Тест+дидактичні картки з економіки для 11 класу з теми: "Основи економічного життя суспільства"

Про матеріал

Тест+дидактичні картки з економіки для 11 класу з теми: "Основи економічного життя суспільства" для узагальнення знань. Тест складається з 30 запитань із трьома варіантами відповідей. Дидактичні картки, які мають чотири рівні складності.

Перегляд файлу

Тести з теми: «Основи економічного життя суспільства»

1. Що вивчає економічна наука?

А) політичне життя людей;

Б) економічне життя людей;

В) релігійне життя людей.

2. Яку проблему допомагає вирішити економічна наука?

А) розподіл обмежених ресурсів;

Б) заощадження коштів;

В) збільшення бюджету.

3. Як називають учасників економічних відносин?

А) економічними об’єктами;

Б) політичними діячами;

В) економічними діячами.

4. Хто може бути суб’єктами економічних відносин?

А) медичні працівники;

Б) продавці;

В) працівники освіти.

5. До об’єктів економічних відносин відносять:

А) готові продукти;

Б) платники податків;

В) власники земель.

6. Що таке виробництво?

А) діяльність людей спрямована на створення продуктів, речей і послуг для задоволення потреб;

Б) результат поєднання праці людей, засіб предметів праці;

В) економічна діяльність і відповідні відносини між економічними суб’єктами, у результаті яких забезпечується просування продукт від виробника до споживача.

7. Співвідношення результатів і витрат це –

А) виробництво;

Б) ефективність;

В) виробничі ресурси.

8. Неперервний зв’язок  виробництва, обміну, розподілу та споживання називається…

А) виробництво;

Б) економічний кругообіг;

В) виробничі ресурси.

9. Що таке корисність?

А) оцінка споживача здатності речей та послуг задовольнити його потреби, забезпечувати певний рівень їх задоволення;

Б) забезпечення певного рівня задоволення споживача;

В) оцінка і задоволення потреб.

10. Вияв в необхідності певних речей та послуг це –

А) ефективність;

Б) корисність;

В) потреба.

11. Як класифікують потреби?

А) за джерелом виникнення;

Б) за джерелом виникнення та за способом задоволення;

В) за джерелом виникнення, за благами які задовольняються, за способом задоволення.

12.  Потреби за способом задоволення поділяються:

А) колективні, духовні;

Б) матеріальні, індивідуальні;

В) індивідуальні, колективні.

13. Загальна корисність це –

А) корисність окремого споживача;

Б) корисність певної смуги благ;

В) корисність, що споживається послідовно.

14. Як називається крива, яка об’єднує точки  А, В, С, D, Е, ?

А) крива виробничих можливостей;

Б) крива граничної корисності;

В) крива потреб.

15. Що розуміють під альтернативною вартістю?

А) альтернативні витрати;

Б) альтернативні послуги;

В) граничний продукт.

16. Якщо зі зростанням масштабів виробництва відбувається зростання граничного продукту, то це –

А) граничний продукт;

Б) закон спадкової продуктивності;

В) ефект економії від масштабу.

17. Як називається закон який відображає суттєвий постійно повторювальний зв'язок?

А) закон спадкової продуктивності;

Б) закон спадкової граничної корисності;

В) закон альтернативності витрат.

18. З яким законом повязують скорочення граничного продукту після досягнення виробництвом певних меж .

А) закон альтернативності витрат;

Б) закон спадкової продуктивності;

В) закон спадної продуктивності факторів виробництва.

19. Потреби за джерелом виникнення поділяються:

А) базові і духовні;

Б) базові та ті що породжені розвитком цивілізації;

В) колективні і індивідуальні.

20. Елементи виробництва поділяються:

А) продукт і працю;

Б) засоби праці і предмет праці;

В) праця, засоби праці, предмети праці.

21. Що формують засоби та предмет праці?

А) засоби виробництва;

Б) технологію виробництва;

В) предмет праці.

22. За якою формулою можна визначити ефективність?

А) Е = С + Q;

Б) Е = С – Q;

В) Е = Q ÷ С.

23. Що означає С?

А) витрати виробничих ресурсів;

Б) ефективність виробництва;

В) кількість одиниць створеної продукції.

24. Що таке обмін?

А) це економічні відносини, у результаті яких формуються доходи;

Б) це економічна діяльність і відповідні відносини, у результаті яких формуються доходи;

В) це економічна діяльність і відповідні відносини, між економічними суб’єктами, у результаті яких забезпечується просування продукту від виробника до споживача.

25. Економічні відносини, у результаті яких формуються доходи це -  ….

А) обмін;

Б) розподіл;

В) споживання.

26. Потреби за благами, які задовольняються поділяються на:

А) матеріальні, духовні;

Б) духовні, колективні;

В) матеріальні, базові.

27. Які потреби належать до базових?

А) потреби, пов’язані з існуванням людини;

Б) потреби, пов’язані з комфортністю життя;

В) потреби в одязі.

28. Духовні потреби це –

А) потреби в речах;

Б) потреби культури, мистецтва, освіти;

В) потреба в їжі та житлі.

29. Що таке споживання?

А) економічні відносини, які опосередковують використання доходів та одержання корисності від придбаних речей і послуг;

Б) це економічні відносини, у результаті яких формуються доходи;

В) це економічна діяльність і відповідні відносини, між економічними суб’єктами, у результаті яких забезпечується просування продукту від виробника до споживача.

30. Що відносять до матеріальних потреб?

А) потреби в речах;

Б) потреби в культурі;

В) потреби в мистецтві.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактичні картки з теми:

«Основи економічного життя суспільства»

 

Початковий рівень

 1. Що вивчає економічна наука?
 2. Хто може бути дійовими особами економічних відносин?
 3. Назвіть потреби, які належать до базових потреб.

 

Середній рівень

 1. Що є предметом економічної науки?
 2. Дайте визначення поняттю «обмін».
 3. Напишіть класифікацію потреб.

 

Достатній рівень

 1. Що таке економічний об’єкт і суб’єкт? Наведіть приклади.
 2. Сформулюйте закон граничної корисності.
 3. В чому суть закону спадної граничної корисності? Обґрунтуйте.

 

Високий рівень

 1. Земля одночасно є і засобом, і предметом праці. Запропонуйте для розгляду дві конкретні ситуації: коли земля є засобом праці, і коли вона є представником праці.
 2. У чому виявляється значення економічної теорії для суспільства та життя окремої людини.
 3. Вирішіть задачу. Необхідно визначити і порівняти ефективність використання праці на двох підприємствах, що виробляють однакову продукцію. На першому створено 1200 одиниць продукції та залучено до роботи 15 працівників, на другому 1800 одиниць і 25 працівників.

 

 

docx
До підручника
Економіка (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас (Радіонова І. Ф., Радченко В. В.)
Додано
25 грудня 2018
Переглядів
778
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку