16 вересня о 18:00Вебінар: Робота з дітьми, що мають синдром Дауна: цікаво про важливе

Доповідь на педагогічній раді на тему: «Роль класного керівника очима учнів» (за результатами анкетування учнів за анкетою «Класний керівник очима учнів»)

Про матеріал

Анкетування охоплювало психологічний та операційний, організаційний зміст діяльності класного керівництва, а саме:

бачення учнями основної ролі класного керівника в НВП;

визначення учнями найважливіших психологічних характеристик педагога;

очікування вихованців стосовно дій класного керівника в конфліктних ситуаціях;

висловлювання дітьми своїх побажань щодо проведення класних заходів.

Перегляд файлу

Доповідь на педагогічній раді

Дата: 17.11.2015 р.

Тема: «Роль класного керівника очима учнів»

(за результатами анкетування учнів за анкетою                  «Класний керівник очима учнів»)

 

Обгрунтування актуальності опитування. Освіта є основою інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку особистості, суспільства, нації і держави. Це – процес формування знань, духовного обличчя людини під впливом інтелектуальних надбань, моральних і духовних цінностей, процес виховання і самовиховання.                                          Вирішальну роль у забезпеченні якості освітніх послуг відіграють класні керівники, які безпосередньо взаємодіють зі своїми вихованцями і повинні максимально пристосовуватися до їх освітніх запитів. Тому одним із важливих відомостей для класних керівників є знання основних освітніх потреб учнів, задоволення яких безпосередньо залежать від нього.                                            Для отримання такої інформації було проведено анкетування в молодшій та середній ланках навчального закладу.                                                                       Контингент дослідження. В дослідженні взяло участь 13 учнів 2 класу,  23 учні 3-4 класів, 21 учні 6-7 класів та 20 учнів 8-9 класів.                                          Основною метою анкетування стало виявлення потреб та очікувань учнів від  класного керівника з метою вибору ним  найбільш оптимальної педагогічної   позиції у процесі взаємодії з учнівським колективом.                                          Зміст анкетування. Анкетування охоплювало психологічний та операційний, організаційний  зміст діяльності класного керівництва, а саме:

 • бачення учнями основної ролі класного керівника в НВП;
 • визначення учнями найважливіших психологічних характеристик педагога;
 • очікування вихованців стосовно дій класного керівника в конфліктних ситуаціях;
 • висловлювання дітьми своїх побажань щодо проведення класних заходів.

Аналіз результатів проведеного анкетування показав наступні результати:

 1. Бачення учнями основної ролі класного керівника в НВП

 Питання: Якою, на ваш погляд, має бути роль класного керівника?

Роль класного керівника учні різних вікових категорій вбачають по-різному. Найбільше учнів хочуть бачити у вчителеві другу маму в 6-7 класах (55%) (здебільшого такі результати зумовлені виборами дітей 6 класу), далі – у молодших учнів (13%), і, як і передбачалося (це закономірність у підлітковому віці, який характеризується прагненням підлітків до відсутності контролю з боку рідних), найменше хочуть бачити другу маму в класному керівнику – у 8-9 класах.                                                                                                                               По 5% опитуваних учнів 3-4 класів та 6-7 класів і 10% учнів 8-9 класів вважають, що класний керівник має відігравати роль старшого товариша.                             5% молодших школярів, 25% учнів 6-7 класів і 57% учнів 8-9 класів хотіли б бачити в педагогові наставника і порадника. Це також зумовлено віковими особливостями дітей, адже саме в підлітковому віці особистість виявляє бажання (хоча й частіше це приховує) мати мудрого і авторитетного порадника.                                                                                                                                                                                      Зовсім інша ситуація з кількістю позитивних виборів ролі «контролера успішності та дисципліни». Молодші школярі звичайно ще потребують і не відмовляються, і навіть охоче приймають контроль з боку педагога, що й підтверджується кількістю виборів учнями даної ролі (77%). У молодшому підлітковому віці (6-7 класи) ця потреба різко знижується (в нашому дослідженні до 15 % опитуваних) і трохи зростає у 14-15-річному віці (до 28% опитуваних учнів 8-9 класів).

Таблиця 1. Бачення учнями основної ролі класного керівника в НВП

Відповіді

Клас (3-4)

Клас (6-7)

Клас (8-9)

Друга мама (%)

13

55

5

Старший товариш (%)

5

5

10

Наставник, порадник (%)

5

25

57

Контролер успішності та дисципліни (%)

77

15

28

 

 

 

 

 

Діаграма 1. Бачення учнями основної ролі класного керівника в НВП

 1. Визначення учнями найважливіших психологічних характеристик педагога

Питання: Яка риса характеру, на вашу думку, є найважливішою для  класного керівника?

 Оптимізм цінується учнями також в залежності від віку. Як ми можемо побачити, чим старша молода особистість, тим більше вважають важливою рисою для людини оптимізм. Хоча в порівняні з іншими характеристиками, оптимізм посідає найменше серед вибраних рис учнями всіх вікових категорій. Так, лише 9% учнів молодших класів, 15% і 19% школярів середніх класів вважають її провідною серед інших запропонованих в анкеті рис (хоча й передбачалися трохи вищі показники в підлітків).                                                                                                                                                          Терпимість теж займає незначне місце серед вибраних рис молодшими школярами (13%), тоді як у середніх посідає досить значне місце (40% у 6-7 класах і 43% у 8-9 класах).                                                                                                                Товариськість педагога однаково, як видно, важлива для молодших учнів ( 26% )та молодших підлітків (25 %), у 8-9 класах рівноцінна оптимізму.                                                                                                                                                          «Розумна» вимогливість визначається у початковій ланці як найважливіша риса класного керівника в більшості учнів (52%). «Розумної» вимогливості  очікують від вчителя 20% учнів 6-7 класів. Для 8-9 класів ця характеристика займає місце поряд з оптимізмом та товариськістю (19%).

 

 

Таблиця 2. Визначення учнями найважливіших психологічних характеристик педагога

Відповіді

Клас (3-4)

Клас (6-7)

Клас (8-9)

Оптимізм (%)

9

15

19

Терпимість (%)

13

40

43

Товариськість (%)

26

25

19

«Розумна» вимогливість (%)

52

20

19

 

Діаграма 2. Визначення учнями найважливіших психологічних характеристик педагога

 1. Очікування вихованців стосовно дій класного керівника в конфліктних ситуаціях

Питання: Хтось з учнів здійснив поганий вчинок (розбив вікно, зіпсував меблі, нагрубив вчителеві). Що, на вашу думку повинен зробити класний керівник?

 Покарання винуватця від педагога очікують більша половина молодших школярі (56%), невелика частина учнів 6-7 класів теж притримуються такої думки (10 %), і четвертина (24 %) учнів 8-9 класів.                            В однаковій мірі вважають, що педагог повинен зробити вигляд, що не помітив провини винуватця (10%).                                                                                                                              Очікують захисту класного керівника від докорів адміністрації навчального закладу лише невелика частина молодших школярів (9 %).

 

Таблиця 3. Очікування вихованців стосовно дій класного керівника в конфліктних ситуаціях

Відповіді

Клас (2-4)

Клас (6-7)

 Клас (8-9)

Покарати винуватця (%)

56

10

24

Зробити вигляд, що не помітив (%)

9

10

10

Захищати від докорів адміністрації (%)

9

 

 

Поговорити з винуватцем на одинці (%)

26

80

66

 

Діаграма 3. Очікування вихованців стосовно дій класного керівника в конфліктних ситуаціях

 

 1. Очікування вихованців стосовно дій класного керівника в конфліктних ситуаціях

Питання: Винуватець знову завинив. Яка реакція класного керівника, на вашу думку, повинна бути?

 Знову покарати винуватця висловлюють побажання приблизно однаково учні 3-4 класів та учні 8-9 класів (13% і 10%). Учні 6-7 класів вважають, як бачимо, уже недоречним такий спосіб вжиття заходів при повторній конфліктній ситуації з боку того ж винуватця.                                                                       Невеликі розбіжності в думках дітей бачимо при визначенні правильної реакції вчителя у вигляді «читання довгих нотацій» винуватцю – 13% (3-4 класи), 20 % (6-7 класи) і 24 % (8-9 класи) вибрали як правильні дії педагога учні.                                                                                                                                                                                                     Очікують виклик винуватця до директора навчального закладу тільки 9% учнів 3-4 класів, 25% учнів 6-7 класів і 38 % учнів 8-9 класів              .                                          Найбільш доцільними заходами покарання винуватця вважають запрошення батьків до школи учні молодших класів (65%) та молодші підлітки (55%). Трохи більше четвертини учнів 8-9 класів (28%)               теж вважають вплив на порушників дисципліни через їхніх батьків хорошим виховним заходом.

Таблиця 4. Очікування вихованців стосовно дій класного керівника в конфліктних ситуаціях

Відповіді

Клас (3-4)

Клас (6-7)

 Клас (8-9)

Знову покарати винуватця (%)

13

 

10

Прочитати довгу нотацію (%)

13

20

24

Викликати до директора школи (%)

9

25

38

Викликати батьків до школи (%)

65

55

28

 

Діаграма 4. Очікування вихованців стосовно дій класного керівника в конфліктних ситуаціях

 

 1. Висловлювання дітьми своїх побажань щодо проведення класних заходів

Питання: Які класні заходи, на вашу думку, були б цікавішими?

Як бачимо, 30% учнів 3-4 класів позитивно ставляться до бесід на цікаві та важливі теми, що є досить непоганим для дітей даної вікової категорії і свідчить про їхню допитливість, прагнення розширити свої знання з певної тематики. З невеликою розбіжністю такі побажання виявляють учні середньої ланки (20% і 24%). Для підлітків – це досить низькі показники, що є, варто зазначити, не промахом педагогів навчального закладу, а найймовірніше, наслідком надмірної включеності сучасної молоді в мультимедійний простір (комп’ютерні ігри, спілкування в соціальних мережах, сприйняття будь-якої інформації з Інтернету як правдивої без її аналізу та доступної перевірки на достовірність).                                                                                    Бажання проводити колективні заходи разом з батьками виявила зовсім незначна частина тільки учнів молодших школярів та молодших підлітків (9% і 5% відповідно). Для учнів початкової ланки очікувалися трохи більші показники.                                                                                                                                                                                       Походи приваблюють учнів все більше з їхнім дорослішанням. 22 % дітей 3-4 класів, 40% учнів 6-7 класів і помітно більша частина (71%) учнів 8-9 класів виявили бажання ходити в походи.                                                                                                  Очікування учнів щодо проведення різного роду шкільних конкурсів та вікторин протилежні очікуванням щодо походів. Чим старші діти, тим меньше вони виявляють бажання брати участь у конкурсах, вікторинах. Так, 39% і 35% учнів 3-4, 6-7 класів вважають цікавими подібні види проведення класних та шкільних виховних заходів, тоді, як зовсім небагато учнів, а саме 5% виявили таке ж бажання.

Таблиця 5. Висловлювання дітьми своїх побажань щодо проведення класних заходів

Відповіді

Клас (3-4)

Клас (6-7)

Клас (8-9)

Бесіди на цікаві теми (%)

30

20

24

Колективні заходи разом з батьками (%)

9

5

 

Походи, прогулянки (%)

22

40

71

Різні конкурси, вікторини (%)

39

35

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 5. Висловлювання дітьми своїх побажань щодо проведення класних заходів

Рекомендації:

Адміністрації:

 1. Надання методичної допомоги класним керівникам в розробці та реалізації ефективних форм та методів виховної роботи з учнями.

Класним керівникам:

 1. Врахування аналізів результатів опитування учнів за анкетою «Класний керівник очима учнів» при організації виховної роботи з класним колективом.
 2. Застосування анкетування та тестування з учнями на визначення їхнії інтересів, схильностей, ставлення до навчального закладу та однокласників з метою задоволення освітніх потреб учнів.

Психологу:

 1. Вивчення психологічних аспектів педагогічної діяльності класних керівників для подальшої розробки та надання рекомендацій для оптимізації взаємин в системі «класний керівник – учні».
 2. Допомога класним керівникам в пошуку та застосуванні діагностичних методик (анкет, тестів, проективних методик) для вивчення особистості учня, їхніх потреб, а також для самооцінки власної професійної діяльності.
 3. Розробка та реалізація психолого-педагогічних заходів для класних керівників (тренінг, круглий стіл, психологічна просвіта).

1

 

docx
Пов’язані теми
Психологія, Інші матеріали
Додано
31 липня
Переглядів
91
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку