28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

ТЕМА УРОКУ: «ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ІЗ ТЕМ «ПЕРЕДНЯ АЗІЯ» ТА «ДАВНІ ІНДІЯ І КИТАЙ».

Про матеріал

Мета.

- Оцінити рівень навчальних досягнень учнів;

- удосконалити навички виконання різнорівневих завдань;

- сформувати вміння проводити самоконтроль і самоаналіз навчальної діяльності.

Після цього уроку учні зможуть:

1. Продемонструвати свої знання з тем «Передня Азія» та «Давні Індія та Китай»; оцінити рівень власних навчальних досягнень із даних тем;

2. звернути увагу на ті питання, що були недостатньо ними опрацьовані; набути навичок роботи над завданнями різних рівнів складності.

Тип уроку. Урок перевірки знань, умінь і навичок.

Форма проведення. Залік

Перегляд файлу

ТЕМА УРОКУ:  «ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ІЗ ТЕМ «ПЕРЕДНЯ АЗІЯ» ТА «ДАВНІ ІНДІЯ І КИТАЙ».

 

(Історія всесвітня, історія України. Інтегрований курс, 6 клас).

 

Мета.

 - Оцінити рівень навчальних досягнень учнів;

 - удосконалити навички виконання різнорівневих завдань;

 - сформувати вміння проводити самоконтроль і самоаналіз навчальної діяльності.

Після цього уроку учні зможуть:

1. Продемонструвати свої знання з тем «Передня Азія» та «Давні Індія та Китай»; оцінити рівень власних навчальних досягнень із даних тем;

2. звернути увагу на ті питання, що були недостатньо ними опрацьовані; набути навичок роботи над завданнями різних рівнів складності.

Тип уроку. Урок перевірки знань, умінь і навичок.

Форма проведення. Залік

 

ПЕРЕБІГ УРОКУ

 

І. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

1. Перевірка готовності класу до уроку

 

ІІ. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ ІЗ ПОРЯДКОМ РОБОТИ

1. Методичні рекомендації

 

Кожен учень повинен виконати три завдання І рівня; упоравшись із ними, учень виконує завдання ІІ і ІІІ рівнів складності. Учням, які впоралися із цими завданнями і перейшли до ІV рівня, досить виконати одне завдання високого рівня. Оцінки виставляються  відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, при цьому враховуються  неточності, помилки, а також повнота й глибина відповідей (ІІІ і ІV). Припустімо, що учень виконав три завдання І рівня і два  - ІІ рівня, максимальна оцінка, яку він може одержати, - 6 балів, але в процесі відповіді на одне з питань ІІ рівня була допущена помилка, тому його оцінка буде знижена до 5 балів.

До заліку можна підготувати оцінювальні аркуші, це полегшить роботу вчителя, допоможе в обґрунтуванні виставленої оцінки.

Учитель знайомить учнів із порядком проведення заліку. Представляє своїх помічників. Помічники перевірятимуть виконання завдань І і ІІ рівнів, заноситимуть результати до оцінювальних аркушів. Перевіряти завдання ІІІ і ІV рівнів, а також виставляти оцінки буде вчитель.

 

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

1. Проведення залікового опитування

 

І рівень

Виберіть правильний варіант відповіді (завдання 1-10)

1) Територія Дворіччя розташовувалася між річками:

А) Інд і Ганг; 

Б) Хуанхе і Янцзи;

В) Тигр і Євфрат;

Г) Дніпро і Припять.

2) Перший збірник законів на Давньому Сході був укладений за часів правління:

А) Хаммурапі;

Б) Навуходоносора ІІ;

В) Ашоки;

Г) Дарія І.

3) У якому з скіфських курганів знайдена пектораль:

А) Солоха;

Б) Гайманова Могила;

В) Товста Могила;

Г) Чортомлицькому.

4) Перші осередки цивілізації в Давній Індії виникли в долині річки:

А) Інд;

Б) Ганг;

В) Хуанхе;

Г) Янцзи.

5) Перші осередки цивілізації в Давньому Китаї виникли в долині річки:

А) Хуанхе;

Б) Янцзи;

В) Інд;

Г) Ганг.

6) «Лігвищем левів» називали в давнину столицю:

А) Ассирії;

Б) Фінікії;

В) Індії;

Г) Китаю.

7) Міста-держави в Шумері очолював:

А) фараон;

Б) енсі;

В) раджа;

Г) імператор.

8) Халдейське царство досягло розквіту за часів правління:

А) Набопаласара;

Б) Навуходоносора ІІ;

В) Ашоки;

Г) Дарія І.

9) Замкнені групи людей різного соціального стану, приналежність до яких визначалася народженням, називалися в Індії:

А) варни;

Б) ранги;

В) касти;

Г) номи.

10)  Замкнені групи представників однієї професії, які жили в одному районі, називалися в Індії:

А) варни;

Б) ранги;

В) касти;

Г) номи.

Дайте відповіді на питання, користуючись «лінією часу» (завдання 11-13).

11 ) Столиця Ассирії Ніневія була захоплена в 612 р. до н.е. У якому столітті це відбулося?

12) Навуходоносор захопив Єрусалим у 586 р. до н.е. У якій половині І тис. до н.е. це відбулося?

13) Карфаген був заснований у ІХ ст. до н.е. У якому тисячолітті це відбулося?

 

ІІ рівень

За описом географічного положення держави  назвіть її та покажіть на карті (завдання 1-6).

14) Держава в Північній Месопотамії. Область із такою ж назвою розташовувалася у верхній і середній течії річки Тигр між Сирією на сході, державою Урарту на півночі та Вавилонським царством на півдні.

15) Одна з найдавніших держав, розташована спочатку в дворіччі Тигру та Євфрату, у період свого максимального розширення займала частково чи повністю територію сучасної південної Туреччини, Сирії, Лівану, Ізраїлю, Йорданії, Саудівської Аравії, Іраку і Кувейту.

16) Держава в Передній і Центральній Азії на території сучасних Ірану і Пакистану. У період свого розквіту охоплювала величезну територію – від узбережжя Малої Азії до річки Інд на сході. Із півночі на південь вона простягалася від Закавказзя і Середньої Азії до берегів Перської затоки, Аравійського моря і початку Аравійської затоки.

17) Північна і центральна частини східного узбережжя Середземного моря.

18) Одна з найдавніших цивілізацій Близького Сходу, що існувала наприкінці ІV – на початку ІІ тис до н.е. в Південному Дворіччі – в області нижньої течії Тигру та Євфрату, а півдні сучасного Іраку.

19) На заході цю державу відділяють від іншого світу Тибетські гори, на півночі – пустеля Гобі, на півдні і сході – Тихий океан. Місцеві жителі назвали свою країну Серединним царством, а також Піднебесною, уважаючи її центром світу.

20) Установіть відповідність між державою та її правителем.

1) Вавилон

2) Ассирія

3) Халдейське царство

4) Давньоєврейське царство

А) Навуходоносор ІІ

Б) Соломон

В) Хамураппі

Г) Тіглатпаласар ІІІ

21) Установіть відповідність між назвою держави та її столицею

1) Ассирія

2) Халдейське царство

3) Давньоєврейське царство

4) Перська держава

А) Єрусалим

Б) Ніневія

В) Персеполь

Г) Вавилон

22) Установіть відповідність між памяткою культури і назвою держави, у якій вона створена

1) Старий Заповіт

2) Висячі сади Семіраміди

3) Перша бібліотека

4) Алфавіт

А) Фінікія

Б) Давньоєврейське царство

В) Халдейське царство

Г) Ассирія

23) Розташуйте події в хронологічній послідовності

А) Руйнування Єрусалима Навуходоносором ІІ

Б) Падіння Ніневії

В) Реформи Дарія І

Г) Заснування Карфагена

24) Розташуйте в хронологічній  послідовності події.

А) Греко-перські війни

Б) Правління Давида

В) Створення збірника законів Хаммурапі

Г) Піднесення племені халдеїв

 

ІІІ рівень

25) Назвіть основні заняття фінікійців. Як ви вважаєте, що визначило рід їхньої діяльності?

26) Назвіть причини загарбницьких походів Ассирії. Які держави були підкорені ассирійцями ?

27) Які реформи провів Дарій І?

28) Які науки розвивалися у Вавилоні?

29) Розкажіть про релігійні вірування народів Месопотамії.

30) Порівняйте шумерську писемність і фінікійський алфавіт. Чому фінікійці змушені були винайти нову систему письма?

31) Порівняйте причини занепаду Давньоєврейського царства та Перської держав. Що в них спільного? Визначте відмінності.

32) Коли винила Індська цивілізація? Що свідчить про високий рівень її розвитку?

33) Які зміни відбулися в Китаї в роки імперії Цінь? Чому ця імперія існувала лише 14 років.

34) Схарактеризуйте господарство та суспільний устрій кіммерійців.

35) Схарактеризуйте господарство та суспільний устрій скіфів.

 

ІV рівень

36) Цар Хаммурапі запровадив єдині для всієї Вавилонської держави закони. Вони були суворими, навіть жорстокими. Як ви вважаєте, чи існувала необхідність у прийнятті цих законів? Чи потрібні закони в людському суспільстві?

37) Як ви вважаєте, чому вчення Конфуція «про шляхетну людину» надовго стало в Китаї ідеалом взаємин між людьми і в родині, і в державі? (Згадайте основні положення вчення Конфуція і головні проблеми, із якими стикалися держави в Китаї).

38) Ассирійці ввійшли в історію як безжальні завойовники. Вони виганяли завойовані народи з рідних місць, перетворювали на рабів і вбивали у випадках найменшої непокори. Але через одне покоління повсталі вавилоняни та мідійці, колись скорені ними, знищили Ассирію. Як ви вважаєте, загибель великої імперії випадковою чи закономірною?

39) Як ви розумієте твердження: «Шумери створили велику цивілізацію, досягнення якої користувалися багато народів»?

 

 ІV. ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП

1. Учитель повідомляє оцінки.

 

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАНЯ

1. Написати невеликий твір на тему «Роль культурної спадщини Давніх східних цивілізацій у житті сучасної людини».

 

docx
Додано
25 серпня 2018
Переглядів
542
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку