23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

Тест "Контрольна робота за ІІ семестр для 9 класу за новою програмою"

Про матеріал

Семестрова контрольна робота для 9 класу містить тестові завдання і задачі відповідно до тем ІІ семестру за новою програмою, а саме:

Тема 5. Закономірності успадкування ознак

Тема 6. Еволюція органічного світу

Тема 7. Біорізноманіття

Тема 8. Надорганізмові біологічні системи

Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини

Перегляд файлу

9 кл. Контрольна робота за ІІ семестр                                                           Варіант І.

 1. Ген несе інформацію про: а) синтез молекули білка; б) утворення органів.(0,25 б)
 2. Ознаки гібрида, що проявляються в першому поколінні називають: а) домінантними; б) рецесивними; в) родинними. (0,25 б)
 3. Спосіб розмноження, за якого утворюються гамети, називають: а) вегетативний; б) нестатевий; в) статевий. (0,25 б)
 4. Генотип – це сукупність в організмі: а) генів; б) хромосом; в) ознак. (0,25 б)
 5. Перший закон Г. Менделя – це закон про: а) розщеплення ознак у співвідношенні 3:1; б) різноманітність гібридів першого покоління; в) одноманітність гібридів першого покоління; г) чистоти гамет. (0,5 б)
 6. Вказати гетерозиготну особину  за обома алелями гена: а) ааbb; б) AаBB; в) AAbb; г) aaBB; д) AaBb. (0,5 б)
 7. Еволюція – це: а) уявлення про зміни і перетворення організмів; б) пояснення історичних змін організмів глобальними катастрофами; в) процес необоротних змін у будові та функціях організмів протягом їхнього історичного розвитку. (0,5
 8. Штучний добір – це форма добору, яка забезпечує збереження особин: а) найпристосованіших до умов навколишнього середовища; б) якості яких найбільше відповідають потребам людини. (0,5 б)
 9. Одиницею еволюційного процесу є: а) особина; б) популяція; в) вид. (0,5 б)
 10. Бінарну номенклатуру у систематику ввів: а) Ж.-Б. Ламарк; б) К. Лінней; в) Ч. Дарвін. (0,5 б)
 11. Суттєвою морфофізіологічною відміною людини від людиноподібних мавп є: а) здатність до прямоходіння; б) об’єм головного мозку; в) відсутність хвоста. (0,5 )
 12. Всі можливі типи взаємозв’язків між організмами різних видів називають: а) паразитизм, б) мутуалізм, в) коменсалізм, г) симбіоз. (0,5 б)
 13. Фактори, які визначають територію поширення виду називають: а) абіотичними; б) біотичними; в) антропогенними; г) обмежуючими; ґ) кліматичними; д) симбіозом. (0,5 б)
 14. Тип симбіозу, за якого організми різних видів мають взаємну користь - це: а) паразитизм; б) коменсалізм; в) мутуалізм; г) нейтралізм; ґ) конкуренція. (0,5 б)
 15. Галузь біології, що займається створенням методів синтезу і виділення генів, за допомогою яких можна змінити генотип організму, називають: а) молекулярна біологія; б) біохімія в) селекція; г) генна інженерія. (0,5 б)
 16. Гетерозис найкраще проявляється у гібридів: а) першого покоління, б) другого покоління, в) третього покоління, г) восьмого покоління. (0,5 б)
 17. У селекції рослин знання центрів походження культур­них рослин має значення для: а) підбору вихідного матеріалу; б) вивчення хвороб і шкідників; в) передбачення наслідків гібридизації; г) вивчення різноманітності мутацій. (0,5 б)
 18. Комбінативна мінливість – це мінливість, що призводить до: а) змін генотипу і, як правило, фенотипу; б) змін фенотипу і не супроводжується змінами генотипу; в) виникнення нових комбінацій генів у генотипі; г) зміни фенотипу в межах норми реакції. (1 б)
 19. Якої ваги може досягнути хижак ІІ порядку у ланцюгу живлення з чотирьох трофічних рівнів, якщо продукція І рівня становить 20 тон. (1 б)
 20. Гомозиготна мати має групу крові А (ІІ), гомозиготний батько В (ІІІ). Які групи крові можливі в їхніх дітей? (2 бали)

9 кл.  Контрольна робота за ІІ семестр                                                        Варіант ІІ.

 1. Молекула, яка містить генетичний код, - це: а) білок; б) ДНК. (0,25)
 2. Домінантні та рецисивні ознаки розділяють за: а) подібністю; б) контрастністю; в) неодночасністю прояву. (0,25 б)
 3. Алельні гени розташовані в хромосомі: а) одній; б) різних; в) гомологічних. (0,25
 4. Фенотип – це сукупність в організмі: а) генів; б) хромосом; в) ознак. (0,25 б)
 5. Другий закон Г. Менделя – це закон про: а) розщеплення ознак у співвідношенні 3:1; б) різноманітність гібридів першого покоління; в) одноманітність гібридів першого покоління; г) чистоти гамет. (0,5 б)
 6. Вказати гетерозиготну особину за однією алеллю гена і гомозиготну – за другою: а) ааbb; б) AаBB; в) AAbb; г) aaBB; д) AaBb. (0,5 б)
 7. Боротьба за існування – це а) взаємозв’язки організмів між собою; б) взаємозв’язки організмів з умовами навколишнього середовища; в) відтворення нащадків. (0,5 б)
 8. Природний добір – це форма добору, яка забезпечує збереження особин: а) найпристосованіших до умов навколишнього середовища; б) якості яких найбільше відповідають потребам людини. (0,5 б)
 9. Матеріалом для еволюційного процесу є: а) генетична різноманітність популяції; б) вид; в) набуті ознаки. (0,5 б)
 10. О. І. Опарін сформулював: а) біохімічну гіпотезу походження життя на Землі; б) теорію про космічну роль процесу фотосинтезу; в) клітинну теорію; г) еволюційну теорію. (0,5 б)
 11. Доказом належності всіх людських рас до одного виду є: а) схрещуваність; б) колір шкіри; в) будова мозку; г) форма носа. (0,5 б)
 12. Екосистема - це: а) надвидове об'єднання; б) певне угруповання даної території; в) об'єднання рослин і тварин; г) велика численна популяція; д) група рослин, тварин і мікроор­ганізмів,   об'єднаних   спільним   місцем   перебування та трофічними зв'язками. (0,5 б)
 13. Фактори неживої природи називають: а) абіотичним б) біотичними; в) антропогенними; г) домінуючими. (0,5 б)
 14. Між організмами різних видів можуть виникати зв'язки, а) конкуренція; б) мутуалізм; в) коменсалізм; г) паразитизм, ґ) всі означені. (0,5)
 15. У селекції мікроорганізмів застосовують методи: а) добір; б) експериментальний мутагенез; в) гібридизацію; г) споріднене схрещування. (0,5 б)
 16. Інбридинг - це схрещування: а) особин різних видів; б) міжродове; в) споріднених особин; г) чистих ліній. (0,5 б)
 17. Виродження нащадків спостерігають у разі схрещування: а) спорідненого, б) неспорідненого, в) при віддаленій гібридизації, г) моно гібридного. (0,5 б)
 18. Складіть ланцюг живлення з чотирьох трофічних рівнів, якщо на верхівці піраміди хижак ІІ порядку вагою в 10 кг. (1 бал)
 19. Мутаційна мінливість – це мінливість, що призводить до: а) змін генотипу і фенотипу; б) змін фенотипу і не супроводжується змінами генотипу; в) виникнення нових комбінацій генів у генотипі; г) зміни фенотипу в межах норми реакції. (1 б
 20. Ген кароокості домінує над геном блакитно окості. Блакиноокий чоловік одружується з кароокою жінкою, у батька якої були блакитні очі, а у матері – карі. Якого кольору очей можна очікувати у дітей від цього шлюбу? (2 бали)

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Супрун Ольга Петрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. LordDog
  Всe дужe гарно , алe дe найти відповіді ?
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Біологія 9 клас (Соболь В. І.)
Додано
2 травня 2018
Переглядів
6955
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку