Ступені порівняння прикметників

Про матеріал
Тема: Ступені порівняння при¬кметників. Утворення вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників Мета: Навчальна: навчити учнів утворюва¬ти всі можливі форми ступенів порівняння прикметників, зна¬ходити їх у тексті, використову¬вати у своєму мовленні та правильно вживати при складанні речень, творів; Розвивальна: розвивати твор¬чість, пам’ять, увагу, мислення; виховувати любов, повагу до матері; Виховна: виховувати відчуття краси природи, бажання її зберегти.
Перегляд файлу

6 клас

Тема: Ступені порівняння при­кметників. Утворення вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників

Мета:

            Навчальна: навчити учнів утворюва­ти всі можливі форми ступенів порівняння прикметників, зна­ходити їх у тексті, використову­вати у своєму мовленні та правильно вживати при складанні речень, творів;

           Розвивальна:  розвивати твор­чість, пам’ять, увагу, мислення; виховувати любов, повагу до матері;

           Виховна: виховувати відчуття краси природи, бажання її зберегти.

Обладнання: підручник  ( Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / М. І. Пентилюк, І. В. Гайдаєнко, А І. Ляшкевич, С. А. Омельчук. За заг. ред. М. І. Пентилюк . – К.: Освіта, 2006. – 272с.), таблиця «Ступені порівняння прикметника», картки з індивідуаль­ними завданнями.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

План уроку

 1. Організаційний момент. Вступне слово вчителя……………………………3хв.
 2. Актуалізація опорних знань учнів………………………………………...7-10хв.
 • Гра «Знайди і виправ помилку»
 • «Орфографічна хвилинка»
 1. Оголошення теми й мети уроку………………………………………………2хв.
 2. Вивчення нового матеріалу………………………………………………….15хв.
 3. Формування вмінь та навичок…………………………………...…………..10хв.
 4. Підсумки уроку………………………………………………………………..3хв.
 5. Пояснення домашнього завдання……………………………………….........2хв.
 6. Оцінювання…………………………………………………………………….1хв.
 7. Заключне слово вчителя…………………………………………………...….1хв.

 

 

 

 

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент (3хв.)

 Слово вчителя:

       Доброго дня, діти! На дошці ви бачите сонечко, яке кожного дня зігріває наше життя і зміцнює наше здоров’я. Але в нього не вистачає промінчиків. Ми їх обов’язково знайдемо, але спочатку я пропоную зіграти в таку гру. 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів (10 хв.)

1. Гра «Знайди і виправ помилку». (Завдання виконується усно):

А) прикметником називається службова час­тина мови, що означає предмет і відповідає на питання який? чий? (самостійна частина мови; виражає ознаку предмета);

Б)  прикметники змінюються тільки за родами  (зміню­ються за родами, числами і відмінками );

В)   у словосполученні прикметник найчастіше буває головним сло­вом (залежним);

Г)  у реченні прикметник найчасті­ше виступає означенням, рідше обставиною (присудком);

(Хто найбільше дав правильних відповідей, той і отримує промінчик для того,щоб сонечко світило яскравіше1)

2. «Орфографічна хвилинка» (слов­никовий диктант. Звертаємо увагу на орфограми пре-, при- )

Предобрий, препоганий, приміський, привокзаль­ний, пречудовий, прикордонний, пресухий, предорогий, прецікавий, при­дорожній, прибережний, предивний, превисокий.

(Хто зробив найменше помилок, той і отримує промінчик для того,щоб сонечко світило яскравіше2)

Запитання:

На що вказує префікс пре-?

(Префікс пре- вказує на вищий ступінь ознак.)

   Різний ступінь якості можна передати за допомогою ступенів порівняння, що є темою нашого уроку.

IIІ. Оголошення теми, мети уроку ( 2хв.)

IV. Вивчення нового матеріалу(15хв.)

Слово вчителя:А зараз завітаємо в будинок під назвою  ступені порівняння – це такі форми якісних прикметників, що означають різну міру вияву ознаки, якості чи властивості в предметі.

                       Розрізняють два ступені порівняння:  вищий і найвищий.

Вищий ступінь порівняння вказує, що в одному предметі ознака виявляється більшою мірою, ніж в іншому. Кожен із ступенів має дві форми: просту і складену.

Проста форма вищого ступеня порівняння утворюється від основи прикметника за допомогою суфіксів -ш-, -іш- (глибокий - глибший).

Складена форма вищого ступеня порівняння утворюється за допомогою додавання до прикметника слів більш або менш (глибокий – більш(менш) глибокий).

Найвищий ступінь порівняння вказує, що ознака виявляється найбільшою мірою. Кожен із ступенів має дві форми: просту і складену.

Проста форма найвищого ступеня порівняння утворюється за допомогою додавання до простої форми вищого ступеня прикметника префікса як-, якнай-,  щонай- : якнайглибший, найглибший, щонайглибший.

Складена форма найвищого ступеня порівняння утворюється за допомогою додавання до початкової форми прикметника слів найбільш, найменш: глибокий – найбільш глибокий.

При творенні вищого ступеня за допомогою суфікса -ш- основа прикметника може зазнавати певних змін, а саме:


а) суфікси -к-, -ок-, -ек- випадають:  солодкий — солодший, глибокий — глибший, широкий — ширший.


б) кінцеві приголосні основи г, з, ж разом із суфіксом -ш- змінюються на

 -жч- (г, з, ж + ш = жч): тяжкий — тяжчий, важкий — важчий, близький — ближчий, низький — нижчий. вузький — вужчий, дужий — дужчий,

дорогий — дорожчий; ВИНЯТКИ: легкий — легший, довгий — довший;

в) кінцевий приголосний основи с разом із суфіксом - змінюється на -щ-

(с + ш = щ): високий — вищий, товстий — товщий, красивий — кращий.

Вищий ступінь кількох прикметників утворюється від інших основ, а саме: добрий, хороший — ліпший, кращий; гарний — кращий; поганий — гірший; великий — більший; малий — менший.

     

Вищий ступінь

Проста форма

Складена форма

 

           Корінь                           – ш –

               або

              основа            +                                                                                                              –іш –

 

   Глибокий – глибший

 

                                              

           Більш                початкова

         Менш              +      форма

                                       

   

Глибокий – більш глибокий

Найвищий ступінь

Проста форма

Складена форма

 

 

              

               най                       проста

           якнай            +    форма

           щонай               вищого

                                     ступеня

                                 

 

     

    Якнайглибший

    Найглибший

    Щонайглибший

 

                                              

           Найбільш          початкова

         Найменш        +       форма

                             

 

             

Глибокий найбільш глибокий

 

 

V. Формування умінь та навичок ( 10хв.)

 1. Утворити всі форми вищого і найвищого ступенів порівняння, позначаючи словотворчі префікси і суфікси, від слів: сильний, здоровий, міцний. (запис слів під диктовку вчителя)

      Сильний – ( сильніший, більш (менш) сильний)

                          ( найсильніший, найбільш (найменш) сильний);

      Міцний -   ( міцніший, більш (менш) міцний)  

                         ( найсильніший, найбільш(найменш) міцний)

      Здоровий – (здоровіший, більш (менш) здоровий)

                          ( найздоровіший, найбільш (найменш) здоровий)   

Хто зробив найменше помилок, той і отримує промінчик для того,щоб сонечко світило яскравіше2)

2.  Словниковий диктант. Від поданих слів утворити вищий ступінь порівняння прикметників, записати в одну колонку слова з кінцевим основи – ш, у другу –щ, у третю –жч.

Солодкий – солодший, глибокий – глибший, далекий – дальший, дорогий – дорожчий, тяжкий – тяжчий, близький – ближчий, товстий – товщий, поганий – гірший.

(Хто зробив найменше помилок, той і отримує промінчик для того,щоб сонечко світило яскравіше4)

Вчитель: Чи можна утворити ступені порівняння таких прикметників?(усно)

Босий

Лисий

Дуже сумний

Премудрий

Здоровенний

предобрий

Надзвичайний

Кульгавий

презлий

 

C:\Program Files\ППЗ УкрМова6\Lessons\img\43.gif                                                         не можна

 

 

3.  Гра « Я – редактор»        

       Вчитель: Молодці, ви гарно справилися з цим завданням. А тепер, щоб наше сонечко засяяло, знайдіть в тексті прикметники, які найкраще характеризують наше здоров'я, вони і будуть промінчиками для нашого сонечка.(Промінчик 5)

На дошці записані речення з помилками, учні повинні виправити помилки, аргументуючи свої відповіді і правильно записати речення в зошити (записати в зошит правильний варіант).

 1. Саме найдорожче  в людини - здоров'я. (найдорожче) 2. Найбільш найкращим способом захисту від інфекційних хвороб є запобігання проникнення інфекції в організм. (найкращим). 3.Самим важливим для людини – є збереження її життя. (найважливішим). 4. З усіх скарбів найбільш найціннішим є молодість. (найціннішим) 5. Здоров'я саме найміцніше у тих, хто загартовується і веде правильний спосіб життя. (найміцніше)

VІ. Підсумки уроку (5хв.)

- Про що ми говорили сьогодні на уроці? (про ступені порівняння прикметників )

- Я знаю, що виший ступінь має …  (дві форми просту і складену).

-   - Проста форма вищого ступеня утворюється за допомогою…(додованням до кореня або основи суфіксів –ш-,-іш-)

       - Складена форма вищого утворюється за допомогою…(більш/менш + початкова форма)

     - Я знаю, що найвиший ступінь має…(дві форми просту і складену).

        - Проста форма найвищого ступеня утворюється за допомогою…(додованням до простої форми вищого ступеня префіксів най-, якнай-, щонай-)

       - Складена форма найвищого утворюється за допомогою…( найбільш/найменш + початкова форма)

 

VІІ. Домашнє завдання (2хв.)

Опрацювати § 25. Вправа 259

VIІІ. Оцінювання (1хв.)

ІХ. Заключне слово вчителя(1хв.)

Дякую Вам діти за сьогоднішній урок, ви гарно працювали і добре справлялися із завданнями. Я сподіваюся, що ви отримали насолоду від нашого емоційного уроку, вас зігрівало проміння нашого сонечка, а значить стали  впевненішими, розумнішими і здоровішими.

 

 

 

doc
Додано
22 грудня 2020
Переглядів
199
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку