21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Спрощення у групах приголосних

Про матеріал
Презентація до уроку української мови на тему: "Спрощення у групах приголосних", 5 клас.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Урок української мови в 5 класі

Номер слайду 2

Спрощення у групах приголосних

Номер слайду 3

А. Прочитайте вголос ланцюжки слів. Вимовте слова так, щоб прозвучали всі звуки, позначені буквами. Виїзд – виїзд + ний – виїзний Щастя – щаст +ливий – щасливий Б. Яке слово в кожному ланцюжку (друге чи третє) вимовляти легше? Чому?В. На основі спостереження зробіть висновок про суть явища спрощення в групах приголосних.

Номер слайду 4

Іноді при творенні нового слова або його зміні виникає складний для вимови збіг приголосних звуків. Тоді в цій групі приголосних один із звуків випадає, і вимова стає легшою. Випадання одного із звуків у групі приголосних називають спрощенням. Наприклад, вимовляємо (чесний), а не (честний), бо звук (Т) випадає.

Номер слайду 5

Групи приголосних, у яких відбувається спрощення. Приклади(ждн) – (жн)Тиждень – тижневий (здн) – (зн)Проїзд – проїзний (стл) – (сл)Щастя – щасливий (стн) – (сн)Радість – радісний (слн) – (сн)Мисль - умисний(рдц) – (рц)Сердечний - серцевий(рнц) – (нц)Чернець - ченці(скн) – (сн)Блиск - блиснути(зкн) – (зн)Бризки - бризнути. Спрощений у вимові приголосний, як правило, не пишемо.

Номер слайду 6

Спрощення не позначається на письміу словах зап’ястний, кістлявий, пестливий, хвастливий, хворостний, шістнадцять і похідних. У прикметниках, утворених від іменників іншомовного походження на -ст. Форпост – форпостний. Контраст – контрастний. Аванпост – аванпостний. Баласт – баластний. Компост – компостний. У групах приголосних стц, стч, стськ, нстськ, нтств. Кістка-кістці, невістка-невістчин, турист-туристський, гігант-гігантський, студент-студентський. Винятки: вискнути, випускний, тоскно, скнара, скніти

Номер слайду 7

Орфограма: Спрощення у групах приголосних. Зауважте! У словах невістці, шістдесят і подібних спрощення не позначається на письмі, але відбувається у вимові.

Номер слайду 8

Від поданих іменників утворіть прикметники і вимовте їх відповідно до правил орфоепії. Слова запишіть парами. Якість, проїзд, совість, доблесть, заздрість, піст, масло, пристрасть, ненависть, щастя, швидкість. Назвіть групи приголосних, в яких відбулося спрощення.

Номер слайду 9

Доберіть слова, від яких утворилися подані, запишіть їх парами. Позначте орфограму «Спрощення у групах приголосних». Зразок : Кількість – кількісний. Виїзний, жалісний, тижневий, корисливий, корисний, совісний, злісний, доблесний, щасливий. Визначте групи приголосних, у яких відбулося спрощення.

Номер слайду 10

Перепишіть, де потрібно, вставляючи літери. Прис…расна мелодія, радіс…на подія, кіс…лявий вовк, безкорис…лива допомога, контрас…ний душ, протес…ний мітинг, аванпос…ний загін, захис…на промова, зап’яс…на прикраса, перехрес…ні дороги, відважні сер…ця, сміливий буревіс…ник, облас…ний архів.

Номер слайду 11

Спишіть слова, уставляючи, де потрібно, пропущену букву. Позначте орфограми, поясніть написання. Радіс…но, віс…ник, учас…ник, щотиж…невий, заздріс…ний, кіс…лявий, хвас…ливий, шіс…надцять, безжаліс…ний, виїз…ний, контрас…ний, швидкіс…ний, совіс…ний, зап’яс…ний, перехрес…ний.

Номер слайду 12

Розподіліть слова на три групи: у яких спрощення відбувається і воно позначається на письмі; у яких спрощення відбувається, але не позначається на письмі; у яких спрощення не відбувається. Запишіть слова групами, уставляючи, де потрібно, пропущену букву. Жаліс…ливий, балас…ний, піс…ний, шіс…надцятий, хвас…ливий, пристрас…ний, кіс…лявий, аванпос…ний, пес…ливий, хворос…няк, компос…ний, форпос…ний, зап’яс…ний, контрас…ний, кіс…лявий.

pptx
Додано
14 грудня 2020
Переглядів
573
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку