Тест "Пропорція і відношення. Коло та круг"

Про матеріал

Однією з умов засвоєння програмового матеріалу є міцне засвоєння теоретичного матеріалу. Важливо привчати учнів систематично працювати з підручником, не тільки виконуючи практичні вправи, а й засвоюючи теоретичний матеріал. Пропоную даний тест для перевірки засвоєння теоретичних знань для учнів 6 класу по темі "Пропорція та відношення.Коло та круг". Тест має чотири варіанти відповіді, із яких лише одна правильна . Учню пропонується із вказаних варіантів відповідей вибрати тільки одну правильну і занести букву, під якою вона стоїть у бланку відповідей .

Перегляд файлу

Тест  по темі «Відношення і пропорції. Коло та круг» 6 клас

 

 1. Відношенням двох чисел називають:

А

Б

В

Г

суму двох чисел

різницю двох чисел

частку двох чисел

добуток двох чисел

 1. Відношення показує:

А

Б

В

Г

на скільки одне число більше від іншого

різницю чисел

у скільки разів одне число більше від іншого

суму чисел

 1. Пропорцією називається:

А

Б

В

Г

різниця двох відношень

частка двох відношень

рівність двох відношень

сума двох відношень

 1. В пропорції а:b =с:d числа:

А

Б

В

Г

  крайні члени пропорції

крайні члени пропорції

крайні члени пропорції

крайні члени пропорції

 1. В пропорції а:b=с:d числа:

А

Б

В

Г

середні члени пропорції

середні члени пропорції

середні члени пропорції

середні члени пропорції

 1. Якщо пропорція правильна, то:

А

Б

В

Г

добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів пропорції

сума крайніх членів дорівнює сумі середніх членів пропорції

різниця крайніх членів дорівнює різниці середніх членів пропорції

частка крайніх членів дорівнює частці середніх членів пропорції

 1. Щоб знайти невідомий крайній член пропорції, треба:

А

Б

В

Г

суму її середніх членів поділити на відомий крайній член

суму її середніх членів помножити на відомий крайній член

різницю її се-редніх членів поділити на відомий крайній член

добуток її се-редніх членів поділити на відомий крайній член

 1. Щоб знайти невідомий середній член пропорції, треба:

А

Б

В

Г

суму її крайніх членів помножити на відомий середній член

 різницю її крайніх членів поділити на відомий середній член

добуток її крайніх членів поділити на відомий середній член

суму її крайніх членів поділити на відомий середній член

 1. Щоб знайти відсоткове відношення двох чисел, треба:

А

Б

В

Г

їх відношення поділити на 100 і до результату дописати знак відсотка

до їх відношення додати  100 і до результату дописати знак відсотка

їх відношення помножити на 100 і до результату дописати знак відсотка

їх відношення помножити на 10 і до результату дописати знак відсотка

 

 1. Дві величини називають прямо пропорційними, якщо:

А

Б

В

Г

при зменшенні однієї вели-чини в разів, інша збільшується у стільки ж разів

при зменшенні однієї величини в разів, інша зменшується у 2 разів

при зменшенні однієї велчини в разів, інша зменшується у стільки ж разів

при зменшенні однієї величини в 2 разів, інша зменшується у разів

 1. Дві величини називають обернено пропорційними, якщо:

А

Б

В

Г

при зменшенні однієї величини в разів, інша збільшується у стільки ж разів

при зменшенні однієї величини в разів, інша зменшується у 2  разів

при зменшенні однієї величини в разів, інша зменшується у стільки ж разів

при зменшенні однієї величини в 2 разів, інша зменшується у разів

 1. Коло –це фігура, яка складається  з усіх точок площини, які:

А

Б

В

Г

віддалені від даної точки, яка назива-ється центром кола, на різні відстані

 знаходяться на двох перпен-дикулярних прямих, що проходять через дану точку, що називається центром кола

які знаходяться  від даної точки, що називається центром кола,  по одну сторону

які віддалені від даної точки, що називається центром кола, на однакову відстань

 1. Кругом називається фігура, яка складається з:

А

Б

В

Г

кола і зовнішньої частини площи-ни, обмеженої цим колом

внутрішньої частини площини, обмеженої цим колом

кола і внут-рішньої частини площини, обмеженої цим колом

зовнішньої частини площини, обмеженої цим колом

 1. Довжина кола дорівнює:

А

Б

В

Г

 · r

· r

 1. Площа круга дорівнює:

А

Б

В

Г

 · r

· r

 1. Сектором називається:

А

Б

В

Г

частина круга, обмежена хордою і дугою кола

частина круга, обмежена двома радіусами і дугою кола

фігура, яка складається  з точок площини які рівновіддалені від даної точки

фігура, яка складається з точок кола і зовнішньої час-тини площини, обмеженої цим колом

 1. Сегментом називається:

А

Б

В

Г

частина круга, обмежена хордою і дугою кола

частина круга, обмежена двома радіусами і дугою кола

 фігура,яка складається  з точок площини які рівновіддалені від даної точки

фігура,яка складається з точок кола і зовнішньої частини пло-щини, обмеженої цим колом

 1. Радіус кола:

А

Б

В

Г

відрізок, який сполучає будь-які дві точки кола

дорівнює двом діаметрам

дорівнює половині діаметра

найбільша хорда кола

 1. Діаметр кола:

А

Б

В

Г

дорівнює половині радіуса кола

це відстань від центра кола до будь-якої точки кола

найбільша хорда кола, що проходить через центр кола

відрізок, який сполучає будь-які дві точки кола

 1. Хордою називається:

А

Б

В

Г

відрізок, який проходить через центр кола і сполучає будь-які дві точки кола

це відстань від центра кола до будь-якої точки кола

частина круга, обмежена двома радіусами і дугою кола

відрізок, який сполучає будь-які дві точки кола

 


 

docx
Додано
7 серпня 2018
Переглядів
291
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку