25 вересня о 19:00Вебінар: Співпраця вчителя та батьків: модернізовані підходи та нетипові форми взаємодії

Тематичне оцінювання за першим розділом

Про матеріал
Завдання для тематичного оцінювання за першим розділом в профільному класі. Орієнтовно за уроками, які проходять протягом вересня-листопада.
Перегляд файлу

Тематичне оцінювання №1 за 1 розділом

І варіант

І рівень складності (0,5 балів)

  1. У додержавний період

А) права визначалися традиціями, а обов’язки визначалися табу

Б) права визначалися моральними нормами, а обовязки визначалися релігійними нормами

В) права та обовязки не розрізнялися

Г) жодна відповідь не є правильною

2. До завдань судової влади належить

А) забезпечення виконання рішень, прийнятих на референдумах

Б) розяснення суперечливих норм законодавства

В) контроль за роботою правоохоронних органів

Г) вироблення правових позицій із приводу найбільш поширених конфліктів та спорів, що виникають у суспільстві. 

3. До недоліків мажоритарної виборчої системи на виборах до парламенту можна віднести:

А) у разі дострокового припинення повноважень депутата парламенту необхідно проводити проміжні вибори, що важким тягарем лягає на бюджет

Б) ця виборча система знецінює особистість кандидата

В) порядок підрахунку голосів виборців є дуже складним

Г) депутати, по суті, є відповідальними перед своєю політичною партією, а не перед конкретними виборцями

4. Згідно з Європейською конвенцією про громадянство, підстави для втрати громадянства є:

А) відмова громадянина від громадянства держави

Б) відсутність справжнього звязку між державою та її громадянином, який постійно проживає за кордоном

В) проведення громадянином підривної діяльності проти своєї держави під час його перебування за кордоном

Г) відмова громадянина в подальшому визнати конституцію країни

5. Із-поміж наведених держав оберіть ту з них, яка є унітарною державою

А) Франція       Б) Норвегія        В) Бразилія        Г) Бельгія

6. Відмінність держави від громадянського суспільства проявляється в тому, що:

А) вони мають різну структуру й принципи організації побудови

Б) держава є причиною, а громадянське суспільство – наслідком

В) держава є складною частиною громадянського суспільства

Г) якщо держава є правовою, то суспільство не може бути громадянським

ІІ рівень (1 бал)

7. Розташуйте в правильній послідовності чинники, які сприяли виникненню держави

А) зростання продуктивності праці    В) розшарування суспільства на верстви

Б) удосконалення знаряддя праці      Г) поява надлишків виробництва

8. Установіть відповідність між функцією держави та прикладом

1 правотворча діяльність

2 правозастосовна діяльність

3 правоохоронна діяльність

4 інтерпретаційна-правова діяльність

А) конституційний суд дав офіційне тлумачення  пункту 8 статті 108 Конституції України

Б) суд засудив громадянина Омельченка до довічного позбавлення волі за вчинене ним умисне вбивство

В) на вимогу працівника фіскальної служби громадянка Волкова сплатила податкову заборгованість

Г) Президент України своїм актом створив консультативний орган

Д) за рішенням парламенту була видано звід законів

9. Установіть відповідність між засадою виборчого процесу, яка була порушена, та прикладом порушення цієї засади

1 Засада публічності та відкритості

2 Засада свободи передвиборчої агітації, рівних можливостей доступу до ЗМІ.

3 Засада неупередженості органів державної влади, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, судів, підприємств, установ і організацій до місцевих організацій партій, кандидатів

4 Засада законності та заборони незаконного втручання будь-кого у виборчий процес

А) територіальна виборча комісія частину своїх засідань проводила в закритому режимі

Б) глава районної державної адміністрації викликав до себе голову територіальної виборчої комісії та поставив перед ним вимогу прозвітувати про роботу комісії за останні 10 діб

В) керівник одного з підприємств всіляко сприяв зустрічі з працівниками керованого ним підприємства  та кандидата від правлячої партії та не допуск інших кандидатів

Г) одному з кандидатів на посаду міського голови під усілякими приводами відмовляли  в розміщенні біг-бордів із його агітаційними матеріалами

Д) деяких виборців умисно не було внесена до виборчих списків.

ІІІ рівень (3 бали)

10. Визначте спільні й відмінні ознаки органів державної влади та органів місцевого самоврядування

IV рівень (3 бали)

11. За наведеною інформацією визначте складники державного ладу. ОБГРУНТУЙТЕ СВОЮ ВІДПОВІДЬ.

Держава включає території 16 земель, що входять до її складу. Політична система держави поділяється на два рівні: центральний та регіональний. На кожному з рівнів існують власні органи законодавчої, виконавчої та судової влади. Державу очолює президент, який обирається парламентом. Уряд формується коаліцією депутатських фракцій. Державна влада здійснюється на основі вільної та рівної участі громадян і їх обєднань в управлінні державою, гарантується здійснення прав і свобод громадян і меншостей відповідно до міжнародних стандартів прав людини. Свобода людини, її діяльність, вчинки, вільне підприємництво мають повну підтримку з боку держави та гарантуються системою законів, перед якими всі рівні.

 

 

 

 

 

Тематичне оцінювання №1 за 1 розділом

ІІ варіант

І рівень складності (0,5 балів)

  1. У додержавний період збігалися

А) моральні та релігійні норми

Б) субєкт та обєкт влади

Г) табу та звичаї

В) жодна відповідь не вірна

2. До завдань виконавчої влади належить

А) ратифікація міжнародних договорів

Б) видання підзаконних нормативно-правових актів, спрямованних на створення стандартів та правил практичної реалізації законів

В) представництво держави на міжнародній арені

Г) ухвалення законів

3. До недоліків пропорційної виборчої системи на виборах до парламенту можна віднести:

А) у разі дострокового припинення повноважень депутата парламенту необхідно проводити проміжні вибори, що важким тягарем лягає на бюджет

Б) ця виборча система знецінює особистість кандидата

В) якщо повноваження депутата парламенту припинилися менше, як за рік до чергових виборів, то поміжні вибори проводяться, і тому кількість виборців на досить тривалий час позбавляється представництва в парламенті

Г) ця система не завжди адекватно відображає у складі парламенту політичний спектр суспільства та призводить до втрати великої кількості голосів виборців, що має своїм наслідком послаблення представництва в парламенті іноді значної кількості громадян, наділених активним виборчим правом.

4. Згідно з Європейською конвенцією про громадянство, підстави для втрати громадянства є:

А) відмова громадянина від громадянства держави

Б) поведінка, яка серйозно зашкоджує життєво важливим інтересам держави

В) проведення громадянином підривної діяльності проти своєї держави під час його перебування за кордоном

Г) відмова громадянина в подальшому визнати конституцію країни

5. Із-поміж наведених держав оберіть ту з них, яка є федеративною монархією:

А) Саудівська Аравія   Б) Бельгія   В) Норвегія  Г) Швеція

6.На відміну від держави, громадянське суспільство:

А) являє собою вертикальну систему багатогранних звязків і відносин громадян та юридичних осіб, їх обєднань, спілок і колективів

Б) не може керуватися у взаємозвязках між своїм членами нормами права

В) виникла в період зародження людства

Г) являє собою горизонтальну систему багатогранних звязків і відносин громадян та юридичних осіб, їх обєднань, спілок, колективів

ІІ рівень (1 бал)

7. Розташуйте в правильній послідовності видів республік у порядку зростання повноважень глави держави

А) президентська                    В) парламентсько-президентська

Б) парламентська                    Г) президентсько-парламентська

8. Установіть відповідність між функцією держави та їх змістом

1 політична

2 ідеологічна

3 гуманітарна

4 екологічна

А) охорона навколишнього природного середовища, запобігання негативному впливу на нього, організація раціонального природокористування тощо.

Б) захист прав споживачів

В) сприйняття життєдіяльності як суспільства загалом, так і кожної особи зокрема шляхом забезпечення основних прав і свобод людини, її соціальної захищеності тощо

Г) формування індивідуальної та суспільної свідомості шляхом організації освіти, науки тощо

Д) організація суспільних відносин із метою їх стабілізації та демократичного розвитку, забезпечення суверенітету держави на міжнародній арені.

9. Установіть відповідність між видами місцевих виборів та ознаками, що їх характеризують

1 проміжні вибори

2 перші вибори

3 повторні вибори

4 позачергові вибори

А) такі вибори мають спільну підставу для призначення із поміжними виборами

Б) вибори депутата призначаються в одномандантому виборчому окрузі територіальною виборчою комісією в разі дострокового припинення повноважень депутата

В) вибори призначаються відповідно державною адміністрацією

Г) вибори призначаються або центральною виборчою комісією, або відповідною радою ОТГ

Д) єдиний вид місцевих виборів, для призначення яких можуть існувати дві підства

 

ІІІ рівень (3 бали)

10. Визначте спільні й відмінні ознаки унітарної та федеративної держави.

IV рівень (3 бали)

11. Виконайте завдання за алгоритмом:

- Дайте визначення тоталітарному режиму;

-Назвіть його ознаки;

-Наведіть приклади країн, яким притаманні (були притаманні) ознаки тоталітарного режиму;

-Опишіть конкретні прояви тоталітаризму в одній із названих вами країни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематичне оцінювання №1 за 1 розділом

ІІІ варіант

І рівень складності (0,5 балів)

  1. Позначте причину виникнення держави

А) виникнення патріархальної сімї

Б) неспроможність суспільної влади первісного ладу врегулювати конфлікти

В) три великі суспільні поділи праці

Г) необхідність підтримання суспільної влади, що забезпечується за допомогою загальнообовязкових соціальних норм

2. Позначте ознаки державної влади

А) Недоторканість і сакральність

Б) підпорядкованість і партійна дисципліна

В) абсолютність і неподільність

Г) легітимність і верховенство

3.  Позначте класифікацію виборів, видам якої є парламентські, президентські та місцеві вибори

А) За причинами проведення виборів

Б) За способом волевиявлення виборців

В) За предметом обрання

Г) Залежно від того, обирається виборний орган повністю або частково

4. Громадянином України людина стає:

А) при досягненні повноліття

Б) після отримання загальної середньої освіти

В) за бажанням батьків

Г) під час весілля

5. Процедура притягнення до відповідальності перед парламентом вищих посадових осіб держави – це…

А) Імпічмент     Б) Апеліція     В) Касація        Г) Імунітет

6. Позначте поняття, яке характеризується підвид демократичного режиму, особливістю якого є небажання здійснювати будь-які перетворення, а також вірність традиціям

А) демократично-ліберальний                 В) Демократично-соціальний

Б) демократично-консервативний           Г) демократично-радикальний

ІІ рівень (1 бал)

7. Укажіть ознаки федеративної держави

А) Відсутність інших суверенних держави

Б) Наявність союзного договору

В) Наявність спільних верховних органів влади

Г) Відсутність спільної території

Д) Існування подвійного громадянства

Є) Наявність єдиного державного кордону

8. Установіть відповідність

1. Економічні функції

А) забезпечення екологічної безпеки, організація раціонального природокористування

2.Політичні функції

Б) напрями діяльності держави, в яких реалізується її внутрішня політика

3.Гуманітарні функції

В) забезпечення стабільного функціонування економіки країни

4.Екологічні функції

Г) забезпечення основних прав і свобод  людини, її соціальної захищеності

 

Д) організація суспільних і, насамперед, політичних відносин з метою їх стабілізації

9. Установіть відповідність між теорією походження держави та її сутністю

1 соціально-економічна

А визнає, що походження держави є результатом укладення суспільної угоди між людьми та усвідомлення ними своїх прав, потреб та інтересів.

2 договірна

Б визначає, що держава виникли внаслідок дій об’єктивних процесів економічного розвитку суспільства

3 психологічна

В пояснює виникнення держави особливими властивостями людського мислення – потребою людей жити в організованому суспільстві

4 завойовницька

Г визначає, що держава виникла внаслідок завоювання одними народами інших та збереження контролю.

 

Д порівнює виникнення та державу з цілісним живим організмом.

ІІІ рівень (3 бали)

10. Визначте спільні й відмінні ознаки федеративної та конфедеративної держави.

IV рівень (3 бали)

 

11. Охарактеризуйте державу Україна за формою державного ладу. Виконайте це завдання за наступним алгоритмом:

-Дайте визначення форми правління

-Визначте, яка форма правління характерна для України. Доведіть, спираючись на конкретні приклади (або статті Конституції України), яким видом республіканської форми правління характеризується наша держава

-Дайте визначення форми державного устрою

-Поясніть, яка форма державного устрою притаманна Україні

-Дайте визначення політичного режиму

-Назвіть ознаки такого режиму, який існує в нашій державі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематичне оцінювання №1 за 1 розділом

VІ варіант

І рівень складності (0,5 балів)

  1. Позначте вид соціальних норм, який не був властивим регулюванню суспільних відносин у первісну добу.

А) норми права              Б) звичаї та традиції

В) норми моралі             Г) релігійні норми

2. Позначте тезу, що не є ознакою правової держави.

А) існування ієрархічно побудованої партійно-державної еліти

Б) закріплення широкого спектра прав та свобод людини

В) верховенство закону в усіх сферах суспільного життя

Г) ефективна діяльність правоохоронних органів

3. Позначте країну, що є прикладом парламентської монархії

А) Саудівська Аравія   Б) Японія     В) Аргентина       Г) Оман

4. Оберіть із запропонованих прикладів форм демократії той, що є прикладом представницької демократії

А) Загальні збори громадян                      В) вибори

Б) Засідання Верховної Ради України      Г) референдум

5. Позначте, які з перерахованих функцій не виконує судова влада

А) Охоронну

Б) Правосуддя

В) Виконання покарань

Г) Контрольно-наглядну

6. Обмін населенням між державою, що зумовлює автоматичну зміну громадянства

А) Репатріація                     Б) Трансфер

В) Оптація         Г) Філіація          Д) Натуралізація

 

ІІ рівень (1 бал)

7. Укажіть ознаки парламентської республіки

А) Верховна влада належить парламенту

Б) Уряд формується законодавчим органом і відповідальний перед ним

В) Президента і парламент безпосередньо обирає народ

Г) Реальним главою держави є керівник уряду

Д) Президент – глава держави і уряду

Є) Парламент може висловити недовіру уряду, голові уряду, конкретному міністру.

8. Установіть відповідність між режимом і належним прикладом

1 Демократичний

2 Перехідний

3 Авторитарний

4 Тоталітарний

А) Україна на початку 90-х років ХХ ст.

Б) СРСР 30-50-х років ХХ  ст. («доба» Й. Сталіна)

В) Франція періоду Наполеона

Г) СРСР кінця 50-х – початку 60-х років ХХ ст. («відлига» М. Хрущова)

Д) Швеція на початку ХХІ ст.

 

9 . Установіть відповідність

1 правовий статус особи

А конкретний індивід, що визначається неповторною сукупністю соціально значущих якостей, які виявляються у його відносинах з іншими людьми

2 громадянство

Б правовий зв’язок особи з державою

3 підданство

В сукупність прав та обов’язків, що поширюються на особу в конкретній державі

4 особистість

Г політико-правовий зв’язок особи і держави, який проявляється в їхніх взаємних правах і обов’язках 

 

Д конкретна людина, яка має біологічно і соціально зумовлені та індивідуально виражені психофізіологічні якості

ІІІ рівень (3 бали)

10. Визначте спільні й відмінні правоохоронних органів та органи судової влади

 

IV рівень (3 бали)

doc
До підручника
Правознавство (профільний рівень) 10 клас (Наровлянський О.Д.)
Додано
28 липня
Переглядів
116
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку