27 квітня о 18:00Вебінар: Кольоротерапія: використання технології в роботі з учнями початкової школи

Тематичне оцінювання «Становлення козацтва (XVI – перша половина XVIІ ст.)»

Про матеріал
Перевірка рівеня загальноосвітньої підготовки учнів із вивченої теми згідно з критеріями програми та рівня теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння й використання.
Перегляд файлу

Дата проведення _________                                                                                           8 клас

УРОК ___________

Тема: Узагальнення знань за темою «Становлення козацтва (XVIперша половина XVIІ ст.)»

Мета: перевірити рівень загальноосвітньої підготовки учнів із вивченої теми згідно з критеріями програми: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння й використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок роботи з історичною картою, опису й порівняння історичних подій та явищ; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивченої теми відповідно до державних вимог і мети уроків.

Обладнання: картки з тестовим завданням 

Тип уроку: урок контролю та перевірки знань.

Хід уроку

І.    Організаційна частина уроку

 1. Учитель повідомляє тему та мету уроку.
 2. Роз’яснює умови виконання роботи.
 3. Відповідає на запитання, які виникли в учнів стосовно правил виконання роботи.

ІІ.  Виконання завдань

Учні отримують картки із завданнями.

Відповіді:

Тематичне оцінювання № 2

з теми: «Становлення козацтва (XVIперша половина XVIІ ст.)»

Варіант – І

Варіант – ІІ

І – рівень

1) б; 2) в; 3) б; 4) г; 5) а; 6) а.

ІІ – рівень

7) Запорозька Січ – організація українського козацтва, яка виникла й розвивалася за дніпровськими порогами в першій половині XVI ст.

8) Дмитро Вишневецький

9) 9.1. П. Конашевич-Сагайдачний

    9.2. К. Косинський

ІІІ – рівень

10) А-2; Б-3; В-4; Г-1.

11) А-1; Б-4; В-3; Г-2.

IVрівень

12) письмова відповідь учня.

І – рівень

1) а; 2) а; 3) в; 4) в; 5) г; 6) б.

ІІ – рівень

7) Козацтво – із XVXVI ст. збірна назва козаків в Україні й сусідніх державах. Слово «козак» тюрського походження, що означає «вільна людина», «воїн-найманець». Його вживали щодо вільних людей, які населяли південноукраїнські степи.

8) П. Конашевич-Сагайдачний

9) 9.1. Д. Вишневецький

    9.2. С. Наливайко

ІІІ – рівень

10) А-3; Б-4; В-1; Г-2.

11) А-1; Б-2; В-4; Г-3.

IV – рівень

12) письмова відповідь учня.

 

ІІІ.  Домашнє завдання

Повторити: Розділ 1. § 3,4;  Розділ 2. § 11,13.

Підручник – Історія України : підруч. для 8 класу загальноосвіт. навч. закладів / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — Х. : Вид-во «Ранок», 2016. — 272 с. : іл.


Тематичне оцінювання  2
з теми «Становлення козацтва (XVIперша половина XVIІ ст.)»

Варіант – І

І рівень (0,5 бала)

1. Яким роком датована перща згадка у писемних джерелах про козаків?
а) 1475 р.;                          б) 1489 р.;                      в) 1524 р.;                     г) 1569 р.
2. В якому році відбулося козацько-селянське повстання під проводом К. Косинського?
а) 1594-1596 рр.;              б) 1591-1594  рр.;                      в) 1591-1593 рр.;                     г) 1593-1596  рр.
3. Вкажіть ім’я українського магната, який був засновником першої Запорозької Січі на о. Мала Хортиця?
а) К. Косинський;              б) Д. Вишневецький;            в) С. Кішка;                г) І. Федоров.
4. В якому році відбулися події названі «Тарасовою ніччю»?
а) 1642 р.;                        б) 1635 р.;                        в) 1622 р.;                    г) 1630 р.
5. Хто очолював козацьке повстання в 1625 р. ?
а) М. Жмайло;    б) Т. Федорович (Трясило);      в) Я. Острянин (Остряниця);     г) П. Павлюк (Бут).

6. Назвати найвищий орган влади на Січі
а) Козацька (січова) рада;                    б) Козацька старшина;       в) отаман;                      г) обозний.

ІІ рівень (1 бал)

7. Дайте визначення поняттю:
Запорозька Січ – це___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
8. Про яку історичну особу йдеться в описі ?
«Нащадок великого князя литовського Ольгерда, один із перших відомих в історії ватажків українського козацтва. У цей час під його керівництвом на острові Мала Хортиця було збудовано замок-городок, який вважається попередником Запорозької Січі. Під час походу до Молдавії потрапив у полон Героїзм та мученицька смерть князя уславлені в народній думі «Про козака Байду». _______________________________

9.Хто зображений на малюнку?

9.1.__________________;          C:\Users\vlad\Desktop\64623e0ce2.jpg  9. 2._________________;

ІІІ рівень (1,5 бала)

10. Встановіть відповідність між визначеннями і поняттями:

1) Запорожжя

А) бранці, яких захоплювали турки й татари під час нападів на українські,

російські й польські землі.

2) Ясир

Б)  назва великого дерев’яного веслового військового судна в Османській імперії.

3) Каторга

В) перехід представників різних верств українського суспільства до козацтва як один зі способів зміни свого соціального стану.

4) Покозачення

Г) землі в нижній течії Дніпра на південь від дніпровських порогів.

5) Галас

 

 

 

11. Встановити хронологічну послідовність подій XVII – першої половини XVII ст.
А) Перша писемна згадка про козаків;
Б) Прийняття «Ординації Війська Запорозького»;
В) Повстання Т. Федоровича (Трясила);
Г) Укладання Куруківської угоди.

IV рівень (3 бала)

 

12. Охарактеризуйте причини та наслідки (результати) доби героїчних походів козаків перших  двох десятилітть ХVІІ ст.                 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
 

Оцінка ___________

Тематичне оцінювання  2
з теми «Становлення козацтва (XVIперша половина XVIІ ст.)»

Варіант – ІІ

І рівень (0,5 бала)

1. Вкажіть рік козацько-селянського повстання під проводом С. Наливайка?
а) 1594-1596 рр.;              б) 1593-1595 рр.;            в) 1591-1593 рр.;                г) 1590-1593 рр.

2. Яку назву носила перша Запорозька Січ, що утворилася наприкінці 70-х на початку 80-х рр. XVI ст.
а) Томаківська;               б) Базавлуцька;                    в) Чортомлицька;                    г) Микитинська.
3. Вкажіть рік коли відбулася Хотинська війна ?
а) 1601 рік;                      б) 1613 рік;               в) 1621 рік;                     г) 1631 рік.

4. Укажіть хронологічні межі доби героїчних походів козацтва?
а) останні два десятиліття ХVІ ст.;              б) кінець ХVІ – перше десятиліття ХVІІ ст ;      
в) перші два десятиліття ХVІІ ст.;                г) 20-30-ті рр. ХVІІ ст..
5. В якому році видана «Ординація Війська Запорозького яке перебуває на службі Речі Посполитої» ?
а) 1637 р.;         б) 1625 р.;           в) 1632 р.;     г) 1638 р.

6. Хто очолював козацьке повстання в 1630 р. ?
а) М. Жмайло;            б) Т. Федорович (Трясило);       в) І. Сулима;         г) П. Павлюк (Бут).

ІІ рівень (1 бал)

7. Дайте визначення поняттю:
Козацтво – це_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

8. Про яку історичну особу йдеться в описі ?
«Був шляхетського роду. Навчався в Острозькій школі та згодом пішов на Запорожжя. У 1614-16 рр. та 1620-22рр. обирався гетьманом реєстрового козацтва. Брав активну участь у козацьких повстаннях перших двох десятиліть XVIІ ст. Здійснив переможні походи проти Османської імперії та Кримського ханства. Відомий, як меценат та захисник православної церкви.». ____________________________________

9.Хто зображений на малюнку?

C:\Users\vlad\Desktop\250px-Dymitr_Wiśniowiecki_Bajda_1.PNG9. 1. ____________________;     C:\Users\vlad\Desktop\pic%5CN%5CA%5CNalyvaiko Severyn (portrait).jpg 9. 2. __________________;

ІІІ рівень (1,5 бала)

10. Встановіть відповідність між визначеннями і поняттями:

1) Яничари

А) бій козаків у довільному порядку, під час якого змішувалися з ворогом і кожен запорожець демонстрували власну хоробрість та військову майстерність.

2) Чайка

Б)  назва, що вживалася стосовно козаків-запорожців, які селилися в нижній течії Дніпра.

3) Галас

В) привілейована піхота в турецькій армії, що складалася переважно з підданих-християн, які змалку виховувалися для військової служби.

4) Низове козацтво

Г) козацький бойовий човен.

5) Дніпровський низ

 


11. Встановити хронологічну послідовність подій XVII – першої половини XVII ст.

А) Створення першого реєстру козаків;
Б) Хотинська битва;
В) Повстання Я. Острянин (Остряниця);
Г) Повстання М. Жмайла.

IV рівень (3 бала)

 

12. Охарактеризуйте причини та наслідки (результати) козацьких повстаннь 20—30-х рр. XVII ст.
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

Оцінка __________

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Матушевська Альона Вікторівна
  Дуже якысна рпозробка. Стисла , всеохоплююча.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
27 лютого 2019
Переглядів
7499
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку