16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Тест "Неклітинні форми життя"

Про матеріал
Виконаня вправ і розв’язування задач з біології у форматі тестових завдань – є важливим етапом навчального процесу, що сприяє глибокому і повному засвоєнню матеріалу, формуванню вмінь застосовувати набуті знання на практиці та активізує пізнавальну діяльність учнів. У процесі такої роботи учні опановують поняття та закони, аналізують біологічні процеси та встановлюють зв’язки між окремими явищами.
Перегляд файлу

1

НЕКЛІТИННІ ФОРМИ ЖИТТЯ

 

Завдання на вибір однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів:

1. Укажіть неклітинні форми життя – віруси відкрив учений:

А. Вернадський

В. Павлов

Б. Пастер

Г. Івановський

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

2. Укажіть науку, що вивчає неклітинні форми життя – віруси:

А. бактеріологія

В. мікробіологія

Б. вірусологія

Г. цитологія

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

3. Віруси були відкриті у:

А. 1828 році

В. 1892 році

Б. 1865 році

Г. 1900 році

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

4. Укажіть організм, який відноситься до неклітинних форм життя:

А. вірус гепатиту

В. сцифомедуза

Б. ціанобактерії

Г. сіркобактерії

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

5.Для вірусів є характериним:

А. містить ДНК і РНК

В. містить лише один тип нуклеїнових кислот

Б. належать до одноклітинних організмів

Г. містить власну білок-синтезуючу систему

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

6. Укажіть середовище, в якому віруси можуть розмножуватися:

А. міжклітинна речовина

В. мертва органічна речовина

Б. клітини рослин

Г. навколишнє середовище

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

7. Виберіть правильне твердження:

1. Віруси вносять у клітину свою генетичну інформацію.

2. Віруси належать до одноклітинних організмів.

А. обидва твердження правильні

В. перше твердження

Б. друге твердження

Г. обидва твердження неправильні

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

8. Укажіть спосіб розмноження вірусів:

А. брунькування

В. партеногенетичний

Б. само збирання

Г. статевий

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

9. Укажіть структури, які входять до складу складних вірусів:

А. вуглеводнева оболонка

В. лише ліпопротеїнова поверхнева мембрана

Б. білкова оболонка і ліпопротеїнова поверхневою мембраною

Г. лише білкова оболонка

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

10. Білкова обонка віріона:

А. плазмо лема

В. глікокалікс

Б. капсид

Г. циста

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

11. Глікопротеїди складних вірусів слугують для:

А. розпізнавання рецепторів клітини-хазяїна

В. синтезу білка

Б. синтезу РНК

Г. руйнування клітини-хазяїна

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

12. Укажіть тип вірусу, який належить до ДНК-вмісних:

А. поліомієліту

В. паротиту

Б. вітрянки

Г. грипу

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

13. Укажіть тип вірусу, що спричинює захворювання на СНІД:

А. ДНК- і РНК-вмісні

В. лише РНК-вмісний

Б. протеїновмісний

Г. лише ДНК-вмісний

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

14. Укажіть назву білків, які виробляються в організмі хазяїна у відповідь на проникнення вірусів:

А. вібріони

В. антигени

Б. ензими

Г. інтерферон

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

15. Укажіть віруси, що є збудниками різноманітних захворювань, зокрема:

А. дифтерії, правця

В. кору, жовтої лихоманки

Б. віспи, поліомієліту

Г. черевного тифу, дифтерії

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

16. Укажіть, який вірус порушує роботу імунної системи людини:

А. поліомієліт

В. грип

Б. віспа

Г. ВІЛ

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

17. До складу вірусних частинок входить:

А. тільки ДНК

В. або РНК, або РНК

Б. тільки РНК

Г. одночасно і ДНК і РНК

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

18. Укажіть, які форми життя займають проміжне положення між тілами живої та неживої природи:

А. віруси

В. лишайники

Б. бактерії

Г. гриби

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

19. Капсид – це:

А. цитоплазма віруса

В. оболонка віруса

Б. ДНК віруса

Г. ферменти віруса

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

20.Бактеріофаг – це:

А. вірус, вражаючий бактерію

В. вірус, вражаючий гриб

Б. вірус, вражаючий рослину

Г. вірус, вражаючий тварину

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

21. Укажіть вірус, який проникає в клітину хазяїна та:

А. харчується рибосомою

В. відтворює свій генетичний матеріал

Б. отруює її своїми продуктами життєдіяльності

Г. поселяється в мітохондріях

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

22. Першою захисною реакцією клітин людини та тварини на зараження вірусом є синтез спеціальних білків:

А. антигени

В. вакцина

Б. антибіотики

Г. інтерферон

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

23. Укажіть хворобу Крейтцфельда-Якоба у людини, скрейпі і коров’ячий сказ у тварин спричинені:

А. віро їдами

В. бактеріофагами

Б. пріонами

Г. вірусами

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

24. Укажіть властивість, за якими віруси відносять до живого:

А. відсутність власних систем, здатних синтезувати білки

В. наявність власного спадкового матеріалу

Б. можливість кристалізації

Г. наявність органел

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

Завдання на встановлення відповідності:

25. Установіть відповідність між структурними елементами бактеріофага, що є зображеними на рисунку та їхніми назвами:

 

 

 

 

 

 

 

А. нитки хвоста

Б. базальна пластинка

В. ДНК

Г. зубці

Д. голівка

Е. стрижень

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

Е

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

26. Установіть відповідність між вірусними захворюваннями та фізіологічними системами, які піддаються ураженню:

1. СНІД

А. імунна система

2. Вітрянка

Б. нервова система

3. Поліомієліт

В. травна система

4. Гепатит А

Г. слинні залози

Д. дихальні шляхи, шкіра

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

27. Установіть відповідність між зображеннями на рисунках вірусів і хворобами, які вони викликають:

1.

А. СНІД

2.

Б. герпес

3.

В. краснуха

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

28. Установіть відповідність міжміж біологічними системами і ознаками, які їм притаманні:

1. Клітина прокаріотів

А. містять особливу форму білка

2. Клітина еукаріотів царства Тварини

Б. містять ядро, в якому міститься ДНК

3. Пріони

В. містять пластиди

4. Віруси

Г. містять нуклеоїд

Д. містять ДНК або РНК

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

29. Установіть відповідність між хворобами та їх назвами:

1. Бактеріальні хвороби

А. краснуха

2. Вірусні хвороби

Б. поліомієліт

В. холера

Г. герпес

Д. ангіна

Е. дифтерія

 

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

Е

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

30. Установіть відповідність між формою життя та ознаками об’єкта:

1. Неклітинна форма життя

А. відсутність плазматичної мембрани

2. Клітинна форма життя

Б. не мають власного обміну речовин

В. більшість гетеротрофи

Г. розмноження поділом клітини

Д. розмножуються лише в організмі хазяїна

Е. наявність рибосом

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

Е

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Завдання на встановлення послідовності:

31. Установіть правильну послідовність життєвого циклу бактеріофага:

А.

Синтез вірусних ДНК і білків в клітині бактеріофага

Б.

Проникнення бактеріофага в клітину бактерії

В.

Прикріплення бактеріофагу до оболонки бактерії

Г.

Вихід бактеріофага із клітини, зараження інших

Д.

Вставлення ДНК бактеріофага в клітину-хазяїна

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

32. Установіть правильну послідовність життєвого циклу вібріону ВІЛ:

А.

Фермент використовує віріонну РНК як матрицю для синтезу високоспецифічної ДНК

Б.

Утворення ДНК-транскрипт, або ДНК-копію вірусного генома

В.

Проникнувши в клітину, розпадається

Г.

Вивільнення РНК і фермент аревертази

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Біологія 9 клас (Задорожний К. М.)
Додано
26 липня 2019
Переглядів
2669
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку