Тема уроку : Національний та етнічний склад населення України. Формування української діаспори та її географія. Практична робота №4.»Побудова секторної та стовпчикової діаграм наці

Про матеріал

Урок № 3

Тема уроку : Національний та етнічний склад населення України. Формування української діаспори та її географія. Практична робота №4.»Побудова секторної та стовпчикової діаграм національного складу населення України.»

Мета уроку: ознайомити учнів з історією формування українського народу; дати характеристику особливостей національного складу України; пояснити причини його строкатості; навчити розрізняти національні меншини та етнографічні групи українців; основні напрямки національної політики держави; сформувати уявлення про історію становлення української нації, діаспори; виявити особливості формування східної і західної діаспор; продовжувати формувати практичні навички та уміння;

-розвивати логічне мислення, вміння працювати зі статистичними матеріалами та літературою;уміння працювати з текстом підручника та вибирати необхідну інформацію;продовжити формувати навички роботи з картами та атласами;

-виховувати повагу до всіх націй і народів, що населяють Україну, повагу до українських традицій,почуття толерантності до етнічних меншин, зміцнювати внутрішню самосвідомість, гордість за незалежність до української нації, почуття національної гідності.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу, комбінований урок.

Обладнання:карта адміністративно-територіального устрою України; кольоровий плакат , Конституція України, діаграми, проектор,комп'ютер, відеофільм Квітки Цісик про Україну. Епіграф : Нації вмирають не від інфаркту.

Спочатку їм відбирає мову.

Л.Костенко

Х І Д У Р О К У

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів

1.Прийом «Термінологічний марафон»

Записати якомога більше термінів (за 5 хв.), пов'язаних з темою попереднього уроку.

 • 1.Відповіді на тест-картки.(Роздатковий матеріал).
 • 2.Бесіда

-Яка кількість населення України?

-Які фактори впливають на коливання кількості населення ?

-Що таке міграції?

-Які види міграції ви знаєте?

-Що таке сальдо міграції?

-Яким воно є в Україні?

III Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми і мети уроку.

Прийом «Приваблива мета»

Україна – держава, де живе багато національностей. У сучасному світі через непорозуміння у стосунках представників різних національностей виникає багато сутичок і конфліктів. Мир і спокій у державі залежить від національної політики, яка спрямована на розвиток культури і традицій усіх національностей. Як же в нашій державі відносяться до людей інших національностей? Тому сьогодні на уроці ми вивчимо національний та етнічний склад населення держави та напрями національної політики. А також будемо вивчати Українську діаспору. Наш урок можна назвати ще так: «Мій друже, шануй Батьківщину! Вона, як життя, є одна».

IY. Вивчення нового матеріалу

1.Формування етнічної території, етнічний склад населення.

Поняття про етнос. Нація як вища форма етносу.

Етнічна територія – це територія, на якій історично проживає певний народ.

Робота з атласом .Карта формування етнічної території.

Яку частину сучасної України займали українські землі в середині XYI століття?

 • -Які області сучасної України входили до складу Слобожанщини?
 • -До якої етнічної території належала територія сучасної Дніпропетровської області?
 • -Які території були приєднані до України останніми у XX столітті?

Вивченням культури, побуту, походження та розселення народів займається наука етнографія.( етнос – народ)

2. Історична довідка.

Етнос – група людей, яка історично склалася на певній території і характеризується спільністю мови, культури, побуту, звичаїв, традицій, способу життя. Першою формою етносу було плем'я. З часом між племенами виникали господарські та культурні зв'язки, що призвело до їх змішування. Так виникла народність. З часом спільні риси – мова, культура, єдність території – ставали все стійкішими і народність перетворювалася в націю.

3.Робота з підручником. Виписати у словник поняття «нація» і етнографічні групи українців.(стор.36-37)

Прийом «Порівняй!»

Показ кругової діаграми національного складу України у 1930 році та сучасний , (порівняння, обговорення).

4.Динаміка національного с кладу населення.

Пояснення вчителя з елементами бесіди.

– як ви можете пояснити збільшення кількості українців?

 • -чому кількість росіян почала зменшуватися
 • 5.Конституція України про державну мову та розвиток нації в Україні.

Національний склад населення за регіонами.

-Найбільш різноманітний національний склад населення спостерігається вздовж західного кордону України та АК Криму. Чому?

-По всій території України, окрім АРК ( 67% росіян), переважають українці. Значна кількість росіян ( 30-40%) – у Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій областях. (Посніть чому).

Прийом «Порівняй!»

Показ кругової діаграми національного складу населення України 1930 і 2008 років. Порівняння , обговорення.

Прийом «Картографічний практикум».

6.Практична робота № 4 «Побудова секторної та стовпчикової діаграм національного складу населення України».

Діаграмаграфічна фігура, що ілюструє кількісне співвідношення різних показників явища чи процесів.

7.Українська діаспора.

Вчитель:«Зрадники», «відщепенці», « безрідні», «втікачі» - такі прізвиська отримували українці, які проживали за кордоном. «Діаспора» - так називають їх сьогодні .Ще зовсім недавно слово «діаспора» було мало не лайливим. Так це чи ні, спробуємо з'ясувати ми з вами за допомогою підручника.

8.Словникова робота.

Діаспора це розселення значної частини народу за межами своєї етнічної Батьківщини.

«Нашого цвіту по всьому світу…» Хвилюючу глибину цього вислову можна відчути лише тоді, коли ознайомишся з дивовижними долями українців за кордоном. На уроці ми повинні з'ясувати причини, що викликали еміграцію українців; ознайомитися з географією їх розселення по країнах світу та життям наших співвітчизників за кордоном.

Але виявилося, що живуть там такі самі українці. В умовах української державності стало можливим вивчати реалії життя українців за кордоном. Яка ж історія та причини міграції? Спробуємо розібратися на уроці.

9.Робота з картою, підручником. Робота в групах:

Створення опорної схеми «Розміщення діаспори»

Діаспора

(11-15 млн.осіб)

Східна

Західна

1група – читає про східну українську міграцію (стор.46);

2 група – про західну.(стор. 49).

V. Закріплення вивченого матеріалу.

10. Робота з політичною картою. Характеристика міграційних потоків в різні регіони світу.

- де знаходиться найбільша українська діаспора?

-назвати основні райони розселення українців у Росії

- назвати країни з численною українською діаспорою на Заході

- які існують відмінності між західною і східною міграціям

11. Ділова гра. Проблемне питання:Які заходи слід вжити , щоб українці перестали виходжати за кордон?( Пропозиції, дискусія щодо доцільності введення саме таких заходів.)

Висновок: Широкими стали зв'язки України з українцями світових діаспор. Це економічне й наукове співробітництво, гуманітарна допомога, культурні зв'язки. У 1992 році у Києві відбувся перший Всеукраїнський форум українців, а у 2000 році світове українство зібралося на другий форум. Тільки спільними зусиллями ми можемо відродити нашу націю, одну з найдавніших на Землі.

YI. Підсумок уроку.

Прийом «Роблю висновок».

На сучасному етапі розвитку українська нація і мова переживають не кращі часи. Ви, як майбутнє України, не повинні забувати, якого ви роду і племені. У ваших руках доля нації, рідної мови. Можна вивчати мови різних націй, спілкуватися ними, але пам'ятайте слова Т.Г. Шевченка «… і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь» бо доки існує мова, доти існує народ.

Перегляд відеофільму Квітки Цесік- українського емігранта.

YII. Домашнє завдання.

 • -Опрацювати параграф 7.
 • -Скласти схему етнічної родовідної своєї родини. Вказати прізвище, ім'я, національність.
 • -Підготувати повідомлення про українську діаспору США, Канади, Бразилії.
Перегляд файлу

Урок № 3

Тема уроку : Національний та етнічний склад населення України. Формування української діаспори та її географія. Практична робота №4.»Побудова секторної та стовпчикової діаграм національного складу населення України.»

Мета уроку: ознайомити учнів з історією формування українського народу;  дати характеристику особливостей національного складу України;  пояснити причини його строкатості; навчити розрізняти національні меншини та етнографічні групи українців; основні напрямки національної політики держави; сформувати уявлення про історію становлення української нації, діаспори; виявити особливості формування східної і західної діаспор; продовжувати формувати практичні навички та уміння;

-розвивати  логічне мислення, вміння працювати  зі статистичними матеріалами та літературою;уміння працювати з текстом підручника та вибирати необхідну інформацію;продовжити формувати навички роботи з картами та атласами;

 -виховувати повагу до всіх націй і народів, що населяють Україну, повагу до українських традицій,почуття толерантності до етнічних меншин, зміцнювати  внутрішню самосвідомість, гордість за незалежність до української нації, почуття національної гідності.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу, комбінований урок.

Обладнання:карта адміністративно-територіального устрою  України; кольоровий плакат , Конституція України, діаграми, проектор,комп’ютер, відеофільм Квітки Цісик про Україну.                                                      Епіграф    : Нації вмирають не від інфаркту.     

                                                                                                                     Спочатку їм відбирає мову.

                                                                                                                                                                 Л.Костенко

                                        Х І Д   У Р О К У

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів

1.Прийом «Термінологічний марафон»

Записати якомога більше термінів (за 5 хв.), повязаних з темою попереднього уроку.

 1. Відповіді на тест-картки.(Роздатковий матеріал).
 2. Бесіда

-Яка кількість населення України?

-Які фактори впливають на коливання кількості населення ?

-Що таке міграції?

-Які види міграції ви знаєте?

-Що таке сальдо міграції?

-Яким воно є в Україні?

 

III Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми і мети уроку.

Прийом «Приваблива мета»

Україна – держава, де живе багато національностей. У сучасному світі через непорозуміння у стосунках представників різних національностей виникає багато сутичок і конфліктів. Мир і спокій у державі залежить  від національної політики, яка спрямована на розвиток культури і традицій усіх національностей. Як же в нашій  державі відносяться до людей інших національностей? Тому сьогодні на уроці ми вивчимо національний та етнічний склад населення держави та напрями національної політики. А також будемо вивчати Українську діаспору. Наш урок можна назвати ще так: «Мій друже, шануй Батьківщину! Вона, як життя, є одна».

IY. Вивчення нового матеріалу

1.Формування етнічної території, етнічний склад населення.

Поняття про етнос. Нація як вища  форма етносу.

Етнічна територія – це територія, на якій історично проживає певний народ.

Робота з атласом .Карта формування етнічної території.

Яку частину сучасної України займали українські землі в середині XYI століття?

 • Які області сучасної України входили до складу Слобожанщини?
 • До якої етнічної території належала територія сучасної Дніпропетровської області?
 • Які території були приєднані до України останніми у XX столітті?

Вивченням культури, побуту, походження та розселення народів займається наука етнографія.( етнос – народ)

2. Історична довідка.

Етнос – група людей, яка історично склалася  на певній території і характеризується спільністю мови, культури, побуту, звичаїв, традицій, способу життя. Першою формою етносу було плем’я. З часом  між племенами виникали  господарські та культурні зв’язки, що призвело до їх змішування. Так виникла народність. З часом спільні риси – мова, культура, єдність території – ставали все стійкішими і народність перетворювалася в націю.

3.Робота з підручником. Виписати у словник поняття «нація» і етнографічні групи українців.(стор.36-37)

Прийом «Порівняй!»

Показ кругової діаграми національного складу України у 1930 році та сучасний , (порівняння, обговорення).

4.Динаміка національного  с кладу населення.

Пояснення вчителя з елементами бесіди.

  – як ви можете пояснити збільшення кількості українців?

 • чому кількість росіян почала зменшуватися

5.Конституція України про державну мову та розвиток нації в Україні.

Національний склад населення за регіонами.

-Найбільш різноманітний національний склад населення спостерігається вздовж західного кордону України та АК Криму. Чому?

-По всій території України, окрім АРК ( 67% росіян), переважають українці. Значна кількість росіян ( 30-40%) – у Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій областях. (Посніть чому).

Прийом «Порівняй!»

Показ кругової діаграми національного складу населення України 1930 і 2008 років. Порівняння , обговорення.

 Прийом «Картографічний практикум».

6.Практична робота № 4 «Побудова секторної  та стовпчикової діаграм національного складу населення України».

Діаграмаграфічна фігура, що ілюструє кількісне співвідношення різних показників явища чи процесів.

7.Українська діаспора.

Вчитель:«Зрадники», «відщепенці», « безрідні», «втікачі» - такі прізвиська отримували українці, які проживали за кордоном. «Діаспора» - так називають їх сьогодні .Ще зовсім недавно слово «діаспора» було мало не лайливим. Так це чи ні, спробуємо зясувати ми з вами за допомогою підручника.

8.Словникова робота.

Діаспора це розселення значної частини народу за межами своєї  етнічної Батьківщини.

«Нашого цвіту по всьому світу…» Хвилюючу глибину цього вислову можна відчути лише тоді, коли ознайомишся з дивовижними долями українців за кордоном. На уроці ми повинні з’ясувати причини, що викликали еміграцію українців; ознайомитися з географією їх розселення по країнах світу та життям наших співвітчизників за кордоном.

Але виявилося, що живуть там такі самі українці. В умовах української державності стало можливим вивчати реалії життя українців за кордоном. Яка ж історія та причини міграції? Спробуємо розібратися на уроці.

9.Робота з картою, підручником. Робота  в групах:

Створення опорної схеми «Розміщення діаспори»

Діаспора

(11-15 млн.осіб)

        Східна

 

      Західна

1група – читає про східну українську міграцію (стор.46);

2 група – про західну.(стор. 49).

 

 

 

 

 

V. Закріплення вивченого матеріалу.

10.  Робота з політичною  картою. Характеристика міграційних потоків в різні регіони світу.

- де знаходиться найбільша українська діаспора?

-назвати основні райони розселення українців у Росії

- назвати країни з численною українською діаспорою на Заході

- які існують відмінності між західною і східною міграціям

11. Ділова гра. Проблемне питання:Які заходи слід вжити , щоб українці перестали виходжати за кордон?( Пропозиції, дискусія щодо доцільності введення саме таких заходів.)

Висновок: Широкими стали зв’язки України з українцями світових діаспор. Це економічне й наукове співробітництво, гуманітарна допомога, культурні зв’язки. У 1992 році у Києві відбувся перший Всеукраїнський форум українців, а у 2000 році світове українство зібралося на другий форум. Тільки спільними зусиллями ми можемо відродити нашу націю, одну з найдавніших на Землі.

YI. Підсумок уроку.

Прийом «Роблю висновок».

На сучасному етапі розвитку українська нація і мова  переживають не кращі часи. Ви, як майбутнє України, не повинні забувати, якого ви роду і племені. У ваших руках доля нації, рідної мови. Можна вивчати мови різних націй, спілкуватися ними, але пам’ятайте слова Т.Г. Шевченка «… і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь» бо доки існує мова, доти існує народ.

Перегляд відеофільму Квітки Цесік- українського емігранта.

YII. Домашнє завдання.

 • Опрацювати параграф 7.
 • Скласти схему етнічної родовідної  своєї родини. Вказати прізвище, імя, національність.
 • Підготувати повідомлення про українську діаспору США, Канади, Бразилії.

 

docx
Додав(-ла)
Удод Мария
Додано
11 січня 2019
Переглядів
1147
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку