Тематично-поурочне календарне планування з фізики - 9 клас

Про матеріал
Дана розробка буде корисна молодим педагогам, які тільки починають працювати. Календарні плани з фізики для 9 класу складені на основі навчальної програми. Домашні завдання вказані за підручникоа для 9 – го класу автора Бар’яхтар.
Перегляд файлу
Фізика, 9 клас

(105 год, 3 години на тиждень)

Запланована к-ть тематичних оцінок –      

Запланована к-ть лаб.робіт, що оцінюються –

 

№ з/п

Дата

Тема уроку

Д/з

1

01.09

Ввідний інструктаж з охорони праці та БЖД. Повторення вивченого в 8 класі

Бар’яхтар В.Г.

 

 

Розділ І. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

 

2

05.09

Магнітні явища. Дослід Ерстеда. Магнітне поле

§ 1

3

06.09

Індукція магнітного поля. Лінії магнітної індукції. Магнітне поле Землі

§ 2

4

08.09

Магнітне поле струму. Правило свердлика

§ 3

5

12.09

Розв'язування задач

§ 1-3

6

13.09

Сила Ампера

§ 4

7

15.09

Розв'язування задач.

§ 4

8

19.09

Розв'язування задач. Самостійна робота №1

§ 4

9

20.09

Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера

§ 5

 

 

Тематична атестація № 1

 

10

22.09

Електромагніти та їх застосування 

§ 6

11

26.09

Інструктаж з БЖД.  Лабораторна робота № 1. Складання та випробування електромагніту

ст. 32

 

12

27.09

Розв'язування задач

§ 6

13

29.09

Електродвигуни. Електровимірювальні прилади. Гучномовець     

§ 7

14

03.10

Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний електричний струм

§ 8

15

04.10

Розв'язування задач

§ 8

16

06.10

Розв'язування задач. Самостійна робота №2

 

17

10.10

Інструктаж з БЖД.  Лабораторна робота № 2. Спостереження явища електромагнітної індукції

ст.45

18

11.10

Розв'язування задач

 

19

13.10

Контрольна робота № 1 з теми «Магнітне поле»

 

20

17.10

Аналіз контрольної роботи №1. Захист учнівських проєктів

ст.54

 

 

Тематична атестація № 2

 

 

 

Розділ ІІ. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

 

21

18.10

Світлові явища. Джерела та приймачі світла. Швидкість поширення світла

§ 9

22

20.10

Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення

§ 10

23

24.10

Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало

§ 11

24

25.10

Розв'язування задач

 

25

27.10

Інструктаж з БЖД.  Лабораторна робота № 3. Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала

ст. 73

26

07.11

Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла

§ 12

27

08.11

Розв'язування задач.

§ 12

28

10.11

Інструктаж з БЖД.  Лабораторна робота № 4. Дослідження заломлення світла

ст. 83

 

29

14.11

Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів

§ 13

30

15.11

Розв'язування задач. Самостійна робота №3

 

 

 

Тематична атестація № 3

 

31

17.11

Лінзи. Оптична сила лінзи

§ 14

32

21.11

Розв'язування задач.

 

33

22.11

Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи

§ 15

34

24.11

Розв'язування задач.

 

35

28.11

Інструктаж з БЖД.  Лабораторна робота № 5. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи

ст. 99

 

36

29.11

Розв'язування задач. Самостійна робота №4

§ 15

37

01.12

Око як оптична система. Зір і бачення. Окуляри. Вади зору та їх корекція

§ 16

38

05.12

Розв'язування задач. Підготовка до контр. роботи

ст.106

39

06.12

Контрольна робота № 2 з теми «Світлові явища»

 

40

08.12

Аналіз контрольної роботи №2. Захист учнівських проєктів

ст.110

 

 

Тематична атестація № 4

 

 

 

Розділ III. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

 

41

12.12

Виникнення та поширення механічних хвиль. Фізичні величини, які характеризують хвилі

§ 17

42

13.12

Звукові хвилі. Інфразвук і ультразвук

§ 18

43

15.12

Інструктаж з БЖД.  Лаб. робота № 6. Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів

 

44

19.12

Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі

§ 19

45

20.12

Шкала електромагнітних хвиль

§ 20

46

23.12

Розв’язування задач

§19-20

47

09.01

Повторний інструктаж з ОП. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв'язку. Радіолокація

§ 21

48

10.01

Розв'язування задач. Підготовка до контр. роботи

§17-21

49

12.01

Контрольна робота № 3 з теми «Механічні та електромагнітні хвилі»

 

50

16.01

Аналіз контрольної роботи №2. Захист учнівських проєктів

ст.144

 

 

Тематична атестація № 5 ь

 

 

 

Розділ IV. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

 

51

17.01

Сучасна модель атома. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи

§22

52

19.01

Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання

§23

53

23.01

Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів

§24

54

24.01

Розв'язування задач

§ 22-

55

26.01

Розв'язування задач

- §24

56

30.01

Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри

§ 25

57

31.01

Розв'язування задач

 

58

02.02

Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор

§26

59

06.02

Розв’язування задач 

 

60

07.02

Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики

§27

61

09.02

Контрольна робота № 4 з теми «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»

 

62

13.02

Аналіз контрольної роботи №4. Захист учнівських проєктів

 

 

 

Тематична атестація № 6

 

 

 

Розділ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ. Частина І

 

63

14.02

Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху

§28

64

16.02

Розв’язування задач

 

65

20.02

Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати

§29

66

21.02

Розв’язування задач

 

67

23.02

Розв’язування задач. Самостійна робота №5

 

68

27.02

Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

§30

69

28.02

Другий закон Ньютона

§31

70

02.03

Розв’язування задач

 

71

06.03

Третій закон Ньютона

§32

72

07.03

Розв’язування задач

 

73

09.03

Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння

§33

74

13.03

Розв’язування задач

 

75

14.03

Розв’язування задач. Самостійна робота №6

 

 

 

Тематична атестація № 7

 

76

16.03

Рух тіла під дією сили тяжіння

§34

77

20.03

Розв’язування задач

 

78

21.03

Рух тіла під дією кількох сил

§35

79

23.03

Розв’язування задач.

 

80

03.04

Розв’язування задач. Самостійна робота №7

 

81

04.04

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

 

82

06.04

Контрольна робота № 5 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження. Частина І.»

 

83

10.04

Аналіз контрольної роботи №5. Захист учнівських проєктів

 

 

 

Тематична атестація № 8

 

 

 

Розділ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ. Частина ІІ

 

84

11.04

Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу

§36

85

13.04

Розв’язування задач

 

86

17.04

Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики

§37

87

18.04

Розв’язування задач

 

88

20.04

Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах

§38

89

24.04

Розв’язування задач

 

90

25.04

Розв’язування задач. Самостійна робота №8

 

91

27.04

Інструктаж з БЖД.  Лабораторна робота № 7. Вивчення закону збереження механічної енергії

 

92

01.05

Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій.

§39

93

02.05

Фундаментальний характер законів збереження. Розв’язування задач.

 

94

04.05

Еволюція фізичної картини світу. Розвиток уявлень про природу світла. Фізика і науково-технічний прогрес

§40, відео

95

08.05

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

 

96

09.05

Контрольна робота № 6 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження. Частина ІІ»

 

97

11.05

Аналіз контрольної роботи №6. Захист учнівських проєктів

 

98

15.05

Захист учнівських проєктів

 

 

 

Тематична атестація № 9

 

 

 

Фізика та екологія

 

99

16.05

Фізика та екологія. Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії

1т..261-263

100

18.05

Альтернативні джерела енергії

1т..264-265

101

22.05

Урок-семінар. Сучасні проблеми екології та енергетики в Україні та світі

 

102

23.05

ПОВТОРЕННЯ вивченого матеріалу

 

103

25.05

ПОВТОРЕННЯ вивченого матеріалу

 

104

29.05

ПОВТОРЕННЯ вивченого матеріалу

 

105

30.05

ПОВТОРЕННЯ вивченого матеріалу

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 9 клас, Планування
До підручника
Фізика 9 клас (Бар'яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кирюхіна О.О. (за редакцією Баряхтара В.Г., Довгого С.О.))
Додано
7 січня
Переглядів
376
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку