Тематична самостійна робота по темі "Організм людини як біологічна система"

Про матеріал
Тематична самостійна робота по темі "Організм людини як біологічна система". Робота складається з тестів, завдань на встановлення відповідностей, робота з німим малюнком, знайди зайвий термін, тощо.
Перегляд файлу

Тематична робота 1             Організм людини як біологічна система                   8 клас                 

І варіант

1. Укажіть науку, яка вивчає будову органів, їхніх систем та всього організму:
    А) гістологія    Б) фізіологія    В)  анатомія    Г) цитологія

2. Назвіть органелу клітини, що приймає участь у синтезі білків:
    А) комплекс Гольджі    Б) мітохондрії    В) лізосома    Г) рибосома

3. Укажіть одиницю будови нервової тканини:  
    А) міофібрила   Б) нейрон   В) нефрон   Г) остеоцит
4. Виберіть орган, який переважно складений із сполучної тканини:
    А) язик    Б) мозок    В) череп    Г) серце

5. Укажіть орган, який НЕ належить до травної системи:

    А) печінка    Б) нирки    В) глотка    Г) підшлункова залоза

6. Укажіть науку,  яка вивчає закономірності розвитку клітин, тканин та органів зародка.

    А) цитологія   Б) анатомія    В) гістологія   Г) ембріологія

7. Виберіть риси, характерні для нервової регуляції (три правильні відповіді)
      А) Повільна, довготривала дія.          Д) Відбувається взаємопов’язана робота систем органів.

      Б)  В основі дії лежать рефлекси.      Є) Здійснюється за допомогою гормонів через кров або лімфу.

      В)  Впливає на весь організм.            Ж) Швидка, точна регуляція.
      Г)  Надає обмежену дію.                                             

8. Укажіть «зайвий» термін. Поясніть, чому він «зайвий».

      А) Клітинна мембрана, ядро, рибосоми, хлоропласти, мітохондрії, лізосоми, цитоплазма.

      Б) Нейрон, аксон, міофібрила, дендрит, збудливість.

9. Установіть відповідність між назвою тканини та її характерними ознаками.

       Назва тканини

Характерні ознаки

1 Нервова                                           

2 Епітеліальна

3 М’язова

4 Сполучна

А Складається з клітин видовженої форми (волоконець)

Б Містить значну кількість міжклітинної речовини

В Забезпечує реакцію організму на подразнення

Г Вкриває поверхню тіла та вистилає порожнини органів

10. Установіть відповідність між назвою складових клітини та функцією, яку вони виконують:

        1. цитоплазма                  А)  збереження спадкової інформації

        2. мітохондрії                  Б)  синтез білка

        3. ядро                              В)  забезпечує зв’язок із зовнішнім середовищем

        4. мембрана                      Г)  «енергетична станція» клітини

                                                  Д)  внутрішнє середовище клітини        

11. Установіть відповідність між органами та системами органів, до яких вони відносяться:

        1. бронхи                                   А)  кровоносна

        2. надниркові залози                Б)  дихальна

        3. капіляри                                В)  видільна

        4. ребра                                      Г)  ендокринна

                                                           Д)  опорно-рухова

12. Дайте визначення понять: тканина, фізіологічна система.

13. Установіть відповідність між типом тканини, зображеним на малюнку, та її назвою.

        1  Епітеліальна    2  Хрящова    3  Кісткова   4  М’язова посмугована    5  Нервова

А

Б

В

Г

Тематична робота  1             Організм людини як біологічна система                   8 клас                 

ІІ варіант

1. Укажіть науку, яка вивчає функції органів, їхніх систем та процеси життєдіяльності організму:   

    А) анатомія    Б)  гістологія   В) цитологія    Г) фізіологія    

2. Назвіть органелу клітини, у якій відбувається утворення енергії (синтез АТФ):
    А) ЕПС    Б) мітохондрія    В) комплекс Гольджі    Г) лізосома   

3. Зазначте властивість нейронів:

    А) здатність до скорочення    Б) опорна    В) збудливість    Г) транспортування газів

4. Виберіть орган, який складений з епітеліальної тканини:

    А) кістка    Б) слинна залоза    В) мозок     Г) серце

5. Укажіть групу тканин, до якої належить кісткова тканина:

    А) епітеліальні    Б) внутрішнього середовища    В) м’язові    Г) нервова

6. Укажіть науку, яка вивчає будову і функції клітин:

    А) гістологія    Б) біохімія    В) анатомія    Г)  цитологія   

7. Виберіть риси, характерні для нервової регуляції (три правильні відповіді)
      А) Повільна, довготривала дія.          Д) Відбувається взаємопов’язана робота систем органів.

      Б)  В основі дії лежать рефлекси.      Є) Здійснюється за допомогою гормонів через кров або лімфу.

      В)  Впливає на весь організм.            Ж) Швидка, точна регуляція.
      Г)  Надає обмежену дію.                                             

8. Укажіть «зайвий» термін. Поясніть, чому він «зайвий».

      А) Дихання, живлення, ріст, розмноження, фотосинтез, обмін речовин та енергії, подразливість.

      Б) Хрящова тканина, кісткова, кров, епідерміс, жирова, волокниста пухка

9. Установіть відповідність  між назвою тканини та її характерними ознаками.      

Назва тканини

Характерні ознаки

1 Нервова

2 Епітеліальна

3 М’язова

4 Сполучна

А Не містить міжклітинної речовини

Б Здатна до скорочення

В Утворює опорні системи органів

Г Клітини мають тіло, від якого відходять відростки

10. Установіть відповідність між назвою складових клітини та функцією, яку вони виконують:

        1. рибосоми                                    А)  збереження спадкової інформації

        2. лізосоми                                      Б)  транспорт речовин

        3. ендоплазматична сітка              В)  синтез білка

        4. хромосоми                                  Г)  «травна система» клітини

                                                                 Д)  поділ клітини        

11. Установіть відповідність між органами та системами органів, до яких вони відносяться:

        1. сечовід                                   А)  нервова

        2. серце                                      Б)  опорно-рухова

        3. череп                                      В)  видільна

        4. спинний мозок                      Г)  травна

                                                           Д)  кровоносна

12. Дайте визначення понять: орган, біологічна система.

13. Установіть відповідність між типом тканини, зображеним на малюнку, та її назвою.

      1  Епітеліальна тканина  2 Жирова тканина  3  Кісткова тканина  4  Гладенька м’язова 5  Нервова

А

Б

В

Г

 

doc
До підручника
Біологія 8 клас (Матяш Н.Ю., Остапченко Л.І., Пасічніченко О.М., Балан П.Г.)
Додано
31 липня
Переглядів
291
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку