26 жовтня о 18:00Вебінар: Сучасні методи та засоби організації уроку фізичної культури за стандартами НУШ

Тематичне оцінювання «Становлення козацтва (XVI – перша половина XVIІ ст.)»

Про матеріал
Перевірка рівеня загальноосвітньої підготовки учнів із вивченої теми згідно з критеріями програми та рівня теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння й використання.
Перегляд файлу

Дата проведення _________                                                                                           8 клас

УРОК ___________

Тема: Узагальнення знань за темою «Становлення козацтва (XVIперша половина XVIІ ст.)»

Мета: перевірити рівень загальноосвітньої підготовки учнів із вивченої теми згідно з критеріями програми: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння й використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок роботи з історичною картою, опису й порівняння історичних подій та явищ; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивченої теми відповідно до державних вимог і мети уроків.

Обладнання: картки з тестовим завданням 

Тип уроку: урок контролю та перевірки знань.

Хід уроку

І.    Організаційна частина уроку

  1. Учитель повідомляє тему та мету уроку.
  2. Роз’яснює умови виконання роботи.
  3. Відповідає на запитання, які виникли в учнів стосовно правил виконання роботи.

ІІ.  Виконання завдань

Учні отримують картки із завданнями.

Відповіді:

Тематичне оцінювання № 2

з теми: «Становлення козацтва (XVIперша половина XVIІ ст.)»

Варіант – І

Варіант – ІІ

І – рівень

1) б; 2) в; 3) б; 4) г; 5) а; 6) а.

ІІ – рівень

7) Запорозька Січ – організація українського козацтва, яка виникла й розвивалася за дніпровськими порогами в першій половині XVI ст.

8) Дмитро Вишневецький

9) 9.1. П. Конашевич-Сагайдачний

    9.2. К. Косинський

ІІІ – рівень

10) А-2; Б-3; В-4; Г-1.

11) А-1; Б-4; В-3; Г-2.

IVрівень

12) письмова відповідь учня.

І – рівень

1) а; 2) а; 3) в; 4) в; 5) г; 6) б.

ІІ – рівень

7) Козацтво – із XVXVI ст. збірна назва козаків в Україні й сусідніх державах. Слово «козак» тюрського походження, що означає «вільна людина», «воїн-найманець». Його вживали щодо вільних людей, які населяли південноукраїнські степи.

8) П. Конашевич-Сагайдачний

9) 9.1. Д. Вишневецький

    9.2. С. Наливайко

ІІІ – рівень

10) А-3; Б-4; В-1; Г-2.

11) А-1; Б-2; В-4; Г-3.

IV – рівень

12) письмова відповідь учня.

 

ІІІ.  Домашнє завдання

Повторити: Розділ 1. § 3,4;  Розділ 2. § 11,13.

Підручник – Історія України : підруч. для 8 класу загальноосвіт. навч. закладів / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — Х. : Вид-во «Ранок», 2016. — 272 с. : іл.


Тематичне оцінювання  2
з теми «Становлення козацтва (XVIперша половина XVIІ ст.)»

Варіант – І

І рівень (0,5 бала)

1. Яким роком датована перща згадка у писемних джерелах про козаків?
а) 1475 р.;                          б) 1489 р.;                      в) 1524 р.;                     г) 1569 р.
2. В якому році відбулося козацько-селянське повстання під проводом К. Косинського?
а) 1594-1596 рр.;              б) 1591-1594  рр.;                      в) 1591-1593 рр.;                     г) 1593-1596  рр.
3. Вкажіть ім’я українського магната, який був засновником першої Запорозької Січі на о. Мала Хортиця?
а) К. Косинський;              б) Д. Вишневецький;            в) С. Кішка;                г) І. Федоров.
4. В якому році відбулися події названі «Тарасовою ніччю»?
а) 1642 р.;                        б) 1635 р.;                        в) 1622 р.;                    г) 1630 р.
5. Хто очолював козацьке повстання в 1625 р. ?
а) М. Жмайло;    б) Т. Федорович (Трясило);      в) Я. Острянин (Остряниця);     г) П. Павлюк (Бут).

6. Назвати найвищий орган влади на Січі
а) Козацька (січова) рада;                    б) Козацька старшина;       в) отаман;                      г) обозний.

ІІ рівень (1 бал)

7. Дайте визначення поняттю:
Запорозька Січ – це___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
8. Про яку історичну особу йдеться в описі ?
«Нащадок великого князя литовського Ольгерда, один із перших відомих в історії ватажків українського козацтва. У цей час під його керівництвом на острові Мала Хортиця було збудовано замок-городок, який вважається попередником Запорозької Січі. Під час походу до Молдавії потрапив у полон Героїзм та мученицька смерть князя уславлені в народній думі «Про козака Байду». _______________________________

9.Хто зображений на малюнку?

9.1.__________________;          C:\Users\vlad\Desktop\64623e0ce2.jpg  9. 2._________________;

ІІІ рівень (1,5 бала)

10. Встановіть відповідність між визначеннями і поняттями:

1) Запорожжя

А) бранці, яких захоплювали турки й татари під час нападів на українські,

російські й польські землі.

2) Ясир

Б)  назва великого дерев’яного веслового військового судна в Османській імперії.

3) Каторга

В) перехід представників різних верств українського суспільства до козацтва як один зі способів зміни свого соціального стану.

4) Покозачення

Г) землі в нижній течії Дніпра на південь від дніпровських порогів.

5) Галас

 

 

 

11. Встановити хронологічну послідовність подій XVII – першої половини XVII ст.
А) Перша писемна згадка про козаків;
Б) Прийняття «Ординації Війська Запорозького»;
В) Повстання Т. Федоровича (Трясила);
Г) Укладання Куруківської угоди.

IV рівень (3 бала)

 

12. Охарактеризуйте причини та наслідки (результати) доби героїчних походів козаків перших  двох десятилітть ХVІІ ст.                 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
 

Оцінка ___________

Тематичне оцінювання  2
з теми «Становлення козацтва (XVIперша половина XVIІ ст.)»

Варіант – ІІ

І рівень (0,5 бала)

1. Вкажіть рік козацько-селянського повстання під проводом С. Наливайка?
а) 1594-1596 рр.;              б) 1593-1595 рр.;            в) 1591-1593 рр.;                г) 1590-1593 рр.

2. Яку назву носила перша Запорозька Січ, що утворилася наприкінці 70-х на початку 80-х рр. XVI ст.
а) Томаківська;               б) Базавлуцька;                    в) Чортомлицька;                    г) Микитинська.
3. Вкажіть рік коли відбулася Хотинська війна ?
а) 1601 рік;                      б) 1613 рік;               в) 1621 рік;                     г) 1631 рік.

4. Укажіть хронологічні межі доби героїчних походів козацтва?
а) останні два десятиліття ХVІ ст.;              б) кінець ХVІ – перше десятиліття ХVІІ ст ;      
в) перші два десятиліття ХVІІ ст.;                г) 20-30-ті рр. ХVІІ ст..
5. В якому році видана «Ординація Війська Запорозького яке перебуває на службі Речі Посполитої» ?
а) 1637 р.;         б) 1625 р.;           в) 1632 р.;     г) 1638 р.

6. Хто очолював козацьке повстання в 1630 р. ?
а) М. Жмайло;            б) Т. Федорович (Трясило);       в) І. Сулима;         г) П. Павлюк (Бут).

ІІ рівень (1 бал)

7. Дайте визначення поняттю:
Козацтво – це_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

8. Про яку історичну особу йдеться в описі ?
«Був шляхетського роду. Навчався в Острозькій школі та згодом пішов на Запорожжя. У 1614-16 рр. та 1620-22рр. обирався гетьманом реєстрового козацтва. Брав активну участь у козацьких повстаннях перших двох десятиліть XVIІ ст. Здійснив переможні походи проти Османської імперії та Кримського ханства. Відомий, як меценат та захисник православної церкви.». ____________________________________

9.Хто зображений на малюнку?

C:\Users\vlad\Desktop\250px-Dymitr_Wiśniowiecki_Bajda_1.PNG9. 1. ____________________;     C:\Users\vlad\Desktop\pic%5CN%5CA%5CNalyvaiko Severyn (portrait).jpg 9. 2. __________________;

ІІІ рівень (1,5 бала)

10. Встановіть відповідність між визначеннями і поняттями:

1) Яничари

А) бій козаків у довільному порядку, під час якого змішувалися з ворогом і кожен запорожець демонстрували власну хоробрість та військову майстерність.

2) Чайка

Б)  назва, що вживалася стосовно козаків-запорожців, які селилися в нижній течії Дніпра.

3) Галас

В) привілейована піхота в турецькій армії, що складалася переважно з підданих-християн, які змалку виховувалися для військової служби.

4) Низове козацтво

Г) козацький бойовий човен.

5) Дніпровський низ

 


11. Встановити хронологічну послідовність подій XVII – першої половини XVII ст.

А) Створення першого реєстру козаків;
Б) Хотинська битва;
В) Повстання Я. Острянин (Остряниця);
Г) Повстання М. Жмайла.

IV рівень (3 бала)

 

12. Охарактеризуйте причини та наслідки (результати) козацьких повстаннь 20—30-х рр. XVII ст.
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

Оцінка __________

docx
Додано
27 лютого 2019
Переглядів
2909
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку