ТЕСТ Прийняття управлінських рішень

Про матеріал
ТЕСТ з дисциліни: Теорія прийняття управлінських рішень для студентів I-II курсу навчання.
Перегляд файлу

1. Назвіть основні моделі прийняття рішень:

А) класична модель

Б) поведінкова модель

В) раціоналістична модель

Г) ірраціональна модель

Д) матрична модель

Е) математична модель

2. Поведінкова теорія прийняття рішень спирається на поняття:

А) раціональності

Б) обмеженої раціональності

В) досягнення задоволеності

3. Назвіть методи індивідуального творчого пошуку:

А) метод конференції ідей

Б) метод аналогії

В) метод контрольних запитань

Г) метод інверсії

Д) метод ідеалізації

Е) метод фокальних об'єктів

4. Назвіть методи колективного творчого пошуку:

А) метод “мозкового штурму”

Б) метод контрольних запитань

В) метод аналогії

Г) метод конференції ідей

Д) метод морфологічного аналізу

Е) метод колективного блокноту

5. Назвіть методи активізації творчого пошуку:

А) метод контрольних запитань

Б) метод фокальних об'єктів

В) метод інверсії

Г) метод конференції ідей

Д) метод “мозкового штурму”

Е) метод морфологічного аналізу

6. Сутність методу фокальних об’єктів:

А) індивідуальне незалежне висування ідей з їх колективною оцінкою

Б) перенесення ознак випадково вибраних об’єктів на об’єкт, що удосконалюється

В) стимулюванні пошуку ідей за допомогою універсальних запитань

Г) передбачає підходи до пошуку варіантів рішення проблеми від протилежного

Д) використання відомих схожих рішень з інших сфер діяльності

7. Сутність методу колективного блокноту:

А) індивідуальне незалежне висування ідей з їх колективною оцінкою

Б) перенесення ознак випадково вибраних об’єктів на об’єкт, що удосконалюється

В) передбачає підходи до пошуку варіантів рішення проблеми від протилежного

Г) передбачає творчу співпрацю певної групи спеціалістів заради вирішення проблеми

Д) стимулюванні пошуку ідей за допомогою універсальних запитань

8. Сутність методу інверсії:

А) стимулюванні пошуку ідей за допомогою універсальних запитань

Б) передбачає використання відомих схожих рішень з інших сфер діяльності

В) індивідуальне незалежне висування ідей з їх колективною оцінкою

Г) передбачає творчу співпрацю певної групи спеціалістів заради вирішення проблеми

Д) передбачає підходи до пошуку варіантів рішення проблеми від протилежного

9. Сутність методу морфологічного аналізу:

А) перенесення ознак випадково вибраних об’єктів на об’єкт, що удосконалюється

Б) передбачає системне дослідженні всіх теоретично можливих варіантів, які випливають із закономірностей побудови об'єкта

В) передбачає підходи до пошуку варіантів рішення проблеми від протилежного

Г) передбачає творчу співпрацю певної групи спеціалістів заради вирішення проблеми

Д) стимулюванні пошуку ідей за допомогою універсальних запитань

10. Сутність методу контрольних запитань:

А) індивідуальне незалежне висування ідей з їх колективною оцінкою

Б) передбачає творчу співпрацю певної групи спеціалістів заради вирішення проблеми

В) полягає у стимулюванні пошуку ідей за допомогою універсальних запитань

Г) передбачає підходи до пошуку варіантів рішення проблеми від протилежного

Д) передбачає використання відомих схожих рішень з інших сфер діяльності

11. Вкажіть послідовність етапів інтуїтивної технології прийняття рішення:

А) селекція рішень яку містить пам’ять суб’єкта управління (другий)

Б) реєстрація змін  (перший)

В) прийняття рішення (третій)

Г) діагноз проблеми

12. Вкажіть послідовність етапів раціональної технології прийняття управлінських рішень:

А) оцінка альтернативних варіантів (четвертий)

Б) реєстрація змін

В) накопичення інформації з проблеми (другий)

Г) прийняття рішення (п’ятий)

Д) діагноз проблеми (перший)

Е) розробка альтернативних варіантів (третій)

13. Які часткові критерії містить в собі об’єктивність інформації як інтегральний критерій:

А) повнота інформації

Б) точність інформації

В) лаконічність інформації

Г) актуальність інформації

Д) несуперечливість інформації

Е) переконливість інформації

14. Лаконічність інформації це:

А) це властивість інформації бути зрозумілою

Б) це здатність задовольняти інформаційну потребу у прийнятний для виконання строк

В) це відповідність інформації об’єктивним інформаційним потребам

Г) це стислість та чіткість викладення інформації

15. Комунікативність інформації це:

А) властивість інформації бути зрозумілою

Б) здатність задовольняти інформаційну потребу у прийнятний для виконання строк

В) відповідність інформації об’єктивним інформаційним потребам

Г) стислість та чіткість викладення інформації

16. Критерії перевірки альтернатив у процесі їх оцінки:

А) реалістичність

Б) актуальність

В) лаконічність

Г) відповідність ресурсам організації

Д) прийнятність наслідків її реалізації

17. Які підетапи в процесі прийняття рішень містить етап діагнозу проблеми?

А) виявлення та опис проблемної ситуації

Б) встановлення мети вирішення проблемної ситуації

В) ідентифікація критеріїв прийняття рішення

Г) збір інформації щодо проблеми

Д) пошук альтернативних варіантів

18. Класична теорія прийняття рішень спирається на поняття:

А) обмеженої раціональності

Б) раціональності

В) досягнення задоволеності

19.Назвіть вимоги до альтернатив, що обмежують їх чисельність:

А) взаємозв’язок альтернатив

Б) взаємовиключеність альтернатив

В) забезпечення однакових умов опису альтернатив

Г) забезпечення різних умов опису альтернатив

20. Сфери використання поведінкової моделі прийняття рішень:

А) вирішення принципово нових, незвичайних рішень, таких, які важко піддаються вирішенню рішення інформація поведінковий колективний

Б) вирішення проблем в умовах дефіциту часу

В) обмеженість або відсутність інформації

21. На чому ґрунтується процес прийняття управлінських рішень

А) На врахуванні функцій менеджменту

Б) На особистих якостях ОПР

В) На використанні економіко-математичних методів

Г) Інтуїція, судження, раціональність

22. До одноосібних управлінських рішень відносяться:

А)  Постанови, розпорядження та приписи

Б)  Постанови та накази

В)  Накази і вказівки

Г) Накази, розпорядження, вказівки та резолюції менеджерів

23. Довгострокові рішення спрямовані на:

А)  Вирішення стратегічних завдань

Б) Стратегічних і тактичних завдань

В) Переважно довгострокових завдань.

Г)  Переважно тактичних завдань

24. Короткострокові рішення орієнтовані на:

     А) Тактичні оперативні цілі

     Б) Оперативні цілі

В)  Тактичні цілі

Г) Досягнення запланованих економічних показників

25. Креативність – це

А) Здатність ОПР приймати стратегічні рішення

Б)  Поєднання в ОПР здатності абстрактно мислити, широти поглядів, оригінальності, незалежності мислення, допитливості, волі, уважності

В) Здатність ОПР вирішувати складні теоретичні або практичні питання і задачі, що вимагають спеціального вивчення

Г)  Вміння оперативно реагувати на проблеми

26. Сутність проблеми полягає у

А) відхиленнях при виконанні оперативних планів

Б) невідповідності бажаного (нормативного) і фактичного рівнів досягнення мети

В) відсутності автоматизованої системи прийняття рішень

Г)  виникненні певних обставин, що створюють певне визначене становище

27. Підготовка управлінського рішення складається з етапів

А) Одержання інформації, визначення цілей, розробка системи оцінки, аналіз, діагностика, прогнозу розвитку ситуації

Б) Генерування альтернатив, відбір основних варіантів рішення, сценаріїв розвитку ситуації, експертна оцінка рішень

В)  Ухвалення рішення ОПР, розробка плану дій, контроль реалізації плану, аналіз і оцінка результатів управлінського рішення

Г)  Всі відповіді вірні

28. Розробка управлінського рішення складається з етапів

А) Одержання інформації, визначення цілей, розробка системи оцінки, аналіз, діагностика, прогнозу розвитку ситуації

Б) Ухвалення рішення ОПР, розробка плану дій, контроль реалізації плану, аналіз і оцінка результатів управлінського рішення

В) Генерування альтернатив, відбір основних варіантів рішення, сценаріїв розвитку ситуації, експертна оцінка рішень

Г) Всі відповіді вірні

29. Реалізація управлінського рішення складається з етапів

А) Ухвалення рішення ОПР, розробка плану дій, контроль реалізації плану, аналіз і оцінка результатів управлінського рішення

Б) Одержання інформації, визначення цілей, розробка системи оцінки, аналіз, діагностика, прогнозу розвитку ситуації

В) Генерування альтернатив, відбір основних варіантів рішення, сценаріїв розвитку ситуації, експертна оцінка рішень

Б)  Всі відповіді вірні

30. Для обґрунтованого прийняття рішення менеджеру необхідно мати:

А) Систематизовану і достовірну інформацію

Б)  Повну і систематизовану інформацію.

В) Повну, достовірну і систематизовану інформацію

Г) Повну і достовірну інформацію

 

doc
Пов’язані теми
Економіка, Інші матеріали
Інкл
Додано
17 грудня 2021
Переглядів
13637
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку