Технологічна карта уроку на тему:" Фразеологізми. Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів".

Про матеріал
Технологічна карта уроку на тему:" Фразеологізми. Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів" (10 клас, рівень стандарту)
Перегляд файлу

Учитель: Поволоцька Олена Миколаївна

Предмет: українська мова

Клас: 10

Тема уроку: Фразеологізми. Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів.

Тип уроку: урок формування практичних умінь та навичок. 

 Мета уроку: систематизація знань і вироблення  вмінь учнів із теми «Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів»

Завдання уроку:

- Предметні (освітні): навчити учнів відрізняти фразеологізми від сполучень слів, пояснювати їх значення; правильно й комунікативно доречно використовувати в мовленні фразеологічні звороти відповідно до значення їх;

- Метапредметні (розвиваючі): сформувати вміння відрізняти фразеологізми від лексичних сполучень слів, відновлювати фразеологічні звороти; розвивати вміння добирати до фразеологізмів синоніми й антоніми; робити висновки на основі виконаних інтерактивних вправ.

 - Виховні (розвиток особистісних якостей): розвивати навички критичного мислення; формувати культуру слововживання;виховувати інтерес до вивчення рідної мови.

Обладнання уроку: підручник Українська мова (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти / О. П. Глазова , освітні електронні ресурси:

- онлайн словник (блог https://olmykpovol.blogspot.com/p/blog-page_6.html)

- група в Інстаграмhttps://instagram.com/apostrof._?igshid=o724yzvfhd8

- онлайн сервіс https://learningapps.org/

- Classroom

- освітній проєкт https://naurok.com.ua

- освітній портал https://vseosvita.ua

Міжпредметні зв’язки: математика, культурологічний.

Хід уроку

Етап уроку

Час

Завдання етапу

Зміст

Методи і прийоми

Форма організації навчальної діяльності

Діяльність учителя

Діяльність учнів

1.Мотивація. Забезпечення емоційної готовності до уроку.

1 хв.

Створення сприятливого психологічного   клімату на уроці.

Прошу дітей підібрати фразеологізми, які співзвучні іх настрою зараз, наприклад: на сьомому небі, сам не свій, ні риба ні м’ясо, дивлюсь крізь рожеві окуляри, макітра розуму, ні в казці сказати, ні пером описати.  Позначити смайликами на демонстраційній дошці Zoom свій настрій. Побажання плідної роботи.

Бесіда

фронтальна

Мотивує та налаштовує учнів на роботу на уроці.

Учні сприймають повідомлення від вчителя і однокласників та налаштовуються на роботу

2. Оголошення теми,мети та завдань уроку. Робота з епіграфом.

1 хв.

Визначення мети уроку.

Пояснення епіграфу уроку

«Заговори,  щоб я тебе побачив» (Сократ)

Бесіда

фронтальна

Спонукає учнів до активної роботи, визначає мету уроку.

З’ясовують тему уроку, сприймають повідомлення вчителя.

3. Актуалізація

8 хв.

1.Пробудження зацікавленості в учнів пригадати те, що вони знають.

2. Відтворення знань, що потрібні для подальшої роботи на уроці.

Згадати вивчене про фразеологізми, переглянувши матеріали презентації (самостійно, Сlassoom)

 

Заповнити перші дві колонки таблиці: 1.Знаю, 2. Хочу дізнатися, 3. Дізнав(ла)ся (самостійне опрацювання за допомогою веб-сервісу Googlclass)

 

«Хмарка слів» до слова «фразеологізм» (самостійне виконання за бажанням, розміщували результат в філологічній групі Інстаграмhttps://instagram.com/apostrof._?igshid=o724yzvfhd8

 

Кубик Блума ( на слайді презентації відображено інтерактивний кубик, на ребрах якого розміщено питання:

1.Згадай, що вивчає фразеологія, що таке фразеологізми?

2..Назви  джерела виникнення фразеологізмів?

3.Розкажи, якими членами речення виступають фразеологізми?

4.Де можна знайти тлумачення фразеологізмів?

5.Обгрунтуй, які слова ми називаємо багатозначними?

6.Дай визначення поняттям синоніми та антоніми?

Формувальне

оцінювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийоми систематизації матеріалу

«Хмарка слів»

«Кубик Блума»

Індивідуальна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальна

 

Організовує індивідуальну роботу, інструктує щодо опрацювання презентації та формувальної таблиці,націлює на очікуваний результат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні в усній формі систематизують раніше пройдений матеріал

4.Опрацювання теоретичного матеріалу шляхом дослідження

27

хв.

Ознайомлення учнів з інформацією, її аналіз та особисте розуміння учнями на основі дослідження

Дібрати до кожної ілюстрації відповідний фразеологізм .

 - інтерактивна вправа на https://learningapps.org/1277203 (самостійне опрацювання)

Інтерактивна вправа

Індивідуальна

Активізує роботу учнів, надає посилання  елоктронного ресурсу, інструктує про правила виконання вправи та націлює на очікуваний результат.

Співвідносять малюнок с фразеологізмом

 

 

 

Стійке словосполучення бабине літо має два значення: погожі дні на початку осені; павутиння, що літає в цей період. Поясніть його значення в кожному з наведених речень.

1.День був ясний, сонячний та теплий. Починалось бабине літо(І. Нечуй-Левицький) 2. «Бабине літо» висіло на віттях, як прядиво (Леся Українка)..(текст розміщено на слайді презентації)

Лінгвістичне дослідження.

Фронтальна

Організовує індивідуальну,  колективну роботу над текстом.

Визначають значення фразеологізмів в реченні

 

 

 

 

Складіть речення з поданим  усталеним зворотом, показавши його багатозначність.:

На ноги поставити –

1) виростити, виховати;

2) вилікувати;

3) примусити діяти.

2. (за бажання): Поясніть,які значення мають подані фразеологізми: тримати (держати) слово, віддати кінці (самостійно, Classroom)

 

 

 

 

 

Творче завдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструктує про правила виконання вправи та націлює на очікуваний результат. Пояснює явище багатозначності фразеологізмів.

 

 

 

 

 

Складають речення, доводять багатозначність поданого фразеологізму.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відновіть фразеологізми, замінивши один із компонентів. За потреби скористайтеся довідковими онлайн ресурсами.https://olmykpovol.blogspot.com/p/blog-page_6.html З автобуса на бал, лопатою по воді, мовчати як риба об лід, як теля на старі ворота, оминати п’ятою дорогою, смажити раки, жди з горя погоди, Ахіллесова долоня (самостійно, Classroom)

 

 

Дослідження-відновлення

 

 

Індивідуальна

 

 

Інструктує про правила виконання вправи та націлює на очікуваний результат.

 

 

 

 

 

Здійснюють пошукову роботу.

 

 

 

Об’єднайте фразеологізми в групи: а) фразеологізми-синоніми; б)фразеологізми-антоніми. Поясніть значення.

 Той в горох, той у чечевицю, грати в одну дудку, не показувати очей, як черепаха, вертиться на думці, як торіні бублики, як зайцеві бубон, як грім з ясного неба, з головою, під носом, бистрий на розум, знайов дурня, хоч у вухо бгай, намотати на вус, не бачили дурних, ні жарене ні парене, витикати носа, викинути з голови, ні риба ні м’ясо, утрачати розум, хоч кіл на голові теши, як сніг на голову, за тридев’ять земель, бистрий на ногу, не виходить із голови, утрачати голову. (самостійно, Classroom)

Дослідження-класифікація

Індивідуальна

Інструктує про правила виконання вправи та націлює на очікуваний результат. Пояснює явище синонімії та антонімії фразеологізмів.

 

Класифікують синонімічні та антонімічні фразеологізми

 

 

 

Відновити фразеологізми, вставивши цифри на місці пропуску. Поставити знак рівняння між синонімічними фразеологізмами.

В … дудку грати. По … шкури дерти

Скорчитися в три погибелі. На всі … вітри. Під … чорти. Знати, як свої … пальців

Намолоти … мішків гречаної вовни.

… спиця в колесі …. дорогою обминати. В… дудку грати.(самостійно, Classroom)/

 

Дослідження-відновлення

Індивідуальна

Інструктує про правила виконання вправи та націлює на очікуваний результат.

Вставляють пропущені цифри на місці пропусків у реченні.

 

 

 

 Розгадати кроссенс «Фразеологізми»

1-2: бите око (людина досвідчена);

2-3: колоти очі (докоряти);

3-6: в дворі упасти голці ніде (багато);

6-9: ні до двору, ні до тину (бідний, нічого не має);

9-8: ні в тин, ні в ворота (не спроможний, не здатний виконувати свої обов’язки);

8-7: як баран на нові ворота (дивитися, втелющитися, витріщатися);

7-4: брати бика за роги (діяти рішуче);

4-1: лізти на рога (ризикувати).

(на слайді презентації)

 

Кроссенс

(асоціативна головоломка нового покоління)

Фронтальна

Пояснює значення поняття «Кроссенс»

Розгадують головоломку

 

 

 

Перегляньте відео. Пригадайте і запишіть якомога більше фразеологізмів, якими послуговуються у власному мовленні підлітки.( ставити підніжку, взяти руки в ноги, сунути свого носа в чужі справи, підбивати клинці, пускати бісики, зарубати на носі – добре запам’ятати,мугикати під ніс, грати на нервах,під самим носом).( групова робота у Viber чатах) (самостійно)

Мозковий штурм

Групова

Коментує результати роботи учнів.

Повідомляють про результати роботи.

 

 

 

Підготовка до ЗНО. Пройдіть тести онлайн за допомогою мультитренажеру (автор Наталя Ільченко) (самостійне виконання Classroom)

Фразеологічний тренажер.

Індивідуальна

Інструктує про правила виконання вправи та націлює на очікуваний результат.

Виконують онлайн тестування.

 

 

Завдання для тих учнів, що не мають доступу до мережі Інтернет

Опрацювати правила на с.40, 42. Виконати впр. 63, 66, 69, 71. (підручник Українська мова (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти / О. П. Глазова. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018. — 224 с. : іл.)

Робота з підручником

Індивідуальна

Повідомляє завдання за допомогою смс.

Виконують завдання в зошиті

5. Рефлексія і оцінювання.

5 хв

Прояснення змісту опрацьованого.

Встановлення зв’язків між тим, що вже відомо і тим, що потрібно засвоїти.

Повернімось до карти знань. Заповнимо останню колонку (усно, карта на слайді презентації)

Формувальне оцінювання

Фронтальне, індивідуальна

Коментує роботу учнів на уроці.

Відповідають

6. Повідомлення домашнього завдання

3 хв

Диференціація д/з.

Задає д/з двох  трьох рівнів.

Перший рівень — обов’язковий мінімум.

Другий рівень завдання — тренувальний.

Третій рівень— пошукове завдання.

1. Виконати впр. 70(підручник Українська мова (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти / О. П. Глазова

2. Скласти тематичний словничок

фразеологізмів (10-15), що, на ваш погляд, збагачують мовлення сучасної молоді. Поширте його як пост на сторінці в Інстаграм https://instagram.com/apostrof._?igshid=o724yzvfhd8

3. Дослідити, які фразеологізми вживають ваші батьки. Яким синонімічним чи антонімічним фразеологізмом можете  їм відповісти.  Створити коротеньке відео за допомогою мережі «ТікТок», щоб проілюструвати дослід. (приклад надаю) – завдання за бажанням.

Різнорівневе завдання

Індивідуальна

Пояснює д/з

Учні самостійно вибирають рівень д/з.

 

 

docx
Додано
21 лютого
Переглядів
113
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку