Тема уроку: СКЛАД, ВЛАСТИВОСТІ, ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ ПРЕДСТАВНИКІВ ВУГЛЕВОДНІВ (МЕТАН, ЕТАН, ЕТЕН, ЕТИН).

Про матеріал
Комбінований урок, вступне повторення метою якого є узагальнити й систематизувати знання учнів про склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів на прикладі метану, етану, етену, етину; • розвивати вміння й навички учнів самостійно визначати класи вуглеводнів, використовувати раніше набуті знання в новій навчальній ситуації; • виховувати творчу, допитливу особистість та інтерес до хімії.
Перегляд файлу

 

Дата ___/___/___            Урок № 1                 

 

Тема.      СКЛАД, ВЛАСТИВОСТІ, ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ    

ПРЕДСТАВНИКІВ ВУГЛЕВОДНІВ (МЕТАН, ЕТАН, ЕТЕН, ЕТИН).

Мета:

Узагальнити й систематизувати знання учнів про склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів на прикладі метану, етану, етену, етину;

 •                      розвивати вміння й навички учнів самостійно визначати класи вуглеводнів, використовувати раніше набуті знання в новій навчальній ситуації;
 •                      виховувати творчу, допитливу особистість та інтерес до хімії.

Обладнання та реактиви: комп’ютер,підручник, картки-схеми.

Базові поняття та терміни: вуглеводні, алкани, алкени, насичені та ненасичені вуглеводні, загальна формула.

Тип уроку: комбінований, вступне повторення.

Форми роботи: Хімічний тренінг: «Пригадай»; Прийом «Тест – есе»; Прийом «Хімічний практикум» (робота в парах); написання опорного конспекту, робота з таблицями.

 Наскрізні змістовні лінії:

Громадянська відповідальність.

Навчатися працювати в команді, відповідально ставитись до завдань, визначених колективом, та ретельно виконувати свою частину роботи. У позаурочний час дбати про чистоту навколишнього середовища свого регіону, брати посильну участь у реалізації соціально значущих навчальних проектів.

Здоров’я і безпека.

Повторити правила  техніки безпеки та правила поводження в хімічному кабінеті;                                                                                                                                                     Дотримання правил безпечного поводження з речовинами і матеріалами у лабораторії, побуті й довкіллі; усвідомлення залежності здоров’я від чистоти води, повітря, складу харчових продуктів; дотримання здорового способу життя.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Значення засобів захисту рослин і їхній вплив на здоров’я людей та довкілля за їх неправильного використання.

Забезпечення збереження довкілля під час одержання, зберігання, транспортування і застосування вуглеводнів та їхніх похідних

Підприємливість і фінансова грамотність

Одержання алканів, етену, етину,  їх застосування.

Компетентності: предметна компетентність, ключова компетентність: інформаційно-цифрова, спілкування державною мовою, екологічна грамотність і здорове життя, обізнаність та самовираження у сфері культури, математична компетентність.

 

 

Хід уроку

І. Організаційний момент

Привітання, побажання хорошого настрою.

Проведення інструктажу з БЖД

 

ІІ. Актуалізація опорних знань

Хімічний тренінг: «Пригадай»

- Від чого залежать властивості органічних сполук?

- Яка валентність Карбону в органічних сполуках?

- Який тип хімічного зв’язку характерний для органічних сполук?

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності                                                                           Сьогодні ми повторимо  фізичні та хімічні властивості, способи добування та застосування вуглеводнів; пригадаємо як використовувати отриманні знання на практиці.  (учні записують тему уроку у зошити).

 

ІV. Вивчення нового матеріалу                                                                                                           Вуглеводні — це органічні речовини, що складаються з атомів Карбону й  атомів Гідрогену. Їхня загальна формула — CхHy.

 •                 Наведіть приклади вуглеводнів.
 •                 Де в природі поширені вуглеводні?
 1.               Будова молекули метану.
 1.               Молекулярна формула метану: СН4. Тобто до складу молекули входить 1 атом Карбону і 4 атома Гідрогену.

 Напишіть структурну формулу метану:    

                 Н  

                  |

          Н―С ―Н

                  |

                 Н

Демонструю кулестержневу  модель метану. (слайд на екрані)

 1.               Яку будову має  атом Карбону у збудженому стані?

 

 2S1  2P3

+6С*1S22S12P3    

 

На зовнішньому енергетичному рівні знаходяться 4 електрони: 1S – електрон та 3 Р – електрона. S електрони рухаються по кулеподібній орбіталі, а Р – електрони – по гантелеподібній орбіталі.

 

 S – орбіталь    та    3                                 Р- орбіталі

 

Отже, валентність Карбону - ІV.  Дійсно атом Карбону  в молекулі метану утворює 4 ковалентні полярні зв’язки з атомами Гідрогену. На моделі видно, що всі 4 зв’язки рівноцінні.  Виникає питання: яким чином 1 s-електрон і 3 p-електрони утворюють рівноцінні зв’язки з атомами Гідрогену?

 

Гомологічний ряд насичених вуглеводнів (алканів або парафінів)

Алкани – це насичені вуглеводні з відкритими карбоновими ланцюгами загальної формули СnH2n+2

Алкани мають лише прості одинарні зв’язки.

Назви С1 – С4 склалися історично. Назви з С5 утворюються від грецьких чи латинських числівників з додаванням суфікса –ан.

Завдання 1

Напишіть структурні  формули  метану, етану, пропану

Алкени (або етиленові вуглеводні) – вуглеводні із загальною формулою СnН2n, в молекулах яких між атомами Карбону є один подвійний зв’язок.

Щоб дати назву алкенам, у назві відповідного алкану суфікс  -ан замінюють на –ен.

Алкіни (або ацетиленові вуглеводні) – вуглеводні із загальною формулою СnН2n-2, в молекулах яких між атомами Карбону є один потрійний зв’язок.

 Щоб дати назву алкінам, у назві відповідного алкану суфікс  -ан замінюють на –ин або –ін.

Заповнити таблицю «Гомологічні ряди вуглеводнів»

(учні заповнюють таблицю та дають назву вуглеводням.

Чому  немає  алкенів і алкінів  з одним атомом Карбону?

 

Алкани      СnН2n +2

Алкени     СnН2n

Алкіни       СnН2n ─2

СН4    метан

С2Н6   етан

С3

С4

С5 і т.д.

            

С2Н4    етен (етилен)

          

С2Н2   етин (ацетилен)

 

Завдання 2

Пригадати фізичні властивості та застосування етену та етину та підготувати доповідь у вигляді таблиці.

 

Заповнення таблиці

 

метан

етан

етен

етин

Склад
(молекулярна та
структурна формули)

 

 

 

 

Відносна
молекулярна маса

 

 

 

 

Масові частки
елементів

 

 

 

 

Фізичні
властивості

 

 

 

 

Хімічні
властивості

 

 

 

 

Застосування

 

 

 

 

 

V. Узагальнення та систематизація знань

 Прийом Тест – есе

Диктую питання, а учні пишуть відповіді.

 1.       Сполуки Карбону з Гідрогеном називаються…(вуглеводні).
 2.       Вуглеводні, що мають у своєму складі прості одинарні зв’язки, називаються…   (насичені, алкани, парафіни).
 3.       Сполуки, які різняться на групу СН2 і мають подібну будову і подібні властивості, називаються…(гомологи).
 4.       Сполуки. які мають однаковий склад, але відрізняються за будовою та властивостями, називаються…. (ізомери).
 5.       Відстань між атомами Карбону в молекулах алканів становить… (0,154 нм).
 6.       Алкани мають такі фізичні властивості :…

 

Прийом «Хімічний практикум» (робота в парах)
І. Які з реакцій можливі? Закінчіть їх, назвіть тип реакції та її
продукти:

C2H6 + H2
C2H2 + O2
C2H4 +Cl2

C2H2 + HBr

CH4+ HBr

 

 

VІ. Домашнє завдання: Вивчити опорний конспект, повторити матеріал 9класу.

VІІ. Підсумок уроку Оцінювання роботи учнів на уроці.

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 10 клас, Розробки уроків
Додано
15 січня
Переглядів
213
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку