Тест. Завдання по типу ЗНО з теми "Географічне положення України" (8 клас)

Про матеріал
Тест. Завдання по типу ЗНО з теми "Географічне положення України" (8 клас) можуть бути викорстані при перевірці знань учнів з даної теми. Кількість завдань дає можливість провести перевірку по варіантах
Перегляд файлу

Географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, політико-географічне)

 

Завдання мають чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний             

1. Укажіть, яка протяжність території України між її західною і східною крайніми точками:

А 893 км                                         В 8900 км

Б 1316 км                                       Г 1230 км

 

2. Визначте загальну протяжність державного кордону України з Росією:

А 98,5 км. В 191 км.

Б 135,1 км. Г 2295 км.

 

3. Визначте, яке з тверджень про державний кордон України правильне:

А крайня північна точка України розташована на кордоні з Росією.
Б найбільшу протяжність державний кордон України має з Білоруссю­
В на північному заході Україна межує з Молдовою і Румунією.
Г Україна межує з п'ятьма країнами.

 

4. Демаркація кордону – це

А  визначення та розмітка лінії державного кордону на місцевості;    

Б визначення та розмітка лінії державного кордону на карті;    

В догові між сусідніми державами про визначення та встановлення кордону між ними;    

Г  зміна державного кордону між двома країнами на карті та  місцевості

 

5. Делімітація кордону – це

А  визначення та розмітка лінії державного кордону на місцевості

Б  визначення та розмітка лінії державного кордону на карті

В  договір між сусідніми державами про визначення та встановлення кордону між ними

Г  зміна державного кордону між двома країнами на карті та місцевості

 

6. Укажіть територію, де встановлений знак «Центр Європи»:

А Черкаська область     

Б АРК    

В Закарпатська область    

Г Кіровоградська область.

 

7. Укажіть країну, з якою Україна має найкоротший кордон.

А Угорщина    В Словаччина

Б Польща     Г Молдова

 

8. Оберіть правильне твердження щодо особливостей економіко- географіч-ного положення України:

А держава межує з країнами ЄС на заході

Б територія держави не омивається морями Світового океану

В територія країни не компактна

Г протяжність території з півночі на південь становить 1316 км

 

9. Яка крайня точка України найбільш віддалена від Гринвіцького меридіана?

А західна

Б північна

В східна

Г південна

 

10. Україна розташована:

А на захід від Гринвіцького меридіана

Б на стику двох великих тектонічних структур

В у межах першого годинного поясу

Г у трьох природних зонах: хвойних, мішаних лісів і степу

 

11. З якою країною Україна має морську ділянку державного кордону?

А Болгарія

Б Грузія

В Румунія

Г Туреччина

 

12. Виберіть хибне твердження щодо кордонів України:

А морський - з Туреччиною

Б найдовший – з Росією

В найкоротший - зі Словаччиною

Г на півночі - з Білоруссю

 

13. Укажіть рису, яка не стосується політико-географічного положення:

А через територію України проходять магістральні трубопроводи

Б Україна на півночі межує з Білоруссю

В західні сусіди України – Польща, Угорщина – є членами НАТО

Г Україна – держава в центрі Європи

 

14. Найближчим до столиці України є державний кордон із:

А  Польщею

Б  Білоруссю

В Словаччиною

Г Молдовою

 

15. Державний кордон України проходить уздовж річки

А Тетерів

Б Південний Буг

В Дністер

Г Рось

 

16. Територія України удвічі більша за територію

А  Італії

Б Білорусі

В Франції

Г Молдови

 

17. Визначте правильне твердження, що характеризує фізико-географічне положення України

А Україна розташована між 40º-52° пн.ш.

Б у найширшій частині (між північною та південною точками) Україна простягається на 893 км

В за площею Україна поступається Франції та  Польщі

Г у цілому територія України більше витягнута з півночі на південь, ніж із заходу на схід.

 

18. Яке твердження щодо географічного положення України є правильним?

А  розташована в одній частині світу

Б омивається водами двох океанів, трьох морів

В знаходиться на стику трьох літосферних плит

Г розміщена у п’яти природних зонах

 

19. Укажіть особливість географічного положення України.

А безпосередньо межує лише з трьома країнами Європи

Б усі сусідні держави є членами Європейського Союзу

В розташована серед країн, що розвиваються

Г у всіх сусідніх державах республіканська форма правління

 

20. Яке твердження щодо географічного положення України є правильним?

А територію майже посередині перетинає Гринвіцький меридіан

Б суходіл країни омивають води двох морів одного океану

В крайня західна точка має західну довготу, крайня східна – східну

Г розміщена в помірному, субтропічному та тропічному поясах

 

21. Яке твердження щодо території України та її державних кордонів є правильним? 

А протяжність території з півночі на південь менша, ніж із заходу на схід

Б державі належить половина площі акваторії прилеглих морів

В протяжність морських державних кордонів більша, ніж сухопутних

Г площа країни більша, ніж площа всіх країн Європи, узятих разом

 

22. Територія України майже повністю розташована в помірному поясі, і тому: 

А розробляються родовища різних корисних копалин

Б переважають рівнинні форми рельєфу

В сильно розчленована берегова лінія морів

Г чітко простежується сезонність природних процесів

 

 Завдання на встановлення відповідності («логічної пари»)

1. Встановіть відповідність між країною та протяжністю державного кордону цієї країни з Україною

А   Словаччина

1   613,8 км

Б   Угорщина

2   97,9 км

В   Польща

3   1131 км

Г   Румунія

4   542,4 км

 

5   136,7 км

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

2. Знайдіть відповідність між крайніми точками України та їх географічними координатами

1  широта північної

А  44°23'

2  широта південної

Б  52°22'

3  довгота західної

В  22°08'

4  довгота східної

Г  40°13'

 

Д  40°54'

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

3. Знайдіть відповідність між крайніми точками України та їх географічними координатами

1  м. Сарич

А 44°23' пн..ш. 33°34' сх..д.

2 с. Рання Зоря (Луганська обл.)

Б  52°22'пн.ш. 33°11 сх.д

3 с. Соломонове (Закарпатська обл)

В 48°26 пн.ш' 22°08'сх.д

4  с. Грем’яч (Чернігівська обл.)

Г  49°15 пн.ш. '40°05'сх.д

 

Д  48°23' пн..ш. 31°11'сх.д

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

1. Укажіть риси характерні для географічного положення України

1 лежить у субтропічних широтах   

2 знаходиться у Європі та Азії    

3 має морське сполучення   

4 розташована в центрально-східній частині Європи   

5 має морське сполучення лише з країнами Європи    

6 протяжність сухопутних кордонів менша, ніж морських    

7 розташована на стику давньої платформи й молодої складчастої  

області

 

2. Виберіть позитивні риси географічного положення України:

1 відсутність делімітації кордону в акваторії Азовського моря

2 знаходження в області помірно-континентального клімату

3 сусідні держави переживають період реформування економічної системи

4 різноманіття природних умов, зумовлені розмірами території

5 різноманітність геологічної будови

6 відокремленість Криму та півдня Одеської області від основної території

7 недостатнє зволоження південно-східної частини країни

 

3. Виберіть правильні твердження щодо адміністративно-територіального устрою та географічного положення України:

1  міста спеціального статусу – Київ та Севастополь – належать до адміністративних одиниць найвищого порядку;

2 Севастополь – адміністративний центр Автономної Республіки Крим;

3  Україна має вдале транзитне положення;

4  адміністративно-територіальний устрій запроваджено для зручності вивчення карти;

5 Україна за площею займає 10 місце у світі серед суверенних держав;

6 адміністративно-територіальний устрій призначено для полегшення управління нашою  державою;

7 частина Буковини нині знаходиться на території Польщі.

 

4. Визначте характерні риси економіко-географічного положення України, які сприяють розвитку її господарства: 

1територією проходять міжнародні транспортні коридори (МТК)

2 усі країни-сусіди є членами Європейського Союзу

3 основні річки сполучені каналами з річками сусідніх країн

4 омивається водами двох морів Атлантичного океану

5 розташована на межі двох частин світу - Європи й Азії

6 безпосередньо межує з високорозвиненими країнами

7 має історично сформовані економічні зв’язки із сусідніми країнами

 

docx
Додано
20 жовтня
Переглядів
216
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку