Передача та використання енергії змінного струму. Трансформатор.

Додано: 2 грудня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 227 разів
12 запитань
Запитання 1

Яке явище лежить в основі роботи трансформатора?

варіанти відповідей

Теплова дія струму

Електромагнітна індукція

Хімічна дія струму

Магнітна дія струму

фізіологічна дія

світлова дія

Запитання 2

З якою метою для передачі електроенергії на великі відстані напругу значно підвищують? 

варіанти відповідей

Тому що це міжнародний стандарт

Щоб зменшити втрати на нагрівання проводів

Так історично склалося 

Так як електричні проводи «працюють» тільки при високих напругах

Щоб швидше передавати електричну енергію

Щоб збільшити вартість електроенергії

Щоб струм доходив до будь якої точки земної кулі

Запитання 3

У підвищувальному навантаженому трансформаторі...

варіанти відповідей

постійна напруга у вторинній обмотці більша, ніж у первинній

сила струму у вторинній обмотці більша

сила струму у вторинній обмотці менша

зростає напруга і сила струму у вторинному колі

сила струму в обмотках не змінюється

напруга змінюється, а сила струму ні

Запитання 4

За допомогою трансформатора зменшують напругу у вторинній обмотці в 4 рази. При цьому сила струму в ній...

варіанти відповідей

збільшиться в 4 рази

збільшиться удвічі

зменшиться в 4 рази

зменшиться удвічі

збільшиться в √2 разів

зменшиться в √2 разів

не зміниться

визначити не можливо

Запитання 5

Чому осердя трансформатора роблять не суцільним, а виготовляють з окремих ізольованих сталевих листів?

варіанти відповідей

щоб зменшити масу трансформатора

щоб послабити магнітне поле

щоб зменшити вібрацію осердя

щоб зменшити нагрівання осердя вихровими струмами

щоб вихрові струми охолоджували трансформатор

щоб збільшити вихрові струми

для економії матеріалів

Запитання 6

Знайдіть коефіцієнт трансформації, якщо в первинній обмотці міститься 40 витків, у вторинній – 100.

варіанти відповідей

0,4

0,25

2,5

4

140

60

0,04

Запитання 7

Трансформатор підвищує напругу від 220 В до 2200 В. Скільки витків має вторинна обмотка, якщо в первинній обмотці трансформатора 10 витків? 

варіанти відповідей

100

1000

1

10000

10

105

такого трансформатора не буває

Запитання 8

Навантажений трансформатор гуде внаслідок...

варіанти відповідей

зміни сили струму в його обмотках

вібрації осердя внаслідок перемагнічування

зміни магнітного потоку черезпоперечний переріз осердя

виникнення вихрових струмів в осерді

нагрівання осердя

нагрівання обмоток

невстановлених причин

Запитання 9

Якщо коефіцієнт трансформації менший за одиницю (k<l), то трансформатор називають…

варіанти відповідей

Понижувальним

Підвищувальним

Трансформуючим

Вихровим

Електричним

Запитання 10

Чрму дорівнює максимальне значення напруги в електричних мережах в квартирі?

варіанти відповідей

220В

311 В

260 В

440 В

в різні дні різна

визначити не можливо

Запитання 11

Відношення потужності, яку трансформатор віддає споживачу електричної енергії, до потужності, яку трансформатор споживає з електричної мережі - це…

варіанти відповідей

ККД трансформатора

Коефіцієнт трансформації

Коефіцієнт напруги трансформатора

ККД струму трансформатора

ККД потужності

Запитання 12

Укажіть правильне твердження

варіанти відповідей

трансформатор перетворює струм низької частоти на струм високої частоти

трансформатор виробляє електричний струм

трансформатор перетворює змінну напругу

трансформатор перетворює постійну напругу

трансформатор перетворює струм високої частоти на струм низької частоти

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест