10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Стаття "Розвиток креативного мислення на уроках англійської мови"

Про матеріал

У статті розкривається важливість розвитку креативності учнів на уроках англійської мови в школі.Розвиток креативності в навчально-виховному процесі виступає як основний напрям розвитку особистості.

Перегляд файлу

Розвиток креативного мислення на уроках

англійської мови

          Необхідною умовою успішного навчання школярів є творча особистість учителя, оскільки саме він своїм прикладом розвиває внутрішнє бажання учнів постійно самовдосконалюватись.

Таким чином, урок англійської мови повинен бути спланований так, щоб він міг розкрити творчий потенціал дітей, невимушено спонукати до самостійного пошуку, сприяти розширенню кругозору учнів, а найголовніше – бути приємним та цікавим.

           Реалізувати все це можна лише тоді, коли вчитель знайде найефективніші методи та прийоми, які можуть зацікавити учнів, увести їх у творчу атмосферу уроку. Тому для досягнення успішності вивчення англійської мови поряд із традиційними формами слід використовувати новітні технології, спрямовані на формування вмінь та навичок, що відповідають вимогам сучасного світу.

          Креативність - це здатність створювати і знаходити нові оригінальні ідеї, відхиляючись від прийнятих схем мислення успішно вирішувати завдання нестандартним чином. Це бачення проблем під іншим кутом та їх вирішення унікальним способом. Креативне мислення це революційне і творче мислення, що носить конструктивний характер.

Розвиток креативності в навчально-виховному процесі виступає як основний напрям розвитку особистості.

Особливе значення для зростання творчої активності учнів має їхнє вміння

виділяти проблему, обговорювати проблемні ситуації у процесі навчання, знаходити шляхи їх вирішення, відбирати головне, суттєве, прагнути до самовдосконалення.

         Однією з основних умов розвитку творчого мислення є створення атмосфери, яка сприяє появі нових ідей і думок. Варто з повагою ставитися до висловлювань дітей, заохочувати їхні спроби братися за складні задачі, розвиваючи тим самим їхню мотивацію і наполегливість.

        Особливу увагу слід приділяти дивергентному мисленню, яке характеризують чотири основні якості: швидкість, гнучкість, оригінальність і точність. Під час мозкової атаки учнів потрібно спонукати до висловлення максимальної кількість ідей, причому важливою є не їх якість, а кількість. При висловленні різноманітних ідей у школярів виникає здатність породжувати нові нестандартні ідеї, давати відповіді на запитання, що не збігаються із загальноприйнятими. Поступово учні вчаться удосконалювати або додавати завершений вигляд своєму продуктові.

Вчитель, який працює за технологією КМ, повинен добре усвідомлювати, що продуктивною його робота буде у випадку, якщо правильно вибрано:

- інформативний матеріал, який сприяє розвитку КМ;

- метод (окремий прийом, стратегія) заняття.

Отже, розвиток творчої інтелектуальної активності учнів на уроках англійської мови досягається за допомогою:

1) творчих проблемних ситуацій;

2) аналізу мовної форми, порівняння особливостей вираження думки рідною та іноземною мовами;

3) реалізація принципу комунікативності на уроці.

Для того, щоб дитина творчо думала, необхідна допомога вчителя: своєчасно підказати учневі потрібний хід думки, конкретизувати завдання і т. д., але не заважати самостійно розвивати свою думку.

Формуючи креативність учнів, в практиці роботи використовую:

-інноваційні технології (ігрові технології; критичне мислення; диференційоване навчання; розвивальне навчання, інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – комп’ютер, інтернет,  мультимедійні презентації);

-інтерактивні методи та прийоми: технології кооперативного навчання (робота в парах, ротаційні трійки, два - чотири – всі разом, карусель, робота в малих групах, акваріум);  мікрофон, незакінчені речення, навчаючи - учусь, мозковий штурм;

-метод проектів;

- нестандартні уроки (урок-змагання, урок-казка, круглий стіл, інтегровані уроки, урок-подорож і т.д.).

           Як бачимо, проблема розвитку креативного мислення у школярів на сьогодення є безперечно актуальною, оскільки високий показник рівня сформованості креативного мислення забезпечує успіх у будь-якій діяльності, серед яких на першому місці – навчальна. Креативний інтелект є міцним підґрунтям для майбутнього зросту особистості у всіх відношеннях. Проте формування креативної особистості перешкоджає існуючий у багатьох школах стандартний, типовий підхід у навчанні, відсутність належних наукових розробок з даної проблеми, наявність різноманітних точок зору щодо розуміння питання розвитку креативного мислення дітей і т.ін.

Творчий розвиток особистості виступає основною передумовою суспільного прогресу. Головне завдання, яке ставлю перед собою - це бачити в кожній дитині її приховані можливості, і головне, допомогти цим можливостям реалізуватися.

docx
Додано
30 жовтня 2018
Переглядів
1149
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку