Урок " Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції"

Про матеріал
Матеріал містить приклад вправ на розвиток критичного мислення (асоціативний кущ, кошик ідей, знаю-хочу взнати-взнав, ромашка Блума, ажурна пилка, інсерт, кубування, сінквейн, карусель, нова проблема)
Перегляд файлу

Тема уроку: Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції

Мета уроку:

Навчально-освітня: ознайомити учнів з особливостями будови й основними органами ендокринної системи людини, розвивати вміння знаходити зв’язки між особливостями будови й функціями біологічних структур на прикладі органів ендокринної системи

Предметна компетентність: активізувати знання учнів про ендокринну систему, ендокринні залози та їхні функції; формувати в учнів позитивну мотивацію навчання, розуміння важливості та значимості здобутих знань у суспільному та особистому житті

Ключові компетентності: інформаційно-комунікаційна, соціальна, культурна, інноваційність; інтерпретаційні, творчі компетентності

ФАЗА  АКТУАЛІЗАЦІЇ

Метод: « Асоціативний кущ»

Застосовується для визначення теми уроку, розвиває уяву та інтуїцію. Учні мають висловити свої здогадки/асоціації про тему, завдання для вивчення теми, мету вивчення цієї теми.

Кількість учнів довільна

Ресурси: дошка, крейда (папір формату А1 або ватман, фліпчарт, магніти або біндери, кольорові маркери).

Час: 5хв

Хід роботи:

Вчитель або учень працює біля дошки, записуючи всі ідеї, які висловлюють учні під час вправи. Обговорення має відштовхуватись від якогось узагальнюючого слова.

 

 

 

Метод: «Кошик ідей»

Метою є зацікавленість дітей, розвиває уяву та інтуїцію.

Кількість учнів довільна

Ресурси: дошка, крейда (папір формату А1 або ватман, фліпчарт, магніти або біндери, кольорові маркери), зображення кошика на дошці або зображене на папері, стікери, ручки, олівці.

Час: 5хв

Хід роботи:

Кожен учень отримує стікер. Записує своє бачення (судження, визначення) ідеї (терміна). Всі мають право на власну думку, тому кожен підходить до «кошика» і прикріплює стікер із визначенням. Жодна ідея не відкидається. Якщо дитина має бажання пояснити своє бачення – її слухають. За необхідності непідтверджені ідеї викреслюють наприкінці уроку.

Похожее изображение

 

Метод : «Знаю – хочу взнати – взнав»

Учні вчаться краще, коли вони згадують те, що вони вже знають, задають питання, підтверджують свої нові знання. Метод можна використати для того, щоб структурувати цілий урок.

Кількість учнів:  від шести і більше

Ресурси: дошка, крейда (папір формату А1 або ватман, фліпчарт, магніти або біндери, кольорові маркери)

Час: від 30хв (може охоплювати декілька уроків теми)

Хід роботи:

На початку уроку вчитель малює таблицю, яка заповнюється думками і судженнями учнів під час вивчення теоретичного матеріалу на уроці.

ЗНАЄМО

ХОЧЕМО ДІЗНАТИСЬ

ДІЗНАЛИСЬ

 

Що таке ендокринна система?

Які залози включає в себе?

Гіпоталамус, гіпофіз, щитоподібна, пара щитоподібна, підшлункова, надниркові, статеві, тимус

 

 

Чому деякі залози називаються залозами змішаної секреції?

Крім гормонів виробляють інші продукти

 

 

Які залози відносяться до змішаних?

Підшлункова і статеві

 

 

Яка наука вивчає ендокринні залози?

Ендокринологія

 

 

Які функції у ендокринних залоз?

Регулюють життєдіяльність організму шляхом вироблення гормонів

 

 

Поради: цей метод гарний для структурування будь-якої інформативної теми. Не застосовуйте у випадку, коли в учнів недостатньо початкових фонових знань по темі.

 

 

 

ФАЗА  ПОБУДОВИ ЗНАНЬ

Метод : «Ромашка Блума»

Метод розроблений за таксономічним принципом американського

Бенджаміна Блума та його шести рівнів учбових цілей в когнітивній сфері: знання – розуміння – застосування – аналіз – синтез – оцінка. Цей метод містить питання різної складності, різні за форматом, що дозволить учням аналізувати, порівнювати, фантазувати, логічно мислити

Робота може бути індивідуальною або груповою

Ресурси: дошка, крейда (папір формату А1 або ватман, фліпчарт, магніти або біндери, кольорові маркери)

до 15хв

Хід роботи:

Вчитель знайомить учнів з інформацією. Потім задає питання. Питання можна оформити у вигляді ромашки (намальованій на дошці або у вигляді об’ємної квітки) де на кожній пелюстці – відповідне питання.

 1. Прості/фактичні (на перевірку пам’яті): що...? Де...? Коли...?
 2.  Уточнюючі: ти вважаєш, що...? Тобто ти сказав, що...? Ти бачиш це

так ...?

 1.  Пояснюючі: чому...? Що мається на увазі...?яка головна ідея...?
 2.  Творчі, де є елемент прогнозу/припущення: а що, якби...? Як би покращили...? Запропонуйте  альтернативу...
 3.  Оцінювальні: чим щось відрізняється від іншого? Наскільки цінними є...? Як би ви визначили/аргументували...? Яке судження ви можете зробити з приводу...? тощо.
 4.  Практичні, що мають висвітлити зв’язок теорії з життям: де це застосовується у повсякденному житті? Як це можна використати на практиці?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Які активні речовини приймають участь у гуморальній регуляції процесів в організмі?
 2. Уточніть назву системи, яка регулює роботу організму впливом гормонів.
 3. Поясніть, які механізми входять до складу ендокринної системи.
 4. Дослідіть, як працюють залози внутрішньої та змішаної секреції.
 5. Оцініть роль гіпоталамуса у роботі інших ендокринних залоз.
 6. Що трапиться в організмі, якщо видалити гіпоталамус?

 

 

 

 

Метод : «Ажурна пилка»

Прийом використовується для створення на уроці ситуації, яка дає змогу учням працювати разом для засвоєння великої кількості інформації за короткий проміжок часу. Заохочує учнів допомагати один одному вчитися, навчаючи.

Групи від 3до 5 учнів

Ресурси: інформаційний матеріал, підручники, таблички з кольоровими позначками, написами груп

Час: до 20хв

Хід роботи:

 1. Заздалегідь учням до уроку вчитель готує інформаційний матеріал і ділить його на частини.
 2. На початку уроку учні об’єднуються у групи. Ці групи називаються “домашніми».
 3. Члени домашніх груп  перерозподіляються й об’єднуються у нові експертні групи.
 4. Кожна експертна група отримує для опрацювання одну частину підготовленого учителем тексту
 5. За відведений час учні експертної групи знайомляться з текстом, опрацьовують його, готують по три контрольні запитання щодо його освоєння.
 6. Учні експертних груп повертаються у свої первинні групи з підготовленим матеріалом
 7. У кожній експертній групі по черзі кожний член кожної експертної групи навчає інших інформації, якої навчився у вторинній групі, перевіряючи рівень її засвоєння контрольними запитаннями
 8. По завершенні роботи учитель підводить підсумок, даючи можливість кожній групі репрезентувати отриманні знання

 

«Домашні групи»

 

 

 

 

 

 «Експертні групи»

 

 

Завдання для 1 групи: Місцерозташування і функції гіпоталамуса й гіпофізу

Завдання для 2 групи: Місцерозташування і функції щитоподібної та пара щитоподібної залоз

Завдання для 3 групи: Місцерозташування і функції надниркових залоз

Завдання для 4 групи: Місцерозташування і функції тимусу

Завдання для 5 групи: Місцерозташування і функції статевих залоз

 

 

 

 

Метод : «INSERT/ІНСЕРТ»

Це технологія дає можливість дитині глибше осмислити запропонований для опрацювання текст.

Кількість дітей довільна

Ресурси: дошка, крейда (папір формату А1 або ватман, фліпчарт, магніти або біндери, кольорові маркери)

Час: 15-25хв

Хід роботи:

Учні читають текст і ставлять відповідні позначки біля окремих слів/фраз.

«+» - Я це знав;

«-» - Я це не знав (або я думав інакше);

«?»  - Це мене здивувало;

«!» - Я хотів би про це дізнатись детальніше

Далі учні заповнюють таблицю, куди вписують слова/фрази/речення, що їх зачепили, - у відповідну колонку

+

-

?

!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад тексту

Ендокринна система  має провідну роль у процесах гуморальної регуляції.

Гормони- це біологічно активні речовини, які у невеликих концентраціях змінюють стан організму, функції органів, обмін речовин.

Мелатонін – це важливий похідний елемент ендокринної системи завдяки якому людина розрізняє добовий ритм.

Гіпофіз (хибне, треба «епіфіз») виробляє речовину, що відповідає за бажання спати.

Людський організм виробляє більше сотні різних гормонів.

Підвищити рівень серотоніну (гормону радості) можна з’ївши шоколад, банан або солодке тістечко.

Несприятливі зовнішні фактори мають небезпечний вплив на ендокринну систему.

Поради: Перед роботою з текстом, учитель може оголосити завдання до тексту, або конкретизувати, на що звертати увагу в тексті. Система позначок може бути змінена за бажанням, але перед початком роботи обов’язково потрібно ознайомити з нею дітей.

 

 

 

 

 

 

ФАЗА  КОНСОЛІДАЦІЯ

Метод : «Кубування»

Кубування є методом навчання, що полегшує розглядання різ­них сторін теми. Це навчальна методика, яка пропонує учням від­повісти на 6 запитань різних типів, що стосуються теми. Цей під­хід передбачає використання кубика із написаними на кожній гра­ні вказівками щодо напряму мислення або письма.

Кількість дітей довільна

Ресурси: виготовлена модель куба з написаними на гранях запитаннями

до 15хв

Хід роботи:

Учитель використовує куб з написаними на гранях питаннями:

Картинки по запросу КУБИК ВЕКТОР1. Опиши це (колір, форма, розміри).

2. Порівняй це (на що це схоже? від чого це відрізняється?).

3. Добери асоціації (про що змушує думати? що спадає на думку?).

4. Проаналізуй це (скажіть, яким чином це зроблено? ви це знає­те? ви можете це вигадати?).

5. Як його використати (знайти застосування; яким чином це мож­на застосувати?).

6. Запропонувати аргументи «за» або «проти» цього (що в ньому доброго чи поганого? займіть певну позицію, використайте по­вний діапазон аргументів від логічних до безглуздих).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кубування — це приклад ігрової методики, а також один із ме­тодів навчання, що полегшує всебічне розглядання теми. Учні мо­жуть виконувати кубування в парі, потім об'єднатися в групи. Його можна використо­вувати на стадії актуалізації чи рефлексії.

Метод : «Сінквейн»

Сінквейн – короткий неримований вірш з 5 рядків, винайдений американською поетесою Аделаїдою Крепс під впливом японської поезії. Техніка цього вірша ідеально підходить для розвитку образного мислення, концентрації знань, переосмислення отриманої інформації, вираження своєї позиції щодо теми, а також для вивчення нових понять.

Може виконуватись в групах до 5 осіб, або індивідуально

Ресурси: листок, ручка, картки зі схемою сінквейна

Час:10хв

Хід роботи:

На дошці картка з правилами написання сінквейна. Якщо робота передбачена в групах, то кожна отримує картку, де з одного боку вписана схема написання сінквейна, а інша пуста

1 слово – головна тема/об’єкт обговорень (іменник чи займенник)

Залози

2 слова , що описують властивості/ознаки/характеристики об’єкта

(прикметники, дієприкметники)

Внутрішньосекреторні, змішаносекреторні

3 слова, що описують дії, характерні для об’єкта (дієслова, дієприкметники)

Регулюють, виділяють, підтримують

фраза з 4 слів, де автор висловлює особисте ставлення до теми

Залози регулюють роботу органів

слово-резюме, ключова характеристика або нова інтерпретація об’єкта

Гормони

 

Метод : «Карусель»

Стратегію використовують як підсумок зробленого й зрозуміло­го учнем чи групою учнів на уроці. Метод «Карусель» сприяє одночасному залученню всіх учнів до активної роботи з різними партнерами. На уроці можна об'єднати дітей у два кола для обговорення будь-якої гострої про­блеми з двох різних позицій або для інтенсивної перевірки обсягу й глибини наявних знань.

Групова робота (кількість груп відповідає кількості арркушів із запитаннями)

Ресурси: аркуші паперу, ручки

Час: до 15хв

Хід роботи:

     На чистому аркуші вчитель за­писує запитання. Кількість аркушів залежить від кількості запи­тань, які вчитель виділяє як найважливіші, що розглядалися на уроці. Учні об'єднуються у групи, їхня кількість відповідає кіль­кості аркушів із запитаннями. Кожна з груп отримує по одному ар­кушеві. Учні в групах обговорюють запитання. На аркуші під запи­танням вони записують відповідь. Згодом аркуш складають таким чином, щоб відповідь була схована, а залишається тільки запитан­ня й місце для відповіді на нього. У такому вигляді групи обміню­ються аркушами.

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод : «Нова проблема»

Метою застосування цього методу є навчити учнів самостійно вирішувати проблеми та приймати колективне рішення

Групова робота, кількість учасників довільна

Ресурси: дошка, крейда (папір формату А1 або ватман, фліпчарт, магніти або біндери, кольорові маркери)

Час: до 15хв

Хід роботи:

Учитель готує для учнів проблемне завдання чи проблемну ситуацію (на основі опрацьованого матеріалу). Потрібно запитати, чи всі розуміють суть проблеми. Діти об’єднуються в групи, у яких вони зможуть обговорити проблему, перш ніж перейти до пошуків шляхів її вирішення. Кожна група отримує карточку з етапами вирішення проблеми.

Етапи вирішення проблеми:

 • З’ясуйте суть проблеми
 • З’ясуйте важливість проблеми
 • Обміркуйте всі можливі варіанти вирішення
 • Проаналізуйте можливі наслідки кожного варіанта
 • Виберіть можливий варіант вирішення, який здається вам оптимальним
 • Якщо перший варіант рішення виявився неефективним, спробуйте інший і розпочніть все спочатку

 

Проблема:

 • Як ви гадаєте, чому ліки, які містять гормоноподібні речовини, як правило, є сильнодіючими?
 • Вилочкова залоза найбільшого розвитку досягає до 11-13 років, після чого відбувається зворотній розвиток, і у дорослих людей зберігається серед жирової тканини лише окремі ділянки залози із ендокринною функцією. Запропонуйте свої варіанти пояснень цього явища.

 

 

 

 

 

doc
До підручника
Біологія 8 клас (Матяш Н.Ю., Остапченко Л.І., Пасічніченко О.М., Балан П.Г.)
Додано
5 серпня
Переглядів
68
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку