5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Тест + практичні завдання за темою "Морфеміка. Словотвір" 10 клас

Про матеріал
Запропоновані завдання допоможуть учителеві перевірити набуті знання учнів 10 класу з теми "Морфеміка. Словотвір".
Перегляд файлу

Контрольна робота №6 «Морфеміка. Словотвір»

І варіант

Початковий та середній рівні (12 завдань - 6б.)

1. Вкажіть рядок, у якому подано форми одного слова.

1. Спів, співати, співак, співачка, заспівати.

2. Співаю, співаєш, співає, співаєте, співаємо, співають.

3. Пісня, пісенний, пісняр, пісняри, пісенька.

4. Малий, малюк, маленький, мініатюрний, мініатюра.

5. Довгий, високий, великий, довжелезний, довгенький.

2. У якому рядку всі слова спільнокореневі?

1. Широкий, широкого, широкому, широким, широкі.

2. Високий, вищий, найвищий, височезний, височенький.

3. Птах, пташиний, птахом, пташине, птахи.

4. Везу, везеш, везете, буду везти, везуть.

5. Колосок, колос, заколоситися, колосковий, колоситися.

3. Виберіть рядок, у якому всі слова не мають закінчення.

1. Сіль, ряд, слово, тема, птах.

2. Кіно, пальто, вікно, село, місто.

3. Сонце, вершки, ножиці, давно, батько.

4. Кафе, таксі, леді, метро, колібрі.

5. Піч, кінь, біг, захід, пень.

4. У якому рядку правильно виділено корені в словах?

1. Без/лад/, /лагід/ний, /осін/ній, /сильн/ий, /хорош/ий.

2. Біл/іти, вивод/ити, /бриз/кати, /си/ній, /корен/і.

3. /Прав/о, /правн/ик, /добр/о, /добр/ий, /добреньк/ий.

4. /Весел/ий, /веселк/а, /весел/ити, /весел/ість, ве/селун/.

5. /Душ/итися, /видуш/ений, /дух/, /душ/евність, /задуш/итися.

5. У якому рядку всі слова мають префікс?

1. Кореневий, миролюбний, вмовити, вниз, вогняний.

2. Вмістити, вогнище, вгору, вовк, влітку.

3. Премудрий, перебігти, архіскладний, немолодий, завеликий.

4. Добитися, добренько, доопрацювати, дорожити, допрати.

5. Березовий, сіруватий, сіренький, стінний, учнівський.

6. Визначте, у якому рядку всі слова побудовані за схемою

1. Річка, стежинка, стежина, ріка, дорога.

2. Дошкільний, дочка, дочитати, дочекатися, дочути.

3. Маленький, дрібниця, дрібнюсінький, малюсінький, дрібний.

4. Стеля, поема, квадрат, друзі, світлий.

5. Дроворуб, дрововоз, дроворіз, дровонос, дровозаготівельник

7. У якому рядку всі іменники утворено префіксально-суфіксальним способом?

1. Вагончик, дитятко, долинка, дощик, вовчище.

2. їжачиха, висота, широчінь, здоровань, зелень.

3. Ягідка, матуся, вихід, українка, перловка.

4. Подорожник, суглинок, підвіконня, звістка, міжбрів'я.

5. Синь, блакить, розклад, вишиванка, рядок.

8. Яким способом утворено прикметники безногий, небалакучий, недорогий?

1. Суфіксальним способом.       2. Префіксальним способом.

3. Префіксально-суфіксальним способом.       4. Складанням основ або слів.

5. Складанням скорочених основ.

9. У якому рядку всі слова непохідні?

1. Білити, зачарований, хід, братський, радість.

2. Весна, білий, стіл, хата, ліс.

3. Темрява, глибина, сіруватий, знаходити, пустеля.

4. Біг, ходити, неспокій, дівчинонька, ручка.

5. Біліти, темніти, радіти, посміхатися, кричати.

10. Разом треба писати кожне слово рядка

1. Теле/зірка, міні/автомобіль, біо/кефір, радіо/станція

          2. Екс/прем’єр, темно/синій, мікро/елементи, авіа/лайнер

3. Міні/пальто, шафа/купе, кіно/фестиваль, лже/пророк

        4. Білий/білий, супер/яхта, екстра/ординарний, фото/зйомка

       5. Південно/західний, термо/регулятор, 50/річчя, відео/музика

11. Усі іменники пишуться через дефіс у рядку

      1. Санти/метр, віце/канцлер, вагоно/обіг

      2. Контр/адмірал, чорно/білий, українсько/англійський

     3. Літако/виліт, жокей/клуб, екс/міністр

     4. Міні/клас, максі/спідниця, радіо/техніка

    5. Супер/клас, кіловат/година,  стерео/система

12. Обидва слова треба писати через дефіс у рядку

   1. Багряно/червоний,       гори/цвіт

   2. Небесно/блакитна,       перекоти/поле

   3. Духмяно/медвяний,      звіро/бій

   4. Загадково/таємничий,    розрив/трава

   5. Сумовито/тривожне,  хліб/сіль

Достатній та високий рівні

Практичні завдання

13. Утворіть іменники -  назви осіб чоловічої та жіночої статі за територіальною ознакою (1,5 б.)

   Дрогобич, Київ, Харків, Ялта, Запоріжжя,  Херсон, Суми, Львів, Одеса, Каховка, Луцьк, Німеччина, Англія, Полтава, Польща.

14.  Утворіть від поданих слів присвійні прикметники  (1,5 б.)

   Сестра, Василь, невістка, дочка, Марія, дід, Наталка, школяр, Ігор,  Антон, Надія, брат, сусід, сваха, Андрій,  Ольга, бабуся, Шевченко, Франко, Грінченко.

15. Запишіть правильно складні іменники  (1,5 б.)

    Купівля/продаж, електро/устаткування, екс/чемпіон, контролер/касир, віце/прем’єр, кіно/фестиваль, пів/Європи, радіо/механік, чорно/зем, стоп/кран, міні/футбол, вербо/ліз, 100/річниця, сто/річчя, дизель/мотор, Лисичка/Сестричка, перекоти/поле, жовто/гарячий, небо/край, глухо/німий, максі/спідниця, норд/вест, хліб/сіль.

16. Утворіть складні іменники (1,5 б.)

    Вода + ганяти, ліс + степ, ніс + ріг, перекоти + поле, пройди + світ, зірви + голова, пів + огірок, напів + сон, пів + Європа, пів + яблуко, тепло + гідро + електро +станція, світло + звуко + панорама, трудо + день, імпорт + експорт, віце + прем’єр.

 

 

 


Контрольна робота №6 «Морфеміка. Словотвір»

ІІ варіант

Початковий та середній рівні (12 завдань - 6б.)

1.  Вкажіть рядок, у якому всі слова спільнокореневі.

1. Радісний, радісно, радісному, радісна, радісними.

2. Нести, несу, несеш, несуть, несем.

3. Дорога, на дорозі, доріженька, дороги, дорожити.

4. Світлий, ясний, погожий, гарний, добрий.

5. Садити, садок, саджанці, сад, садівник.

2.  Виберіть рядок, у якому всі слова є формами одного слова.

1. Веселий, веселіший, найвеселіший, веселому, веселі.

2. Весна, весняний, веснянка, провесна, весніти.

3. Мова, прамова, мовити, мовлення, замовити.

4. Ходити, хід, бігати, біг, вхід.

5. Коса, косити, покосити, кошу, покоси.

3.У якому рядку всі слова мають нульове закінчення?

1. Берег, кіт, блок, вечір, піч.

2. Твердий, вузький, поганий, дорогий, холодний.

3. Вгору, по-українськи, вліво, добре (прислівник), чесно.

4. Можливий, вільний, великий, день, хмара.

5. Люди, вода, темінь, дзеркало, тьма.

4. Вкажіть рядок, у словах якого виділено основу.

1. На/біг/ти, /греч/аники, /верх/овина, /голуб/ка, /весн/увати.

2. /Вітр/ильник, /вітр/ило, /вітер/, /вітр/ильний, /вітр/яний.

3. /Вір/а, /вір/ний, / вір/нісінький, з/вір/итися, /вар/тість.

4. /Зірк/овий, перед/гроз/овий, об/мін/, /колос/ковий, /зор/овий.

5. /Зірков/ий, /передгрозов/ий, /обмін/, /голосков/ий, /зоряниц/я.

5. У якому рядку всі слова мають префікс?

1. Здоровий, природний, швидкий, рухливий, подати.

2. Наддалекий, безколірний, захмарний, нелегкий, додатковий.

3. Особливий, вродливий, хворобливий, гумовий, догадливий.

4. Стоматолог, філолог, фізіолог, біолог, соціолог.

5. Доводити, довіра, довгий, догляд, довгота.

6. Яким способом утворено прикметники військово-спортивний,   блакитно-синій,  темно-зелений?

1. Префіксальним.     2. Суфіксальним.    3. Префіксально-суфіксальним.

4. Складанням основ або слів.      5. Складанням скорочених основ.

7. У якому рядку всі іменники утворено префіксальним способом?

1. Книга, школа, рівнина, доброта, сіно.

2. Кість, лікар, яструб, виліт, правнук.

3. Безвість, безчестя, підгрупа, побережжя, правнук.

4. Дівчина, візок, вовчище, бігун, сінце.

5. Праліс, прадід, передісторія, вихід, забіг.

8. Яким способом утворено прикметники нездоланний, безмежний, надмірний?

1. Префіксальним.        2. Суфіксальним.     3. Префіксально-суфіксальним.

4. Складанням основ або слів.         5. Складанням скорочених основ.

 

 

 

9. Виберіть рядок, у якому іменники утворені префіксально-суфіксальним способом.

1. Моряк, пекарня, байкар, горянка, житель.

2. Нагрудник, безсилість, безрукавка, безхребетність, відлюдність.

3. Плавець, співець, берізка, переклад, чорноморець.

4. Боксер, українець, вівсянка, заспів, недогляд.

5. Водичка, перехід, морозець, переклад, законодавство.

10. Усі слова треба писати через дефіс у рядку

1.Агро/фірма, батько/мати, крекінг/процес, ракета/носій

2.Купівля/продаж, інженер/електрик, імпорт/експорт, блок/система

3. Всюди/хід, контр/адмірал, вакуум/фільтр, свят/вечір, міні/футбол

4. Ампер/година, відео/техніка, компакт/диск, експрес/лабораторія.

11.Усі складні іменники треба писати разом у рядку

1. Чорно/зем, бал/маскарад, паро/плав, само/захист

2. Криго/лам, норд/вест, сто/річчя, пів/години

3. Перекоти/поле, пів/апельсина, вело/трек, напів/автомат

           4. Мед/сестра, метео/ситуація, фото/студія, військ/комат.

12. Разом пишуть усі слова в рядку

1. Хлібо/роб, верто/літ, спорт/товари, гори/цвіт

2. Вело/трек, синьо/жовтий, авто/страда, напів/сон

3.Теле/апаратура, водо/лікування, 50/річчя, пів/яблука

4. Хліб/сіль, контр/адмірал, м’ясо/заготівля, тепло/обмін.

Достатній та високий рівні

Практичні завдання

13. Утворіть іменники -  назви осіб чоловічої та жіночої статі за територіальною ознакою (1,5 б.)

    Львів, Київ, Харків, Полтава, Лубни, Житомир, Франція, Америка, Канада, Черкаси, Луганськ, Мерефа, Тернопіль, Вінниця, Полтава.

14. Утворіть від поданих слів присвійні прикметники. (1,5 б.)

  Іван, заєць, Василь,  Наталка, невістка,  лисиця, бабуся, дід, вовк, Наталка, школяр, Катерина,  ведмідь,  Антон, Давиденко,  Марина, Галина,  Шевченко, Грінченко, Марко.

15. Запишіть правильно складні прикметники.

    Червоно/гарячий, криваво/червоний, темно/зелений, ніжно/рожевий, екс/чемпіонський, далеко/східний, західно/німецький, радіо/фізичний, південно/західний, біло/сніжний, історико/культурний, всесвітньо/історичний, лірико/драматичний, глухо/німий, сліпучо/білий, південно/східний, дослідно/виробничий, високо/авторитетний, науково/дослідний, кримсько/татарський, тьмяно/рожевий.

16. Утворіть від іменників прикметники за допомогою суфікса -ськ(ий) (1,5 б.)

     Вінниця, Суми, агент, Бориспіль, козак, Кирилівка, Житомир, Дніпро, Кременчук, Запоріжжя, Київ, Овруч, Львів, Прилуки, Луцьк, Кагарлик, Сиваш, Рига, Париж,    Прага.

 


Контрольна робота №6  «Морфеміка. Словотвір»

ІІІ варіант

Початковий та середній рівні (12 завдань - 6б.)

1. У якому рядку всі слова змінні?

1. Вранці, горобці, чудо, піч, книга.

2. Страшно, вітер, телевізор, метро, сіль.

3. Радість, синь, кінь, гай, стіл.

4. Таксі, підпис, підтримка, зошит, текст.

5. Вікно, добро, надворі, калиновий, сумно.

2.Вкажіть рядок, у якому правильно виділено закінчення в словах.

1. Ніжн/ий/, добр/ий/, сух/ий/, сон//, ходьб/а/.

2. Богат/ир/, блід/ий/, мар/мур/, перелякан/ий/, гарн/енький/.

3. Лісоч/ок/, косар/ /, біл/есенький/, порист/ий/, мороз/ець/.

4. Вітриш/е/, біляв/ий/, іскр/истий/, смілив/ість/, кавун/ /.

5. Читанн/я/, водиц/я/, скл/яний/, гарнесеньк/ий/, троянд/а/.

3.У якому рядку всі слова спільнокореневі?

1. Дощі, дощем, дощами, дощу, дощів.

2. Іду, ідеш, ідем, ідете, ідуть.

3. Дощ, дощик, дощовий, дощовик, дощити.

4. Високий, вищий, найвищий, високе, високі.

5. Вода, водяний, водити, водоймище, водій.

4. Вкажіть рядок, у якому основи слів збігаються з коренем.

1. Вільний, виступ, багатий, актор, довірити.

2. Гадати, бездомний, блискавка, аптечка, блискати.

3. Зірка, бентежний, світило, хліб, небесний.

4. Дитячий, колисковий, ботаніка, погляд, світ.

5. Центр, тихо, малювати, взимку, день.

5. У якому рядку всі слова мають суфікси?

1. Сміливий, мужній, синій, малий, великий.

2. Темнуватий, лісник, стільчик, митник, гарнесенький.

3. Праліс, провесна, прадід, перехід, захід.

4. Слід, сніг, сад, дім, крик.

5. Хліб, лисий, гарний, сірий, ніч.

6. Яким способом утворено іменники  підстанція, присмак, незгода, суперклас?

1. Префіксально-суфіксальним    2. Префіксальним.    3. Суфіксальним.

4. Складанням основ або слів.   5. Переходом прикметників у іменники.

7. Знайдіть рядок, у якому слова утворено шляхом складання основ або слів.

1. Довгий, сірий, сизий, дикий, синій.

2. Безрукий, Середземний, протизаконний, розвеселий, заширокий.

3. Привільний, приміський, мирний, ясний, сучасний.

4. Сліпучий, простий, творчий, білий, зелений.

5. Лісостеп, чорнозем, правобережний, важкохворий, глухонімий.

8. Знайдіть рядок, у якому всі прикметники утворені префіксальним способом.

1. Вишневий, життєвий, низинний, болотний, калиновий.

2. Надвисокий, безвусий, заширокий, праісторичний, прекрасний.

3. Буковий, дощовий, страшенний, величезний, маленький.

4. Літній, осінній, вересневий, український, учнівський.

5. Мамин, сестрин, заячий, фальшивий, зерновий.

 

9. Визначте, яке слово відповідає схемі .

1. Берег.     2. Бережливість.    3. Береговий.

          4. Прибережний.            5. Бережливий.

10. Позначте рядок, у якому всі прикметники треба писати через дефіс

        1. Десяти/разовий, унтер/офіцерський, легко/атлетичний, вузько/діалектний

        2. М’ясо/молочний літературно/художній, масово/політичний, жовто/гарячий

        3. Дерево/обробний, воєнно/стратегічний, свіжо/зрубаний, червоно/гарячий

       4.Науково/технічний, навчально/виховний, гіркувато/солоний, білий- білий

11. Разом пишуть усі складні прикметники в рядку

      1. Фізично/розвинутий, ніжно/блакитний, судно/будівний, воєнно/політичний

     2. Давньо/грецький, ракето/будівний, нафто/переробний, електро/технічний

     3. Кисло/молочний, німецько/український, радіо/фізичний, аграрно/сировинний

     4. Східно/український, хіміко/біологічний, вогняно/червоний, темно/шкірий.

12. Усі складні прикметники треба писати окремо в рядку

     1.Суспільно/політичний,    емоційно/оцінний,    тридцяти/тисячний,  

    2. Яскраво/зелений, егоїстично/налаштований, високо/поважний, південно/український

    3. Тихий/тихий, синьо/жовтий, школа/інтернат, північно/східний

     4. Легко/атлетичний, сніго/пад, суспільно/корисний, суспільно/необхідний.

Достатній та високий рівні

Практичні завдання

13. Утворіть від поданих слів присвійні прикметники (1,5 б.)

   Сестра, Василь, невістка, дочка, лисиця, Марія, вовк, кінь,  Наталка, школяр, Ігор,   Антон,  сусід, сваха, Євген, Аркадій, Ольга, бабуся,  Франко, Дяченко.

14. Від поданих слів утворіть прикметники за допомогою суфіксів -ів, -їв, -ин, -їн, -івськ, -ївськ, -ськ і складіть із ними словосполучення (1,5 б.)

   Ірпінь, Львів, Дніпро, Карпати, Київ, Харків, Волинь, Поділля,  Полісся, Слобожанщина, Буковина, Галичина.

15. Утворіть від іменників прикметники за допомогою суфікса-ськ(ий) (1,5 б.)

    Вінниця, Суми, Тернопіль, Умань, Тростянець,   Бориспіль, Муровані Курилівці, Житомир,   Кременчук, Запоріжжя, Київ, Овруч, Львів, Ніжин, Прилуки, Луцьк,   Сиваш,   Рига, Волга, Острог,   Париж,   Гамбург,  Прага.

16. Запишіть правильно складні іменники (1,5 б.)

    Купівля/продаж, електро/устаткування, екс/чемпіон, контролер/касир, віце/прем’єр,термо/гідро/динаміка,пів/Європи, радіо/механік, альфа/промені, стоп/кран, міні/футбол,вербо/ліз, 100/річниця, сто/річчя, дизель/мотор, Лисичка/Сестричка, гуляй/поле, унтер/офіцер, небо/край, людино/день, максі/спідниця, норд/вест, брат/і/сестра.

 

 

 

docx
Додано
27 лютого
Переглядів
1582
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку