8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

Тематичне оцінювання. Розділ ІV. "Князівство Руське"

Про матеріал

Тематичне оцінювання для учнів 7 класу з предмету "Історія України" за розділом ІV "Королівство Руське". Містить різнорівневі завдання у двох варіантах.

Перегляд файлу

7 кл. Іст. України. Тести. ТО. Розділ ІV. Королівство Руське. 

І в.   ……………………………

І. Знайдіть одну правильну відповідь:

1.  Форма  державного  правління,  коли  повнота  влади  належить  одній особі, — це:

     а)  монархія;     б)  федерація;     в)  республіка;     г)  метрополія.

2.  Грамота хана Золотої Орди, що видавалась князям на управління землями, мала назву:

     а)  ясир;     б)  ярлик;     в)  улус;     г)  ясак.

3.  Військо у тюркомовних народів, місце перебування ставки хана; згодом назва всього державного утворення — це:     а)  ярлик;     б)  баскак;     в)  ясир;     г)  орда.

4.  Ряд монархів, князів з одного і того ж роду, одного і того ж походження — це:

     а)  плем’я;     б)  рід;     в)  династія;     г)  братство.

5.  Якого року відбулось об’єднання Галицького та Волинського князівств в одну державу?

      а)  1205 р.;     б)  999 р.;     в)  1000 р.;     г)  1199 р.

Доповніть речення.

6. Русько-половецьке військо зазнало поразки головним чином через:…………………………………………

    а)  неузгодженість дій руських князів;   б)  зраду половців;

         в)  присутність монголо-татар;   г)  значну чисельну перевагу противника.

II.  Завдання цієї форми  складаються  зі  спільного  вступного  запитання та  4-х завдань          

7. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями.

а)  Орда

1 грамота монгольського хана на князювання

б)  ярлик

2 данина хану Золотої Орди

в)  сарай

3  столиця Золотої Орди

г)  ясак

4  військо монголо-татар

Відповідь:  а) -       ;   б) -       ;  в) -      ;  г) -

5  полонені.

. 8. Співвіднесіть дати з подіями.

а)  1199 р.

1  об’єднання Галицького та Волинського князівств

б)  1236 р.

2  битва на р. Калці

в)  1340 р.

3  похід хана Батия на Русь

г)  1223 р.

4  розпад Галицько-Волинської держави.

Відповідь:  а) -         ;   б) -       ;  в) -        ;  г) -

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

9. Розташуйте події в хронологічній послідовності: а)  Любецький з’їзд князів;   В  битва на р. Калці; 

     Б  оборона Києва від монгольського війська;   Г  створення Галицько-Волинської держави.

10. Установіть послідовність правління князів:    А  Роман Мстиславович;   Б  Ярослав Мудрий;  

                                                                               В  Данило Галицький;   Г  Лев Данилович.

IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвища  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

11. Величезне землеволодіння, яке передавалось у спадщину від батька до сина. Назвіть термін.

З яким періодом в історії України пов’язаний цей термін? З якою країною?

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

7 кл. Іст. України. Тести. ТО. Розділ ІV. Королівство Руське. 

ІІ в.   ……………………………

І. Знайдіть одну правильну відповідь:

1.  Коли відбулась битва на річці Калка?  а)  1236 р.;   б)  1238 р.;   в)  1223 р.;   г)  1240 р.

2. Щодо  якого  галицького  князя  вперше  було  вжито  слово  «самодержець»?

    а)  Ярослав Осмомисл;  б)  Роман Мстиславович;  в)  Ізяслав Мстиславович; г)  Данило Галицький.

3. Хто з галицько-волинських правителів заснував місто Львів?

    а)  Данило Галицький;   б)  Лев Данилович;   в)  Юрій I;   г)  Юрій II Болеслав.

4. Позначте факт, що стосується життя й діяльності князя Романа Мстиславовича:

    а)  прийняв королівську корону від папи римського;  б)  заснував місто Львів;

           в)  об’єднав Галичину і Волинь в єдину державу;   г)  розбив хрестоносців у битві під Дорогочином.

5. Позначте факт, що стосується життя й діяльності Данила Галицького:

    а)  розбив половців і захопив Київ;   б)  загинув у Польщі;  в)  здійснив подорож до Золотої Орди;  

                г)  перебував при владі у 1199–1205 рр.

Доповніть речення.

6. Данило Галицький 1253 р. погодився отримати з рук Папи Римського Інокентія Iv королівську корону для того, щоб:   а)  мати підтримку в боротьбі з монголо-татарами;   б)  мати підтримку в боротьбі з Польщею та Угорщиною;  в)  довічно закріпити за своїми нащадками право на правління в Галичині та Волині;        

     г)  задовольнити власне честолюбство.

II.  Завдання цієї форми  складаються  зі  спільного  вступного  запитання та  4-х завдань          

7. Співвіднесіть імена князів з місцем їхнього правління.

а)  Гліб Юрійович

1  Галицько-Волинська держава

б)  Ярослав Мудрий

2  Київська Русь

в)  Данило Галицький

3  Галицьке князівство

г)  Ярослав Осмомисл

4  Переяславське князівство.

                     Відповідь:  а) -       ;   б) -       ;  в) -       ;  г) -

8. Установіть відповідність подій з іменами князів.

а)  здобув Люблін, здійснював походи на Литву та Угорщину

1  князь Ярослав Осмомисл

б)  перемога над хрестоносцями  під Дорогочином

2  князь Василько

в)  про нього згадується в «Слові  о полку Ігоревім»

3  князь Данило Галицький

г)  Обрання Галича столицею князівства

4  Лев Данилович

Відповідь:  а) -         ;   б) -       ;  в) -       ;  г) -

5  Роман Мстиславович.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

9. Установіть послідовність правління князів:    а)  Роман Мстиславович;   Б  Ярослав Мудрий;  

                                                                               в)  Данило Галицький;   г) Лев Данилович.

10. Розташуйте віхи становлення і розвитку українського етносу таким чином, щоб створився логічний ланцюжок:   а)  Союзи східнослов’янських племен;     б)  Антський племінний союз;

                                     в)  Галицько-Волинське князівство;    г)  Київська Русь.

IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвища  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

11. Дайте відповіді на питання.

В якому столітті розпалась Галицько-Волинська держава? За часів правління якого князя?

До  складу  яких  держав  увійшла  територія  Галицько-Волинського князівства?

…....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

docx
Додано
22 листопада 2018
Переглядів
1865
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку