Термінологічний словничок в інтернеті

Про матеріал

У даній презентації запропоновані деякі слова та їх означення, які необхідно знати користувачами мережі інтернет.

Перегляд файлу

000

слоВничоК

Автор: Мороз Владислав

о оо

АКаунт

О

ОбЛIКОВИЙ запис, що истить жформащю, яку користуеач поетомля€ про себе певн]й комп'ютернт систеи.

о оо

Bipyc

О

Зловмисна програма, яка розпоесюДжјкться шляхом котюеання себе е [ниН програми.

О

захоплююча та жтерактиена тттаци засноеаних на реальност чи уяених зображеннях сценах.

『@崗闗@p

囹0

J7f0DIJHO, LL40 ae e KOMn'ÆOmePHl 81De012PIJ.

о оо

диап-впао)зер

О Пристрт для введення граф/чноћ' нформацп• в комп'ютер, а простњие — для

малюеання на планшет спецюльним олецем стилусом.

о оо

домен

О

Ункальний текстовий

Вентифкатор комп'ютера (хоста),

тДключеного до

                           Јнтернет.                        О“

о оо

lMig»k60pg

О

РвноеиД ееб-форуму з

можлиектю

Додаеання до поетомлень графнних файле.

000

кряк

О Незаконна програма, що лома€ захист жшоћ'

                 (лщензтноћ') I змушјк 77       FREE DOWNLOAD

СИСК HERE

робити поеноцжно.

о оо

нетизянин

О

Активний користуеач IHmepHemy; громаДянин Јнтернету.

о оо

О

Поетомлення, що не евпоета€ теи поточного обговорення чи поштоеоћ' РОЗСИЛКИ.

о оо

СмађлиК

О

Зображення, складене з розДтоеих знаюв, буке цифр,

оо

що використоејкться для передач емоцт користувача тд час спикуеання е IHrnepHernl.

7

 

Флуд

О

 

 

 

IIHI„ •ej%:

Торп

77.

0+

ом:з омо оме; омз омо ом«зомо оме; омо оме; омо омо ом«з омо ом•:; омо с»њз оно ома омо омо омо омо омо омо сиз омб смо ом'3 ом.:; омзомб ом.; сјм.5 омб ом.: омб с.м.з ом; ом.; омсз омб омсз оно омо омо омв омб омб омо омб ом.; ом.:з омб ом.з омо 01.4-5 омб ома омб омо омо ома омо омо ом б ом,з

Поетомлення у

форумах

оно омо омо омз омо ово; омо смо ом.; ома омо омв с,мс омв ом.з омо ом.; ом.; омо омо омо омз омо омо омо омо ом•з омо омо омо омо гл.“ омо ом•з омо ом•з омо оме омо омо омо омо омо омо омо омо омо омо омоомо омо омо омо омо омо амо омо омо омо омо омо омо омо омо омо омо омо ома омо сиз омо смзомо ом.; омо ом.; омо омо ом•:; омо ом•:; омо омо смо омо омо омо смо омо омо омо омо омо омо омо смо омо оно омо омо омо амо омо ома ом•з омо омо омо омо омо омо омо омо омо омо омо омо омо омо омо омо оМб омо омо амо омо омо омо омо ОМЕ омо омо омо омо смо оно омо ом.:з овоз омб омо омб омб0Мб ом.; ома омо 0143 омо с,м.з омо ома омо ома омо омо амб омо ом б ома

 

 

 

 

омо омо омо омо ома омо омо ом•з ома омо ома омо ома омо око ом•з ома ом•з омо омо омо омо омо

чатах,

що займають велию

омо омо ома •:т.тз ома ома ом•з ома омо ом•з омо сэм•з сиз ом•з ома ом•з омо оме омо омо омо оно ома оме; сиз ома ом.зомо ом.зом.з ом.; ом.з омо ом.з омо омо омо ом.; око амб омо омо омо омо смо омо смз омо омо омо омо омо омо ом.:; омо см•:; омо ома омо ома омо омо омо омо омо омо оно ома оми оми гл.!'; ома ома оми 02.!G ома оме ома ом,з омо омо омо омо омо ом.з смо ом.з омо ом.з омо ом.; омо ом.; амо смо ом.з омо омо ом.; омо омо омо ом б ом. оно омо омо омо ома омо ома 0MGOMG омо ома омо омо омо смо омо ома омо омо омо ома амб омо омо омо омо оме; ом; ома ома CWGOMG ом•з ома омо ом•:; омо амо ома ом•з ома омо омо ома омо омсз ома ома омо омо ома ома оно ома ом•з ома омо ома сэм•з ома пм•з ома омо омо оме ома омо

об'€ми

не несуть корисно/

оно омо омо ома                                                             ам.зомо                                    омо омо омо                                                        смо ома омо око омо око амо омо омо омсз

 

 

омсз омо оме; ом.; ома ом.; ома ом.; омо ом.:з омо ом.:; омо ом.:; смо омо омо омо амо омо омо омо ома ома ома ома ома ом.; ома омо ом.; с.м.з с„мз оме ома ома ом. омо омо сиз ома омо ома о м.; ома ом.; омо омо ом.з омо ам.з омо ома омо ома ом.; ома омо омо омо ом. ОНО ОНО ОКО •:NG ОКО ОМО ОМ•; ома ОМО ОМЗ ОМВ СМО ОМЗ бМб ОМЗ ОМО амб ОНО оме; омо оме; оме:; ома OMGOMG ом•з ома омо оме; омо омо ом•з ом«з ом'; омо ом'} омо омо омо OMG ОМО ОМО СИЗ ома OMGOMG OMGOMG ОМООМ•З ОМО ОМ•З ОМО ама ОМо ома ОМ•З OMG ОМО ОМо ОМО ОМО ОМо 0MG оно смо омо сиз омо ом'; ома ома ом.; омо омо ом.з омо с_эм.з омо око C,MG амо око амо омо омо омсз ом; омв C.MG оме, ом.; оме, омв омв омв C,MG C•MG оме оме, оме оме, оме,

 

жформацп•.

                       омо омо ом; ома ом';                                                                                       ом'; ома ома OMG ом•з C•MG ом•з ома ом•з ома OMG ома оме ома C•MG омгз

 

 

ом:; омо ом.;; сиз ома ош; ом.:з ом.; ом.:з ом.; ом.з омо ом.з омо ом.з омо ом.з ом.; ом.:з ом.; ома омо омсз ом с; ом.

оно омо ом.:з OMG OMG ом'; око ом.; омо ом.; омо ом:з омо ом«з сиз ом:з смо ом«з омо око амо омсз оме омо оме; ОМО ОМО ОМ; OMG ОМ'; OMG ОМ:З ОМ•З ОМО ОМО ОМ; ОМ«З ОМ•З СИЗ СИЗ ОМ:З ОМо омз смо смо сиз ома омо б воз омо ом.; омо омо ом.з омо с,мз бМб ома ово бМ'3 омо амо омо омо ом.-] оно омо ом.;з сиз ома омо омо ом.; омо омо ом.з омо ем.з смо ома омз амо омо амо омо омо омо ома сиз ома ом.; с»мз ом.; ома омо ам.; омо аме оме. оме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ОМ:; OMG OMG ОМ; ома ОМ';                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ош; ома OMG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           OMG ОМ•З C•MG ам•з ОМ; ОМ•З                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ОМ; ОМ; OMG ОМ'; СИТ; C•MG CU.IG

ОМ:; OMG OMG ОМ; OMG ОШ; OMG OMGOMG OMG ОМ•З OMG ОМ•З OMG ОМ•З ОМ; ОМ•З OMGOMG OMG OMG OMG OMG OMG ОШ; омо ом.:з ом'* омо око омо ом.; омо ом.:з омо срм.:з смо око омо око амо омо OMG омсз оме ом«з OMGQMG оме ома оме омој оме оме оме

дяКуЬ за уВагу!

pdf
До підручника
Українська мова 9 клас (Авраменко О.М.)
Додано
12 вересня 2023
Переглядів
176
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку