24 листопада о 18:00Вебінар: Екскурсії до галерей та музеїв: ідеї для дистанційного навчання і не тільки

Тема. Складнопідрядне речення з підрядними причини, мети та умови

Про матеріал
Терно Т.Г вчитель української мови та літератури Розробка уроку 9 клас Складнопідрядне речення з підрядними причини, мети та умови Українська мова ,9 кклас ,Авраменко О.М.,Грамота
Перегляд файлу

Тема. Складнопідрядне речення з підрядними причини, мети та

           умови

Мета: познайомити учнів із складнопідрядними реченнями причини, мети та умови, формувати вміння розпізнавати такі речення, визначати в них граматичні основи, частини головну й підрядну, способи приєднання підрядної частини до головної, креслити схеми речень, вживати ці речення у власному висловлюванні; розвивати пунктуаційну грамотність, мовлення, логічне мислення, пам’ять; виховувати у повазі до рідної мови, культури, творчості Г.С. Сковороди.

Обладнання: таблиці, схеми, портрет Г.С. Сковороди, плакат «Афоризми

Г. Сковороди», картки, друковані тексти.

                                                  Хід уроку

 • Організаційна частина.

    Психологічне налаштування.

    Епіграф: Якщо пошукаєш у книгах мудрості, то знайдеш велику користь             

                    для душі своєї. Нестор Літописець

 • Як ви розумієте ці слова?
  • Мотивація.
 • У якій формі висловлено думку епіграфа?
 • Назвіть вид речення.

Учитель. Сьогодні на уроці ми будемо вивчати складнопідрядні речення, ці знання допоможуть вам зробити мовлення більш точним, змістовним, виразним, а також допоможуть добре підготуватися до контрольної роботи.

       (Запис епіграфа)

 • Актуалізація опорних знань.

 Перевірка домашнього письмового завдання.

 Інтелектуальна розминка ( «Карусель» запитань і відповідей).

 Індивідуальне завдання (на дошці).

 Робота з таблицею. Користуючись таблицею, пояснити, які існують види складнопідрядних речень.

 Орфографічна пильність.

Сьогодні ми її перевіряємо грою «Знайди зайве»

                                     «Знайди зайве»

 1. Зап’яс…ний, якіс…ний, тиж…невий, облас…ний.
 2. Пр…зидент, пр…стол, пр…тихий, пр…м’ятий.
 3. Радіст…ю, взут…я, легкіст…ю, сміливіст…ю.
 4. Жовт…ватий, малесен…кий, гарнен…кий, тонюсін…кий.
 5. Л…ється, солов…їний, міжбрів…я, роз…яснити.

     Завдання: пояснити правопис слів, виписати «зайві» слова, підкреслити в            

     них пропущені букви і розшифрувати закодоване слово.

 • Закодоване слово «титул»
 • Що воно означає? Де можна про це дізнатися?

 Робота з тлумачним словником. Усно: скласти речення з цим словом.

   Орфографічна пильність

Прочитати, правильно наголошуючи слова на плакаті:

 Вимога, вимова, зокрема, теревені, зрання, навпіл, солодощі, поперед, помилка.

Перевірити за словником (Орфоепічний словник).

 • З яким словом можна скласти фразеологізм? (Теревені правити). Що він означає?

 Підсумок.

 • Що ці завдання допомогли нам пригадати?
  • Повідомлення теми, мети, завдань уроку.
  • Етап реалізації.

    Пригадайте, на які питання, відповідають обставини причини, мети, умови? Яка їхня роль у мовленні? (Звернутись до таблиці)

    Лінгвістичне дослідження. Робота в парах.

 Завдання: порівняйте групи складнопідрядних речень. Визначте, у реченнях якої групи є підрядні причини, мети та умови. Зясуйте, нащо вказує підрядна частина в кожному виді речень, на які питання відповідає, якими сполучниками приєднується до головної частини.

 Група 1.  1. Ніяка в світі сила нас не зламає, бо нас коріння наше в землі  

                 тримає. 2. На березі ставало темно, тому що з берега насувала   

                важка чорна хмара.

 Група 2. 1. Докласти треба руки мозолясті, щоб красувався вбогий переміг                   

                 нечувано багатим урожаєм. Для того щоб щаслива літувала доля, я       

                 заступлю     дорогу осені й журбі.

 Група 3. 1.Як я хочу бути улюбленим, то сам перший люблю.

                2. Якби всі слова святкували не було б кому працювати.

 - Який висновок можна зробити?

    Робота з підручником.

 • Опрацювати §24 підручника.
 • Виконати вправу 1 (усно).

 Підсумок.

 • З якою метою ми виконували це завдання?

Вправа 2

    Творчий переклад.

   Перекласти речення, перебудувати його на складнопідрядне. Запишіть речення, прочитайте вголос, дотримуючись правильної інтонації, визначте його вид, накресліть його схему.

Одному богатому человеку очень тяжело жилось из-за отсутствия душевного покоя. (Одному  панові дуже  тяжко жилося, тому що він не мав душевного спокою).

Схема:

[      ], (тому що).

 •                  Учитель: Сковорода приніс цьому панові лопату, граблі, вила, поклав перед ним і сказав: «Працюй – і будеш веселий та щасливий».

Завдання: обговоріть у парі і запишіть відповідь Сковороди, вживаючи речення з підрядними причини, мети або умови.

Підсумок.

- Що дало вам виконання цього завдання?

 •     Робота з текстом

Учням роздано аркуші з текстом «Г. С. Сковорода»

На межі двох періодів історії українського письменства – давнього і нового – височить постать Г.С.Сковороди. Те, що він залишив нам у спадок,- це цілюще, життєдайне джерело.

Це був один із найчудовіших людей свого часу. Особа настільки ж обдарована, наскільки й оригінальна.

Син простого козака, що пізнав на собі трухлявість схоластичної науки, Сковорода вже однією силою свого морального впливу зробився дуже вдатною людиною серед сучасників і співвітчизників.

Йому пропонували високі посади, та мудрець відповідав на те, що світ подібний театру. Щоб грати в театрі з успіхом і похвалою, беруть ролі за здібностями. Поет же вирішив, що в театрі світу не зможе представляти жодної ролі, крім низької, простої, безтурботної, самотньої. На його думку, коли ти твердо ступаєш обраним тобою шляхом, то ти щасливий.

Філософ уважав себе задоволеним цим, бо таку роль обрав собі сам. Де б він не був, ніде не дався у спокусливі сіті заради «панства великого», заради «лакомства нещасного». Мандрівний педагог жив так, як учив людей, а учив так, як жив.

 •     Словникова робота.

Схоластична наука – формальна, відірвана від життя та практики.

Завдання:

 • Прочитати текст.
 • Визначити тему, основну думку, стиль, тип мовлення.
 • Які засоби звязку речень є у тексті? Які стилістично-синтаксичні особливості тексту?
 • Робота у групах.

І група - знайти і виписати складнопідрядні речення з підрядними причини;

ІІ група – з підрядними мети;

ІІІ група – з підрядними умови.

   У виписаному реченні підкреслити граматичну основу, виділити сполучник, накреслити схему.

Проблемне питання:

 • Які ще види складнопідрядних речень є у вашій частині тексту?

Підсумок.

 • Що ви пригадали, коли виконували це завдання?
  • Рольова гра «Редактор»

Уявіть себе редактором, якому потрібно співвіднести речення зі схемами на дошці.

Завдання.

Прочитайте виразно афоризми Сковороди, зясуйте їх значення.

 • Які афоризми ви знаєте напамять?

 

 •                                   - Робота у парі

У поданих висловах знайти речення, які б відповідали схеми:

1. [      ], (щоб).

2. [      ], (бо).

3. (Якщо), [      ].

Чим глибше ми пізнаємо науки, тим сильніше палять серце наше голод і спрага.

Збери всередині себе свої думки, щоб і в собі самому міг шукати справжніх благ.

Там, де душа вражена якимось пороком, вона не може бути весела.

У твою кров увійде сонце, бо пізнаєш істину.

Якщо не зможу нічим любій Вітчизні прислужити, тоді з усієї сили намагатимусь ніколи ні в чому її не шкодити.

Записати речення, поставити розділові знаки, зробити синтаксичний розбір одного речення.

 • Проблемне питання
 • Яке речення відрізняється від усіх інших? Чим саме?
 • Як приєднується підрядна частина до головної у складнопідрядних з підрядними причини, мети, умови? (Тільки сполучниками, сполучні слова не використовуються).

Підсумок.

 • Що вам дало виконання цього завдання?
  • Творча робота

Теза: У дітей потрібно виховувати пошану до рідної мови.

Завдання: створити власне висловлювання, в якому аргументувати правильність висловленої тези. Вживати складнопідрядні речення з підрядними причини, мети, умови.

 • Перевірка роботи.
 • Прослухайте вірш Д. Білоуса «Якщо з українською мовою…» (виразне читання вірша учнем).
 • До чого він закликає?
 • Які види підрядних речень ви в ньому помітили?
  • Підсумок уроку.
 • Які завдання ми ставили на початку уроку?
 • Чи вдалося їх виконати?
  • Рефлексія.

Сьогодні на уроці я…

(учні діляться враженнями від уроку за схемою):

 • дізнався…
 • зрозумів…
 • навчився…
 • найбільший мій успіх – це…
 • найбільші труднощі я відчув…
 • я не вмів, а тепер умію…
  • Оцінювання.
  • Домашнє завдання.
   • Вивчити § 24.вправа 8.
   • Виконати одне із завдань на вибір:

виписати із творів Г. Сковороди по два складнопідрядних речення з підрядними мети, причини, умови;

 • написати листа від імені мови до учнів, вживаючи складнопідрядні речення з підрядними причини, мети, умови.

 

docx
До підручника
Українська мова 9 клас (Авраменко О.М.)
Додано
20 січня
Переглядів
496
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку