11 травня о 15:00Вебінар: Закінчення навчального року: документи, звіти, аналіз, планування та власний емоційний стан

Стаття "Форми та прийоми інтерактивного навчання на уроках зарубіжної (світової ) літератури в умовах НУШ»

Про матеріал

Матеріал статті буде в пригоді вчителям зарубіжної літератури з 5 по 11- й клас. Інтерактивне навчання в наш час вимагає від учителя нових форм, методів, щоб зацікавити учнів. Але й класичні форми інтерактивного навчання залишаються в кейсі вчителя.

Перегляд файлу

                               Автор статті вчитель російської мови та зарубіжної

                               літератури Криворізької загальноосвітньої школи

                               І-ІІІ ступенів № 99

                               Лисякова Тамара Миколаївна, спеціаліст вищої категорії,

                               старший вчитель  

 

 Стаття « Форми та прийоми  інтерактивного навчання  на уроках зарубіжної (світової ) літератури в умовах НУШ»

 

          Чудовий світ літератури! Як багато дає людині книга! Вона вводить її  у світ улюблених героїв, щедрих душею, рішучих у вчинках, робить життя цікавішим, викликає бажання удосконалюватися, бути кращим і змінювати все навколо себе. На уроках літератури вчитель стає для учнів співрозмовником, другом, порадником, провідником у країні прекрасного. Я гадаю, що знати свій предмет замало, хочу, щоб мої вихованці мені вірили, приходили на урок зі своїми надіями та  сподіваннями.

    Суспільству потрібна читацька особистість. Як її виховати? Яким чином будувати навчання, щоб процес пізнання став цікавим для учнів? Сучасний урок літератури вимагає переосмислення пріоритету методів, прийомів та видів навчальної діяльності, розширення їхньої методичної палітри. Я працюю над проблемою «Нестандартні форми, методи проведення уроків зарубіжної літератури». Одним зі  шляхів є  впровадження в педагогічну практику інтерактивних методів. Використання інтерактивних методів - це засіб створення такої атмосфери на уроці, яка сприяє співробітництву, надає можливість якнайповніше реалізувати особистісно зорієнтоване навчання . У ході інтерактивного  навчання учень виробляє навички самовдосконалення,  поступово позбавляється комплексу неповноцінності, відкриває самого себе.              Шукаючи більш активних способів викладання, я також особливу увагу

-1-

звернула на прийоми інтерактивного  навчання і дійшла висновку, що запровадження їх у навчальний процес робить його ефективним, бо ставить учнів перед необхідністю мислити, самостійно шукати шляхи вирішення навчальних завдань.

   Одним із ефективних способів залучення учнів до читання є прийом «навчання у грі», що впливає і на пізнавальну, і на емоційно-особистісну сферу учнів. Гра на уроці спонукає до думання і швидкого реагування на завдання «Що сказати?», «Як сказати?»,- пошук відповідей на запитання, що постають, активізує мислення, розвиває кмітливість. Знання, здобуті таким чином, міцніші, ніж знання, одержані в готовому вигляді.

    Літературні ігри - це особливий різновид педагогічних ігор, джерело яких-навчальний матеріал із літератури. Вони спрямовані на виховання інтересу до предмета, формування навичок правильного, виразного читання та розуміння прочитаного, організацію самостійної роботи з додатковою літературою, розвиток творчих здібностей.

    «Навчання у грі» можна використовувати як елемент уроку або ж як окремий урок. Я пересвідчилась, що свої функції гра на уроці виконує ефективно, якщо відповідає певним умовам, серед яких:

  Змістом гри є програмовий матеріал.

  Застосовується гра в різноманітних формах.

  Узгоджується з іншими дидактичними засобами.

  Забезпечує всебічний розвиток особистості.

  Цікава за змістом та формою і відповідає віковим особливостям учнів.

-2-

  Стимулює мотивацію навчання.

  Організовується так, щоб учні максимально використовували необхідний матеріал.

   Форм роботи, що стосуються «навчання у грі», багато.

    Найчастіше я використовую а) гру-драматизацію. Темою гри-драматизації може бути драматичний твір або інсценізація епічного чи ліричного твору. Відповідно до твору, покладеного в основу такої гри, розгортається її сюжет, розподіляються ролі, відбуваються рольові дії, реалізується ігрова атмосфера.

  Наприклад, знайомлячи учнів 9 класу з особистістю геніального драматурга Жана Батіста Мольєра, використовую інсценування за книгою М.Булгакова «Життя пана де Мольєра».

 1 придворний: Поясніть мені, заради Бога, панове, що означають усі ці «галаба», «балаба», які вигукують турки? Що це таке?

2 придворний: Це нісенітниця! Мольєр уже не може писати. Треба в нього забрати театр!

3придворний: Дійсно, «Міщанин-шляхтич» дуже слабка комедія, в ній немає нічого легкого і веселого.

 Учитель. 16 жовтня в Пале-Роялі відбулася друга вистава комедії. І знову на ній був присутній король

Мольєр (вбігає, лунають оплески). Води! Води! (Йому дають води): Ви чуєте, чуєте?

Актори: Король аплодує!

-3-

Сам король встав і аплодує!

Скоріше на сцену, там король!

Мольєр: Так, я чую,чую! Господи, допоможи мені! Відкривайте сцену!

Король(входить): Пане Мольєр, я хотів вам дещо сказати з приводу вашої пєси. Я нічого вам не сказав після першої премєри, оскільки не встиг скласти своє судження. Однак тепер я скажу. Ваші актори грають пречудово. Але я бачу, що ви написали гарну пєсу, і жодний з ваших попередніх творів не справив на мене такого враження, як «Міщанин-шляхтич».

 Мольєр: Ваша світлість! Ваша світлість!..(Пауза) Ваша високосте!.. Актори і я, ваш вірний слуга, вдячний вам за небачену честь, якою ви нагородили нас, відвідавши театр. (Низько вклоняється).

Король (Дає гроші): Ось вам за вашу пєсу. І пишіть далі. Сподіваюся, ви прославите у своїх творах мене і мій час.

б) гру-конкурс «Кращий  ілюстратор твору» (або «Кращий художник твору»).

Вивчаючи той чи той твір,пропоную учням малювати ілюстрації та їх захищати Під час захисту слід вказати:

- Чому  саме такий епізод відтворено?

- Чим вразив цей епізод чи герой?

- Чому саме такі відтінки фарб підібрали?

в) рольову гру. Клас поділяється на дві групи, одна з них формулює запитання,  а друга - відповіді від імені Данте:

-4-

- У якому місті народився Данте?

(У Флоренції у збіднілій дворянській сімї)

- Що означає імя Данте?

(«Той,хто дарує»)

- Як звали дівчинку, в яку закохався майбутній поет?

(Беатріче Портінарі)

- Скільки разів він бачив її?

(тричі)

- Що означає імя коханої Данте?

(«Благодатна»)

- Прихильником якої  політичної партії був поет?

(Гвельфи)

- До якого культурного періоду належить творчість Данте?

(Проторенесансу, тобто Передренесансу)

- Яке місто стало останнім прихистом митця?

(Равенна)

- Яку назву дав сам автор твору про подорож до потустороннього світу?

(«Комедія»)

-5-

- У якому році він  був опублікований під новою назвою?

(1555р.)

- Із скількох пісень складається цей твір?

(100)

- Хто із українських поетів перекладав  поему українською мовою?

(І. Франко, Леся Українка,  В. Самійленко, П. Карманський,  Є. Дроб’язко,

М. Рильський. )

У 5 класі пропоную таку рольву гру «Переказ казки від імені дійової особи»:

- королеви;

- учителя королеви;

- головного садівника;

- білки;

- баби

   Сюжет рольових літературних ігор визначається відповідно до змісту навчального матеріалу з літератури ( вивчення художнього твору, біографії письменника, теоретико-літературних понять). Роль - це той образ, в який втілюється учасник рольової гри. Специфіка рольової гри полягає в тому , що діяльність учня наповнюється новим змістом: він займає нову позицію за уявлюваних умов, усі його  дії й переживання визначаються роллю, яку він виконує у грі.

  Найчастіше старшокласники  полюбляють брати інтервю в письменника чи

-6-

поета.

  Зустріч з поетом у літературній вітальні ( поет Вергілій, журналісти, слухачі)

Завдання: скласти опорну схему до біографії.

1-й журналіст:

- Ваше життя інколи вважають за низку нещасть, ударів долі?

- Що допомогло Вам вижити та написати твори, що Вас обезсмертили.

Вергілій:

- Я народився 15 жовтня 70 року до н.е. в селі Андах, недалеко від міста Мантуї, що у Північній Італії, у родині дрібного землевласника і з дитинства знав ціну праці землероба, селянина. Батько любив гончарством займатися. Великих розкошів, звичайно, я не знав. Любов до рідної землі, повага до селянської праці пізніше дозволила написати твори «Буколіки», «Георгіки» та відому вам поему «Енеїда».

2-й журналіст:

  • Яку освіту Ви отримали і як зуміли побороти вплив тодішніх  «модерністів» (неотериків).

Вергілій:

- Ви знаєте , в той час важко було не тільки простому народу, а й всій республіці , бо йшли одна за одною найгірші з воєн-громадянські: син ішов на батька, брат на брата. Країна палала, лилась кров, земля заростала бурянами. Все це я бачив, і на власній долі відчув. «Залізною рукою» для

-7-

Риму став військовий диктатор Гай Юлій Цезар (100-44р.р. до н.е.), та мені

 вдалося відчути краще минуле, то я поїхав спочатку до Афін, а потім до Малої Азії, щоб побачити ті краї на власні очі. Але слабке здоровя мене підвело. Август, який теж прибув до Афін, порадив мені повернутися додому.

2-й журналіст:

Октавіан Август взяв першого поета на свій корабель. І після висадки в порту Брундізій 21 вересня 19р. до н.е. Вергілій помер Потім його прах було перенесено до Неаполя, де  при Путеопанській дорозі й поховано.

На могильній плиті викарбовано двовірш:

     В Мантуї народився, помер у калабрів, Неаполь прах береже. Оспівував

    череди, ниви, вождів.

                      (переклад М. Зерова)

Сам Оноре де Бальзак завітав на урок до учнів 10 класу:

1-й журналіст:

- Дозвольте запитати, як Ви ставитесь до слів Віктора Гюго стосовно Вас : «...перший серед великих, один з найкращих серед вибраних...»?

Оноре де Бальзак:

- Жартівливо! Давно зясувалось, що я – геній!

Привітайте мене!

2-й журналіст:

-8-

- Чи правда, що Ваш дід був неписьменним  хліборобом?

Оноре де Бальзак:

- Так, я народився в Турі 20 травня 1799 р. в сімї судового чиновника, мій дід був  неписьменним хліборобом і звали його Бальса. Батько мій  «вийшов в люди» і перетворився на  «Бальзака», додавши до свого прізвища шляхетську частку «де».

3-й журналіст:

- Коли Ви навчались у Вандомському училищі, то здобули собі репутацію ледаря! (І це майбутній творець більш ніж ста романів!) Чи правда?

Оноре де Бальзак:

- Так, дійсно, у сім років батьки віддали у Вандомське училище, але там мені дуже не подобалось: предмети викладались абияк, а дисципліна була суворою.  Я не підкорявся законам училища і за це був постійним відвідувачем карцеру. Єдиною втіхою були книги. Я  читав французьких філософів 18 ст. А в 12 років написав свою першу трагедію, вірші з якої, кепкуючи любили декламувати  мої товариші. Атмосферу колежу не витримав і захворів, і батьки  забрали до Парижу, де на той час вони жили.

1-й журналіст:

- Ким хотіли бачити Вас батьки?

Оноре де Бальзак:

- Тільки не літератором! Мріяли про професію юриста для мене. Але я таємно від батьків вівідував лекції з історії літератури в Сорбонні. Батько мій згодився 2 роки матеріально мене утримувати, а за цей строк я повинен

-9-

 доказати письменницький дар.

2-й журналіст:

- Вам вдалося це зробити?

Оноре де Бальзак:

- Уявіть собі, що ні. Навесні 1821р. відбувся сімейний іспит на право займатися літературою. Старий друг сімї, викладач ліцею, сказав: «Єдине, що я  можу вам порекомендувати, мій юний друже, назавжди забудьте про літературу». З того часу я надіявся тільки на себе, в матеріальній підтримці сімя мені відказала.

2-й журналіст:

- Вас злякала невдача?

Оноре де Бальзак:

- Ні ,  я продовжував писати! Адже головні події мого життя - мої твори!

            Результат таких ігор сприяє зацікавленню особистістю письменника, його творчістю та активізує читацький та життєвий досвід учнів.

   Свідоме ставлення до дидактичної гри як засобу літературного розвитку учнів 5-7 класів передбачає цілеспрямоване використання їх  на уроці і орієнтування вчителя у широкому розмаїтті ігор з літератури. В своїй практиці використовую інтелектуальні ігри: криптограми, кросворди, вікторини, ребуси, чайнворди. Особливо цікавими є уроки з використанням змагальних ігор: літературні конкурси, чемпіонати, турніри, імітації телевізійних передач.  Пропоную учням виконати такі інтерактивні вправи: «Мікрофон».

-10-

Кожен учень висловлює свої думки і враження в уявний мікрофон. Говорять по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку. Наприклад: (після прослуховування аудіозапису фрагмента музичного твору Ріхарда Вагнера «Каблучка Нібелунга»)

- Сьогоднішній урок ми почали з чарівної музики Р. Вагнера. Чи сподобалась вона вам? Які почуття викликала? Які образи, картини виникли  в  вашій уяві?

«Пласт». Учні складають відповідь на поставлене запитання за поданим початком.

1. Я думаю...

2. Тому що...

3. Наприклад...

    Видатний педагог В.О.Сухомлинський зазначав, що мислення дитини починається зі  здивування. Воно активізує її пізнавальні можливості, інтерес до факту, явища, що вивчається. Так як викликати це здивування, які технології, прийоми слід застосовувати?

   Багато нових тем починається з ознайомлення з життєвим та творчим шляхом письменника. Нерідко, вивчаючи його біографію, вчитель рекомендує скласти хронологічну таблицю, але такий вид роботи часто буває досить нудним і не сприяє пробудженню зацікавленості учнів до теми. Тому в даному разі краще розповісти про незвичайні, яскраві епізоди з життя письменника.

Прийом «відстрочена увага». На початку уроку вчитель пропонує загадку (цікавий, незвичайний факт), відгадка якої відкриється на уроці під час

-13-

 роботи над новим матеріалом. Наприклад:

1.  Під  час вивчення у 9 класі комедії Данте Аліг’єрі «Божественна комедія» передбачено ознайомлення школярів із відомостями про автора. Принагідно доцільно наголосити на якихось вражаючих рисах письменника, підкріпивши їх фактами з його життя.

    Почати можна з того, що лавровий вінок, який часто ми можемо бачити на портретах і скульптурах великого Данте, був заповітною мрією поета. Одного разу Данте отримав із Болонського університету листа із проханням написати  на латинській мові поему із сучасної історії. «Комедія», як писалось в листі, ніколи не принесе Данте визнання, тому що вона написана на вульгарній народній мові, яка недостойна справжнього поетичного мистецтва.І за цей твір на латині Данте увінчають в Болоньї лавровим вінком поета поетів, і гарольди будуть скрізь оголошувати ім’я нового лауреата. Данте відмовився від улесливого прохання. Коли не стало Данте,  Гвідо да Полента  прикрасив чоло поета лавровим вінком, про який він так мріяв все життя. Данте Алігєрі був похований «з великими почестями», труну з прахом поета несли найпочесніші громадяни Равенни.

2. - Чим прогнівив лікарів та священників Мольєр, що вони відмовилися виконувати свої обов’язки щодо помираючої людини? Відповідь на це запитання ми й шукатимемо сьогодні на уроці.

3. -На  урок вчитель приходить із звичайною лялькою в руках і інтригуючи кладе її на свій робочий стіл . 9кл. Тема уроку: «Література класицизму» або 9кл. Тема уроку: «Ж.Б. Мольєр - відомий комедіограф, актор,театральний діяч. Комедія Мольєра «Міщанин-шляхтич».

  (Учні в кінці уроку роблять висновок, що серед комічних персонажів Мольєра  часто трапляються лікарі, які оточували свою професію ореолом

-11-

таємничості й морочили хворих, наживаючись на їхніх страхах та легковірності. Комедіограф висміював також представників католицької церкви.

- Франція 17ст. стає центром моди. Але  журналів мод не було, мода рекламувалась дуже примітивним  методом: з другої половини століття щомісячно розсилалися в Європейські  країни (Англія, Німеччина, Італія, Росія)  по дві  ляльки із воску, які були одіті за останніми віяннями моди - «Велика Пандора», яка рекламувала придворні плаття, «Маленька Пандора», яка рекламувала «негліже». Навіть під час війни не зупинялась пересилка ляльок через кордон. Моду того часу можуть продемонструвати учні,які приймають участь в театралізованій грі; можна виставити манекени, інший варіант - малюнки учнів).

Прийом «Своя опора». Учень під час розповіді вчителя самостійно складає власний опорний конспект.

Прийом зворотного  звязку.

Свою реакцію, настрій, емоційний стан учні демонструють до уроку і після нього за допомогою карток.

 Метод «Прес»

Чому поет (Данте) погодився йти за духом Вергілія у потойбічний світ?

(Якщо діти ще не знайомі з цією методикою, то слід роздати матеріали, у яких зазначено чотири етапи методу:

1) викладіть свою думку: «Я вважаю, що...»

2) поясніть причину появи цієї думки: «Тому, що...»

-12-

3) наведіть аргументи на підтримку вашої позиції: «Наприклад...»

4) зробіть висновок: «Таким чином...»

 Учні відповідають письмово, відповіді зачитують, коли всю роботу завершено.

«Займи позицію»

Чи можна виправдовувати зраду?

(Урок в 9класі, тема: «Данте Алігєрі «Божественна комедія»)

Учитель записує на різних кінцях дошки «так» і «ні». Кожен учень повинен визначитися із своєю позицією, записати на її  підтримку не менше двох аргументів. Не висловлюючи їх, діти стають по різні боки класу, відповідно до зайнятої позиції. Починають по черзі висловлювати свої аргументи. Учні однієї групи в процесі обговорення можуть стати на інший бік. Вони повинні пояснити, чому змінили вибір.

Робота в парах

  Ця технологія особливо ефективна на початкових етапах навчання  роботи в малих групах, її можна використовувати для досягнення будь-якої дидактичної мети: засвоєння, закріплення, перевірка знань тощо. Робота в парах дає учням час подумати, обмінятись ідеями з партнером і лише потім озвучувати свої думки перед класом. Вона сприяє розвитку навичок спілкування, уміння висловлюватися критично мислити, переконувати й вести дискусію. Використання такого виду співпраці сприяє тому, що учні не можуть ухилитися від виконання завдання. Під час роботи в парах можна швидко виконати вправи, які за інших умов вимагають більшої витрати часу. 

    Сьогодення вимагає від вчителя бути сучасним, гнучким, здатним швидко

-13-

 засвоювати нову інформацію, спроможним у короткий час засвоїти нові методики/ програми/ алгоритми роботи і запропонувати їх на уроці своїм учням.

     У зв’язку з умовами НУШ вчитель повинен оволодіти багатьма новими технологіями, використовувати на уроці змінний тематичний осередок, що є зручним зручним, міцно-гнучким простором, який може легко трансформуватись від теми до теми уроку.

    Використання спеціальної дошки, фліпчартів, куточків настрою – все це дає можливість вчителю зробити уроки цікавими і бачити в очах своїх учнів радість та інтерес до предмету, який Ви викладаєте.

 Список використаної літератури.

1. Каніболоцька О.А. Використання аудіокниг у процесі вивчення прецедентних художніх творів світової літератури. На матеріалі новели Гі де Мопасана «Намисто» // Зарубіжна література в школах України. – 2010. – № 10. – С. 32-35.

2. Коваленко В. Три уроки узагальнення та систематизації вивченого впродовж року із застосуванням інтерактивних форм роботи // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – № 5. – С. 52-57.

3. Куцевол О.М. Структура сучасного уроку зарубіжної літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. – №3 . – С. 38-40.

4. Ніколенко О.М., Куцевол О.М. Сучасний урок зарубіжної літератури:

    Посібник для вчителя. – К., 2003.

-14-

docx
Додано
28 липня 2018
Переглядів
1884
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку