16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Тест "Молекулярний рівень життя"

Про матеріал
Виконаня вправ і розв’язування задач з біології у форматі тестових завдань – є важливим етапом навчального процесу, що сприяє глибокому і повному засвоєнню матеріалу, формуванню вмінь застосовувати набуті знання на практиці та активізує пізнавальну діяльність учнів. У процесі такої роботи учні опановують поняття та закони, аналізують біологічні процеси та встановлюють зв’язки між окремими явищами.
Перегляд файлу

1

МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

 

Завдання на вибір однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів:

1. Укажіть органогенні елементи:

А. C, O, H, N

В. Co, Fe, Cu, Mo

Б. K, Ca, S, P

Г. U, Au, Hg, Se

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

2. Укажіть мікроелементи:

А. C, O, H, N

В. Co, Fe, Cu, Mo

Б. K, Ca, S, P

Г. U, Au, Hg, Se

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

3. Укажіть значення води в клітині:

А. універсальный розчинник

В. універсальный каталізатор

Б. джерело енергії

Г. правильної відповіді немає

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

4. Укажіть кількість енергії, яка виділяється при розщепленні 1 г ліпіду:

А. 17,6 кДж

В. 56,8 кДж

Б. 38,9 кДж

Г. 37,68 кДж

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

5. Укажіть кількість енергії, яка виділяється при розщепленні 1 г білку:

А. 17,6 кДж

В. 56,8 кДж

Б. 38,9 кДж

Г. 37,2 кДж

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

6. Укажіть кількість амінокислот, що містить білок людського організму:

А. 10

В. 30

Б. 20

Г. 40

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

7. Укажіть склад ліпідів:

А. спирт та жирні кислоти

В. спирт та білок

Б. спирт та вуглевод

Г. спирт та нуклеїнові кислот

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

8. Укажіть моносахарид:

А. крохмаль

В. рибоза

Б. хітин

Г. сахароза

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

9. Укажіть, яке твердження є вірним щодо вуглеводів:

А. вуглеводи є біологічними каталізаторами

В. клітинна стінка тваринної клітини складається з глікогену

Б. крохмальце основний запасний полісахарид рослинної клітини

Г. глюкоза – це дисахарид

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

10. Укажіть ферменти, які виконують функцію:

А. транспортну

В. захисну

Б. каталітичну

Г. структурну

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

11. Жири, віск, олія відносяться до:

А. вуглеводів

В. білків

Б. нуклеїнових кислот

Г. ліпідів

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

12 До простих вуглеводів відноситься:

А. фруктоза

В. мальтоза

Б. сахароза

Г. лактоза

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

13. АТФ забезпечує клітину:

А. захистом

В. регуляцією

Б. енергією

Г. транспортом

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

14. Укажіть, яке твердження є вірним щодо білків:

А. первинна структура білка – це послідовність амінокислот в поліпептидному ланцюзі

В. третинна структура білка – це декілька білкових макромолекул (білкових комплексів)

Б. вторинна структура білка – це закручена спіраль в просторі

Г. четвертинна структура білка – це это спіральна або складчаста структура з водневими зв’язками

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

15. Вміст Сульфуру в організмі людини становить 0,25% від маси тіла. Яка маса Сульфуру входить до складу організму людини масою 70 кг ?

А. 0,125 кг

В. 0,145 кг

Б. 0,175 кг

Г. 0, 155 кг

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

16. Гемоглобін крові людини містить 0,34% Феруму (Fe). Визначте відносну молекулярну масу гемоглобіну:

А. 16471

В. 24471

Б. 20471

Г. 30471

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

17. Молекулярна маса каталази 224000 дальтон. Скільки амінокислотних ланок у цій молекулі:

А. 24640000

В. 22400000

Б. 2360

Г. 2036

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

18. Молекулярна маса пепсину 35500 дальтон. Яка довжина первинної структури цього білка:

А. 323 нм

В. 113,05 нм

Б. 355 нм

Г. 110 нм

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

19. За добу людина вживає приблизно 4 л води. Підрахуйте й вкажіть, який об’єм (тис. л) відносно чистої питної води потрібен на добу з населенням 50 тис. осіб:

А. 400 тис. л

В. 200 тис. л

Б. 300 тис. л

Г. 100 тис. л

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

20. Після трагедії на Чорнобильській АЕС радіаційне забруднення значної території визначав ізотоп йоду-131. Аналізи показали, що вміст його на певній частині біосфери ста-новив до 4 г. Підрахуйте й вкажіть, протягом якого часу ізотоп йоду-131 майже розпадеться, якщо період його піврозпаду дорівнює 8 діб:

А. 72 доби

В. 68 діб

Б. 48 діб

Г. 82 доби

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

21. Вугілля різних родовищ містить від 5 до 500 г Меркурію (ртуті) на 1 т. Сучасна ТЕЦ спалює за добу 1000 т вугілля. Підрахуйте й вкажіть у грамах, яка маса Меркурію виділяється при цьому в атмосферу:

А. максимально100 і мінімально10

В. максимально200 і мінімально20

Б. максимально300 і мінімально30

Г. максимально5000 (5 кг) і мінімально50

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

22. Послідовність нуклеотидів у ланцюзі молекули ДНК Г-Ц-Ц-А-Ц-Т-Г-А-Т. Користуючись принципом компліментарності, визначте послідовність нуклеотидів у мРНК:

А.   Ц-Г-Г-Т-Г-А-Ц-Т-А

В.   Г-Ц-Ц-А-Ц-А-Ц-Т-А

Б.   Ц-Г-Г-У-Г-А-Ц-У-А

Г.   Г-Ц-Ц-А-Ц-Т-Г-А-Т

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

23 Ділянка правого ланцюга ДНК має наступну структуру: А-А-Ц-Г-Ц-Г-Ц-А-Т-А-Г-А. Визначте структуру відповідної ділянки лівого ланцюга молекули ДНК. Яка довжина цієї ділнки?

А. 12

В. 350

Б. 4,08

Г. 400

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

24. Ділянка однієї із двох ланцюгів молекули ДНК містить 300 нуклеотидів Аденіна, 100-Тиміна, 150-Гуаніна и 200-Цитозина. Яке число нуклеотидів з А, Г, Ц, Т міститься у 2-х ланцюговій молекулі ДНК. Скільки амінокислотних залишків містить білок, кодуємий цією ділянкою ДНК:

А. 750

В. 350

Б. 250

Г. 400

 

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

Завдання на встановлення відповідності:

25. Установіть відповідність між групами органічних речовин та їх назвами:

1. Білки

А. стероїди, віск, ліпопротеїди

2. Ліпіди

Бруктоза, лактоза, інсулін

3. Вуглеводи

В. вода, солі, кислоти

4. Нуклеїнові кислоти

Г. тРНК, иРНК, рРНК

Д. кератин, імуноглобулін, міозин

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

26. Установіть відповідність між хімічними елементами і продуктами харчування, до складу яких вони входять:

1. Кальцій (Са)

А. кухонна сіль

2. Калій (К)

Б. родзинки

3. Натрій (Na)

В. капуста

4. Фтор (F)

Г. ламінарія

Д. питна вода

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

27. Установіть відповідність між хімічними елементами та їхнім структурним

значенням:

1. Залізо (Fe)

А. компонент гемоглобіну

2. Кобальт (Со)

Б. компонент гормонів щитоподібної залози

3. Купрум (Cu)

В. компонент хлорофілу

4. Йод (І)

Г. компонент вітаміну В12

Д. компонент зубної емалі

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

28. Установіть відповідність між організмами та групами ліпідів, що входять до їх складу:

1. Шар дерми

А. стероїди

2. Покриття листків рослин

Б. фосфоліпіди

3. Склад вітамінуD

В. жири

4. Склад клітинна мембрана

Г. холестерин

Д. воски

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

29. Установіть відповідність між нуклеїновою кислотою та її характеристикою:

1. ДНК

А. має три види

Б. містить нітратну основу – тимін

2. РНК

В. здатна до реплікації

Г. складається з двох полінуклеотидних антипаралельних ланцюгів

Д. містить нітратну основу – урацил

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

30. Установіть відповідність між білками та їхніми функціями:

1. Актин

А. травна

2. Кератин

Б. будівельна

3. Гемоглобін

В. транспортна

4. Інтерферон

Г. імунологічна

Д. рухова

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

Завдання на встановлення послідовності:

31. Установіть правильну послідовність ускладнення структури білкової молекули:

А.

Декілька білкових макромолекул

Б.

Послідовність амінокислот в поліпептидному ланцюзі

В.

Спіральна або складчаста структура з водневими зв’язками

Г.

Закручена спіраль в просторі

 

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

32. Установіть правильну послідовність процесу реплікації молекули ДНК:

А.

Відокремлення одного ланцюга від іншого на певній ділянці молекули ДНК

Б.

Розкручення молекули ДНК

В.

Приєднання до одного ланцюга ДНК комплементарних нуклеотидів

Г.

Вплив ферментів на молекулу

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Біологія 9 клас (Задорожний К. М.)
Додано
26 липня 2019
Переглядів
383
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку