12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Тест Історія ЗНО (2 частина)

Про матеріал

Тест можна використовувати у підготовці до Зовнішнього Незалежного Оцінювання з історії України. Тест містить завдання з 7 по 9 клас, і побудований відповідно до базового тесту Зовнішнього Незалежного Оцінювання з історії України. Сподіваємось, що запропоновані завдання стануть у пригоді учням та вчителям при організації підготовки до Зовнішнього Незалежного Оцінювання та проведення уроків з історії України

Перегляд файлу

Частина 2 Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ століття

 

 1. Розпилювання, шліфування, свердління каменю з’являється в епоху:

А палеоліту  

Б мезоліту    

В неоліту    

Г енеоліту

 1. Цифрою 2  на картосхемі  позначено проживання:

 

 

 

А полян

Б сіверян

В уличів

Г деревлян

 

 

 

 

 

 

 

 1. Вкажіть мету княгині Ольги в прагненні досягти сталих надходжень до державної скарбниці:

А   посилення князівської влади                     Б   помститися деревлянам

В   прийняти християнство                             Г   підготовка до війни з Візантією

 

 1. Під яким роком літописець згадує дану подію: « Сів Ярослав у Києві, обтер піт з дружиною своєю, показавши перемогу і труд великий»

А   1015 р.                   Б   1019 р.       В   1022 р.                   Г   1036 р.

 

 1. Прикладом якої школи давньоруського зодчества є зображена на фото пам’ятка архітектури?

 

 

А київської

Б переяславської

В чернігівської

Г галицької


 1. Імена Бурундай, Куремса використовують для характеристики  боротьби давньоруських  князів із:

А  хазарам                Б  монголами

В  половцями          Г   печенігами

 1. Вкажіть назву битви між військом литовського князя Сигізмунда та князя Свидригайла, яку сучасні історики називають «битвою народів» і порівнюють її з Грюнвальдською.

А  Битва під Вількомиром.               Б  Битва на річці Сині Води.

В  Битва на річці Ворскла.          Г  Битва під Оршею

 

 1. В якому році турки захопили фортецю, зображену на малюнку?

А  1449

Б   1475

В  1478

Г  1482


 

 1. Вкажіть зображення з чиїм ім’ям пов’язано створення   в Україні першої  «слов’яно-греко-латинської» школи?

 А                                   Б                              В                         Г

 1. Дана картосхема дає можливість охарактеризувати хід бойових дій під час козацького повстання:

А  Криштофа Косинського

Б   Северина Наливайка

В  Тараса Федоровича

Г  Марка Жмайла


 1. В якому столітті відбулися події, описані в уривку?

 «Сам патріарх [єрусалимський, Паїсій] із тисячею вершників виїжджав до нього [Б. Хмельницького] назустріч з міста, і тутешній митрополит [С. Косів] дав йому коло себе місце в санях з правого боку. Весь народ, вийшовши з міста, вся чернь вітали його. Академія вітала його промовами й вигуками, як Мойсея, спасителя й визволителя народу від польського рабства, вбачаючи в імені його добрий знак і називаючи його Богом даним. Патріарх надав йому титул найсвітлішого князя. З усіх гармат та іншої зброї в замку і в місті лунала стрілянина».

А   ХV ст.               Б    ХVІ ст.          В   ХVІІ ст.            Г   ХVІІІ ст.

 

 1. Яку битву періоду “Руїни” описує  історик

 «Цвіт московської кавалерії загинув за один день, і московський цар більше ніколи не зможе зібрати таку чудову армію, цар Олексій Михайлович з'явився перед своїм народом у жалобному вбранні, і Москву охопила паніка... Ходили розмови, що цар збирався перебратися до Ярославля за Волгою і Виговський наступає прямо на Москву».

 

А   Чуднівську            Б    Полтавську       В   Конотопську      Г   Гадяцьку

 

 1. Приводом для  зруйнування Чортомлицької Січі було:

А  перехід І. Мазепи на бік шведського короля             

Б  перехід на бік Мазепи запорожців на чолі з кошовим отаманом К Гордієнком

В  запровадження панщини на українських землях.         

Г  придушення І. Мазепою повстання на Правобережжі під проводом С. Палія

 

 1. За правління якого гетьмана на Гетьманщині працювала кодифікаційна комісія, яка уклала збірник «Права за якими судиться малоросійський народ»

        А               Б                 В              Г

 1. В якому місті появилася перша друкарня з гражданським шрифтом?

 А  Київ                            Б   Львів       

 В  Катеринослав            Г  Єлисаветград

 

 1. В якому році  скасовано полково-сотенний устрій на Слобожанщині?

А  1763             Б   1765        В  1783          Г  1785

 

 1. Вкажіть причину гайдамацького руху на Правобережній Україні ?

 А політичний, соціальний і релігійний гніт українського населення

 Б перехід Східної Галичини до складу Австрійської імперії

 В реорганізація козацьких полків

 Г ліквідація гетьманства

 

 1. Вихід даного альманаху пов’язують з діяльністю

А  Масонських лож

Б   Кирило-Мефодіївського братства

В  Руської трійці

Г  Декабристів


 

 1. Унаслідок якої реформи селяни Наддніпрянської України перебували в стані тимчасовозобов’язаних?

А  земської  реформи 1864р.               Б   військової реформи 1874р.

В  селянської реформи 1861р.            Г  судової реформи 1864р.

 

 1. «…Се оден акт обжаловання історичної Польщі, з її всевласним панованнєм шляхетської верстви і поневоленнєм недержавних народностей…» так Михайло Грушевський охарактеризував працю відомого історика:

А  В. Антоновича             Б   М. Маркевича   В  М. Драгоманова               Г  М. Костомарова

 

 1. Яка політична течія підтримувала ідею про тотожність “русинів” Галичини, Буковини, Закарпаття та “малорусів” Наддніпрянщини?

А  народники              Б   народовці      В  москвофіли       Г  соціалісти

 

 1. Ю. Федькович, Сидір і Григорій Воробкевичі були представниками:

А  Руської Ради                         Б   Народної Ради

В  Головної Руської Ради         Г  Буковинської трійці

 

 1. Автором пам’ятника, зображеного на фото, є

А  Й.  Пінзель,

Б   Ю.Захаревич

В  В. Демут-Малиновський

Г  М. Микешин


 

 1. Установіть відповідність між подіями культурно-духовного життя та іменами князів, причетними до них.

1 обрання митрополитом київським Іларіона

2 запровадження християнства як державної релігії

3 написання «Повчання дітям»

4 укладання Галицько-Волинського літопису

 

 

 

А Володимир Великий

Б Ярослав Мудрий

В Святослав Ярославич

Г Володимир Василькович

Д Володимир Монома


 

 1. Установіть відповідність між назвами битв та їхніми наслідками

 


     1 Зборівська

     2 Батозька

     3 Конотопська

     4 Чуднівська

 

 

 

 

 

А  обмеження території, підпорядкованої владі гетьмана, Київським воєводством, скорочення козацького реєстру до 20 тис. осіб

Б   Підписання Ю. Хмельницьким    Слободищенського трактату з Польщею

В   визнання польським королем влади гетьмана над Київським, Чернігівським і   Брацлавським воєводствами

Г   зречення І. Виговським гетьманської булави

Д   відновлення українсько-молдавського союзу, укладення шлюбу Тимоша з  Розандою


 


 1. Установіть відповідність між портретами та характеристиками українських громадсько-політичних діячів другої половини XIX ст.
 2. C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\FineReader11.00\media\image12.jpeg

               1          2                            3          4

 

А історик, голова Наукового товариства ім. Т. Шевченка, професор Львівського університету, автор  

    «Історії України-Руси»

Б публіцист, громадський діяч, член Української радикальної партії, автор праці «Україна

    irredenta» («Україна поневолена»)

В археолог, історик, один із засновників Київської громади, голова Історичного товариства Нестора

   Літописця, представник хлопоманів

Г етнограф, поет, ініціатор створення Південно-Західного відділу Російського географічного

   товариства, автор вірша «Ще не вмерла України...»

Д поет, учений, член Наукового товариства ім. Т. Шевченка, співзасновник Української радикальної

    партії, автор повісті «Захар Беркут»

 

 

 

 1. Розташуйте археологічні пам’ятки, зображені на фото, за часом їх створення.     

            Office Lens_20150908_173727_processed                    

                    А                             Б

C:\Users\Admin\Desktop\Стародавня історія\507266653.jpg     

                       В                                                                 Г

 

 1. Установіть послідовність подій культурно-релігійного життя XVI—XVIII ст.

А обрання православним митрополитом Йова Борецького

Б утворення греко-католицької церкви в Речі Посполитій

В київську митрополію підпорядковано московському патріарху

Г заснування Львівського православного братства

 

 1. Які  кочові  племена  пересувалися  територією України  в  період  існування  Київської Русі?

1 скіфи;

2 хозари;

3 готи;

4 печеніги;

5 сармати;

6 половці.

            7 гуни 

 

30. Які соціально-економічні та політичні зміни відбувалися на західноукраїнських землях у складі Австрійської імперії в першій половині ХІХст.?

1 скасування кріпацтва

2 українці потрапили до австрійського парламенту

3 заснування Просвіти

4 ліквідація фільваркового господарства

5 проведення  реформ в дусі «освіченого абсолютизму»

6 політизація національного руху

7 початок трудової еміграції

 

 

docx
Додано
16 грудня 2018
Переглядів
1516
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку