25 травня о 19:00Вебінар: Виховна робота класного керівника та завершення навчального року в умовах дистанційного навчання

Тема уроку: Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота.

Про матеріал
Тема уроку: Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота. Мета уроку: удосконалити знання означення відрізка, властивостей вимірювання відрізків; удосконалити вміння застосовувати це означення на властивості до розв’язування задач;
Перегляд файлу

Урок №__________ Дата:_________

Тема уроку: Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота.

Мета уроку: удосконалити знання означення відрізка, властивостей

                       вимірювання відрізків; удосконалити вміння застосовувати це

                       означення на властивості до розв’язування задач; розвивати

                       вміння виділяти головне в досліджуваному матеріалі; вибирати

                       і використовувати необхідну інформацію для розв’язування

                       задач; виховувати впевненість у власних силах, принциповість

                       та старанність.

Тип уроку: удосконалення знань, умінь та навичок

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Перевірити наявність та правильність написання домашнього завдання

Опитати усно:

Завдання 1. На прямiй позначено три точки. Скiльки вiдрiзкiв при цьому утворилося?

Завдання 2. На прямiй точка A лежить мiж точками B i C. Який iз вiдрiзкiв з кiнцями в даних точках є найбiльшим?

Завдання 3. Якщо точка C лежить на вiдрiзку AB, то вона лежить i на променi AB. Чи є правильним таке твердження?

Письмово розв’язати задачi.

Завдання 4. На прямiй точка M лежить мiж точками K i N. Знайдiть довжину відрізка MN, якщо KN = 8,3 см, KM = 5,8 см.

Завдання 5. На прямiй точка M лежить мiж точками K i N. Знайдiть довжину вiдрiзкiв KM i KN, якщо MN = 9 см, а KN : KM = 7:4.

Виконання математичного диктанту

Математичний диктант

Варіант 1

Варіант 2

Завдання 1. Точка C лежить на вiдрiзку AB. Нехай AC = 4 см, AB = 9 см. Яка довжина вiдрiзка BC?

Завдання 1. Точка M лежить на вiдрiзку KN. Чому дорiвнює довжина вiдрiзка KN, якщо KM = 5 см, MN = 7 см?

Завдання 2. Чи може довжина вiдрiзка виражатися дробовим додатним числом?

Завдання 2. Чи може довжина вiдрiзка виражатися цiлим вiд’ємним числом?

Завдання 3. Чи може довжина вiдрiзка дорівнювати нулю?

Завдання 3. Чи може довжина вiдрiзка дорiвнювати 0,0012 см?

Завдання 4. Позначте точки M, P i K так, щоб виконувалась рівність

MK + PK = MP.

Завдання 4. Позначте точки A, B i C так, щоб виконувалась рівність

CA + AB = BC.

Завдання 5. Чи можна сумістити відрізки АВ і CD, якщо АВ = 3,2 см, CD = 32 мм?

Завдання 5. Чи можна сумістити відрізки АВ і CD, якщо АВ = 55 см, CD = 5,5 дм?

Завдання 6. Точки А, В і С  належать одній прямій. Чи належить точка В відрізку АС, якщо

АВ = 15 см, ВС = 6 см, АС = 9 см?

Завдання 6. Точки А, В і С  належать одній прямій. Чи належить точка В відрізку АС, якщо

АВ = 6 см, ВС = 15 см, АС = 21 см?

Завдання 7. Чи є точка К внутрішньою точкою відрізка МР, якщо МР = МК + КР?

Завдання 7. Чи є точка К внутрішньою точкою відрізка МР, якщо МР ˂ МК + КР?

Завдання 8. Чому дорівнює відстань між точками А і В, якщо довжина відрізка АВ дорівнює 5 см 6 мм?

Завдання 8. Чому дорівнює відстань між точками А і В, якщо довжина відрізка АВ дорівнює 6 дм 5 см?

Завдання 9. На якій відстані від точки А знаходиться середина С відрізка АВ, якщо АВ = 7 см?

Завдання 9. На якій відстані від точки А знаходиться середина С відрізка АВ, якщо ВС = 8 см?

ІІІ. Формулювання мети й завдань уроку.

Задача 1. На променi OA вiдкладено вiдрiзки OA = 8 см i OB =1,2 дм. Яка з точок O, A, B лежить мiж двома iншими?

Отже, мета уроку – удосконалити знання означення відрізка, властивостей вимірювання відрізків; удосконалити вміння застосовувати це означення на властивості до розв’язування задач; розвивати вміння виділяти головне в досліджуваному матеріалі; вибирати і використовувати необхідну інформацію для розв’язування задач; виховувати впевненість у власних силах, принциповість та старанність.

IV. Актуалiзацiя опорних знань

Виконання усних вправ

Завдання 1. На прямiй позначено три точки. Скiльки вiдрiзкiв утворилося при цьому? Чи змiниться ця кiлькiсть, якщо точки не лежатимуть на однiй прямiй?

Завдання 2. На прямiй a точка N лежить мiж точками A i B. Який з вiдрiзкiв з кiнцями в даних точках є найбiльшим? Чому?

Завдання 3. Якщо точка C лежить на променi AB, то вона обов’язково лежить i на вiдрiзку AB. Чи є правильним таке твердження?

Завдання 4. Чи можна розбити пряму на вiдрiзок i два променi? Якщо так, то чи можуть отриманi променi бути доповняльними?

Завдання 5. Точки A, B i C лежать на однiй прямiй. Вiдрiзок AB бiльший, нiж відрізок AC. Чи може точка C лежати мiж точками A i B? Чи може точка A лежати мiж точками B i C?

Завдання 6. Вiдрiзки AB i BC рiвнi й лежать на однiй прямiй. Яка з точок A, B, C лежить мiж двома iншими?

Завдання 7. На променi з початком A позначено точки B i C так, що

AB = 6,4 см, BC = 2,6 см. Якою може бути довжина вiдрiзка AC? Розгляньте два можливi випадки розмiщення точок на променi.

Розв’язати з підручника № 24, 26, 28

VІ. Підсумки уроку

Виконання самостійної роботи

Самостійна робота

Варіант 1

Варіант 2

Завдання 1. На вiдрiзку AB обрано точку C.Визначте довжину вiдрiзка АС, якщо AB = 15 см, ВC = 6 см.

Завдання 1. На вiдрiзку AB обрано точку C. Визначте довжину відрізка , якщо AB = 15 см, AC = 3 см.

Завдання 2. На вiдрiзку AB завдовжки 36 см обрано точку K. Визначте довжини вiдрiзкiв AK i BK, якщо AK бiльший вiд BK у 3 рази.

Завдання 2. На вiдрiзку AB завдовжки 36 см обрано точку K. Визначте довжини вiдрiзкiв AK i BK, якщо AK бiльший вiд BK на 4 см.

Завдання 3. На прямiй позначено точки A, B,C так, що AB = 7 м,

AC = 21 м, BC = 28 м. Яка з цих точок лежить мiж двома iншими?

Завдання 3. На прямiй позначено точки A, B, C так, що AB = 27 м,

AC = 11 м, BC = 16 м. Яка з цих точок лежить мiж двома iншими?

 

VІІ. Домашнє завдання

 

 

docx
Пов’язані теми
Геометрія, Розробки уроків
Додано
30 липня 2019
Переглядів
2221
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку