Тест " Загальна географічна характеристика населення Європи."и"

Про матеріал
Система тестів для 10 класу за програмою дозволить учням самостійно оволодіти знаннями теми. Вчитель має змогу використати їх на етапі актуалізації і осмислення вивченого матеріалу
Перегляд файлу

Тест №5 з теми «Загальна характеристика Європи. Населення»

уч. 10- кл. _______________________________________ дата______________

Варіант 1

  1. Яка із запропонованих вікових пірамід характерна для більшості країн, що розвиваються?

   А.                 Б.                В.           Г.

  1. Виїзд громадян із своєї країни до іншої на постійне проживання називається:

 А) еміграцією                             В) природнім приростом

 Б) імміграцією                            Г) міграцією

     3. Різницю між кількістю емігрантів та кількістю іммігрантів виражає показник:

            А) коефіцієнт природного росту населення

            Б) сальдо міграції

            В) природний приріст

            Г) густота населення

     4. Країни Європи характеризуються демографічними процесами:

            А) низьким природним приростом і старінням нації

            Б) високим природним приростом і демографічним вибухом

            В) збільшенням частки жіночого населення і шлюбних розлучень

            Г) зниженням частки дітей і літніх людей

      5. Очікувана тривалість життя визначається як:

            А) різниця між кількістю народжених в країні і померлих людей

       Б) максимальний показник прожитих років людиною

       В) як мінімальний показник прожитих років людини

        Г) демографічний прогностичний статистичний показник, що показує усереднений                   

             очікуваний інтервал між народженням і смертю для даного покоління

6. Етнос – це:

А) народ зі своєю мовою                 В) плем’я, зі своєю територією

Б) нація зі своєю політикою            Г) історично - географічна соціальна спільність

 Людей

7. Православ’я поширене в країнах:

А) Іспанії, Португалії                        В) Франції, Німеччині

Б) Ізраїлі, Росії                                    Г) Греції, Сербії

8. Найбільшу густоту населення мають країни:

А) Монако, Мальта                            В) Нідерланди, Бельгія

Б) Велика Британія, Німеччина         Г) Франція, Іспанія

9. Найбільш урбанізованими країнами є:

А) Монако, Бельгія                               В) Польща, Румунія

Б) Росія, Мальта                                    Г) Данія, Люксембург

10. Золотий банан розселення включає країни:

А) Італія, Франція, Монако, Іспанія, Андорра

Б) Велика Британія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, ФРН

В) Польща, Чехія, Австрія, Словаччина, Угорщина

Г) Словенія, Хорватія, Італія, Україна, Росія

11.Виберіть область де позначено найбільше скупчення греків в Україні

 

12. Виберіть з переліку релігію, яка має поширення представлене на карті

 

 

 

 

Тест №5 з теми «Загальна характеристика Європи. Населення»

уч. 10- кл. _______________________________________ дата______________

Варіант 2

1. Різниця між числом народжених і числом померлих за певний період називається: А) природним приростом населення

Б) механічним рухом населення

В) депопуляцією

Г) сальдо

2. Назвіть країну з найчисленнішою Східною українською діаспорою

А)  Литва

Б ) Казахстан

В)  Молдова і Придністров’я

Г)  Грузія

3. Статево-вікова піраміда характеризує :

А) співвідношення кількості чоловіків і жінок у загальній кількості населення

Б) послідовну зміну типів відтворення населення, що призводить до стабілізації чисельності населення

В) розподіл населення за віком і статтю (відображається на їх вертикальній шкалі і як правило, із поділками через п’ять років, а кількість чоловіків і жінок кожної вікової групи у млн або тис. осіб у певному масштабі — по горизонтальній шкалі)

Г) тривалість життя населення

4. Демографічна політика країн Європи направлена на:

А) підвищення народжуваності і відкриття дозволу для імміграції з мусульманських країн

Б) зменшення народжуваності і закриття дозволу на імміграцію

В) підвищення очікуваної тривалості життя і еміграцію

Г) підвищення стандартів життя

 

 

5. Нація – це:

А) історично виникле стійке соціальне угруповання людей, пов’язаних спільністю території, мови, культури

Б) тип етносу, характерний для докласового суспільства. Основна ознака  - його поділ на групи родів

 В) тип етносу, соціальне угруповання людей, що складається на основі спільності території, мови, економічних зв’язків, особливостей культури і національної свідомості

 Г) розселення значної частини етносу за межами країни чи етнічної території

6. Полімовними країнами в Європі є:

А) Швейцарія                                              В) Росія
Б) Велика Британія                                     Г) Сербія

7. Панівною релігією є:

А) християнство                                           Б) конфуціанство

Б) буддизм                                                    В) мусульманство

8. Найменшу густоту населення мають країни:

А) Ісландія, Росія                                          Б) Фінляндія, Швейцарія

Б) Норвегія, Італія                                         В) Ірландія, Люксембург

9.Блакитний банан розселення включає країни:

А) Італія, Франція, Монако, Іспанія, Андорра

Б) Велика Британія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, ФРН

В) Польща, Чехія, Австрія, Словаччина, Угорщина

Г) Словенія, Хорватія, Італія, Україна, Росія

10. Сучасними тенденціями розселення в Європі є:

А) формування світових міст

Б) орієнтація на найкомфортнішу рекреаційну зону

В) орієнтація на найбагатші паливно – мінеральні ресурси

Г) субурбанізація, рурбанізація, джентрифікація

11.  Виберіть область де позначено найбільше скупчення болгарів в Україні

12. Виберіть з переліку одну із світових релігій, яка має поширення представлене на карті

…………………………………

 

 

docx
Додано
30 жовтня 2019
Переглядів
1640
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку