5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Контрольна робота з теми:"Фонетика.Орфографія"

Про матеріал
Контрольна робота з теми:"Фонетика.Орфографія" для учнів 10-11 класів складена на основі навчальних програм з української мови, передбачає тестові завдання для двох варіантів. Матеріал допоможе перевірити рівень навчальних досягнень учнів з фонетики та орфографії, підготуватися до ЗНО.
Перегляд файлу

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1
Фонетика. Орфографія

І варіант

1. Укажіть рядок слів, у яких буква я позначає два звуки:
а) п’явка, яструб, ясний, Лук’яненко;
б) рішення, тигреня, рілля, ясочка;
в) заряд, ялівець, тихоня, краля;
г) Ярослав, В’ячеслав, Святослав, Яків.

 

2.У якому рядку в слові допущено орфографічну помилку?

а)  свято, буряк, міжгір'я, бур'ян, кур'єр;

б)  з'єднаний, з'їхати, з'явитися, об'єм, під'їхати ;

в)  роз'яснити, дит'ясла, пів'яблука, підв'язати, розм'якшити ;

г)  м'ясо, м'язи, з'їзд, буря, моркв'яний

 

3. У якому рядку всі слова написано правильно:

а) Харків, тоньший, радість, різкий, скриньці, голці;

б) інший, ляльчин, кавказький, вишень, Горький, донецький;

в) мазь, доньчин, баский, тьмяний, матінці, меньший;

г) їдальня, різьбяр, станьте, ніжність, ненчин, плаский?

 

4.Позначте рядок, у якому всі іншомовні слова пишуться з апострофом:
а) п..єдестал, бар..єр, б..юрократ, кутюр..є;
б) п..єса, В..єтнам, він..єтка, комп..ютер;
в) П..ємонт, п..юпітр, вар..єте, ін..єкція;
г) прем..єра, інтерв..ю, кар..єра, фортеп..яно.

 

5.Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка
А висаджують, зозулястий, перемивають
Б дзвонити, п’ятниць, український
В йодистий, з’єднування, сьогодення
Г підйомний, щебечуть, джміль
Д походжає, щирість, їстоньки

 

6.Прикметники із суфіксом -ськ- утворяться від усіх іменників у рядку
А адвокат, Калуш, гагауз
Б Карпати, матрос, чех
В узбек, Бахмач, латиш
Г казах, черкес, Прага
Д студент, інгуш, Париж

 

7.Разом пишуться всі слова в рядку

а) військово/спортивний, чорно/гуз, вище/згаданий

б )напів/автомат, військово/полонений, народно/господарський

в) крає/знавство, норд/острівський, темно/зелений

г) обер/лейтенант, червоно/гарячий, південно/західний.

 

8.Літеру и треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка
А пр..важкий, пр..дбати

Б. пр..бережний, пр..вілля

В. пр..буття, пр..довгий

Г. пр..здоровий, пр..морозити

 

9. На перший склад падає наголос у слові

А. цінник        Б. течія             В. русло            Г. випадок

 

10.Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка
А сер..цевий, проїз..ний, аген..ський
Б артис..ці, захис..ний, безчес..ний
В пес..ливий, пристрас..ний, буревіс..ник
Г тиж..невий, шіс..надцять, швидкіс..ний
Д радіс..ний, перехрес..ний, заздріс..ний

 

11.Лексичну помилку допущено в рядку
А являється прикладом
Б скасувати конференцію
В непридатний до вжитку
Г зважати на правила

 

12.Префікс з- треба писати в обох словах рядка
д [с]плутати, [ш]шивати
Б [с]касувати, [с]ціпити
В [с]хотіти, [ж]жалитися
Г [^формувати, [ш]шаленіти
Д [с]сунути, [с]цілювати

 

Прочитайте текст і виконайте завдання 14
(1) Незважаючи на не/щастя, розчарування, насмішки односельців, брак освіти,
роботи цієї не/пересічної художниці стали справжніми зразками декоративно-прикладного мистецтва. (2) Узявши на озброєння тексти пісень, казок і легенд та
не/повторну природу рідної України, Катерина Білокур відтворила досі
не/бачений ніким світ, що був частиною її […]. (3) Коли вона малювала ніщо не
заважало їй фантазувати: жовтогарячий колір перетікав у коричневий, змішувався
з усіма відтінками зеленого, синього, червоного, фіолетового… (4) На полотні
художниці вдавалося поєднувати рослини у фантастичні композиції, у яких одна
квітка могла бути весняною, а інша – геть літньою…

1. Окремо в тексті треба писати сполуку слів
А не/щастя                Б. не/пересічної               В. не/повторну                   Г. не/бачений

 

2. Пунктуаційну помилку допущено в реченні

А. першому               Б. другому                      В. третьому                 Г. четвертому

 

3. Простим є речення
А перше                     Б друге                           В третє           Г четверте

 

4. Замість пропуску в другому реченні можна поставити всі слова, ОКРІМ
А світогляду    Б звичок             В поглядів            Г переконань

 

5.Прочитайте фрагмент тексту, у якому пропущено окремі слова.


Керівника туристичного гуртка Олексія … повідомили про те, що за  півтора … занять група учнів … орієнтуватися …


Правильним є варіант послідовного заповнення пропусків
А Пономаренко, місяці, навчилась, по зірках
Б Пономаренка, місяця, навчилась, за зірками
В Пономаренка, місяці, навчились, по зіркам
Г Пономаренко, місяця, навчились, за зірками
Д Пономаренка, місяця, навчились, по зіркам

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1
Фонетика. Орфографія

ІІ варіант

1.Літеру и треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка
А вар..во, вул..чка, вовч..ня, схов..ще
Б кот..чок, печ..во, виховат..ль, вогн..ще
В водич..нька, добр..во, страхов..сько, пал..во
Г русалч..н, кринич..нька, парканч..к, згар..ще
Д плет..во, порадн..ця, посміхов..сько, доньч..н


2. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка
А слов’янський, маслюк, джазист
Б осяяння, юнацький, беззастережний
В блищить, каяття, європейський
Г колючий, в’юнище, їжджений
Д йодований, дзюркотіти, травиця


3. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка, ОКРІМ
А розм..якнути, бультер..єр, Лук..ян, різнобарв..я
Б рум..янець, кон..юнктивіт, інтерв..ю, В..єтнам
В відв..язати, дит..ясла, бар..єрний, Аліґ..єрі
Г солов..їний, Мін..юст, інтер..єр, між..ярусний
Д подвір..я, об..єднання, пів..юрти, пів..Європи

 

4.Позначте рядок, у якому в усіх словах відбувається спрощення, що позначається на письмі:
А. тиж..невий, контрас..ний, шіс..надцять, совіс..ний;
Б. захис..ний, балас..ний, жаліс..ний, совіс..ний;
В. проїз..ний, радіс..ний, щас..ливий, сер..це;

Г. чес..ний, корис..ний, якіс..ний, облас..ний.


5.  М’який знак на місці пропуску НЕ треба писати в усіх словах рядка:

А лял..чин, кін..чик, щас..тя

 Б совіс..тю, близ..ко, американ..ський

В ковз..кий, камін..чик, сер..йозний

 Г познач..мо, кин..мо, ріж..мо

Д л..лється, секретар.., пол..ський


6. Позначте рядок, у якому в усіх іншомовних словах пишуться подвоєні літери:
А. тон..а, телеграм..а, кор..еспондент, кілограм..;
Б.Марок..о, гол..андець, ван..а, ір..аціональний;
В. лібрет..о, іл..юстрація, ал..ея, нет..о;
Г. пан..о, пен..і, груп..а, контр..еволюція.


7.Позначте рядок, у якому всі іншомовні слова пишуться з апострофом:
А. п..єдестал, бар..єр, б..юрократ, кутюр..є;
Б .п..єса, В..єтнам, він..єтка, комп..ютер;
В. П..ємонт, п..юпітр, вар..єте, ін..єкція;
Г.прем..єра, інтерв..ю, кар..єра, фортеп..яно.


8. Позначте рядок, у якому всі іншомовні слова пишуться з м`яким знаком:
А. конферанс..є, ател..є, н..юанс, біл..ярд;
Б.порт..єра, міл..ярд, с..юїта, монпанс..є;
В. порт..є, модел..єр, горел..єф, ескадрил..я;
Г.бракон..єр, Н..ютон, Севіл..я, с..юрприз.

 

9. Правильно написано всі слова в рядку

А спитати, росхвалений, прибічник, беззбройний

 Б скаламутити, безквитковий, розжувати, приточений

 В призвище, зціпити, безхарактерний, розквіт

 Г розказати, бесхатько, зцементувати, примазатись

 

10. Через дефіс треба писати всі складні прикметники рядка

 А лимонно/жовтий, лимонно/кислий, лимонно/ванільний

 Б суспільно/політичний, суспільно/корисний, суспільно/економічний

 В південно/український, південно/західний, південно/кримський

 Г садово/городній, садово/дачний, садово/парковий

Д науково/дослідний, науково/популярний, науково/подібний

 

11.  Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка

 А радіст..ю, нездолáн..ий, зіл..я

 Б зван..я, жовч..ю, розрізан..ий

 В завдан..я, велич..ю, старан..о

 Г зроблен..ий, забут..я, с..авець

 Д піч..ю, стоптан..ий, священ..е

 

12. Правильно утворено всі імена по батькові в рядку

 А Юрійович, Петрівна, Валерієвич

 Б В’ячеславівна, Євгенович, Кузьмич

 В Святославович, Матвійович, Ігоревна

 Г Іванівна, Іллінічна, Геннадійович

 

ІІ рівень

Прочитайте текст і виконайте завдання 14.

(1) Як/би хто хотів почути голос самого вітру, то мусив би піти йому на/зустріч,
і зупинитися посеред степу. (2)Тут, безумовно, ніщо не приєднається до його голосу,
ніщо не стане на заваді. (3) А хто бажав би ще й перевірити вітер на/силу, то мав би
глянути на тополю, яку той нагинає до/долу. (4)А ще краще – на віковічного дуба,
адже нахиляти коренастого велетня – справді неабияка […]. (5)Вітер – це ілюзія
руху, і тому на місці можемо насолоджуватися швидкістю, летом, окриленням.
 

1. Окремо в тексті треба писати сполуку слів
А як/би         Б на/зустріч        В на/силу   Г до/долу

 

2.На місці пропуску в четвертому реченні має бути слово

А втома         Б потуга           В завада                 Г перепона
 

3. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А першому     Б другому     В третьому      Г четвертому

 

4. Однорідними додатками ускладнено речення
А друге           Б третє           В четверте       Г п’яте

 

5. Прочитайте фрагмент тексту

Уперше ступаючи на стародавню бруківку (1)В/вічного міста навесні 1837 року, Гоголь стає обожнювачем (2)Р/рима, його чудовим знавцем. Працюючи над (3)«М/мертвими душами», він часто полишає перо на своєму вузенькому пюпітрі й відвідує пам’ятки минувшини, розкішні (4)Р/римські палаци, а до улюбленого друга й порадника (5)К/колізею йде з мольбертом і фарбами.

З малої букви треба писати слово після цифри

 

 А 1   Б 2   В 3   Г 4  Д 5

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Рубель Наталія Григорівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
28 лютого
Переглядів
2093
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку