Тема 4 Збереження та реалізація спадкової інформації Урок 1-2 Гени та геноми. Будова генів та основні компоненти геномів прокаріотів та еукаріотів

Про матеріал
Урок створено в системі модульно- розвиваючого навчання. Урок складається з трьох міні модулей, під час яких дається поняття про гени і геноми, типи генів, схема будови генів про- еукаріотів; визначаються особливості та ускладнення організації генів організмів; розвивається уміння порівнювати процеси , узагальнювати, роботи висновки; працювати з додатками Google;
Перегляд файлу

Великоновосілківська гімназія з загальноосвітньою школою І ступеня Великоновосілківської селищної ради Донецької області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробка уроків

 

Біологія 9 клас

     

 

Тема 4 Збереження та реалізація спадкової інформації

 

Урок 1-2    Гени та геноми. Будова генів та основні компоненти геномів прокаріотів та еукаріотів

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Вчитель біології і хімії

                                                                         Борисенко

                                                                Любов   Григорівна.

                                                    Вчитель вищої кваліфікаційної категорії ,                                                                                                                                      

                                                    старший вчитель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              2023-2024 навч. рік

 

 

 Борисенко Л. Г. вчитель біології та хімії Великоновосілківської гімназії з загальноосвітньою школою  І ступеня Великоновосілківської селищної ради Донецької області.

 

    Великоновосілківська гімназія з загальноосвітньою школою І ступеня Великоновосілківської селищної ради  працює в системі модульно- розвиваючого навчання , яке більш підходить під час дистанційного навчання.

      Календарний план з біології складається з урахуванням вимог гімназії. Заняття проводяться  90 хвилин з  міні модулями 30х30. Кожен міні модуль планується  з урахуванням мети.  Відповідно цілі точно відповідають досягнутим результатам. Модулі дозволяють ущільнити навчальну інформацію й представити її блоками. Здійснюється індивідуальний темп навчальної діяльності. Поетапний модульний контроль дає гарантію ефективності навчання

       Навчальний модуль – відносно самостійна, цілісна частина реального навчально-виховного процесу, яка завдяки єдиному технологічному циклу поєднує змістовий, формальний, процесуальний і результативний модуля

         Цикл цього навчального модуля має  шість основних етапів установчо-мотиваційний, змістово-пошуковий, контрольно-смисловий, адаптивно-перетворюючий, системно-узагальнюючий, контрольно-рефлексивний, кожний з яких має свої завдання, психолого-дидактичний зміст і розвиває певні сторони внутрішнього світу особистості.

 

Тема 4 ( 10 годин /15 міні модулів)  Збереження та реалізація спадкової інформації

 

 

   № уроку

     1-2

 ( 23-24)

   3-4

(25-26)

 5-6

(27-28)

 7-8

( 29-30)

 9-10

( 31-32)

мм

Міні модуль/Тема

Гени та геноми. Будова генів та основні компоненти геномів про- та еукаріотів

Основні типи РНК. Реалізація спадкової інформації. Транскрипція

 

 

Генетичний код. Біосинтез білка Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК. Практичні роботи №2

Поділ клітин: клітинний цикл, мітоз. Мейоз. Статеві клітини і запліднення

Етапи індивідуального розвитку.

Узагальнення.

 Різнорівнева тестова контрольна  робота з теми 4

 

 

Установчо- мотиваційний

 

********

 

 

 

 

1

Змістовно-пошуковий

 

********

********

********

********

********

********

**********

7

Адаптивно перетворюючий

 

*********

Сам. робота

********

Пр.р №2

********

Лаб. досл

 

3

Контрольно- змістовний

*********

GoogleТест

 

********

GoogleТест

 

 

2

Системно- узагальнюючий

 

 

 

 

*********

1

Контрольно-рефлексивний

 

 

 

 

*********

Різнорівнева тестова перевірочна робота з теми

1

 

 

 

 

 

 

  Урок 1-2      (23-24)

 Гени та геноми. Будова генів та основні компоненти геномів про- та еукаріотів

 

 

Мета: дати поняття про гени і геноми, типи генів,  схему будови генів про- еукаріотів; визначити особливості та ускладнення організації генів організмів;

     розвивати уміння порівнювати процеси , узагальнювати, роботи висновки;  працювати з додатками Google;

    виховувати толерантність, повагу до іншої думки ; дбайливе ставлення до навколишнього середовища

 

  Обладнання. Гаджети. Class – room., електронний підручник: Біологія. К. М. Задорожний,   робочий зошит К. М. Задорожний Біологія 9 клас,  додатки  Google, відео матеріали

 

І  Установчо-мотиваційний міні модуль

    Змістовно – пошуковий міні модуль

Мета: ознайомити з темою  « Збереження та реалізація спадкової інформації», етапами вивчення теми, темами практичної роботи та лабораторного дослідження; вимогами до рівня компетентності, особливостями визначення рівня знань; дати поняття гена, особливостей  геному організмів та генетичного коду.

 

 1.     Організаційний етап  . Привітання. Побажання хорошого настрою та успіху у навчанні.

 

 Знайомство  з темою  « Збереження та реалізація спадкової інформації», етапами вивчення теми, темами практичної роботи та лабораторного дослідження, способом визначення рівня навчальних досягнень

 

 1.     Мотивація діяльності:

-         Яку інформацію називають спадковою?

-         Чому важливо знати спадкові особливості організму?

-         Чому важливо знати генетичний код організму?

 1.     Вивчення нового матеріалу

План

 1. Спадкова інформація ( робота з підручником стор. 19.1 Спадкова інформація в організмі людини)
 2. Гени. Питання до відео:
 1. Яка речовина зберігає спадкову інформацію?
 2. Що таке ген?
 3. Які існують типи генів?
 4. Демонстрація відео « Що таке ген?» (4.45сек) за посиланням:  https://www.youtube.com/watch?v=yCXSZrbmiL8
 1. Геном. Розмір геному деяких видів живих організмів ( аналіз учнями таблиці підручника стор. 80)
 2. Генетичний код ( визначення відповідності між триплетами нуклеотидів та амінокислот мал. 19.4). Знайомство з таблицею генетичного коду та основними властивостями генетичного коду
 1.     Закріплення

Відповідь на запитання ( стор.81)

Розв’язування  елементарних вправ ( нуклеотиди- кодон-амінокислота)

 

Висновок учнів

Інформація, яка визначає властивості організму, передається від батьків до нащадків, називається спадковою; вся інформація записана в генах;

гени поділяють на структурні і регуляторні; всю систему генів називають геномом; генетичний код  - система запису спадкової інформації.

 

( Перерва. Інструктаж з безпеки життєдіяльності. Рекомендації щодо гімнастики для очей)

 

ІІ Змістовно- пошуковий міні модуль

 

Мета: дати поняття про будову генів про і еукаріотів, надати допомогу у визначенні ознак, за якими відрізняється будова цих генів.

 

 1.     Актуалізація опорних знань.

Біологічний диктант.

Доповніть речення. Кожний ген є ділянкою молекули _______. Він відповідає за утворення однієї  або кількох______________ організму. Гени за функціями можуть бути ____________ та _______________.

Усі гени входять до складу ________. Триплет нуклеотидів відповідає певній амінокислоті, називається ___________.

 

 1.     Мотивація діяльності

Клітини по наявності ядра ділять на клітини прокаріоти, які не мають ядра та еукаріоти,  ядерні клітини. Гени прокаріотів мають відносно просту будову, тому що прокаріоти найдавніші організми на планеті. Яке ускладнення виникли у генів   в процесі еволюції і як вони впливають на роботу генів?

 1.     Вивчення нового матеріалу

План

 1. Схема будови генів ( кодуюча та некодуюча ділянка гена) 
 2. Гени прокаріотів ( робота з підручником стор. 82 мал 20.1)
 3. Гени еукаріотів ( робота з підручником стор. 83. Мал 20.3)
 1.     Закріплення.

1. Робота з Jamboard Будова генів прокаріотів та еукаріотів посилання: https://jamboard.google.com/d/1SssPcvc3-xqGtxTkCZiidOdV8rypWBOMqv7g_MthUEE/edit?usp=sharing:

2. Дайте відповідь на запитання:

-.Навіщо генам потрібен промотор?

- Навіщо генам потрібен термінатор?

- Що таке оперон?

- Що таке інтрон?

- Використовуючи Jamboard “ Будова генів прокаріотів і еукаріотів» порівняйте гени про – та еукаріот

 

Висновок учнів

Для функціонування генів живих організмів потрібна наявність спеціальних ділянок для початку (промотор), регуляції і завершення (термінатор) зчитування інформації. Гени прокаріотичних організмів можуть об’єднуватися в спеціальні групи — оперони, які мають на всіх один промотор, оператор і термінатор. Гени еукаріотичних організмів містять некодуючі (інтрони) і кодуючі (екзони) ділянки ДНК. Крім того, ці гени мають у своєму складі регуляторні ділянки, які змінюють швидкість їхньої роботи.

 

( Перерва. Рекомендації щодо фізичних вправ для відпочинку)

 

ІІІ Контрольно- змістовний міні модуль

Мета: визначити первинний рівень знань з теми шляхом використання  Google форм ( тест « Реалізація спадкової інформації»)

 

1)Актуалізація опорних знань

  Робота з термінами: ген, геном, регуляторний ген, структурний ген, генетичний код, будова генів прокаріот, будова генів еукаріот.

  Пронумеруйте  компоненти оперону в послідовності від його початку до кінця

 

А Оператор

Б промотор

В Термінатор

Г Структурні гени

 

 

 

 

 

2) Виконати тест « Реалізація спадкової інформації» за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/1azrSr9lMZKxu7Qn1AQXnRLjb7NdmK7KfUMJYKHXIH88/edit#settings

 

Робота виконується 10 хвилин

3) Аналіз тесту

4) Робота над помилками. Корекція знань

 

Домашнє завдання. Повторити п.19,20, повторити терміни і поняття

*Дайте відповідь на запитання. У бактерії кишкової палички гени об’єднуються в оперони, що суттєво спрощує процеси регуляції синтезу білків. А от у кішки оперони відсутні, хоча генів у її геномі набагато більше. Чому така проста система регуляції не використовується організмом кішки

 

 

Закінчення роботи. Побажання хорошого настрою та спокійного, вдалого дня

 

 

 

1

 

docx
До підручника
Біологія 9 клас (Задорожний К. М.)
Додано
29 січня
Переглядів
68
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку