Стаття "Вплив пісень на вивчення англійської мови в початкових класах"

Про матеріал

Стаття розкриває важливість використання пісенного матеріалу на уроках англійської мови в початковій школі. Пісенна методика стимулює як учня, так і вчителя, працювати творчо, з інтересом.

Перегляд файлу

Вплив пісень на вивчення англійської мови в початкових класах

       Підвищення інтересу до раннього навчання іноземної мови - одна з примітних ознак сучасної школи. Значною мірою це обумовлено певними досягненнями у дослідженні даної проблеми, а також деяким розширенням можливостей школи щодо запровадження початкового навчання іноземної мови.

      Проблема впливу пісень на вивчення англійської мови вимагає певного узагальнення сучасних вимог до навчання іноземної мови у початковій школі. Метою даної проблеми є оптимізація навчання англійської мови у початковій школі через інтенсивне використання пісень англійською мовою. Одним із завдань яке має ставити перед собою вчитель-перевірити на практиці ефективність інноваційних прийомів навчання англійської мови з використанням пісень та музики. Чому саме ця проблема є актуальною? Дана проблема є актуальною тому,що:

  • пісня як один із видів мовного спілкування є засобом більш міцного засвоєння й розширення лексичного запасу;
  • у піснях краще засвоюються й активізуються граматичні конструкції;
  • пісні стимулюють монологічне й діалогічне мовлення;
  • пісні сприяють удосконаленню навичок іншомовної вимови, розвитку музичного слуху, естетичному вихованню учнів, згуртуванню колективу, більш повному розкриттю творчих здібностей кожного.

      Рівень інтелектуального розвитку дозволяє молодшим школярам легко схоплювати й відтворювати пісні англійською мовою, використання цих можливостей здатне внести певну динаміку у процес навчання і посилити його культурний компонент. Присутність музики у навчальній і виховній діяльності створює потужну культурну традицію, що сприяє розвитку особистості молодшого школяра. Комунікативний підхід охоплює використання проблемних завдань, різноманітних ігор, вікторин, інтерв'ю, дискусій, діалогів та інших видів робіт.

       Використовувати пісні англійською мовою на уроках в початковій школі слід з багатьох причин, найголовнішими з яких є презентація певної теми            (лексики), відпрацювання граматичних структур (лексичних одиниць), уважне прослуховування з метою розуміння загального (детального) змісту, контроль розуміння прослуханого за допомогою навідних запитань, обговорення і висловлювання почуттів, що виникли під час прослуховування пісні, збагачення учнів соціокультурним компонентом іншої країни, розвиток писемного мовлення (від заповнення пропусків до конструювання самостійних творів на основі прослуханого),  розвиток уяви, створення творчої атмосфери на уроці, активізація емоційної сфери, принесення елементу різноманітності і розваги в процес навчання.

      В результаті аналізу пісенного матеріалу важливо обирати пісні, які б відповідали віковим особливостям школярів початкової школи і наступним критеріям:

  • критерій актуальності;
  • критерій мовної цінності;
  • критерій лінгвокраїнознавчої цінності;
  • критерій урахування інтересів учнів, відповідної вікової групи;
  • критерій інформативності тексту пісні.

      Порівняння показників показує на очевидну динаміку у формуванні навичок говоріння в експериментальній групі.

     Виходячи з вищесказаного можна дійти до висновку про доцільність та ефективність використання пісенного матеріалу і музики на уроках англійської мови в початкових класах.

     Результати навчання учнів початкових класів іншомовному спілкуванню на основі пісенного матеріалу і музики, як свідчить практика, будуть достатньо високими, якщо воно проводитиметься творчо і методично грамотно. Пісенна методика стимулює як учня, так і вчителя, працювати творчо, з інтересом.