксальний.

 9. засиніє самоцвітом – керування,

невідомим краєм – узгодження,

підбилося вгору – прилягання.

 10.Ні пером не списати, ні словом не сказати тієї несподіваної краси, якою до вас усміхнулася долина! (СПР означальне).

Усе, що вас колись гнітило та смуток будило, зникло.(СПР означальне).

Вам здається, що ви йдете невідомим краєм краси й чару вільного пахучого повітря. (СПР з’ясувальне).

ІV. Закріплення вивченого матеріалу

Виконати тест

Слайд

1.Виділене слово є сполучником у реченні

А.Виспівує та щебече, поки місяць зійде.

Б.Немає такого дерева, щоб на нього птиці не сідали.

В. Де є страждання, там нема краси.

Г.Музика – журкіт води, що струменить у фонтанах.

2.Складнопідрядним  з означальною частиною є речення

А.Море так бадьоро хлюпає, що аж слухати любо.

Б.Смереки так тісно збилися в купу, що трудно було пролазить між їх шершавими пнями.

В.Ми знали велике озеро, де щороку гуси восени спинялися й жили тижнів зо два, а то й більше.

Г.Якби оті проміння золоті у струни чарами якими обернути, я б з них зробила золоту арфу.

3. Складнопідрядним  зі з’ясувальною  частиною є речення

А.Спинюсь я і довго буду слухать, як бродить серпень по землі моїй.

Б.Погода стояла сонячна, так що шибки на вікнах миготіли.

В.Чим глибше за пагорби поринало сонце, тим нижчою ставала заграва.

Г.На морі ставало темно, тому що з берега насувала важка чорна хмара.

4.Складнопідрядним із підрядним обставинним є речення

А.Стали спускатися в темний яр, що давно обріс цікавими легендами.

Б.Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина.

В.Дмухнув вітер понад ставом – і сліду не стало.

Г.Про це давно, давно я знаю, що можна плакать од краси.

5.Установіть відповідність

Вид речення

Приклад

1.СПР означальне

А.Малі озера блискають не злісно, колише хмара втомлені громи.

2. СПР з’ясувальне

Б.Ні повітря не ворухнеться, ні пташка не защебече.

3.Складносурядне

В.Мабуть, соловї  знають, де  весна зимує.

4. Безсполучникове

Г.Угорі озвалися журавлі, що взяли літо на крила.

 Слайд (відповіді)

1 – Б

2 – В

3 – А

4 – Б

5. 1-Г, 2- В, 3- Б, 4- А.

V. Підведення підсумків уроків. Рефлексія.

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Знав…

Дізнався…

Добре засвоїв…

Зрозумів…

Оцінювання

Інтерактивна вправа. Оберіть з-поміж запропонованих кольорів той, що відповідає вашому настрою.

VІ. Домашнє завдання

1.Вивчити правила п.8.

2. Виконати вправу 84 (п.)

3.Із художніх творів  виписати  5 речень із підрядними означальними, 5речень із підрядними з’ясувальними .

4.Творче завдання. Напишіть твір-опис на тему «Осінній етюд», використовуючи складнопідрядні означальні, з’ясувальні речення.

 

docx
Додано
16 січня 2019
Переглядів
5774
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку