10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Тест узагальнення з теми "Частини мови"

Про матеріал
Тест "Частини мови" передбачає повторення та узагальнення з теми, Розроблено 3 варіанти тестів по 12 запитань.
Перегляд файлу

Варіант 1
1. Укажіть рядок, в якому всі слова іменники:
а) хутір, мороз, біль, четвертий, кожний;
б) тканина, вовк, назва, потроїти, трійка;
в) батько, хитрість, стеля, дорога, лоша;
г) слава, славний, сотня, мудрість, повно;
ґ) залити, груша, місяць, всякий, сукня.
2. Укажіть рядок, у якому допущено помилку в написанні власних назв:
а) чай «Сюрприз», княгиня Ольга, кіт Мурчик, Дніпро, Чорне море;
б) Тихий океан, цукерки «Стріла», Верховна Рада, Черкаси, озеро Світязь;
в) медаль «За відвагу», Восьме березня,  Генеральний прокурор України, кінотеатр «Юність», Кабінет Міністрів України;
г) орден Слави, Альпи, Чумацький Шлях, Президент України, автомобіль «Лада»;
ґ) газета «Буковина», Іван Петренко, Байкал, свято Перемоги, телевізор «Райдуга».
3. Визначте рядок, у якому всі слова − іменники другої відміни:
а) вітер, село, волосся, дівча, хлопець;
б) день, море, узбіччя, стеля, соловей;
в) дощ, жито, колосся, перо, лоша;
г) герой, життя, прибічник, дитя, пень;
ґ) дядько, узгір’я, дуб, ворота, ягня.
4. Виберіть рядок, у якому всі прикметники присвійні:
а) ведмежий барліг, тітчина оселя, заячий слід, кицьчин корм;
б) вовче хутро, солов’їний голос, директорів кабінет, весняний настрій;
в) ведмежа голова, молочна імла, синє небо, пузата бочка;
г) весняна квітка, ніжний потиск, татів друг, молочна каша;
ґ) солов’їне кубло, дрібний дощик, морський вузол, Тетянин день.
5. Укажіть рядок, у якому всі прикметники з не пишуться разом:
а) (не)дочутий, (не)досконалий, (не)довгий, а короткий, (не)мудрий;
б) (не)розумний, (не)догнилий, (не)широкий, а вузький, (не)злобний;
в) (не)нависний, (не)осяжний, (не) стримний, (не) всипущий;
г) (не)привітний, (не)сказанний, (не)нависний, (не) ворожий, а дружній;
ґ) є (не)легким, (не)зліченний, (не) поширений, (не)малий, (не)досяжний.
6. Укажіть рядок, від прикметників якого не можна утворити ступені порівняння:
а) грубий, глибокий, короткий, ясний, розумний;
б) темний, дурний, міцний, добрий, якісний;
в) мудрий, ясний, корисний, совісний, вірний;
г) глибочезний, порожній, маленький, дерев’яний, вовчий;
ґ) досвідчений, здоровий, дужий, чорний, холодний.
7. У якому рядку всі займенники вказівні?
а) Стільки, скільки, такого, тим, мною;
б) цей, ця, сього, тому, такий;
в) нами, вашим, чиїм, дехто, хтось;
г) ніяким, хтозна з ким, цьому, сьому, стільком;
ґ) хто, твій, його, її, цієї.
8. Завершіть подане твердження. У  числівниках на позначення сотень відмінює(ю)ться…
а) перша частина;
б) обидві частини;
в) не відмінюється жодна частина;
г) друга частина;
ґ) перша частина подібно до прикметників.
9. Укажіть рядок, у якому правильно провідмінювано числівники:
а) тридцять, тридцяти, тридцятьми, на тридцятьох;
б) п’ятдесят, п’ятидесяти, п’ятдесяти, п’ятдесятьма;
в) шістдесят, шістдесяти, шестидесятьом,  шістдесятьма;
г) сімдесят, сімдесяти, сімдесятьма, на семи десяти;
ґ) вісімдесят, вісімдесяти, вісімдесятьма, вісімдесятьом.
10. Визначте рядок, у якому допущено помилки у відмінюванні числівників:
а) чотирьохсот, чотирьомстам, чотирмастами;
б) п’ятисот, п’ятиста, п’ятистами, на п’ятистах;
в) шестисот, шістьомстам, шістьомастами;
г) семисот, сімомастами, на семистах;
ґ) восьмисот, вісьмомстам, на восьмистах. 
11. Визначте речення, в якому вжито питальний займенник у родовому відмінку.
а) Чого ви хмуритесь? Я ж не боюся вас – у мене профіль Довбуша Олекси... (М.Івасюк).
б) А де ж твоя могила, мій татусю? (М.Івасюк).
в) Ти ж був людиною, яку могла по імені назвати кожна вуличка села! (М.Івасюк).
г) Кому повім печаль свою, і жах, і горе? (М.Івасюк);
ґ) І той Чезаре відпустив тебе? Ти ж був його рабом…(М.Івасюк).
12. Укажіть рядок, в якому допущено помилку в написанні займенників:
а) ніякий, абихто, анічим, абиякий, бозна-яке;
б) який-небудь, ніщо, нізким, деяким, хтось;
в) ні у кого, ані до якого, дещо, з кимось, аби з кого;
г) з котримсь, чогось, ніскільки, абичого, бозна з чого;
ґ) скільки-небудь, будь-чий, декотрому, де з чим, будь за ким.

Варіант 2

1. Укажіть рядок, в якому всі слова іменники:
а) осінь, мороз, тепло, десятий, кожний;
б) шовк, ведмідь, назва, показати, двійка;
в) мама, радість, стелити, дорога, лоша;
г) право, славний, сотня, щастя, темно;
ґ) закрити, груша, місяць, усякий, сукня.

2. Визначте рядок, у якому всі слова належать до власних іменників:
а) К(к)арпати, Р(р)омашка, О(о)лімп, К(к)иїв, П(п)аром;
б) Д(д)епутат,  О(о)ріон, К(к)іпр, С(с)тіл,  О(о)деса;
в) Х(х)арків, Ш(ш)евченко, М(м)істо, С(с)онце,  А(а)мерика;
г) С(с)уддя, Ч(ч)ернівці, М(м)ер, У(у)країна, П(п)рут;
ґ) Л(л)еся У(у)країнка, С(с)атурн,  Р(р)осія, Д(д)ніпро, П(п)еру.
3. Укажіть рядок, у якому всі іменники належать до третьої відміни:
а) вірність, любов, блакить, мати, глазур;
б) молодість, натюрморт, степ, юнь, біль;
в) радість, синь, Сибір, ніж, ртуть;
г) лінь, путь, піч, лань, мазут;
ґ) мед, ніч, мазь, вісь, верф.
4.Укажіть рядок, у якому всі прикметники якісні:
а) гірка кава, Іванкова оповідь, залізні нерви, дрібний цвіт;
б) буйна зелень, темне насіння, біла берізка, мамина порада;
в) смачна страва, куряче філе, рожева квітка, гучний дзвінок;
г) древнє місто, широкі вилиці, мужній чоловік, далека путь;
ґ) солодка каша, сталеві м’язи, лисяча шапка, коротка форма.
5. У якому реченні прикметник з не  пишемо окремо?
а) І якусь не/відому зажуру навіває та пісня мені (В.Сосюра).
б) А теплий вітер навіває мені якісь не/ясні сни (В.Сосюра).
в) Не/потрібні людині крила, серце й розум потрібні їй (В.Симоненко).
г) Нехай відомий я поет, але собі я не/відомий (В.Сосюра).
ґ) Ні, далекий  не/звіданий ліс не радував молодого лісовика (О.Гончар).
6. Визначте рядок прикметників, у яких при творенні вищого ступеня порівняння змінюється корінь:
а) ніжний, чистий, болючий, сміливий;
б) білий, рідний, красивий, широкий;
в) дорогий, високий, близький, дужий;
г) дешевий, міцний, рідкий, далекий;
ґ) великий, малий, гарний, поганий.

7. Укажіть речення, у якому вжито заперечний займенник.
а) З одного ягняти ніхто ще двох шкір не знімав (Народна творчість).
б) Нащо так, осене, гориш в мені багряним листям клена? (Г.Коваль).
в) А пальці грілись на пеньках дубових, що папороттю й кмином поросли (Г.Тименко).
г) З ніччю я миритися не хочу, поки світла морок не відтяв (П.Перебийніс).
ґ) Посієш казна-що − виросте абищо (Народна творчість).
8. Укажіть рядок, у якому правильно вжито форми усіх складених кількісних числівників:
а) двомастами тридцятьма, ста дев’яноста шести, сорока двом;
б) тристам двом, вісімдесяти, двадцять одним;
в) ста другому, триста першому, чотириста дванадцятому;
г) семи, сімдесятьома,  двомсот;
г) тридцяти двох, сто вісімдесяти чотирьом, сімомастами одним.
9. Визначте, у якому рядку всі дробові числівники вжито у формі орудного відмінка:
а) одної восьмої, трьох цілих двох сьомих, трьома четвертими; 
б) сьома дев’ятими, однією другою, п’яти восьмих;
в) дві шостих, одну четверту, чотирма п’ятими;
г) двома тисячними, на трьох сотих, одній восьмій;
ґ) двома цілими чотирма сьомими, сімома десятими, п’ятьма цілими трьома сотими.
10. Визначте рядок, у якому неправильно поєднані числівники з іменниками:
а)  сто козаків, двоє дверей, два плуги;
б) четверо соколят, одна п’ята кулі, п’ять тисяч гектарів;
в) півтора сторінки, три четвертих кілограма, одні двері;
г) три голуби, п’ять процентів, двадцять чотири доби;
ґ) двоє коней, чотири професори, п’ятеро немовлят.
11. Укажіть речення, в якому вжито зворотний займенник.
а) Якби йому довгий хвіст, то сам би собі боки повідбивав (Народна творчість).
б) Переді мною розкинулись безмежні поля (З газети).
в) Гей, нові Колумби й Магеллани, напнемо вітрила наших мрій! (В.Симоненко).
г) Він позирав з гори на долину, що виблискувала весняними водами (І.Цюпа).
ґ) Дехто дібрався до вершини гори без перешкод (О.Донченко).
12. Визначте речення, в якому займенник виконує синтаксичну роль підмета.
а) Ніким не сходжені нас ждуть путі (О.Ющенко).
б) Всіх владарка-ніч покорила (Леся Українка).
в) У мене хата − долею крилата, вмістилась в хаті вся моя рідня (М.Ткач).
г) Вони були між людьми гості милі…(Леся Українка).
ґ) За дверима почулись чиїсь кроки (О.Донченко).

Варіант 3

1. Укажіть рядок, в якому всі слова іменники:
а) дерево, сніг, біль, шостий, будь-хто;
б) матір, вітер, ніч, спитати, двійка;
в) дідусь, захоплення, стеля, шлях, лоша;
г) майдан, тихий, сотня, розважливість, пусто;
ґ) зашити, віддати, місяць, весь, стіна.
2. Укажіть рядок, у якому допущено помилку в написанні власних назв:
а) чай «Сюрприз», княгиня Ольга, кіт Мурчик, Дніпро, Чорне море;
б) Тихий океан, цукерки «Стріла», Верховна Рада, Черкаси, озеро Світязь;
в) медаль «За відвагу», Восьме березня,  Генеральний прокурор України, кінотеатр «Юність», Кабінет Міністрів України;
г) орден Слави, Альпи, Чумацький Шлях, Президент України, автомобіль «Лада»;
ґ) газета «Буковина», Іван Петренко, Байкал, свято Перемоги, телевізор «Райдуга».
3. Укажіть рядок, у якому є іменники першої відміни:
а) хлоп’я, круча, лоша, колосся, стеля;
б) маля, весілля, груша, ємкість, проміння;
в) душа, лінія, земля, суддя, Микола;
г) хмара, яблуко, ясність, заграва, каліка;
ґ) машина, насіння, Наталка, зоря, мавпа.
4. Укажіть рядок, у якому всі прикметники відносні:
а) золотистий горицвіт, вчителева книга, студентська їдальня, цікава задача;
б) осінній лист, вишневий кисіль, вовчий погляд, меблевий салон;
в) золоті сережки, зелений борщ, скляна ваза, ситцева сукня;
г) заячий хвіст, круглий хліб, книжкова шафа, горіхові вафлі;
ґ) залізний обруч, новий зошит, простий олівець, сільська хата.
6. Укажіть рядок, у якому прикметники мають складену форму вищого ступеня порівняння:
а) більш влучний, менш короткий, більш глибокий, менш широкий;
б) найдорожчий, найбільш вагомий, щонайкращий, менш дорогий;
в) яскравіший, найяскравіший, більш міцний, менш сильний;
г) рішучий, рішучіший, більш рішучий, менш рішучий;
ґ) дзвінкий, найдзвінкіший, якнайдзвінкіший, менш дзвінкий.
7. Визначте речення, в якому вжито неозначений займенник.
а) Нащо мені сиротою на сім світі жити? (Т.Шевченко).
б) Не хвали сам себе, нехай тебе інші похвалять (Народна творчість).
в) Криниця не одна, можна з будь-якої напитись (Народна творчість).
г) Тих сліз повік нікому не зібрати, якими відтужили журавлі (Л.Тендюк).
ґ) Усякому всяка робота легка (Народна творчість).
9. Завершіть подане твердження. У  числівниках на позначення десятків відмінює(ю)ться…
а) перша частина;
б) обидві частини;
в) не відмінюється жодна частина;
г) друга частина;
ґ) перша частина подібно до іменників.
10.  Укажіть рядок, у якому в усіх числівниках уживається ь:
а) тринадцят...ма, чотир..ма, п’ят...мастами;
б) шіст...сот, чотир...мастами, дев’ят...надцять;
в) вос...ми, тридцят...ма, п’ят...надцять;
г) чотир...ох, тридцят...ма, шіст...ма;
ґ) вос...ми, тридцят...ма, п’ят...надцять.
11. Укажіть речення, у якому вживається питальний займенник.
а) Мову ту, що рідною люди зовуть, ти ніде й ніколи, синку, не забудь (В.Верба).
б) Сорок років він обробляв поле, яке простяглось аж до лісу (В.Сухомлинський).
в) Розвідник лежав непорушно, нічим не видаючи свою присутність (Ю.Збанацький).
г) Скільки книг в оцій книгарні? (Т.Волгіна).
ґ) Добре жити тому, чия душа і дума добро навчилися робить (Народна творчість).
12. Визначте рядок, у якому займенники пишуться через дефіс:
а) аби/кому, де/сь, казна/з/ким, будь/у/кого, ні/чий;
б) ні/скільки, будь/хто, ким/небудь, аби/яким, ні/що;
в) будь/що, казна/який, що/небудь, хтозна/скільки, будь/ким;
г) аби/з/ким, аби/у/кого, будь/скільки, ні/у/кого, будь/що;
ґ)котрий/сь, ані/чий, ні/за/чим, ні/у/скількох, бозна/який.

docx
Додано
29 жовтня 2019
Переглядів
1180
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку