Тест "Пряма і непряма мова" в 2-х варіантах

Про матеріал
Тема. Пряма і непряма мова Варіант 1 1. Як об’єднуються частини в реченні з прямою мовою? А за змістом та інтонаційно; Б за допомогою сполучників; В за змістом; Г за допомогою розділових знаків. 2. Які розділові знаки вживаються при прямій мові? А кома; Б лапки, тире, двокрапка; В тире; Г крапка з комою. 3. Слова автора — це: Варіант 2 1. Непрямою мовою називається: А чуже мовлення, передане довільно; Б слова, які вказують, кому належить гучне мовлення; В чуже мовлення, передане дослівно. Г чуже мовлення, передане не дослівно, а із збереженням лише основного змісту висловлювання. 2. У разі заміни прямої мови непрямою речення буде: А простим; Б складним будь-якого типу; В складнопідрядним. Г складносурядним. 3. У якому варіанті правильно замінено пряму мову непрямою? «А як ти розумієш щастя?» — спитала у свою чергу Рая. А Рая у свою чергу спитала, як ти розумієш щастя. Б Рая у свою чергу спитала, як він розуміє щастя. В Рая у свою чергу спитала, що як він розуміє щастя. Г Рая у свою чергу спитала про щастя.
Перегляд файлу

Тема. Пряма і непряма мова

Варіант 1

1. Як об’єднуються частини в реченні з прямою мовою?

А за змістом та інтонаційно;
Б за допомогою сполучників;
В за змістом;
Г за допомогою розділових знаків.

2. Які розділові знаки вживаються при прямій мові?

А кома;
Б лапки, тире, двокрапка;
В тире;
Г крапка з комою.

3. Слова автора — це:

А речення, що вказує, кому належить пряма мова;
Б речення, що вказує на манеру вести розмову;
В речення, що вказує, кому належить пряма мова, за яких обставин висловлена, яка манера вести розмову в людини та інше;
Г речення, що вказує на опис ситуацій мовлення.

4. У реченні Чого зажурився, мій любий козаче?» — питає дівчина вродлива слова автора стоять:

А перед прямою мовою;
Б після прямої мови;
В усередині прямої мови;
Г немає слів автора.

5. У реченні Промовила конвалія: «Прощай, гаю милий» слова автора стоять:

А немає слів автора;
Б після прямої мови;
В усередині прямої мови;
Г перед прямою мовою.

6. У реченні Прощай, Самсоне! — крикнула зрадлива. — Ти думав, що для тебе я забуду родину? слова автора стоять:

А перед прямою мовою;
Б після прямої мови;
В усередині прямої мови;
Г немає слів автора.

7. У якому реченні припущено помилки у вживанні розділових знаків при прямій мові, усередині якої слова автора?

А «Чи бачили таке, — сказав батько і, помовчавши, додав: — Готовий хлібороб, одним словом».
Б «Ото воно там якраз і було, — сказав мій візник, — отам, де стовп».
В «Яка ти розкішна, земле, думала Маланка. Весело засівати тебе хлібом, прикрашати зелом, заквітчати квітами».

8. У якому реченні припущено помилки у вживанні розділових знаків при прямій мові, після якої стоять слова автора?

А «Васильку, а йди сюди» — гукнув з подвір’я батько.
Б «Голубчику, рятуй!» — тут простогнала Щука.
В «Чого ти журишся?» — вона спитала тихо.
Г «Ніщо так не красить людину, як натхнення», — подумала Ярославна.

9. У якому реченні припущено помилки у вживанні розділових знаків при прямій мові, перед якою стоять слова автора?

А Ярославна подумала: «Ніщо так не красить людину, як натхнення».
Б Мудрець наполягав: «Краще слухати, ніж говорити».
В І тихо-тихесенько я промовляла: «Сон літньої ночі, мені тебе жаль…»
Г Струна бринить лагідною луною «Я тут, я завжди тут, я все з тобою!»

10. Речення Мова живе завжди поряд з піснею, сестрою її рідною (Олесь Гончар). — це:

А пряма мова;
Б репліка діалогу;
В цитата;
Г непряма мова.

11. Яка схема відповідає реченню: «Ой роде наш красний, роде наш прекрасний, не цураймося, признаваймося, — не багацько нас є», — говориться в народній пісні?

А А: «П (?!)».
Б «П», — а.
В «П (?!)» — а.
Г «П», — а, — «П».

12. Правильно оформлено цитату в реченні:

А Поет змальовує всенародний визвольний рух, коли: «жінки навіть з рогачами пішли в гайдамаки».
Б Потім філософ здивував його такими словами, скажіть матінці-цариці, що мені моя сопілка й вівця дорожчі царського вінця.
В Як зазначає В. дон Герибольдт: Мова — це дух народу.
Г З болем пише Т. Шевченко про українське село: «Чорніше чорної землі блукають люде».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема. Пряма і непряма мова

Варіант 2

1. Непрямою мовою називається:

А чуже мовлення, передане довільно;
Б слова, які вказують, кому належить гучне мовлення;
В чуже мовлення, передане дослівно.
Г чуже мовлення, передане не дослівно, а із збереженням лише основного змісту висловлювання.

2. У разі заміни прямої мови непрямою речення буде:

А простим;
Б складним будь-якого типу;
В складнопідрядним.
Г складносурядним.

3. У якому варіанті правильно замінено пряму мову непрямою? «А як ти розумієш щастя?» — спитала у свою чергу Рая.

А Рая у свою чергу спитала, як ти розумієш щастя.
Б Рая у свою чергу спитала, як він розуміє щастя.
В Рая у свою чергу спитала, що як він розуміє щастя.
Г Рая у свою чергу спитала про щастя.

4. Чи можна речення з прямою мовою «Це Кармелюк! Де він? Ось він!» — пронеслось у натовпі перебудувати у речення з непрямою мовою?

А так;
Б ні;
В потрібно декілька речень, щоб передати зміст;
Г потрібно створити діалог.

5. У якому варіанті неправильно замінено речення з прямою мовою? «Доброта — це найбільше досягнення людини, прекрасне і святе», — писав Іван Цюпа.

А На думку Івана Цюпи, доброта — це найбільше досягнення людини, прекрасне і святе.
Б Іван Цюпа писав, що доброта — це найбільше досягнення людини, прекрасне і святе.
В Іван Цюпа писав, доброта — це найбільше досягнення людини, прекрасне і святе.
Г Доброта, згідно з думкою Івана Цюпи, — це найбільше досягнення людини, прекрасне і свята.

6. У реченні Щастя, як сказав німецький письменник Рудольф Пресбер, — це слово, яким ми позначимо те, чого досягли інші є:

А пряма мова;
Б непряма мова;
В цитата.
Г діалог.

7. Цитата — це:

А пряма мова;
Б одиниця мовознавчої науки;
В невласне пряма мова.
Г дослівний (точний) уривок з чийого-небудь тексту або висловлювання, що служить для підтвердження чи пояснення певної думки.

8. Якщо цитату наводять у вигляді прямої мови, то вона:

А береться в лапки;
Б виділяється як пряма мова;
В пишеться без лапок;
Г пишеться у дужках.

9. Віршова цитата, записана у вигляді строфи:

А береться в лапки;
Б пишеться в дужках;
В пишеться з нового рядка, перед нею ставиться тире;
Г не береться в лапки.

10. У якому варіанті неправильно оформлено цитування?

А Поки жива мова в устах народу, до того часу живий і народ (К. Ушинський).
Б Правильно говорять, що «Хліб — усьому голова».
В Можна все на світі вибирати, сину, / Вибрати не можна тільки Батьківщину (В. Симоненко).
Г Сократ писав: «Заговори, щоб я тебе побачив».

11. Кожна репліка діалогу:

А пишеться з нового рядка;
Б пишеться з нового рядка, перед нею ставиться тире;
В пишеться з нового рядка і береться в лапки;
Г пишеться без лапок і без дужок.

12. Речення з непрямою мовою (розділові знаки пропущено):

А Ти до землі всім серцем прихились мені шепоче рідна Україна.
Б Учітеся ти нам прорік борітеся з ярмом неволі.
В Доводила одна нікчемність що підлабузництво це чемність.
Г Яка краса писав Рєпін з України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. Пряма і непряма мова

Оцінювання тесту

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Варіант 1

Г

Б

В

Б

А

В

В

А

Г

В

Б

Г

Варіант 2

Г

В

Б

В

В

Г

Б

Б

Г

Б

Б

В

Кількість балів

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

12 балів

12 б.

6 балів

6 б.

11 балів

11 б.

5 балів

5 б.

10 балів

10 б.

4 балів

4 б.

9 балів

9 б.

3 балів

3 б.

8 балів

8 б.

2 балів

2 б.

7 балів

7 б.

1 балів

1 б.

 

 

 

docx
До підручника
Українська мова (академічний та профільний рівень) 11 клас (Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.)
Додано
26 січня 2019
Переглядів
11101
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку