Стем освіта на уроках англійської мови.

Про матеріал

Впровадження елементів Стем ОСВІТИ на уроках англійської мови.Метод проектів в системі STEM-освіти.

Створення колективного проекту:

«Вивчення англійської мови – міст між навчанням і кар'єрою»

Яріш А.А., вчитель англійської мови

Система освіти має виховувати, а не вбивати креативність та творчі здібності

Сер Кен-Робінсон

Розвиток суспільства потребує якісно нового рівня освіти, підвищення її конкурентоспроможності, розв'язання стратегічних завдань, пов'язаних з новими економічними і соціокультурними умовами з огляду на інтеграцію України у світовий освітній простір. Формування освіченої, творчої особистості, здатної діяти в нових соціально-економічних умовах передбачає оновлення змісту й тактики здійснення навчального процесу, спрямованого на розвиток особистості учнів, їх креативності. Сучасні умови вимагають від учнів не лише певних знань, умінь і навичок, а й здатності до розв'язання винахідницьких завдань.

У зв'язку з цим впровадження в навчально-виховний процес STEM-освіти дозволяє поєднати науку зі шкільними знаннями, сформувати в учнів найважливіші характеристики, які визначатимуть компетентного фахівця у майбутньому
Перегляд файлу

Метод проектів в системі STEM-освіти.

Створення колективного проекту:

«Вивчення англійської мови – міст між навчанням і кар'єрою»

Яріш А.А., вчитель англійської мови

 

Система освіти має виховувати, а не вбивати креативність та творчі здібності

Сер Кен-Робінсон

Розвиток суспільства потребує якісно нового рівня освіти, підвищення її конкурентоспроможності, розв’язання стратегічних завдань, пов’язаних з новими економічними і соціокультурними умовами з огляду на інтеграцію України у світовий освітній простір. Формування освіченої, творчої особистості, здатної діяти в нових соціально-економічних умовах передбачає оновлення змісту й тактики здійснення навчального процесу, спрямованого на розвиток особистості учнів, їх креативності. Сучасні умови вимагають від учнів не лише певних знань, умінь і навичок, а й здатності до розв’язання винахідницьких завдань.

У зв’язку з цим впровадження в навчально-виховний процес STEM-освіти дозволяє поєднати науку зі шкільними знаннями, сформувати в учнів найважливіші характеристики, які визначатимуть компетентного фахівця у майбутньому:

 

 

STEM-навчання розвиває навички критичного мислення, дозволяє долати труднощі, з якими школярі стикаються під час навчання. Учні привчають діяти самостійно і разом з іншими, співпрацювати, висловлювати власну думку, слухати один одного.

STEM-навчання – це підвищення впевненості у своїх силах, комунікація і командна робота.

Одним із перспективних видів навчання, який підвищує мотивацію для отримання знань, сприяє розвитку їхніх інтелектуальних здібностей, створює умови для творчої самореалізації учнів вважається метод проектів.

Метод проектів – це метод, в основі якого лежить розвиток пізнавальних, творчих навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої знання, орієнтуватись в інформаційному просторі, критично мислити. Сучасна освіта та майбутня кар’єра неможливі без досконалого знання англійської мови.

Учні 7 класу працювали над створенням колективного проекту: «Вивчення англійської мови – міст між навчанням і кар'єрою».

Мета проекту:

 

 • сприяти формуванню навичок роботи учнів з інформаційними технологіями 21 століття;
 • розвивати творчість, критичне мислення, комунікативні навички та навички співробітництва учнів;
 • навчати дітей працювати з інформацією, формувати медіа- та ІКТ-грамотність;
 • розвивати навики самоконтролю, творчий підхід, естетичний смак, вміння узагальнювати і систематизувати;

 

Завдання проекту:

 

 • навчитися згуртовуватися задля поставленої мети;
 • використовувати результати проектної діяльності в подальшому житті;
 • навчати отримувати міцні знання, вміння і навики шляхом самостійної роботи;
 • виховувати творчу особистість під час навчально-виховного процесу;
 • створення в учнів мотивації для освіти і самоосвіти.

 

Вік учасників: учні 7 класу.

 

Тривалість проекту: 1 місяць.

 

Міжпредметні зв’язки: зарубіжна література; комп’ютерна грамотність; образотворче мистецтво; географія; історія.

 

Матеріально-технічне, інформаційне та методичне забезпечення:

 • словники
 • додаткова література
 • ілюстративний матеріал
 • інтернет-джерела
 • комп׳ютери

 

Навчальні цілі та очікувані результати:

 • формувати мотивацію до вивчення англійської мови; пізнання через мову культуру народу, естетичних та моральних цінностей; формування духовного світу учнів, світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів;
 • виробити вміння орієнтуватися в потоці інформації, знаходити, сприймати, аналізувати, оцінювати, застосовувати на практиці відомості;
 • розвити уміння формулювати власну думку, висловлювати почуття морально-етичних, естетичних, суспільних та інших проблем; розуміти інших людей, знаходити спільну мову з ними;
 • подальший розвиток базових лексичних, граматичних, стилістичних, правописних умінь і навичок на основі узагальнення і поглиблення знань учнів про мову як суспільне явище;
 • удосконалення навичок самостійної навчальної діяльності, розвиток інтелектуальних, творчих здібностей учня.

 

Скриншот 25-01-2018 162739.pngАктуальність проблеми: Знання англійської мови – це ключ до успіху в сучасному світі, де спілкування іноземними мовами та обробка величезних обсягів інформації набуває все більшого значення. Людина, яка володіє мовами, – різнобічно розвинута особистість, має кращі здібності до вивчення нового, вільніша та більш впевнена у спілкуванні з людьми. Зовсім недавно вчені з Лондонського університету шляхом проведення великого статистичного та наукового дослідження прийшли до висновку, що люди, які вчать іноземні мови, мають більш гнучке і оригінальне мислення.

 

Етапи роботи над проектом

 

STEM навчання складається з шести етапів: питання (завдання), обговорення, дизайн, будова, тестування і розвиток. Ці етапи є основою систематичного проектного підходу. У свою чергу, співіснування або поєднане використання різних можливостей – основою креативності та інновацій. Таким чином, одночасне вивчення і застосування науки і технології створює безліч нових інноваційних проектів.

 

 

Перший етап. Питання. «Чи потрібна мені англійська мова в подальшому житті?»

 

Другий етап. Обговорення. Визначення теми, мети проекту та планування діяльності. Знайомство учнів з завданнями проекту, розподіл на групи.

 

IMG_20180124_142550.jpg

IMG_20180124_142513.jpg

 

Під час обговорення розробили декілька напрямків роботи:

 • Мовознавство
 • Географія
 • Історія
 • Літературознавство
 • Мистецтвознавство
 • Технічне забезпечення, ІКТ

Для кожної групи учнів визначили завдання.

 1. Використовуючи інтернет-ресурси та довідники, підготувати повідомлення на теми:
 • Англійська мова та її роль у сучасному житті

/Додаток 1/

 • Знання англійської мови – запорука успішної кар’єри

/Додаток 2/

 • Чому потрібно вивчати англійську мову?

Лекторська група

 1. За допомогою програми Microsoft PowerPoint створити презентації:
 • Що дає мені знання англійської мови?

/Додаток 3/

 • Сучасна англомовна література та екранізація творів

/Додаток 4/

 • The system of education in the usa

/Додаток 5/

 • The system of education in the

/Додаток 6/

 1. Створити тестові завдання
 • English-speaking countries – usa

/Додаток 7/

 • English-speaking countries –

/Додаток 8/

 • English-speaking countries

/Додаток 9/

 1. Підготувати питання вікторини
 • Questions about USA

 

 • Questions about Great Britain

 

Третій етап.

 •      Учні збирають інформацію по темі, яка їх зацікавила, відвідують бібліотеку, працюють зі словниками, додатковою літературою, займаються пошуковою роботою в Інтернеті, підбирають ілюстрації, тексти, фони для створення презентацій.

IMG_20180124_110755_HDR.jpg

IMG_20180124_142407.jpg

IMG_20180124_141508.jpg

IMG_20180124_141629.jpg

 • Розгляд варіантів дизайну й будови проекту. В цьому обговоренні приймали участь всі учні, кожен висловлював свою особисту точку зору, ділився міркуваннями, надавав пропозиції.

 

IMG_20180124_091517.jpg

IMG_20180124_091600.jpg

 

Розподіл обов’язків між групами учнів для роботи над проектом, подальший збір необхідної інформації.

 

Четвертий етап. Від слів до дії. Реалізація задумів.

 • Консультації викладача щодо пошукової роботи

 

IMG_20180124_102531_HDR.jpg

IMG_20180124_141340.jpg

 • Робота учнів в групах над завданням проекту

IMG_20180124_141417.jpg

IMG_20180124_142306.jpg

Учні самостійно визначалися, хто в якій групі бажає працювати, визначали тактику і стратегію, обдумували дизайн та будову майбутніх презентацій, тестів, повідомлень, займалися підбором ілюстрацій. Складали індивідуальні плани; розподіляли обов’язки між учасниками проекту щодо пошуку та обробки інформації. Вони обмінювались власним досвідом, радились один з одним, училися знаходити спільні рішення.

 • Пошук інформації в мережі Інтернет, робота з довідниками, енциклопедіями

 

IMG_20180124_141441.jpg

IMG_20180124_142439.jpg

IMG_20180124_141212.jpg

IMG_20180124_142306.jpg

 

 • Узагальнення та систематизація зібраного матеріалу за напрямками. Оформлення учнівських робіт.
 • Захист проектів. Вікторина. Тестування.

 

IMG_20180124_142626.jpg

IMG_20180124_142737.jpg

 

IMG_20180124_142719.jpg

IMG_20180124_142759.jpg

IMG_20180124_142935.jpg

 

Вікторина. Учні не тільки готували питання вікторини, а й ілюстративний матеріал.

Questions about USA:

 

 1. Who discovered America?

Christopher Columbus

 1. Who was the first President of The United States?

George Washington

 1. What do people often call American flag?

The Stars and Stripes

 1. What is the capital of the USA?

Washington DC

 1. What holiday do they celebrate on the 4th of July?

Independence Day

 1. How many stars and stripes does the flag have? What do they mean?

50 stars-they are states and 13 stripes- they were first colonies

 

колумб.png

Washington.gif

3.png

fec3c71dfeb00e38221a90ba37950126.jpg

4th-of-July-300x300.png

flags_PNG14709.png

Christopher Columbus

George Washington

The Stars and Stripes

Washington DC

Independence Day

50 stars-they are states and 13 stripes- they were first colonies

 

Questions about Great Britain:

 

 1. What is the full name of the ruler of the United Kingdome?

Queen Elizabeth Alexandra Mary Windsor

 1. What is the nickname of English flag? What colour is it?

The Union Jack; white, red and blue

 1. What parts does the country consist of?

England, Scotland, Wales, Northern Ireland

 1. What is the capital of The UK?

London

 1. The habitat of legendary monster.

The lake Loch Ness in Scotland

 1. What is traditional food for Christmas lunch?

Fried turkey and pudding

 

Queen-Elizabeth-II-Earrings.jpg

Bandiera_ing.png

GreatBritain.png

eu00256-1-46553755c3.jpg

2-Komu-ne-povezlo-sfotograf-640x640.jpg

48780405-Рождественский-ужин-Традиционный-Рождественский-еда-и-десерты-жареная-индейка-ветчина-Рождество-.jpg

Queen Elizabeth Alexandra Mary Windsor

The Union Jack; white, red and blue

England, Scotland, Wales, Northern Ireland

London

The lake Loch Ness in Scotland

Fried turkey and pudding

 

Під час підготовки і проведення вікторини підвищується активна розумова, пізнавальна діяльність учнів, розвивається увага, творчі здібності, культура мовлення, вміння працювати у колективі, покращується характер взаємовідносин учень-учень, основаних на принципах взаємоповаги і доброзичливості, розвиваються організаторсько-педагогічні здібності учнів.


Робота лекторської групи

 

 1. В якому віці потрібно починати вивчати іноземну мову?
 1. з 6 років
 2. вступивши до ВНЗ
 3. інший варіант
 1. Чи має значення знання англійської мови при працевлаштуванні?
 1. Так
 2. Ні
 3. Не знаю

 

П’ятий етап. Розвиток.

 

Під час представлення проекту його учасники ознайомлювали присутніх із поставленими завданнями; розповідали, що нового дізналися та навчилися; демонстрували результати своєї діяльності; доводили його цінність; ділилися власними враженнями та планами на майбутнє.

Колективне обговорення результатів проекту, труднощів, які виникли під час його виконання:

 

IMG_20180124_142827.jpg

 

 • У чому полягав задум проекту?
 • Якими були пропозиції щодо шляхів вирішення проблеми?
 • Чи достатньо було у вас знань для розробки проекту?
 • Якими джерелами користувались, щоб отримати нові знання?
 • Чого навчились під час роботи над проектом?
 • Що в роботі було найскладнішим? А що найцікавішим?
 • Чи виникали нові ідеї під час самостійної пошукової роботи?
 • Чи задоволені ви отриманим результатом?
 • Як можна покращити проект?
 • Яку ще проблему вам хочеться вирішити?

 

На цьому етапі проходило оцінювання проектної діяльності за визначеними критеріями: учні давали оцінку внеску кожного учасника творчої групи, а вчитель оцінював діяльність групи в цілому.

 

IMG_20180124_143100.jpg

«Духовне життя дитини повноцінне лише тоді, коли вона живе у світі гри, казки, музики, фантазії, творчості. Без цього вона – засушена квітка... Ми повинні виховувати так, щоб дитина відчувала себе шукачем і відкривачем знань. Тільки за цієї умови одноманітна, напружена, стомлююча робота школяра забарвлюється радісними почуттями і може принести маленьким людям переживання творця…» (В. Сухомлинський). Колективна творча праця над проектом приносить задоволення і вчителю, і учням.

Можливості методу проектів в системі СТЕМ навчання дуже великі:

 • Створюються умови для різнобічного розвитку підростаючого покоління
 • Забезпечується активізація і розвиток інтелекту, інтуїції, продуктивності, творчого мислення, умінь та навичок з урахуванням можливостей кожної дитини
 • Застосування технологій навчання: сприяє розвитку навичок критичного мислення та пізнавальних інтересів учнів; спонукає учнів виявляти уяву та творчість; розвиває вміння швидко аналізувати ситуацію
 • Розвивається пізнавальна сфера, особистісні якості учня, підвищується інтерес до навчання, застосовуються знання. уміння та практичні навички із різних сфер діяльності.

 

Оцінка результатів проекту «Вивчення англійської мови – міст між навчанням і кар'єрою».

До початку роботи над проектом учні відповідали на запитання: «Чи потрібно тобі знання англійської мови в майбутньому?» Після закінчення роботи над проектом було проведене повторне опитування. Результати виявились позитивними: багато школярів змінило свою думку. А це і є доказом того, що проект мав результативність.

 

Чи потрібне знання англійської мови тобі в майбутньому?

Рисунок2.png

Учні усвідомили, що англійська мова – мова міжнародного спілкування, бізнесу, науки, культури. Знаючи розмовну англійську, вони в майбутньому зможуть вступити до ВНЗ, отримати перспективу роботу, вести ділові переговори з партнерами з будь-якої країни світу. Англійська мова допоможе їм освоїти новітнє програмне забезпечення і завжди бути в курсі актуальних новин.

схема.pngДосконале оволодіння англійською мовою – це внесок у світле та успішне майбутнє. Ця благородна мета може бути пов’язана з роботою, навчанням або особистісним розвитком. Англійська мова – мова міжнародного спілкування. Тому перед людиною, яка володіє іноземною мовою, відкривається безліч дверей і можливостей. Такій особистості не страшна конкуренція і суперництво. Якщо людина хоче бути успішною у майбутньому, необхідно починати вчити іноземну мову з дитинства. Потрібно думати і діяти на кілька кроків вперед, починати освоювати професійне і ділове спілкування, вивчати історію, традиції, культуру.  Важко уявити собі професіонала в якій-небудь сфері, який не володіє англійською. Висококваліфікований юрист, лікар, топ-менеджер, бухгалтер, молодий перспективний учений або талановитий митець. Знання англійської мови дозволяє вільно спілкуватися з колегами та клієнтами з різних країн, брати участь у міжнародних програмах професійного навчання, працювати з документацією англійською мовою.

По закінченню роботи над проектом учні дійшли до висновку, що вивчення англійської мови – це дійсно міст між навчанням і кар'єрою.

 

Список використаних джерел

1. Бондаревская Е.В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах воспитания: учеб. пособие для студентов средних педагогических учебных заведений, слушателей ИПК и ФЛК [текст] / Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич. – Ростов н/Д: Творческий центр «Учитель», 1999. – 560с.

2. Кіт І.В. Методичні особливості інтеграції курсів інформатики та робототехніки / І.В. Кіт, О.Г. Кіт. //Комп’ютер в школі та сім’ї. – № 5. – 2016. – С.35-37.

3. Інтернет ресурси:

Робинсон, Кен, https://ru.wikipedia.org/wiki/Робинсон,_Кен

«Young Scientist USA»

STEM in the Classroom

American STEM Leaders Infographic

Designing Teaching and Learning Tools

Realizing STEM Equity and Diversity through Higher EducationCommunity Engagement

https://multiurok.ru/blog/trvz-tiekhnologhiia.html

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Кичук Лариса Вікторівна
  Ця тема ще не достатньо широко досліджена і апробована вчителями іноземної мови. Дякую за чудову і змістовну роботу. Є чому повчитись у вас.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додав(-ла)
Яріш Алла
Додано
26 лютого 2018
Переглядів
5770
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку