Тема уроку: Механічний рух і статево-вікова структура населення.

Про матеріал

Урок № 2

Тема уроку: Механічний рух і статево-вікова структура населення.

Мета уроку: навчити визначити суттєві ознаки понять «механічний рух», «еміграція», «імміграція», «сальдо міграцій»; розрізняти різні види міграцій; вказувати причини міграції в Україні;сформувати уявлення про статево-вікову структуру населення і чинники, що на неї впливають;

-розвивати уміння і навички працювати зі статистичними даними, атласами, картами; уміння характеризувати статево-вікову структуру населення, робити правильні висновки;

- виховувати повагу та толерантне відношення до людей похилого віку ; почуття єдності з українцями діаспори; цікавість до розширення зв'язків з українцями зарубіжжя.

Тип уроку : урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: Політична карта світу, карта адміністративно-територіального поділу, кольорові фото людей похилого віку, роздатковий матеріал, діаграми, комп'ютерне обладнання з відповідним програмним забезпеченням.

ХІД УРОКУ

I.Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань і вмінь

1. Бесіда

– з'ясуйте, як екологічна ситуація в Україні впливає на приріст чи, навпаки, спад населення.

-чи можна подолати процес депопуляції у країні?

2. Прийом «Географічний футбол.»

- чисельність населеня України складає…

-природний приріст населення – це…

-густота населення – це…

-середня густота населення становить…

3.Тест-картки (для сильніших учнів)

III. Мотивація навчальної діяльності учнів

Кількість жителів не залишається постійною. На неї впливає як природний рух так і механічний рух або міграції. Сьогодні на уроці ми р навчимося розрізняти різні види міграції, аналізувати статевовікову структуру населення нашої країни, робити висновки.

IY. Вивчення нового матеріалу

1. Кількість населення країни залежить не тільки від природного руху, а й від механічного. Адже люди з різних причин можуть виїхати тимчасово або назавжди за межі власної країни, тобто мігрувати.

2. Робота з підручником. Виписати поняття «механічний рух» у зошити.

Механічний рух (міграції) –це територіальні переміщення населення, пов'язані зі зміною місця проживання.

Робота в групах.

1група- дає визначення і розповідає про зовнішню міграцію

2група – про внутрішню міграцію

Еміграція – переселення в іншу країну на постійне проживання.

Імміграція – в'їзд іноземців у державу на тривалий період чи на постійне проживання.

3.Колективне складання схеми «Види міграції»

Види міграції

За причинами

За терміном

За характером

Навести приклади батьків, які їздять на роботу в інше місто, село. Обговорення.

4.Сальдо міграції (Додаток 3 стор.255 в підручнику).

Сальдо міграції –це різниця між еміграцією та імміграцією.

Визначення по рокам сальдо міграції , використовуючи дані таблиці. Воно від'ємне. Обговорення причин.

Розглянувши явище депопуляції населення України, ми встановили, що воно відбувається швидкими темпами. . Як же позначається це негативне явище на кількості населення молодшого (до 14 років) і старшого віку?.

Відбувається «старіння нації» , тобто частка людей старшого віку стає у суспільстві більшою, зростає так звана «консервативність» нації.

5.Робота з підручником. мал. 13 – аналіз графіку розподілу населення України з 1990 по 2008 р. Зміни, які відбулися.

На дошці вивішується три діаграми вікової структури країн «А», «Б» і» В»., в яких склалися різні демографічні ситуації.(Обговорення їх).

Побудова стовпчикової діаграми в зошиті

5.Самостійна робота: Побудуйте стовпчикову діаграму в зошиті, використовуючи такі дані:

- 1-а група (0-14р.) складає 20,5%

-2-а група (15-59р.) – 61,6%

-3-а група (60р. і більше) – 17,8% населення .

Статева структура населення - це співвідношення чоловіків і жінок.

Середня тривалість життя жінок в середньому на 12 років вища, ніж чоловіків. Чому? Проблемне питання. «Мікрофон» «Я вважаю, тому що…» (Обговорення).

Y. Закріплення нових знань і вмінь

1.Прийом «Це цікаво знати»

У своїй книзі «Процес старіння нації» , польський демограф Едвард Россет застосовує таку шкалу для класифікації суспільств залежно від ступеня розвитку процесу «старіння» нації:

Демографічна молодість, коли частка людей похилого віку складає менше 8%;

Переддень старіння – частка складає 8-10%

Власне старіння- частка складає 10-12%

Демографічна старість – частка складає понад 12%.

Істотно різниться також вікова структура міського і сільського населення. В сільській місцевості частка працездатного віку майже на 10% менша, ніж у містах.

2.Прийом «Відгадай!»

Визначте, до яких типів міграції належать такі випадки. Наприклад:

1. Шестикласника Андрія відвезли на літні канікули у Луганську область.

2.Молоде подружжя Юрій та Наталка вересень провели на одному з курортів Іспанії.

3.Родина Левіних у повному складі переселяється на постійне проживання до Ізраїлю.

YI. Підсумок уроку.

Висновок: З вищесказаного можна зробити висновок, що найповніше відбиває демографічну ситуацію в країні статево-вікова структура населення, тобто співвідношення чоловіків і жінок в різних вікових групах.

YII. Домашнє завдання.

-Прочитати параграф 6 до кінця;

- запропонуйте заходи, які б вплинули на припинення «витоку умів» з країни.

Перегляд файлу

  Урок № 2

Тема уроку: Механічний рух і статево-вікова структура населення.

Мета уроку:  навчити визначити суттєві ознаки понять «механічний рух», «еміграція», «імміграція», «сальдо міграцій»; розрізняти різні види міграцій; вказувати причини міграції в Україні;сформувати уявлення про статево-вікову  структуру населення і чинники, що на неї впливають;

-розвивати уміння і навички  працювати зі статистичними даними, атласами, картами; уміння характеризувати статево-вікову структуру населення, робити правильні висновки;

- виховувати повагу та толерантне відношення  до людей похилого віку ; почуття єдності з українцями діаспори;  цікавість до розширення зв’язків  з українцями зарубіжжя.

Тип уроку : урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: Політична карта світу, карта адміністративно-територіального поділу, кольорові фото людей похилого віку, роздатковий матеріал, діаграми, комп’ютерне обладнання з відповідним програмним забезпеченням.

                                            ХІД   УРОКУ

I.Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань і вмінь

1. Бесіда

– з’ясуйте, як екологічна ситуація в Україні впливає на приріст чи, навпаки, спад населення.

-чи можна подолати процес депопуляції у країні?

2. Прийом «Географічний футбол.»

- чисельність населеня України складає…

-природний приріст населення – це…

-густота населення – це…

-середня густота населення становить…

 3.Тест-картки (для сильніших учнів)

III. Мотивація навчальної діяльності учнів

Кількість  жителів не залишається постійною. На неї впливає як природний рух так і механічний рух або міграції. Сьогодні на уроці ми р навчимося розрізняти різні види міграції, аналізувати статевовікову структуру населення нашої країни, робити висновки.

IY. Вивчення нового матеріалу

1. Кількість населення країни залежить не тільки від природного руху, а й від механічного. Адже люди з різних причин   можуть виїхати тимчасово або назавжди за межі власної країни, тобто мігрувати.

2. Робота з підручником. Виписати поняття «механічний рух» у зошити.

Механічний рух (міграції) –це  територіальні переміщення населення, пов’язані зі зміною місця проживання.

Робота в групах.

1група-  дає визначення і розповідає про зовнішню міграцію

2група – про внутрішню міграцію

Еміграція – переселення в іншу країну на постійне проживання.

Імміграція – в’їзд іноземців у державу на тривалий період чи на постійне проживання.

3.Колективне складання схеми «Види міграції»

 

Види міграції 

 

    За причинами

 

За терміном

 

 

   

За характером

Навести приклади батьків, які їздять на роботу в інше місто, село. Обговорення.

4.Сальдо міграції (Додаток 3 стор.255 в підручнику).

Сальдо міграції –це різниця між еміграцією та імміграцією.

Визначення по рокам сальдо міграції , використовуючи дані таблиці. Воно від’ємне. Обговорення причин.

Розглянувши явище депопуляції населення України, ми встановили, що воно відбувається швидкими темпами. . Як же позначається це негативне явище на  кількості населення молодшого (до 14 років) і старшого віку?.

Відбувається «старіння нації» , тобто частка  людей старшого віку стає у суспільстві більшою, зростає так звана «консервативність» нації.

5.Робота з підручником. мал. 13 – аналіз графіку розподілу населення України з 1990 по 2008 р. Зміни, які відбулися.

На дошці вивішується три діаграми  вікової структури країн «А», «Б» і» В»., в яких склалися різні демографічні ситуації.(Обговорення їх).

Побудова стовпчикової діаграми в зошиті

5.Самостійна робота: Побудуйте  стовпчикову  діаграму в зошиті, використовуючи такі дані:

- 1-а група (0-14р.)  складає 20,5%                         

-2-а група (15-59р.) – 61,6%

-3-а група (60р. і більше) – 17,8% населення .

Статева структура населення  - це співвідношення чоловіків і жінок.

Середня  тривалість життя жінок в середньому на 12 років вища, ніж чоловіків. Чому? Проблемне питання. «Мікрофон» «Я вважаю, тому що…» (Обговорення).

 

Y. Закріплення  нових знань і вмінь

1.Прийом   «Це цікаво знати»

У своїй книзі «Процес старіння нації» , польський  демограф Едвард Россет застосовує таку шкалу для класифікації суспільств залежно від ступеня розвитку процесу «старіння» нації:

Демографічна молодість, коли частка людей похилого віку  складає менше 8%;

Переддень старіння – частка складає 8-10%

Власне старіння- частка складає 10-12%

Демографічна старість – частка складає понад 12%.

Істотно різниться також вікова структура міського і сільського населення. В сільській місцевості частка працездатного віку майже на 10% менша, ніж у містах.

 2.Прийом «Відгадай!»

Визначте, до яких типів  міграції належать  такі випадки. Наприклад:

1. Шестикласника Андрія  відвезли на літні канікули у Луганську область.

2.Молоде подружжя Юрій та Наталка  вересень провели  на одному з курортів Іспанії.

3.Родина Левіних у повному складі  переселяється на постійне проживання до Ізраїлю.

YI. Підсумок уроку.

Висновок: З вищесказаного можна зробити висновок, що найповніше відбиває демографічну ситуацію в країні статево-вікова структура населення, тобто співвідношення чоловіків і жінок в різних вікових групах.

YII. Домашнє завдання.

-Прочитати параграф 6 до кінця;

- запропонуйте заходи, які б вплинули на  припинення  «витоку  умів» з країни.

 

docx
Додав(-ла)
Удод Мария
Додано
11 січня
Переглядів
176
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку