Тестова робота з теми «Атомна та ядерна фізика»

Додано: 12 травня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 427 разів
27 запитань
Запитання 1

В ядрі атома можуть знаходитися...

варіанти відповідей

протони, нейтрони, електрони

протони та нейтрони

протони, нейтрони та позітрони

протони, нейтрони, електрони та позітрони

правильної відповідіне подано

Запитання 2

В ядрі атому аргону міститься 18 протонів і 22 нейтрони. Скільки електронів в цьому атомі?

варіанти відповідей

18 електронів

22 електрони

40 електронів

4 електрони

Правильнї відповіді не подано

Запитання 3

В ядрі атома елементу міститься 8 протонів та 9 нейтронів. Назвіть даний елемент.

варіанти відповідей

Оксиген

Флюор

Гафній

Хлор

Запитання 4

У різних ізотопів одного і того ж самого елементу...

варіанти відповідей

однакова кільксть нейтронів в ядрі

однакова кількість нуклонів в ядрі

однакова кількість протонів в ядрі

однакові масові числа ядер

Правильної відповіді не наведено

Запитання 5

Виберіть УСІ правильні відповіді:

Число протонів в ядрі ...

варіанти відповідей

називається масовим числом

позначається буквою А

називається нуклонним числом

називається зарядовим числом

позначається буквою Z

Запитання 6

Скільки нейтронів міститься в ядрі атому Торію?

23290Th

варіанти відповідей

232

90

142

322

Запитання 7

У ядрі атома Аргону 18 протонів і 22 нейтрони. Яка кількість електронів у цьому атомі

варіанти відповідей

18

22

4

40

Запитання 8

У ядрі атома певного хімічного елемента 32 протона і 41 нейтрон.

Що це за елемент?

варіанти відповідей

Рубідій

Германій

Галій

Ніобій

Запитання 9

Енергія, необхідна для повного розщеплення ядра на окремі нуклони -це ...

варіанти відповідей

енергія зв’язку атома

енергія зв'язку атомного ядра

енергія зв'язку нукліда

 немає вірної відповіді

Запитання 10

За якою формулою визначають енергію зв'язку? (вкажіть усі правильні відповіді)

варіанти відповідей

Eзв = Δm⋅c2

Eзв = Δm⋅c2 = [(Z⋅mp + N⋅mn) - mя] ⋅ c2

Езв = (Z⋅mp + N⋅mn) - mя

Езв= ΔE/А

Запитання 11

За якою формулою визначають дефект мас?

варіанти відповідей

Δm = ΔE⋅c2

Δm = [(Z⋅mp + N⋅mn) - mя] ⋅ c2

Δm = (Z⋅mp + N⋅mn) - mя

Δm= Eзв/А

Запитання 12

Протон в 1919 році відкрив:

варіанти відповідей

А. Ейнштейн

Дж.Чедвік

В. Гейзенберг

Е. Резерфорд

Запитання 13

Позначте всі правильні твердження щодо ядра ізотопу Берилію 49Ве.

варіанти відповідей

У цьому ядрі міститься 9 нуклонів, з них 4 протони

Заряд кожного протона дорівнює одному елементарному заряду

Нуклони всередині цього ядра утримаються силами ядерної взаємодії

заряд ядра дорівнює +9е

Ядерні сили є короткодіючими

Маса ядра більша від суми мас нуклонів, які його утворюють

Запитання 14

Як заряджені протони?

варіанти відповідей

позитивно

негативно

протони не мають заряду

це залежить від виду атома

Запитання 15

Якими силами утримуються в ядрі протони й нейтрони?

варіанти відповідей

гравітаційними

ядерними

електричними

Запитання 16

Число нуклонів у ядрі 94Be?

варіанти відповідей

9

4

5

13

Запитання 17

Число нейтронів у ядрі 94 Be дорівнює:

варіанти відповідей

9

4

5

13

Запитання 18

Число протонів у ядрах ізотопів:

варіанти відповідей

є однаковий

є різний

Запитання 19

Число нейтронів у ядрах ізотопів:

варіанти відповідей

є однаковим

є різним

Запитання 20

Планетарну модель атома запропонував.

варіанти відповідей

Максвелл  

Томсон 

Бор 

Резерфорд

Запитання 21

Реакція поділу важких ядер, під час якої утворюються нейтрони, необхідні для подальшого протікання цієї реакції.

варіанти відповідей

Термоядерний синтез

Розщеплення ядра 

Ланцюгова ядерна реакція

Радіоактивність

Запитання 22

Енергія, необхідна для повного розщеплення ядра на окремі нуклони -це ...

варіанти відповідей

 енергія зв’язку атома


 енергія зв'язку атомного ядра

  енергія зв'язку нукліда

   немає вірної відповіді

Запитання 23

На рисунку зображено модель атома. Це атом ...  

варіанти відповідей

Гідрогену.

Гелію.

Літію.

Запитання 24

Де був запущений перший ядерний реактор?

варіанти відповідей

в СРСР

в США

в Китаї

Запитання 25

В чому полягає перевага ядерного палива перед традиційними видами палива: газ, нафта, вугілля?

варіанти відповідей

енергетична ефективність ядерного палива вища в мільйони разів

ядерне паливо дешевше

ядерне паливо доступніше

Запитання 26

Назвати три позитивні аспекти використання атомної енергії

варіанти відповідей

для будівництва АЕС не потрібно великих теріторій

радіоактивні відходи

для роботи станції необхідна мала кількість палива

можливість аварії

АЕС екологічніші ніж ТЕС

Запитання 27

Першою на території України було побудовано:

варіанти відповідей

Чорнобильську АЕС

Рівненську АЕС

Південно-Українську АЕС

Хмельницьку АЕС

Запорізьку АЕС

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест